RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 10 minci

10 mincí

 Mince –  bohatstvo, blahobyt, šťastie

Statok –  vnútorné bohatstvo

Usporiadanie mincí do tvaru stromu života –  vnútorné bohatstvo

Psi –  nápomocný hlad inštinktov

Vinná réva –  sladký život

Ukrytý starec –  niečo skryté čo máme na dosah a predsa to ľahko prehliadneme

Dieťa, dospelý, starec –  rodina,  kolobeh života

Pentagram – ochranné znamenie, znak zdravia, symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Oblúk –  zjednotenie protikladov

Tarotové karty sú často používané na predpovedanie budúcnosti a poskytnutie rady pre súčasné rozhodnutia. Jednou z kariet, ktoré môžu byť veľmi užitočné pri čítaní a poskytnutí významu, je desať mincí.

Desať mincí je karta hojnosti a bohatstva. Symbolizuje dokončenie cyklu a dosiahnutie finančnej stability a prosperujúcej kariéry. Je to karta, ktorá ukazuje, že tvrdá práca, trpezlivosť a úsilie prinášajú ovocie a odmenu. Desať mincí je tiež karta rodinného blahobytu a ukazuje, že súčasné vzťahy v rodine a priateľoch sú veľmi silné.

Ak sa táto karta objaví vo vašom výklade, môže to znamenať, že vás čaká obdobie finančnej stability a hojnosti. Vaše úsilie a práca sa vyplatia a získate uznanie a odmenu. Vzťahy v rodine a priateľoch budú prekvitajúce a plné šťastia a lásky.

Avšak, pozor na prehnaný materializmus. Desať mincí nám ukazuje, že finančná stabilita nie je všetko. Dôležitý je aj duchovný rast a vnútorné naplnenie. Preto sa odporúča vziať si čas na meditáciu, reflexiu a starostlivosť o svoje mentálne a emocionálne zdravie.

V závere, karta desať mincí môže byť veľmi povzbudivá a motivujúca. Ukazuje, že vaše úsilie a práca sa vyplatia a že vaše financie a vzťahy v rodine a priateľoch sú v bezpečí. Avšak, je tiež dôležité pamätať na duchovný rast a vnútorné naplnenie, aby ste si udržali celkovú rovnováhu a harmóniu vo svojom živote.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 10 minci
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 10 minci