cinsky kalendar

Čínsky horoskop

Poznajte svoju osudovú cestu podľa zverokruhu

Čínsky horoskop je fascinujúcim systémom astrológie, ktorý má tisícročné korene v čínskej kultúre. Oproti západnej astrológii, ktorá sa zameriava na slnečný kalendár, čínsky horoskop používa lunárny kalendár na určenie vplyvov znamení zverokruhu. Tento systém je založený na 12 znameniach zvierat, ktoré sa cyklicky opakujú každých 12 rokov.

Znamenia zverokruhu:

Každý rok je priradené jednému z 12 znamení zverokruhu, ktorými sú: Potkan,  Býk, Tiger, Zajac, Drak, Had, Koň, Koza, Opica, Kohút, Pes a Prasa. Znamenie roka, v ktorom ste sa narodili, môže ovplyvniť váš charakter, osud a vzťahy.

Päť čínskych prvkov:

Okrem znamení zverokruhu sa do čínskeho horoskopu zahrňuje päť prvkov – drevo, oheň, zem, kov a voda, čím sa vytvára 60-ročný cyklus. Tieto prvky pridávajú dodatočné vlastnosti k základnému znameniu.. Tieto prvky sú spojené s rôznymi znameniami a rokmi a pridávajú hlbší rozmer výkladu

Vlastnosti každého znamenia:

Každé znamenie má svoje charakteristické vlastnosti a vplyvy. Napríklad, tiger je odvážny a sebavedomý, zatiaľ čo býk je spoľahlivý a trpezlivý. Každé znamenie prináša do ľudského života jedinečné aspekty, ktoré ovplyvňujú vzťahy, kariéru a zdravie.

Kombinácie znamení:

Znamenia zverokruhu a prvky sa menia každý rok, čo pridáva do horoskopu dynamiku. Okrem roka kedy sa narodíte, existujú aj iné znamenia pre deň a hodinu narodenia, ktoré sa vytvárajú kombinovaním zvierat zo zverokruhu. Každý deň je priradený určitému zvieraťu, ktoré sa opakuje každých 12 dní. Rovnako aj hodiny sú priradené k zvieratám a tie sa menia každé dve hodiny. Kombinácia znamenia a prvku vášho narodenia dáva jedinečný pohľad na váš osud. Celkový význam tejto kombinácie spočíva v tom, že každá z týchto kategórií môže mať vplyv na charakteristiku a osud človeka. Kombinácia zvierat môže poskytnúť komplexnejší obraz o osobnosti a osude človeka podľa čínskej astrológie. Takže, ak poznáte rok, mesiac, deň a hodinu svojho narodenia, môžete zistiť, ktoré zvieratá sú priradené k daným časovým jednotkám podľa čínskej astrológie.

Praktická použiteľnosť:

Mnoho ľudí používa čínsky horoskop na predpovedanie svojho osudu, vyhýbanie sa negatívnym vplyvom a výber vhodných partnerov. Taktiež môže poskytnúť inšpiráciu pri rozhodovaní o kariére a osobnom rozvoji.

Vzťah ku ku kultúre:

Čínsky horoskop je hlboko zakorenený v čínskej kultúre a tradičných hodnotách. Má širší význam, než len ako nástroj na predpovedanie budúcnosti a hrá dôležitú úlohu pri formovaní života mnohých ľudí.

Využite čínsky horoskop ako fascinujúceho sprievodcu po vašej osudovej ceste a objavte, ako môže ovplyvniť rôzne aspekty vášho života. Bez ohľadu na to, či veríte na astrológiu, čínsky horoskop môže ponúknuť zaujímavý pohľad na to, kto ste a kam môže viesť vaša cesta životom.

Tu je príklad priraďovania roku, dní, hodín, farieb a prvkov:

Rok (základné znamenie): priradíte si zviera podľa roka svojho narodenia podľa zverokruhu.

Potkan:

15. februára 1972 – 2. februára 1973
02.februára 1984 – 19. februára 1985
19. februára 1996 – 06. februára 1997
07. februára 2008 – 25. januára 2009
25. januára 2020 – 11. februára 2021
11. február 2032 – 30. január 2033

Býk:

03. februára 1973 – 22. januára 1974
20. februára 1985 – 08. februára 1986
07. februára 1997 – 27. januára 1998
26. januára 2009 – 13. februára 2010
12. február 2021–31. január 2022
31. január 2033–18. február 2034

Tiger:

23. januára 1974 – 10. februára 1975
09. februára 1986 – 28.januára 1987
28. januára 1998 – 15. februára 1999
14. februára 2010 – 2. februára 2011
1. február 2022 – 21. január 2023
19. február 2034 – 7. február 2035

Zajac:

11. februára 1975 – 30. januára 1976
29. januára 1987 – 16. februára 1988
16. február 1999 – 04. február 2000
03. februára 2011 – 22. januára 2012
22. januára 2023 – 9. februára 2024
08. február 2035 – 27. január 2036

Drak:

17. februára 1988 – 5. februára 1989
31. januára 1976 – 17. februára 1977
05. februára.2000 – 23.januára.2001
23. januára 2012 – 9. februára 2013
10. február 2024 – 28. január 2025
28. januára 2036–14. februára 2037

Had:

18. februára 1977 – 6. februára 1978
06. februára 1989 – 26. januára 1990
24. januára 2001 – 11. februára 2002
10. februára 2013 – 30. januára 2014
29. januára 2025–16. februára 2026
15. február 2037 – 3. február 2038

Kôň:

07. februára 1978 – 27. januára 1979
27. januára 1990 – 14. februára 1991
12. februára 2002 – 31. januára 2003
31. januára 2014 – 18. februára 2015
17. február 2026– 5. február 2027
4. február 2038–23. január 2039

Koza:

24. január 1955–11. február 1956
09. február 1967–29. január 1968
28. január 1979 – 15. február 1980
15. február 1991 – 3. február 1992
19. február 2015 – 7. február 2016
6. február 2027–25. január 2028
24. januára 2039–11. februára 2040

Opica:

30. januára 1968 – 16. februára 1969
16. februára 1980 – 04. februára 1981
04. februára 1992 – 22. januára 1993
22. januára 2004 – 8. februára 2005
08. február 2016 – 27. január 2017
26. januára 2028–12. februára 2029
12. február 2040–31. január 2041

Kohút:

05. februára 1981 – 24. januára 1982
23. január 1993 – 9. február 1994
09. február 2005 – 28. január 2006
28. januára 2017–15. februára 2018
13. február 2029 – 2. február 2030
1. február 2041–21. január 2042

Pes:

06. februára 1970 – 26. januára 1971
25. januára 1982 – 12. februára 1983
10. februára 1994 – 30. januára 1995
29. januára 2006 – 17. februára 2007
16. február 2018 – 4. február 2019
03. február 2030–22. január 2031
22. januára 2042–9. februára 2043

Prasa:

27. januára 1971 – 14. februára 1972
13. februára 1983 – 1. februára 1984
31. januára 1995 – 18. februára 1996
18. február 2007 – 6. február 2008
5. február 2019 – 24. január 2020
23. januára 2031–10. februára 2032
10. február 2043–29. január 2044

Priraďovanie dní k čínskym zvieratám:

Pondelok: koza

Utorok: drak, prasa

Streda: kôň, kohút

Štvrtok: potkan 

Piatok: králik, had, pes

Sobota: býk, tiger

Nedeľa: opica

Priraďovanie hodín k čínskym zvieratám:

23:00 – 00:59:  potkan

01:00 – 02:59: býk

03:00 – 04:59: tiger

05:00 – 06:59: zajac

07:00 – 08:59: drak

09:00 – 10:59: had

11:00 – 12:59: kôň

13:00 – 14:59: koza

15:00 – 16:59: opica

17:00 – 18:59: kohút

19:00 – 20:59: pes

21:00 – 22:59: prasa

Priraďovanie farieb k čínskym zvieratám:

Potkan: Modrá, červená a zelená.

Býk: Zelená, biela a zlatá.

Tiger: Modrá, oranžová a šedá.

Králik, alebo zajac: Ružová, fialová a červená.

Drak: Zlatá, strieborná a fialová.

Had: Červená, čierna a žltá.

Kôň: Červená, zelená a modrá.

Koza, alebo ovca: Hnedá, biela a červená.

Opica: Šedá, modrá a čierna.

Kohút: Zelená, hnedá a zelená.

Pes: Červená, zelená a fialová.

Prasa, alebo diviak: Oranžová, šedá a hnedá.

V tomto prípade sa rôzne zdroje líšia a teda čo sa farieb týka, nie sú jednotné. Tiež je dôležité poznamenať, že tieto tradičné farby môžu byť interpretované rôzne a že v moderných časoch ľudia môžu nosiť alebo obľubovať farby podľa vlastného vkusu a módy.  

Priradenie prvkov znameniam:

Poznáme päť čínskych prvkov:  drevo, oheň, zem, kov a voda. Všetky sú vo vzájomnom vzťahu a spolupracujú spolu.  Každý človek má prvok podľa roku, v ktorom sa narodil.

Ak sa váš rok narodenia končí 0 alebo 1, patríte do skupiny kovov (napr. 1971 – patríte so skupiny kovov).

Pokiaľ sa váš rok narodenia končí číslom 2 alebo 3, vašim prvkom je voda.

Pokiaľ sa váš rok narodenia končí číslom 4 alebo 5, vaším prvkom je drevo.

Pokiaľ sa váš rok narodenia končí číslom 6 alebo 7, vašim prvkom je oheň.

Pokiaľ sa váš rok narodenia končí číslom 8 alebo 9, vašim prvkom je zem.

Kov

Ľudia, ktorí spadajú pod prvok kov, sú veselí a nezávislí. Sú milovníkmi moci a vedia, kedy sú na správnej ceste a kedy by nemali riskovať. Majú brilantnú myseľ, jasnosť, disciplínu a sú veľmi súťaživí. Financie sú ich parketou, so svojimi peniazmi vedia hospodáriť a dopriať si  luxus.  

Voda

Ľudia, ktorí spadajú pod prvok voda  sú kreatívny, transparentný a milujúci pravdu. Títo ľudia musia zapracovať na svojom sebavedomí. Sú schopní získať veľkú zodpovednosť a uspieť vo všetkom, čo si zaumienia. Nie je pre nich ťažké zvíťaziť alebo sa prispôsobiť novým okolnostiam.

Drevo

Ľudia, ktorí spadajú pod prvok  drevo sú silný, podnikavý a odvážny. Sú húževnatí a neboja sa bojovať za spravodlivú vec. Bojujú za svoje záujmy, pretože veria svojim snom.  Vďaka svojej sile dosahujú rôzne uznania,  ktoré ich podporujú v každom veľkom kroku.  

Oheň

Ľudia, ktorí spadajú pod prvok  oheň sú originálni, silní a impulzívni ľudia. Prinášajú vášeň do každého aspektu ich života. Sú pozitívni a do každého projektu dávajú maximum. Ich temperament vychádza z ich srdca a všetko robia s láskou. Sú rozhodní a sebavedomí v tom, čo robia.  

Zem

Ľudia, ktorí spadajú pod prvok  zem sú praktickí, opatrní a vášniví. Títo ľudia stoja nohami pevne na zemi a  svoju budúcnosť plánujú.  Sú veľmi pracovití a spoľahliví. Vedia dobre pracovať s financiami.  Sú chápaví a snažia sa dať priestor ostatným, ktorí to potrebujú.

1.    Drevo sa radí ku znameniam tigra a zajaca. Drevo symbolizuje rast, expanziu, flexibilitu a životosprávu.

2.    Oheň sa radí ku znameniam hada a koňa. Oheň predstavuje energiu, vášeň, rozhodnosť a odvahu.

3.    Zem sa radí ku znameniam býka, draka, kozy a psa. Zem symbolizuje stabilitu, rovnováhu, praktickosť a spoľahlivosť.

4.    Kov sa radí ku znameniam kohúta a opice. Kov reprezentuje pevnosť, odhodlanie, vynaliezavosť a disciplínu.

5.    Voda sa radí ku znameniam potkan (myš) a Prasa (diviak). Voda symbolizuje flexibilitu, intuíciu, mystiku a uzdravenie.

Priradenie prvku k znameniu určuje energetický ton a tón osoby narodenej v danom roku. Kombinácia znamenia a prvku vytvára komplexné charakteristiky, ktoré poskytujú hlbší pohľad na osud a vplyvy na život jednotlivca.

Táto jedinečná kombinácia zvierat a ich vlastností vytvára fascinujúci pohľad na svet čínskej astrológie. Každé znamenie prináša do sveta svoje jedinečné atribúty, ktoré tvoria bohatú mozaiku ľudskej osobnosti. Nech už je vaše znamenie akékoľvek, v čínskej astrológii nájdete zaujímavé aspekty, ktoré vám môžu pomôcť lepšie porozumieť sebe a svojmu okoliu.

autor: Tatiana Zaťková

potkan