numerologicka tabulka

Aktívne číslo mena

Každé číslo má svoj vlastný význam, ktorý odhalí prekvapivé časti vašej osobnosti.

Tak ako čísla narodenia sú nositeľmi vibrácii, tak aj meno je pod určitou vibráciou. Každé písmeno má svoju číselnú hodnotu. Na základe mena sa potom ustanovuje päť osobných čísel:

 • Aktívne číslo získame sčítaním všetkých písmen v krstnom mene – ukazuje na vnútornú podstatu osoby.
 • Dedičné číslo získame sčítaním všetkých písmen v priezvisku – poukazuje na prínosy, alebo záťaže zo strany predkov.
 • Výrazové  číslo (vibračné) získame sčítaním všetkých písmen v mene a priezvisku – ukazuje na osobnosť človeka a tiež ako ho vníma okolie.
 • Intímne číslo získame sčítaním všetkých samohlások v mene a priezvisku – ukazuje na naše ukryté túžby a  vnútorné ideály.
 • Realizačné číslo získame sčítaním spoluhlások v mene a priezvisku – ukazuje na náš skutočný charakter.

Pokiaľ robíme numerologickú tabuľku, musíme  zobrať do úvahy všetky čísla a zapísať ich do tabuľky.

Tabuľka na výpočet aktívneho čísla

Tabuľka na výpočet aktívneho čísla - Jasnovidka Tatiana

Tak napríklad meno Tatiana

Tabuľka Tatiana - Tak napríklad meno Tatiana - Jasnovidka Tatiana

Po sčítaní všetkých číselných hodnôt písmen v tabuľke zistíme, že aktívne číslo mena Tatiana je číslo 3. Je to číselná vibrácia, ktorá ovplyvňuje svoju nositeľku celý život za predpokladu, že sa nepremenuje, alebo nie je oslovovaná inou prezývkou. Pokiaľ sa osoba s menom Tatiana nechá oslovovať skrátenou verziou Táni, Táňa, alebo akokoľvek inak, potom ju bude ovplyvňovať číslo danej prezývky. 

Aktívne číslo – význam jednotlivých čísiel:

 • Číslo 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, nervové napätie,  aktivita.
 • Číslo 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, láskavosť, umenie vyjednávať.
 • Číslo 3 – zmysel pre krásu, tvorivosť, šikovnosť,  obratnosť jednania s  ľuďmi, prispôsobivosť.
 • Číslo 4 –  disciplína, zodpovednosť, pracovitosť, organizačné schopnosti.
 • Číslo 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.
 • Číslo 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť.
 • Číslo 7 – tajomnosť, skúmavosť,  intuícia, melanchólia, zmysel pre priateľstvo.
 • Číslo 8 – aktívita, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.
 • Číslo 9 – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.
 • Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.
 • Číslo 22 – ctižiadostivosť, idealizmus, inšpirácia,  zmysel pre podnikanie, nervozita.

Tatiana Zaťková