numerologicka tabulka

Ako vypočítať číslo vo svojom mene

Každé číslo má svoj vlastný význam, ktorý odhalí prekvapivé časti vašej osobnosti.

Tak ako čísla narodenia sú nositeľmi vibrácii, tak aj meno je pod určitou vibráciou. Každé písmeno má svoju číselnú hodnotu. Na základe mena sa potom ustanovuje päť osobných čísel:

 • Aktívne číslo 
 • Výrazové  číslo (vibračné) 
 • Dedičné číslo
 • Intímne číslo
 • Realizačné číslo

Pokiaľ robíme numerologickú tabuľku, musíme  zobrať do úvahy všetky čísla a zapísať ich do tabuľky. Ak nám pri výpočtoch vyjde dvojciferné číslo je potrebné ho zredukovať na jednociferné číslo od 1 – 9. Jediné  dvojciferné čísla, ktoré sa neredukujú sú čísla 11 a 22 – nazývané aj ako dominantné.

Aktívne číslo 

Aktívne číslo získame sčítaním všetkých písmen v krstnom mene – ukazuje na vnútornú podstatu osoby.

Príklad:

Tabuľka Tatiana - Tak napríklad meno Tatiana - Jasnovidka Tatiana

2 + 1 + 2 + 9 + 1 + 5 + 1 = 21

Po sčítaní všetkých číselných hodnôt písmen v tabuľke zistíme, že nám vyšlo dvojciferné číslo 21, ktoré zredukujeme   sčítaním čísiel  2 + 1 = 3.

(Pokiaľ nám vyjde dvojciferné číslo je potrebné ho zredukovať na jednociferné číslo od 1 – 9. Jediné  dvojciferné čísla, ktoré sa neredukujú sú čísla 11 a 22, nazývané aj ako dominantné.)

Aktívne číslo mena Tatiana je číslo 3. Je to číselná vibrácia, ktorá ovplyvňuje svoju nositeľku celý život za predpokladu, že sa nepremenuje, alebo nie je oslovovaná inou prezývkou. Pokiaľ sa osoba s menom Tatiana nechá oslovovať skrátenou verziou Táni, Táňa, alebo akokoľvek inak, potom ju bude ovplyvňovať číslo danej prezývky. 

Aktívne číslo – význam jednotlivých čísiel:

 • Číslo 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, nervové napätie,  aktivita.
 • Číslo 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, láskavosť, umenie vyjednávať.
 • Číslo 3 – zmysel pre krásu, tvorivosť, šikovnosť,  obratnosť jednania s  ľuďmi, prispôsobivosť.
 • Číslo 4 –  disciplína, zodpovednosť, pracovitosť, organizačné schopnosti.
 • Číslo 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.
 • Číslo 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť.
 • Číslo 7 – tajomnosť, skúmavosť,  intuícia, melanchólia, zmysel pre priateľstvo.
 • Číslo 8 – aktívita, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.
 • Číslo 9 – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.
 • Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.
 • Číslo 22 – ctižiadostivosť, idealizmus, inšpirácia,  zmysel pre podnikanie, nervozita.

Výrazové  číslo (vibračné)

Výrazové  číslo (vibračné) získame sčítaním všetkých písmen v mene a priezvisku – ukazuje na osobnosť človeka a tiež ako ho vníma okolie.

Príklad: 

Vibracne cislo mena

2 + 1 + 2 + 9 + 1 + 5 + 1 + 8 + 1 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 = 45 = 4 + 5 = 9

Výrazové číslo mena Tatiana Zaťková je 9.

Výrazové  číslo – význam jednotlivých čísiel:
 • Číslo 1 – sebaistota, ctižiadostivosť, vôľa, dominantnosť vo dvojici, vášnivosť, hrdosť, zle znáša nadvládu a obmedzovanie, sobeckosť, svojhlavosť
 • Číslo 2 – diplomacia, citlivosť, potreba nehy, zasnenosť,  závislosť na druhých
 • Číslo 3 – tvorivosť, aktivita, vášnivosť, úprimnosť, komunikatívnosť, voľnosť, podozieravosť, nesústredenosť, pyšnosť
 • Číslo 4 – miernosť, trpezlivosť, rezervovanosť, pracovitosť, vytrvalosť
 • Číslo 5 – jemnosť, komunikatívnosť, prispôsobivosť, obľuba v cestovaní, impulzívnosť, dynamickosť
 • Číslo 6 – citlivosť, zmysel pre zodpovednosť, umelecké sklony, nedostatok vytrvalosti, dobrá intuícia, žiarlivosť, zmysel pre rodinu
 • Číslo 7 – nezávislosť, náročnosť, úzkostlivosť, tvrdohlavosť, problémy v citovom živote
 • Číslo 8 – oddanosť, vášnivosť, rýchlosť, agresivita, podnikavosť, pomstychtivosť, netrpezlivosť, žiarlivosť, bezohľadnosť,  panovačnosť, pracovitosť
 • Číslo 9 – oddanosť, vášnivosť, citovosť, komunikatívnosť, prispôsobivosť, psychická nevyrovnanosť, záľuba v cestovaní, vyžaduje uistenie o láske, ovplyvniteľnosť 
 • Číslo 11 – ctižiadostivosť, psychická sila, zodpovednosť, puntičkárstvo, nervozita, netrpezlivosť, nemá rád odpor
 • Číslo 22 – sebaistota, pracovitosť, tvorivosť, kreativita, vnútorný nepokoj, občasná výstrednosť,, odvaha, sklony k workoholizmu

Dedičné číslo

Dedičné číslo získame sčítaním všetkých písmen v priezvisku – poukazuje na prínosy, alebo záťaže zo strany predkov. 

Príklad: 

DEDICNE CISLO MENA

8 + 1 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 = 24 = 2 + 4 = 6

Dedičné číslo mena Zaťková je 6.

Dedičné číslo – význam jednotlivých čísiel:

 • Číslo 1 –   Pevnosť, odvážnosť, sebaistota
 • Číslo 2 –  spoločenskosť, láskavosť, spolupráca
 • Číslo 3 –  tvorivosť, vynaliezavosť, bystrosť, ochota k ústupkom
 • Číslo 4 – zmysel pre poriadok,metodyka
 • Číslo 5 –  sebavedomosť, obratnosť, energickosť
 • Číslo 6 –   spravodlivosť, zodpovednosť, dobrosrdečnosť
 • Číslo 7 –  obozretnosť, sústredenosť
 • Číslo 8 – panovačnosť, húževnatosť
 • Číslo 9 –  chápavosť, obetavosť, veľkorysosť
 • Číslo 11 –  netrpezlivosť, dobrá predstavivosť
 • Číslo 22 –  vynaliezavosť, ctižiadostivosť

Intímne číslo

Intímne číslo získame sčítaním všetkých samohlások v mene a priezvisku – ukazuje na naše ukryté túžby a  vnútorné ideály.

INTIMNE CISLO

1 + 9 + 1 + 1 + 1 + 6 + 1 = 20 = 2

Intímne číslo mena Tatiana Zaťková je 2.

Intímne číslo – význam jednotlivých čísiel:

 • Číslo 1 –   sebarealizácia, ctižiadostivosť, dominantnosť, túžba po úspechu
 • Číslo 2 –  priateľstvo, láska, manželstvo, spolupráca, ohľaduplnosť
 • Číslo 3 –  tvorivosť, prelietavosť, optimizmus, zmysel pre rodinu
 • Číslo 4 – zmysel pre poriadok, vytrvalosť, komunikácia
 • Číslo 5 –  sloboda, zmeny, netrpezlivosť, húževnatosť,
 • Číslo 6 –  harmónia, umelecké záujmy, zodpovednosť, nemá rád konflikty
 • Číslo 7 –  nezávislosť, hĺbavosť, citový odstup, zdržanlivosť
 • Číslo 8 – vôľa, majetok, komfort, peniaze, manipulácia
 • Číslo 9 –  hľadanie zmyslu života, precitlivenosť
 • Číslo 11 –  inšpirácia, trpezlivosť, snaha presadiť sa
 • Číslo 22 –  kariérista, práca v zahraničí, nestabilný citový život

Realizačné číslo

Realizačné číslo získame sčítaním spoluhlások v mene a priezvisku – ukazuje na náš skutočný charakter.

realizacne cislo

2 + 2 + 5 + 8 + 2 +2 + 4 = 25 = 7

Realizačné číslo mena Tatiana Zaťková je 7.

Realizačné číslo – význam jednotlivých čísiel:

 • Číslo 1 –   iniciatívnosť, snaha o vedúce postavenie
 • Číslo 2 –  spolupráca, rád pracuje v týme
 • Číslo 3 –  spoločenskosť, komunikácia
 • Číslo 4 – dôslednosť, trpezlivosť, sústredenosť
 • Číslo 5 –  cestovanie, nezávislosť, zmeny
 • Číslo 6 –   umelecké sklony, spoločenskosť, harmónia
 • Číslo 7 –  zmysel pre špeciálne štúdium, nezávislosť
 • Číslo 8 – materiálny úspech autoritatívnosť
 • Číslo 9 –  oddanosť, citlivosť, kariéra
 • Číslo 11 –  aktivita, ctižiadostivosť, úspech
 • Číslo 22 –  tvorivosť, spoločenský úspech, ctižiadostivosť

Tabuľka na výpočet čísla

numerologicka tabulka

Tatiana Zaťková