RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA cisár

Cisár

Symbolika:

Pozícia – pevnosť

Kamenný trón – tvrdosť, štruktúra

Červená farba – srdce, myseľ, ssexualita, vášeň

Brnenie – pripravenosť vstúpiť do konfliktu, ochrana, zúrivosť, hnev

Baranie hlavy – individualita, podnikavosť, vôľa, symbol plodivej sily

Žezlo – symbol moci, symbol života

Koruna – symbol moci, vzostupu

Hory – vysoké postavenie, spojenie nebies a zeme

Fúzy – patrí k egu, zdôrazňujú sexualitu

Tarotové karty majú svoju vlastnú symboliku a význam, ktoré sa v rôznych kombináciách a kontextoch môžu prejaviť rôznorodo. Medzi tieto karty patrí aj karta Cisár vo Veľkej Arkáne. Táto karta predstavuje silné vodcovstvo a moc, ale aj zodpovednosť a morálnu integritu.

Cisár je karta, ktorá sa zobrazuje ako postava sediaca na tróne so zlatou korunou na hlave a žezlom v ruke. Pod ním sú umiestnené dve sfingy a nad ním visí zlatá koruna so slnkom. Táto karta symbolizuje silné vodcovstvo a kontrolu nad situáciou.

Cisár predstavuje nielen silného vodcu, ale aj zodpovednosť, ktorú s ním prichádza. Vodca musí byť schopný zvládnuť rozhodovanie v zložitých situáciách a byť pripravený prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Karta Cisár nás teda nabáda k prebratiu zodpovednosti za naše vlastné rozhodnutia a činy.

Táto karta tiež symbolizuje morálnu integritu. Silní vodcovia by mali byť schopní dodržiavať svoje zásady a presadzovať spravodlivosť a rovnosť. Karta Cisár nás preto nabáda, aby sme boli dôslední v našich zásadách a aby sme sa nevzdávali našich etických a morálnych hodnôt.

Cisár vo Veľkej Arkáne teda predstavuje silné vodcovstvo a kontrolu, zodpovednosť a morálnu integritu. Táto karta nás nabáda, aby sme boli schopní prijať zodpovednosť za naše rozhodnutia a aby sme boli dôslední v našich zásadách a hodnotách. Keď sa táto karta objaví v tarotovej výklad, môže nám naznačiť, že máme pred sebou výzvu prebrať vodcovskú pozíciu alebo zodpovednosť za nejakú situáciu.

Zhrnutie:

Cisár predstavuje priamočiarosť a ochotu prevziať zodpovednosť. Hovorí o rozvíjaní autority a stability. V profesnej oblasti je možnosť vyšvihnutia sa na vedúcu pozíciu. Poukazuje na vhodnú dobu na transakcie s nehnuteľnosťami. Túžba po ovládaní druhých alebo na možnosť ovládania nikým iným.

RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA cisár
RIDER WHITE TAROT – VELKA ARKANA cisár