Mena A,B

Čo znamená vaše krstné meno A, B

Adam – meniny 24.12.

Aktívnym číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Adam je hebrejského pôvodu a znamená – syn červenej Zeme.

Má sklon k vodcovstvu,  ale musí si dávať pozor na svoj egocentrizmus a sklony k tyranstvu. Je odvážny,  inšpiratívny,  aktívny a tvorivý. Prednosť dáva individuálnemu úspechu. Vie  sa rýchlo zorientovať aj v neprehľadnej situácii,  nevzdáva sa bez dlhého boja a  nemá problém prejsť k druhej strane, ak ho tam čaká zisk a úspech. Neznáša kritiku a pochybnosti o sebe a svojich výsledkoch. Adam má charizmu a v spoločnosti býva často obľúbený. V partnerských vzťahoch býva nezodpovedný a preto nakoniec často ostáva osamelý. Úskalia tohto mena sú nadradenosť, tvrdohlavosť, osobná váhavosť, ťažkosti v hľadaní vlastnej cesty, osamelosť, narcizmus a tyranstvo.

Adela – meniny 22.12.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Adela je ženské krstné meno, ktoré znamená vznešená alebo pokojná. Svätá  Adela bola franská princezná zo 7. storočia, ktorá založila kláštor v Pfazel vo Francúzsku. Toto meno niesla aj dcéra Viliama Dobyvateľa.

Adela  potrebuje pohyb, zmeny a rada cestuje. Vyhľadáva slobodu a dobrodružstvo. Je prístupná novým veciam a myšlienkam. Má vodcovské sklony, je ambiciózna, avšak veľmi citlivá a vyhýba sa rutine a nude. Imponujú jej ľudia, ktorí ju dokážu získať v nejakej oblasti.  Musí si dávať pozor na svoju zbrklosť v podliehaní okamžitých  nápadov, nestálosti, sklonu k nervozite a nepokoju. Je dobré udržať rovnováhu v citovej, profesionálnej a finančnej oblasti. Nemá rada pravidlá a obmedzenia a nemožno ju k ničomu donútiť. Pozor na nehody.

Adolf – meniny 17.6.

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Adolf znamená  „ušľachtilý vlk“ . Ako prvé alebo druhé meno ho nosili viacerí švédski králi,    najmä Gustáv II. Adolf v 17. storočí. Spojenie s Adolfom Hitlerom (188-145), vodcom nacistickej strany v Nemecku počas druhej svetovej vojny, znížilo používanie tohto mena.

Adolf  je znášanlivý, láskavý a vyniká veľmi dobrou intuíciou, ktorú môže využívať pri svojej činnosti. Mal by počúvať druhých, naučiť sa  trpezlivosti a byť viac diplomatický. Má nedostatok odvahy na realizáciu plánov a  vyhýba sa akejkoľvek forme vedenia. Zodpovednosť a iniciatívu prenecháva iným. Od partnerky potrebuje oddanosť a celkovo vzťahy, priateľstvo a citový a partnerský život sú pre neho veľmi dôležité. Dokáže uzmierovať osoby, ktoré sú rozhádané. Je dobrý spolupracovník.  Musí si dávať pozor na majetok,  pasivitu a sklon poddať sa okolnostiam. Občas býva precitlivený a zle sa vyrovnáva so stresom. Potrebuje okolo seba pokoj a pohodu, inak sa stane roztržitým  a nervóznym.

Adrián – meniny 23.3.

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Meno Adrián má latinský pôvod a znamená „syn Adrie“ a „temný“. Má tiež grécky pôvod a znamená „bohatý“. Toto meno nieslo niekoľko pápežov, vrátane jediného pápeža anglického pôvodu Nicholasa Breakspeara, ktorý vládol ako Adrian IV. (1154–115).

Adrián je  človek, ktorý trpí nízkym sebavedomím. Vyniká dobrou intuíciou a láskavosťou. Nemá rád zodpovednosť,  rád ju prenechá iným, ale napriek tomu je dobrým spolupracovníkom. Chýba mu trpezlivosť a odvaha k realizácii svojich plánov. Vzťahy v spoločnosti a v rodine sú pre neho veľmi dôležité. Od partnerky vyžaduje oddanosť. Napriek tomu, že sám je  precitlivený, dokáže uzmierovať ľudí vo svojom okolí. Potrebuje okolo seba pokoj a kľud pretože sa ťažko sa vyrovnáva so stresom.

Adriana – meniny 26.6.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Adriana je talianske meno a význam tohto mena je “ Temný „.

Napriek svojej výraznej ženskosti, je to osoba s veľmi mužským nazeraním na svet. Adriana v sebe  spája osobný šarm s vynaliezavosťou a výrečnosťou. Je žena, ktorá vie riskovať a konať bez dlhých rečí. Vie sa prispôsobiť a využívať iných, ale vždy sa to  snaží zakryť  jemným vystupovaním a šarmantným správaním.  Ak miluje, potom je to úprimná a otvorená osobnosť, ak intriguje a ohovára, potom je to úplná klebetnica. Je nebezpečná a vie sa presadiť aj v tom najnevhodnejšom prostredí. Jednoducho  mení svoju osobnosť podľa potreby a málokto vie o nej povedať ucelený názor. Život s ňou je ako keby ste žili vedľa sopky, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť. Často koná v afekte a potom ju všetko  čo povedala, mrzí. V láske a citoch sú Adriany  dosť kolísavé, prelietavé a málokedy sa vedia zamilovať celkom bez kontroly. Ich povaha vyžaduje boj, zmeny, náhle udalosti, musia mať adrenalín na určitej úrovni, aby povedali, že majú za sebou dobrý deň. Preto je život s nimi nádherný, vždy plný udalostí a úplne bez nudy.

Agnes – meniny 16.11.

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Meno Agnes je   odvodené z gréckeho Hagne, čo znamená čistá, cudná alebo svätá.  Svätá Agnesa bola pannou umučenou počas prenasledovania rímskeho cisára Diokleciána.   Agnesa  je  prispôsobivá,  milá, vyrovnaná, priateľská, taktná a diplomatická. Je skvelou kamarátkou a vo všeobecnosti nerada zostáva sama. Môže byť veľmi nezávislá alebo extrémne závislá od druhých. Je emotívna a citlivá a vie byť  výbornou partnerkou, ktorá si  veľmi potrpí na svojho partnera. Jej elegantné  správanie a pôvabný vzhľad si získavajú mnohých obdivovateľov.

Agáta – meniny 5.2.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá

Meno Agáta je ženské meno poľského pôvodu, ktoré znamená cnostná, dobrá. Bolo to meno svätej  Agáty Sicílskej, kresťanskej mučeníčky z tretieho storočia.

Agáta je kreatívna, nápaditá a vynaliezavá. Je prirodzená zabávačka. Jej nákazlivá bujarosť priťahuje davy. Býva veľmi  emotívna a vo všeobecnosti pôsobí ako šťastná žena. Môžete sa na ňu spoľahnúť, pretože je hlboko lojálna a milujúca k svojim priateľom a rodine. Je prirodzene tvorivá. Často je vyzvaná ostatnými, aby vniesla poriadok do vecí alebo ich zosúladila, pretože má vrodenú schopnosť vysvetliť zložité pojmy spôsobom, ktoré sú  ľahko pochopiteľné. Bez akejkoľvek námahy dokáže presvedčiť ostatných takmer o čomkoľvek. Občas sa zdá, že je plachá, ale v skutočnosti vás potrebuje len viac spoznať. Fascinuje ostatných svojou kreativitou, najmä v písaní. Túži pomáhať a starať sa o tých, ktorých  má rada. Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa posunuli v živote ďalej. Dokonca je ochotná obetovať sa v prospech iných. Ľudia ju vnímajú  sympatickú, súcitnú a veľkorysú.  Cítia sa s  ňou dobre a vedia, že s ňou  môžu počítať ako s oporou.  Cení  si rodinné hodnoty a tradície. Nestará  sa o módu. Keď sa jedná o prácu, nezastaví  sa, kým nedokončí  svoju úlohu. Dobre zapadne na štruktúrované pracovisko a vďaka tomu sa bude cítiť finančne stabilná. Má rozumný a praktický postoj k životu. Dlho trvá než nájde  toho správneho partnera, ale keď ho už nájde je  lojálna. Peniaze vníma  iba ako nástroj, ktorý je pomáha realizovať a dosahovať jeho sny. Kvôli tomu sa v jej  živote   budú striedať obdobia kedy si bude  žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.

Alan – meniny 8.3.

Aktívne  číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktívne založený.

Meno Alan je mužské  meno írskeho pôvodu a znamená „pekný, veselý“.

Alan  je ambiciózny, kreatívny a komunikatívny. Býva  veľmi úspešný, pokiaľ ide o podnikanie. Keďže je nezávislý, má často tendenciu zanedbávať pocity druhých. Nemá rád, keď ho niekto vedie, alebo mu pomáha pri akejkoľvek úlohe. Rád robí veci sám. Môže byť dobrým vodcom a riadiť skupiny. Je tiež múdry, rozhodný, optimistický a veľkorysý. Alan je vynikajúci, pokiaľ ide o akciové trhy, alebo hry, ktoré  zahŕňajú  úzku spoluprácu so štatistikami. Je ambiciózny, kreatívny, ale vie byť aj sebecký. Je temperamentný,  ale občas mu jeho temperamentnosť spôsobuje ťažkosti. Má tendencie k výbuchom hnevu. Rád  o sebe vytvára  predstavu dokonalého muža. Svojím šarmom sa mu darí získať pomoc iných a pochopenie pre svoje slabé stránky. Je intuitívny a  často je v správny čas na správnych miestach. Jeho  citový život môže byť  veľmi búrlivý, pretože túži po slobode a rutiny bežného života ho nudia.

Alana – meniny 8.3.

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Alana má keltský pôvod a význam mena v preklade je ‚súlad, svornosť‘.

Táto osobnosť je pokojná a trpezlivá a  čaká, kým sa veci vyvinú, namiesto toho, aby agresívne presadzovala výsledok. Je dobromyseľná a bezstarostná a veľmi jej záleží na emocionálnej a duchovnej rovine. Často sa špecializuje  na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia. Má dobrú intuíciu a pokiaľ ju bude rozvíjať,  môžu sa u nej  objaviť  jasnovidné schopnosti. Rovnosť a spravodlivosť  je pre ňu veľmi dôležitá a je ochotná podeliť sa o moc a zodpovednosť, len aby dosiahla harmonický výsledok. Alana je výborná kamarátka a nerada ostáva sama.Má priateľov z každého prostredia.  Je mimoriadne vnímavá k pocitom iných a ostatní sa jej často zverujú kvôli jej skvelým schopnostiam načúvať a poradiť. Vďaka svojej empatii a intuícii  by z nej mohla  byť dobrá psychologička, alebo lekárka.  Je vynikajúca, pokiaľ ide o akciové trhy,  ktoré zahŕňajú úzku spoluprácu so štatistikami. Vie sa dobre orientovať v rôznych témach a vie prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach.    Keď dostane priestor na vyjadrenie, dokáže dosiahnuť veľké úspechy. Uprednostňuje  rozmanitosť, je nepokojná a má rada keď sú veci v pohybe. V láske je stabilná a  rodina je pre ňu veľmi dôležitá. Pokiaľ zradíte jej dôveru, ďalšiu šancu nedostanete.

Albert – meniny 8.4.

Číslo 22  hovorí o človeku,  ktorý je ctižiadostivý,  idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Z nemeckého  mena Adalbert znamená „ušľachtilý a jasný“ . Toto meno bolo bežné medzi stredovekými nemeckými kráľovskými rodinami.

Albert je inteligentný,  má vynikajúce analytické myslenie a vládne úžasnými manažérskymi schopnosťami . Vie veľmi dobre riešiť komplikované situácie a trpezlivo riešiť problémy. Je to hrdý človek, ale  nie je  arogantný. Môže dosiahnuť veľké úspechy v živote vzhľadom na lojálnu povahu a obrovské vedomosti. Je veľmi trpezlivý, dôveryhodný a spoľahlivý. Jeho myseľ zvyčajne žije vo „svete snov“, kde je schopná posúvať udalosti alebo veci tak, ako sa mu páči. Osoba s menom Albert má úžasnú schopnosť preniesť dokonalé miesta, ľudí a udalosti do svojich vlastných životných skúseností, čo ich vedie po ceste konzistentných odhalení.

Albín – meniny 1.3.

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Mužské meno Albín má latinský pôvod a v preklade znamená „biely“.

Albín je ambiciózny a cieľavedomý. Dokáže sa sústrediť, keď je všade okolo nich chaos. Vie byť  objektívny a okamžite robiť ťažké rozhodnutia. Je prispôsobivý, milý, vyrovnaný, priateľský, taktný a diplomatický. Pre svoje elegantné správanie si získava  mnoho obdivovateľov. Albín nerád  ostáva  sám. Môže byť veľmi nezávislý alebo extrémne závislý od ostatných. Ak sa mu nedarí dosahovať výsledky, vie byť precitlivený a ľutovať sa. Je emocionálny a citlivý, čo z neho robí dobrého partnera.

Albína – meniny 16.12.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Albína, nosila  svätica z 3. storočia. Toto meno bolo populárne v Británii v 17. a 18. storočí.

Tieto osobnosti sú veselé, plné sebavyjadrenia a často dosť emotívne. Majú umelecký talent a spontánnu povahu. Sú  prirodzení zabávači. Ich radosť je nákazlivá. Sú to vtipní a vo všeobecnosti šťastní ľudia. Ich nezlomná aura k sebe priťahuje ostatných. Sú  hlboko lojálni a milujúci k svojim priateľom a rodine.

Alena – meniny 27.3.

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselá, štedrá, harmonická, nežná.

Meno Alena má slovanský pôvod. Je odvodené zo starogréckeho mena „Helenē“, čo znamená „brilantná, pochodeň, jasné, žiariace svetlo“. Alena  je zodpovedná a jej ochota  pomôcť ľuďom pramení z čistého srdca. Má tendenciu učiť, poučovať, radiť a pomáhať iným a zároveň očakávať vďačnosť. Kvôli jej idealistickým presvedčeniam a snahám pomôcť každému, si myslí, že vie čo je pre ostatných najlepšie.  Je sociálne veľmi aktívna, vďaka čomu je vždy o všetkom a každom dobre informovaná. Vždy je ochotná vypočuť si problémy priateľov.  Je zodpovedná, láskavá, nezištná a empatická. V podnikaní býva  veľmi úspešná. Presne vie, kedy nemá význam bojovať ďalej a vtedy sa stiahne. V partnerských vzťahoch, býva oddaná.  Rodina má v jej živote vždy prioritu, je základom jej tradičných hodnôt.

Alex – meniny 9.1.

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselý, štedrý, harmonický, nežný.

Meno Alex má grécky pôvod  a znamená ochranár ľudstva. Alex zodpovedný, veľkorysý a úprimný. Veľmi dobre sa vie orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Keď dostane priestor na  vyjadrenie, môže dosiahnuť tie najúžasnejšie úspechy. Býva  veľmi vplyvný a dokáže efektívne riadiť ľudí v skupinách. Je výborným rodičom, veľmi ochranársky a empatický. Pokiaľ máte Alexa za priateľa môžete sa spoľahnúť, že k vám  bude loajálny.

Alexander – meniny 27.2.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý

Meno Alexander má grécky pôvod  a znamená ochranár ľudstva. Toto meno nosil aj Svätý Alexander z Alexandrie.

Je to veľmi silná osobnosť a  vynakladá všetko úsilie na to, aby získal pozornosť ostatných. Je pohodový, spoločenský a miluje umenie.  Je  priateľský a preto má okolo seba vždy veľa priateľov. Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí, aby sa v živote posunuli vpred. Je ideálny pre vodcovstvo a svoje silné stránky využíva zdravým spôsobom. Alexander je komunikatívny, diplomatický a spoločenský. Väčšinou je optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza. Avšak je aj hĺbavý a filozofický a  jeho mimoriadne citlivá povaha spôsobuje, že má  sklony k depresii z akejkoľvek skutočnej alebo domnelej maličkosti. Mal by sa naučiť byť trpezlivý a menej impulzívny. Má  rád pocit slobody a váži  si svoju nezávislosť.  Dlho trvá než nájde  tú správnu partnerku, ale keď  ju už nájde je verný. Je  zvedavý a rád spoznáva nové veci. Na svojich priateľov  si vždy dokáže nájsť čas  vypočuť ich a poradiť im.

Alexandra – meniny 2.1.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlava, svojhlavá.

V gréckej mytológii  takto zvykli označovať aj Bohyňu Héru.  Nieslo ho niekoľko ranokresťanských svätcov  a  tiež manželka Mikuláša II., posledného ruského cára

Alexandra je dobrou obchodníčkou. Je temperamentná a zvyčajne má dobrú povesť.  Má sklony k filantropii.  Ako priateľka je dôveryhodná avšak má problém vyjadriť svoje vnútorné pocity pred ostatnými, čo často vytvára nesprávne domnienky.  Je veľmi vplyvná,  dokáže efektívne riadiť ľudí v skupinách a preto je z nej dobrý vedúci pracovník. Zvyčajne býva spravodlivá, sebestačná, ale taktiež je dobrá manipulátorka. Ak jej je poskytnutý priestor na vyjadrenie sa sfére, ktorá ju zaujíma, dosahuje výborné výsledky.

Alexej – meniny 9.1.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Alexej je ruské meno odvodené z gréckeho Alexios (Αλέξιος), čo znamená „Obranca“  a  má rovnaký pôvod ako latinské Alexius. Alexej je ambiciózny a cieľavedomý. Je známy tým, že veci doťahuje do konca. Alexej sa vie sústrediť, keď je všade okolo nich chaos. Ľudia s menom Alexej sú zvyčajne inteligentní a objektívni a dokážu sa veľmi rýchlo rozhodnúť. Mávajú priateľskú povahu a dobré sociálne zručnosti, ktoré im pomáhajú nájsť veľa priateľov. Majú prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí, aby sa posunuli v živote ďalej.

Aleš – meniny 13.4.

Aktívnym číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Aleš má grécky pôvod a znamená obranca.

Ľudia s týmto menom preukazujú veľkú vnútornú silu a majú veľký potenciál pre finančný úspech v živote. Predpokladá sa, že títo jedinci dobre využívajú svoj vrodený talent a vodcovské schopnosti na ovplyvňovanie a vedenie ľudí. Sú kreatívny a veria v svoju schopnosť uspieť.  Nenávidia prijímanie príkazov, takže sa im ani nesnažte hovoriť, čo majú robiť. Je to veľmi aktívna osobnosť, no je známy  skôr ako začínajúci, než finišujúci. Majú tendenciu sa nudiť a ak nie sú riadne vyťažení, rýchlo prejdú na ďalší projekt.

Alfonz – meniny 28.1.

Aktívnym číslom tohto mena je  11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Alfonz je meno nemeckého, francúzskeho pôvodu a znamená „ušľachtilý, pripravený na boj“. Meno Alfonz má veľa významných menovcov – francúzskeho spisovateľa Alphonse Daudeta, maliara Alphonse Muchu a bolo to rodné meno gangstra Al Caponeho. Alfonz je prispôsobivý, výborný partner, milý, vyrovnaný, priateľský, taktný a diplomatický. Títo muži sú šarmantní a veselí spoločníci a  z ničoho si nerobia dlho  ťažkú hlavu.  Vedia sa vášnivo zamilovať. Je rodený vodca, vo svojej práci je systematický a projekty dokončuje s ležérnou ľahkosťou. Zakladá si na svojej povesti. Často má pocit, že je nepochopení.

Alfréd – meniny 19.6.

Aktívnym číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Alfréd je meno anglického pôvodu a znamená „múdry radca“. Toto meno nosil aj vätý Alfréd (Altfrid z Hildesheimu) z nemecka.

Alfréd je vodcovský typ  – silný a súťaživý. Je  ochotný začať konať a riskovať. Tvrdo pracuje na svojom úsilí a má schopnosť uplatniť svoje kreatívne a inovatívne myslenie so silným odhodlaním. Verí vo svoju schopnosť uspieť a je  príliš tvrdohlaví na to, aby si v tom nechal zabrániť.  Nenávidí prijímanie príkazov.  Je to veľmi aktívny muž, ktorý potrebuje žiť naplno bez ohľadu na peňažné náklady. Rád vymýšľa a realizuje nové nápady, ale  nerád sa drží konceptu a doťahuje ich dokonca. Má tendenciu nudiť  sa.  Ak nie je riadne vyťažený, rýchlo prejde na ďalší projekt. Má priekopníckeho ducha. Rád sa necháva unášať životom. Jeho vzťah k peniazom je zložitý, pretože ich vníma ako nástroj, ktorý mu  pomáha realizovať a dosahovať jeho  sny.

Alica – meniny 6.9.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlava, svojhlavá.

Alica znamená „vznešená povaha“, „ušľachtilého typu“ alebo „ušľachtilý človek“ (zo staro-hornonemeckého „adal“ = vznešený + „heit“ = druh/druh/typ). Toto meno nosila aj Svatá Alica ze Schaerbeeku .

Alica je praktická, milujúca postavenie, túžiaca po moci, materialistická, spravodlivá, sebestačná, miluje ovládanie druhých, temperamentná, stresujúca a prefíkaná. Alica je dobrou obchodníčkou. Ťažko vyjadruje svoje skutočné vnútorné pocity pred ostatnými, čo často vytvára nesprávne domnienky. Je temperamentná a rada sa stará o ostatných. Väčšinou má veľmi dobrú povesť.  Má sklony byť filantropkou. Ako kamarátka je  dôveryhodná a často je vyzvaná k tomu, aby  vniesla poriadok do rôznych situácií. Osoba s menom Alica je inteligentná a  má harmonickú povahu.

Alojz – meniny 21.6.

Aktívnym číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Alojz je nemecké meno a znamená „slávny v boji, alebo slávny bojovník“. Toto meno nosil aj Svätý Alojz Gonzaga, ktorý žil v Taliansku v roku  1568.

Alojz je ambiciózny, kreatívny a komunikatívny. Je  nezávislý a často má tendenciu zanedbávať pocity druhých. Nemá rád, keď ho niekto vedie alebo mu pomáha pri akejkoľvek úlohe. Ako vodcovský typ sa často  pokúša spochybňovať zavedený poriadok alebo autoritu. Rád robí veci sám a vedúca pozícia mu ponúka oveľa väčší komfort, ako keby mal byť podriadeným niekomu inému.  Je dobrým organizátorom.  Je intuitívny a  často je v správny čas na správnych miestach. Má schopnosti robiť dobré rozhodnutia. Neznáša pokrytectvo.  Je súťaživý typ, ktorý zo seba vydá všetko  čo má,  len aby vyhral a ani zoči-voči porážkam nikdy nezaváha  a jednoducho ide ďalej smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov.  Jeho  citový život môže byť  dosť búrlivý, pretože túži po slobode.

Alojzia – meniny 23.10.

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Alojzia je nemecké meno a znamená skvelá bojovníčka. Pochádza z latinizovanej  formy Aloys, stará okcitánska forma Louisa – meno  talianskeho  svätca  zo 16. storočia Aloysius Gonzaga. Toto meno sa medzi katolíkmi príležitostne používa už od jeho čias.

Alojzia je  prispôsobivá,  milá, vyrovnaná, priateľská, taktná a diplomatická. Je skvelou kamarátkou a vo všeobecnosti nerada zostáva sama. Môže byť veľmi nezávislá alebo extrémne závislá od druhých. Je emotívna a citlivá a vie byť  výbornou partnerkou, ktorá si  veľmi potrpí na svojho partnera. Jej elegantné  správanie a pôvabný vzhľad si získavajú mnohých obdivovateľov. Zdá sa, že býva v správny čas na správnych miestach. Je výborná v komunikácii a je veľmi kreatívny.

Alžbeta – meniny 1.11.

Číslo 22  hovorí o človeku,  ktorý je ctižiadostivý,  idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Alžbeta je biblické meno hebrejského pôvodu. Jeho najskoršie počiatky možno vystopovať späť do Starého zákona Biblie, kde bolo definované ako „ Boh je moja prísaha “ v hebrejčine. Toto meno nosila aj Svätá Alžbeta – Uhorská.

Alžbeta je obdarená úžasnými manažérskymi schopnosťami. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie a riešiť problémy. S Alžbetou  nemôžete polemizovať ani sa hádať vďaka super schopnosti uvažovania. Vzhľadom na loajálnu povahu a obrovské vedomosti, môže dosiahnuť veľké úspechy v živote.  Je  prirodzene tvorivá. Má harmonickú povahu a rada sa stará o druhých.

Ambróz – meniny 7.12.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Meno Ambróz je gréckeho pôvodu a znamená „Nehynúci, nesmrteľný“.

Toto meno odráža silnú osobnosť, ktorá má skvelé tvorivé schopnosti. Ambróz je veľmi pohodový, spoločenský a milovník umenia. Vynakladá všetko úsilie, aby získal pozornosť ostatných. Jeho priateľská povaha mu pomáha nájsť si v živote veľa priateľov. Jeho sociálne zručnosti mu pomáhajú pri budovaní najbližšieho okolia.  Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí, aby sa v živote posunuli vpred.  Ľudia, ktorí majú meno Ambróz , sa skutočne zaujímajú o ostatných a sú známi tým, že vo svojich komunitách zastávajú aktívne úlohy. Ambroz rád cestuje a je  temperamentný. Ľahko sa prispôsobí väčšine situácií a  dokáže zvládnuť výzvy s neortodoxnými riešeniami a šikovnosťou.

Amália – meniny 10.7.

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Amália je odvodené z germánskeho slova amal čo znamená „práca, činnosť“, a ženského mena Amalberga. Popularita tohto mena sa pripisuje Svätej Amalberge z Maubeuge.

Amália  je ambiciózna, kreatívna a komunikatívna. Je  nezávislá a často má tendenciu zanedbávať pocity druhých. Najradšej si všetko urobí sama a nemá rada, keď jej  niekto pomáha pri akejkoľvek úlohe. Vedúca pozícia jej ponúka oveľa väčší komfort, ako keby mala byť podriadenou niekomu inému. Ako vodcovský typ sa často  pokúša spochybňovať zavedený poriadok alebo autoritu.  Je dobrou organizátorkou.  Je intuitívna a  často je v správny čas na správnych miestach. Má schopnosti robiť dobré rozhodnutia. Neznáša pokrytectvo.  Je súťaživá a často zo seba vydá všetko  čo má,  len aby vyhrala. Jej  citový život môže byť  dosť búrlivý, pretože túži po slobode.  Ak sa pre niečo rozhodne, alebo po niečom zatúži, je pre ňu ťažké potlačiť svoje túžby. Z tohto dôvodu sa môžu objaviť finančné ťažkosti, ktoré nikdy netrvajú dlho.

Anabela – meniny 20.8.

Aktívnym číslom tohto mena je  9 – zmyselný, ľudský, idealista, láskavý, oddaný.

Meno Anabella pochádza z Amabel, starého anglo-normanského mena, ktoré je starofrancúzskym variantom latinského „amabilis“, čo znamená „milujúci“.

Anabela  je ambiciózna a  častokrát aj veľmi vplyvná vynaliezavá žena, ktorá rada pomáha iným.  Je známa tým, že je pracovitá.  Jej schopnosť zostať sústredená je skutočne úžasná. Dokáže sa sústrediť, keď je všade okolo nej  chaos.  Často sa odmieta  podriadiť, ale napriek tomu pokiaľ má  slobodu rozhodovania a pohybu, vie pracovať aj v tíme pod niekým iným.  Peniaze vníma len ako prostriedok na dosiahnutie túžob. Ak nastane situácia, kedy si musí vybrať medzi vnútorným pokojom alebo peniazmi, väčšinou si vyberie pokoj.   Osoba s menom anabela je objektívna a dokáže veľmi rýchlo robiť ťažké rozhodnutia.  Pri spoznávaní nových ľudí si drží   odstup a trvá nejaký čas, kým si ich  pustí  k telu. Zvyčajne má   malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne je spoločenská.  Dokáže vytvoriť  uvoľnenú atmosféru, ktorá rozosmeje a povzbudí ľudí okolo. Verí v ľudskosť, a preto je vždy milovaná priateľmi a rodinou. Miluje zábavu, je bystrá a veľkorysá.

Anastázia – meniny 30.4.

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Anastasia má grécky pôvod a znamená  vzkriesenie. Meno anastázia je ženská forma mena Anastasius – dalmatínsky svätec zo 4. storočia za čias rímskeho cisára Diokleciána. Toto meno nosila aj najmladšia dcéra ruského cára Mikuláša II. Orem iného je aj patrónkou tkáčov.

Meno Anastázia  vyjadruje silnú osobnosť s dobrými nápadmi. Je diplomatická, intuitívna a môže mať sklony k jasnovidectvu. Má výborné rozprávačské nadanie, ktorým ohuruje  ostatných. Má rada poriadok a neznáša chaos.  Je verná svojim ambíciám,  má silný vodcovský potenciál a originálne nápady.  Štruktúra je pre ňu dôležitejšia ako sloboda. Nemá rada zmeny, najmä pokiaľ ide o jej  každodennú rutinu. Niektorí ľudia ju vnímajú ako ambicióznu intelektuálku a aristokratku. Vo svojom blízkom okolí je obľúbená. Rodina a priatelia pre ňu znamenajú celý svet. Anastázia je nezávislá, kreatívna voľnomyšlienkárka a má sklony k workoholizmu. Láska a šťastie sú jej hlavnými prioritami v živote.  Túži po stabilnom a dobre organizovanom živote. Najpravdepodobnejšie povolanie: lekárka, farmaceutka, učiteľka, bankárka, hudobníčka, dizajnérka, konzultantka, zdravotná sestra, účtovníčka, sekretárka.

Andrea – meniny 5.1.

Aktívnym číslom tohto mena je 7 – tajomná, skúmavá, melancholická, má zmysel pre priateľstvo.

Andrea je grécke meno a znamená odvážna. Andrea je očarujúca, sebavedomá a intuitívna  osoba, ktorá  sa dobre orientuje v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Ak dostane priestor  na vyjadrenie svojich schopností,  môže dosiahnuť veľké  úspechy. Je prirodzený vodca a  dokáže efektívne riadiť ľudí v skupinách. Andrea má potrebu hľadať pravdu vo všetkom okolo avšak nie vždy ju dokáže aj prijať. Často  sa snaží skryť svoj vnútorný strach a slabosť. Ak nemá dostatočnú motiváciu  vie byť veľmi lenivá. Má filozofické sklony.

Andrej – meniny 30.11.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomný, skúmavý, melancholický, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Andrej má grécky pôvod a znamená “statočný”.

Andrej má filozofické kvality a snaží sa analyzovať všetko okolo seba. Má dobrú intuíciu a býva veľmi opatrný. Je známy tým, že veci doťahuje do konca. Dokáže sa sústrediť   aj v najväčšom chaose. Je veľmi učenlivý. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by mohol byť z neho dobrý vyšetrovateľ, prokurátor alebo novinár. Je praktický človek.  Svoje vnútorné strachy a obavy dokáže veľmi dobre ukrývať. Keď nie je dostatočne motivovaný vie byť aj pekne lenivý.

Aneta – meniny 17.5.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Aneta  je odvodené z latinskej formy gréckeho mena „Ánna,  z hebrejského mena „Channâh  a    znamená „milosť.

Ste žena, ktorá je verná svojim záujmom a ambíciám. Nezávislá, kreatívna, voľnomyšlienkárka so silným vodcovským potenciálom. Práca, ktorá má veľa rutinných úloh, nie je pre vás vhodná. Vaša kariéra býva často poznačená mnohými zmenami. Dokážete sa koncentrovať aj v nevyhovujúcich podmienkach a máte vynikajúcu pamäť. Väčšinou máte dobrý odhad na ľudí.  Rýchla reakcia na vznikajúce problémy alebo meniace sa situácie je pre vás ako druhá prirodzenosť. Namiesto toho, aby ste sa báli zmeny, máte tendenciu si ju vážiť. Ste zvedavá, všetko vás zaujíma a rada idete do hĺbky jadra daných záležitostí.  Riešenie duševných alebo fyzických hádaniek je pre vás prirodzené. Vyžívate sa vo výskume a uprednostňujete vedecké fakty. Dokážete robiť viac vecí naraz.  Máte veľa oblastí záujmu, ste spoločenská, temperamentná a ste rada stredobodom pozornosti. V každom prípade sa snažíte byť  diplomatka, ktorá vie, že je dôležité počúvať druhých. Niekedy však bývate  tvrdohlavá a povrchná. Milujete zmenu a dobrodružstvo a ste nerada obmedzovaná. Napriek vašej nezávislosti však príde deň, keď si budete chcieť vytvoriť stabilný vzťah a založiť si rodinu. V mladosti vo vzťahoch nie ste príkladom lojality a stability a každý vzťah prežívate veľmi vášnivo aj keď ide len o krátke dobrodružstvo. Váš citový život je dosť búrlivý. Stabilitu v partnerstve nájdete až neskôr vo vašom živote.

Anežka – meniny 2.3.

Číslo 22  hovorí o človeku,  ktorý je ctižiadostivý,  idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Anežka má grécky pôvod  význam mena  je čistá, cudná.

Toto meno v spojení s priezviskom môže zmariť šťastie, spokojnosť a úspech, ale taktiež môže spôsobiť oslabenie srdca, pľúc, priedušiek a vylučovacieho ústrojenstva. Anežky majú radi veci správne zorganizované a ak niečo začnú tak to dotiahnu do konca. Sú zvedavé a majú dobré pozorovacie schopnosti, ktoré im umožňujú správne analyzovať situácie. Berú život veľmi vážne a  kvôli tomu sa často dostávajú do depresívnych nálad. Sú mierumilovné, tvorivé  a láka ich práca vonku  v prírode, kde zažívajú pokoj a pohodu. Sú technicky zdatné a pozorné k detailom. Sú trpezlivé, konzervatívné, komunikatívne a  často vedia  viac, ako povedia.  Majú záujem o hlbšie aspekty života. Vo svojom osobnom živote pôsobia veľmi jemne a žensky, túžia po nehe a láske. Majú radi zmeny. Sú intuitívnymi  idealistkami, ktoré potrebujú uznanie, aby cítili naplnenie.

Angela – meniny 11.3.

Číslo 22  hovorí o človeku,  ktorý je ctižiadostivý,  idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Angela je odvodené z gréckeho slova ángelos (ἄγγελος),  čo znamená anjel alebo „boží posol“. Iným pomenovaním mena Angela je Angelika, avšak numerologická hodnota mena Angelika je 6 – preto aj inak ovplyvňuje svoju nositeľku.

Angela je žena, ktorá miluje svoj domov. Je aktívna, zodpovedná a dôveryhodná. Rada sa stará o druhých a často je vyzývaná k tomu, aby uzmierila rozhádaných ľudí. Je loajálna. Zvyčajne je obdarená úžasnými manažérskymi schopnosťami a  vie dobre riešiť komplikované situácie. Problémy rieši s trpezlivosťou. Do hádky sa s ňou radšej nepúšťajte, pretože prehráte. Má rada prírodu a je kreatívna.

Angelika – meniny 11.3.

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselá, štedrá, harmonická, nežná.

Meno Angelika  je odvodené z gréckeho slova ángelos (ἄγγελος), čo znamená anjel alebo „boží posol“.  

Angelika  je zodpovedná a jej ochota  pomôcť ľuďom pramení z čistého srdca. Vždy je ochotná vypočuť si problémy priateľov.  Je zodpovedná, láskavá, nezištná a empatická. V podnikaní býva  veľmi úspešná. Presne vie, kedy nemá význam bojovať ďalej a vtedy sa stiahne. V partnerských vzťahoch  býva oddaná a je výborným rodičom. Láskavosť, nezištnosť, empatia a lojalita sú úžasné vlastnosti angeliky. Je  je vynikajúca, pokiaľ ide o akciové trhy, alebo čokoľvek iné, čo zahŕňa úzku spoluprácu so štatistikami.

Anita – meniny 26.7.

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Meno Anita je  španielska verzia Anny, ktoré  pochádza z mena Hannah, čo znamená “milosť alebo pôvab”.

Máte pevný charakter,  odhodlanie,  zdravý cynizmus a ste perfekcionistka. Tieto vlastnosti vám  pomáhajú dosiahnuť vo vašom živote úspech. Ľudia vás vnímajú  ako ženu, ktorá je pôsobivá, elegantná a noblesná. Máte vlastnosti spoločné pre hercov, tanečníkov a performerov. Ľudia obdivujú vaše  sebavedomie. Ste spoločenská a trvá vám len pár minút na to, aby ste zistila,  aký má človek charakter.  Chcete urobiť tento svet lepším miestom a túžite po spravodlivosti a rovnováhe. Občas pôsobíte uzavreto a tajnostkársky ale je to preto, že sa snažíte nájsť zmysel života. Nerobíte rozdiely medzi chudobnými či bohatými – máte rada ľudí  zo všetkých spoločenských vrstiev. Musíte si dávať pozor na ješitnosť, ktorá vám spôsobuje zbytočné komplikácie – často cítite horkosť, ak vás  ostatní neocenia.   Ste nezávislá,  zvedavá, humanitná, veľkorysá a rada filozofujete.

Anna – meniny 26.7.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Anna k nám pochádza z hebrejského slova חַנָּה (Ḥannāh alebo ‎Chanah), čo znamená „milosť“ alebo „priazeň“. Toto meno nosila aj Svätá Anna – matka Panny Márie.

Anna je veľmi pohodová, spoločenská a miluje umenie. Vynakladá všetko úsilie na to, aby získala pozornosť ostatných. Je ambiciózna a je známa tým, že veci doťahuje do konca. V každej situácii sa snaží byť objektívna a dokáže veľmi rýchlo urobiť ťažké rozhodnutia. Jej priateľská povaha jej pomáha nájsť si v živote veľa priateľov.  So svojimi sociálnymi zručnosťami, dokáže vybudovať výborné prostredie takmer všade. Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa v živote posunuli vpred. Miluje zábavu a užíva si život. Je kreatívna, nápaditá, vynaliezavá a  umelecká.

Anton – meniny 13.6.

Aktívnym číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Anton má latinský pôvod a znamená “neoceniteľný”.  Toto meno nosil aj Svätý Anton, ktorý je patrónom chudobných ľudí.

Má sklon k vodcovstvu, ale musí si dávať pozor na svoj egocentrizmus a sklony k tyranstvu. Je odvážny,  inšpiratívny,  aktívny a tvorivý. Prednosť dáva individuálnemu úspechu. Vie  sa rýchlo zorientovať aj v neprehľadnej situácii,  nevzdáva sa bez dlhého boja a  nemá problém prejsť k druhej strane, ak ho tam čaká zisk a úspech. Neznáša kritiku a pochybnosti o sebe a svojich výsledkoch. Anton má charizmu a v spoločnosti býva často obľúbený. V partnerských vzťahoch býva nezodpovedný a preto nakoniec často ostáva osamelý. Úskalia tohto mena sú nadradenosť, tvrdohlavosť, osobná váhavosť, ťažkosti v hľadaní vlastnej cesty, osamelosť, narcizmus a tyranstvo.

Antónia – meniny 6.1.

Aktívnym číslom tohto mena je  11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Antónía je  meno rímskeho pôvodu a jeho význam je „neoceniteľný“, chvályhodný“ a „krásny“.

Antónie nikdy nikomu úmyselne neublížia, vždy súcitia s inými a snažia sa im pomáhať. Za svoju pomoc nič nežiadajú a napriek  tomu vždy dostanú to, po čom zatúžia. Sú vyvolencami osudu a sú narodené pod šťastnou hviezdou. Keď dáme dieťaťu takéto meno, akoby sme mu dali dar, alebo významnú pomôcku, ktorá sa mu v živote veľmi zíde. Toto meno je skvelé a má vynikajúcu pozitívnu vibráciu. Antónie sú odmeňované za všetko dobré hneď, nemusia čakať, alebo byť vypočítavé. Keď niekomu podajú pomocnú ruku, následne sa im podarí niečo osobné dosiahnu.

Arnold – meniny 1.10.

Aktívnym číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Arnold je meno germánskeho pôvodu zložené z prvkov arn, čo znamená „orol“ a wald, čo znamená „vládnuť“. Toto meno nosil francúzsky biskup z 11. storočia, ktorý je patrónom pivovarníkov. Nosil ho aj Arnold z Brescie, augustiniánsky mních z 12. storočia, ktorý sa vzbúril proti cirkvi a nakoniec bol obesený.

Arnold je nezávislý, vysoko ambiciózny, kreatívny a trochu sebecký. Často má tendenciu zanedbávať pocity druhých. Nemá rád, keď ho niekto vedie alebo mu pomáha pri akejkoľvek úlohe, pretože  rád robí veci sám. Je dobrým vodcom a vie organizovať a  riadiť skupiny. Je múdry, rozhodný, optimistický a veľkorysý. Vie veľmi dobre komunikovať a je kreatívny.

Arpád – meniny 13.2.

Číslo 22  hovorí o človeku,  ktorý je ctižiadostivý,  idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Význam mena Arpád je podľa maďarského pôvodu „semeno“. Avšak biblický význam slova Arpád je „svetlo vykúpenia“. Toto meno nosil aj maďarský panovník, ktorý viedol svoj ľud do Uhorska. Je považovaný za maďarského národného hrdinu.

Arpád  je inteligentný a vládne úžasnými manažérskymi schopnosťami . Vie veľmi dobre riešiť komplikované situácie a trpezlivo riešiť problémy. Je to hrdý človek, ale  nie je  arogantný. Môže dosiahnuť veľké úspechy v živote vzhľadom na loajálnu povahu a obrovské vedomosti. Je veľmi trpezlivý, dôveryhodný a spoľahlivý, ale v niektorých prípadoch býva náladový. Ľudia s menom Arpád sú zvyčajne veľmi talentovaní a často majú skvelé nápady. Je  typický svojou filozofickou  povahou.

Augustín – meniny 28.8.

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznený, pracovitý, má organizačné schopnosti.

Meno Augustín je predovšetkým mužské meno francúzskeho pôvodu , ktoré znamená Veľký. Toto meno nosil aj sv. Augustín (354-430), jeden zo zakladateľov kresťanskej cirkvi.

Zvyčajne je obdarený úžasnými manažérskymi schopnosťami a  vie dobre riešiť komplikované situácie. Problémy rieši s trpezlivosťou. Do hádky sa s ním radšej nepúšťajte, pretože prehráte. Má rád prírodu a je kreatívny.  Augustín  je muž, ktorý miluje svoj domov. Je aktívny, zodpovedný a dôveryhodný. Rád sa stará o druhých a často je vyzývaný k tomu, aby uzmieril rozhádaných ľudí. Je lojálny. Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre neho  dôležitá. Všetko v jeho j živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivý a bude pracovať krok za krokom aby dosiahol svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívny a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. Má výborné organizačné schopnosti a presvedčovací talent. Bol by z neho dobrý vodca, alebo učiteľ.  Dokáže ľudí motivovať a nakopnúť. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je svedomitý, usilovný a spoľahlivý. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálny človek, ktorý  svoju citlivosť skrýva. Je metodický a efektívny. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne.  Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.

Aurel – meniny 25.10.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Aurel je meno maďarského pôvodu a  znamená „pozlátený“ a „zlatý“.

Aurel je ambiciózny a cieľavedomý. Je známy tým, že veci doťahuje do konca. Aurel  sa vie sústrediť, keď je všade okolo neho  chaos. Ľudia s menom Aurel sú zvyčajne inteligentní a objektívni a dokážu sa veľmi rýchlo rozhodnúť. Mávajú priateľskú povahu a dobré sociálne zručnosti, ktoré im pomáhajú nájsť veľa priateľov. Majú prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí, aby sa posunuli v živote ďalej.

Aurélia – meniny 31.10.

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznená, pracovitá, má organizačné schopnosti.

Meno Aurélia je meno latinského pôvodu a znamená „zlatá“.

Aurélia má v sebe iskru a chuť do boja s akýmkoľvek problémom. Vie si urobiť čas pre svojich blízkych a vypočuť si ich problémy, či ponosy. Sú to ženy s dobrým vystupovaním, ktoré vedia rozkazovať a ak je to potrebné vedia byť aj  prefíkané.  Sú  obdarené úžasnými manažérskymi schopnosťami. Aurélia vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie a trpezlivo riešiť problémy. Je trpezlivá, dôveryhodná a spoľahlivá. Môže dosiahnuť veľké úspechy v živote vzhľadom na loajálnu povahu a obrovské vedomosti.

Barbora – meniny 4.12.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Barbora má grécky pôvod a znamená “cudzinka”. Toto meno nosila aj Svätá Barbora z 3.storočia – patrónka baníkov.

Barbora  je veľmi pohodová, spoločenská a miluje umenie. Vynakladá všetko úsilie na to, aby získala pozornosť ostatných. Je ambiciózna a je známa tým, že veci doťahuje do konca. V každej situácii sa snaží byť objektívna a dokáže veľmi rýchlo urobiť ťažké rozhodnutia. Jej priateľská povaha jej pomáha nájsť si v živote veľa priateľov.  So svojimi sociálnymi zručnosťami, dokáže vybudovať výborné prostredie takmer všade. Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa v živote posunuli vpred. Miluje zábavu a užíva si život. Ich povaha vyžaduje boj, zmeny, náhle udalosti, musia mať adrenalín na určitej úrovni, aby povedali, že majú za sebou dobrý deň. Preto je život s nimi nádherný, vždy plný udalostí a úplne bez nudy. Je kreatívna, nápaditá, vynaliezavá a  umelecká.

Barbara – meniny 4.12.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomný, skúmavý, melancholický, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Barbara má grécky pôvod a znamená “cudzinka”. Toto meno nosila aj Svätá Barbara z Nikomédie.

Ste temperamentná, materialistická,  sebestačná, milujete ovládanie druhých, náladová a  prefíkaná. Vaša myseľ zvyčajne žije vo „svete snov“, kde je schopná posúvať udalosti alebo veci tak, ako sa Vám  páči. Máte tendencie byť náladová. Vaše reakcie na ľudí sa líšia podľa toho, ako sa cítite. Inšpiruje vás  povzbudenie od ostatných,  no podozrievate  ich zámery. Často prežívate vnútorné turbulencie pri neschopnosti povedať, čo máte na mysli a potom trpíte  veľkou osamelosťou kvôli nedorozumeniam.  Je  pre Vás oveľa jednoduchšie svoje hlbšie myšlienky a pocity napísať na papier ako povedať nahlas.Túžite po náklonnosti, ale málokedy nájdete niekoho, kto rozumie vašej povahe. Z hľadiska lásky ste komplikovaná. Na jednej strane chcete od partnera úplne všetko, ale na druhej strane sa odmietate vzdať svojej slobody a nárokujete si svoju nezávislosť. Máte sklony udržiavať vzťahy nasilu, čo môže viesť k žiarlivosti a rozchodom. Vo vzťahoch potrebuje  obdivovať a byť obdivovaná.

Bartolomej – meniny 24.8.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Bartolomej je hebrejské meno, odvodené z aramejského „bar-Talmay“ a znamená “bohatý na zem” (alebo mať veľa brázd). Toto meno nosil aj svätý Bartolomej – jeden z 12 apoštolov.  Je dobrým dôverníkom a manželom. Ak mu jeho žena bude verná a nedá mu možnosť pochybovať o nej, potom sa aj on bude správať vzorne a bezchybne. Vie o čo v živote  ide a  čo je dôležité. Je objektívni a dokáže sa veľmi rýchlo rozhodovať.  Aurel má rád jasno vo všetkých svojich vzťahoch. Je ambiciózny,  cieľavedomý a ak niečo začne potom to aj dotiahne do konca.  Má dokonalú sústredenosť bez ohľadu na to čo sa deje v okolí.  Vedia  motivovať  frustrovaných ľudí, aby sa posunuli v živote ďalej.

Beatrice- meniny 10.5.

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselný, ľudský, idealista, láskavý, oddaný.

Beatrice má latinský pôvod a znamená  „ten, ktorý prináša radosť“. Toto meno nosila aj Sv. Beatrice da Silva Meneses.

Meno Beatrice odráža lásku k pomoci druhým. Dokáže vytvoriť uvoľnenú atmosféru, ktorá rozosmeje ľudí a povzbudí ich. Chcú vytvoriť lepší svet. Sú schopné veľkých duchovných či  humanitárnych projektov a viesť bitky v prospech dobrých vecí. Tieto osobnosti nebudú tolerovať nespravodlivosť. Sú to súcitní ľudia so silnou citlivosťou na ostatných. Vedia vzdelávať aj inšpirovať. Priateľstvo a vzťahy sú pre ne životodarnou silou a prikladajú veľkú hodnotu láske a náklonnosti. Často sú mimoriadne umelecky nadané, majú živú predstavivosť a podnikavú myseľ.

Belo – meniny 3.9.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomný, skúmavý, melancholický, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Belo znamená „pomocník islamu“ a má „španielsky“ pôvod. Toto meno nosil aj Belo 1. – nitrianske knieža.

Belo pôsobí pokojne, no občas vnútorne trpí nervovým vypätím. Má problém verbálne vyjadriť svoje hlbšie myšlienky či  pocity a je pre neho omnoho prirodzenejšie ich  vyjadriť písomne. Ľahko sa urazí  a môže trpieť depresívnymi náladami.  Nedostatok pozitivity a dôvery je zdrojom ťažkostí pri rozhodovaní v obchodnom styku. Aj keď chce  to najlepšie, chýba mu sebadôvera a agresivita na zhmotnenie svojich túžob. Má tendenciu vyhýbať sa problémom a nechať veci nedokončené až do poslednej chvíle.

Benjamín – meniny 31.3.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Benjamín pochádza z hebrejského mena Binyamin a znamená „syn mojej  pravej ruky“. Benjamín hľadá slobodu,  rád cestuje a spoznáva nových ľudí. Nerád sa necháva obmedzovať inými ľuďmi. Benjaminova myseľ je ostrá, analytická a  kreatívna. Kvôli svojej tvrdohlavosti je často  úspešný a mimoriadne nezávislý. Má vodcovské kvality a mohol by  viesť aj ostatných ak sa naučí  trpezlivosti  a tolerancii  voči ostatným. Je pravdepodobné, že je podnikateľ, prípadne  majiteľ malého podniku.  Ak má pocit, že ho  nejakým spôsobom ovládajú, vtedy sa najviac prejaví agresívna stránka, avšak častokrát mu to pekne skomplikuje život – preto sa musí naučiť túto svoju tienistú stránku ovládať.

 Bernard – meniny 20.5.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívny, impulzívny, tvrdohlavý, svojhlavý.

Bernard pochádza z germánskeho krstného mena Bernhard alebo Beornheard, čo znamená „ silný alebo statočný ako medveď “. Toto meno nosil aj svätý Bernard z Menthonu, ktorý  je patrónom horolezcov.

Bernard je dobrý  obchodník a stratég, ktorý dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje.  Býva  veľmi vplyvný, dokáže efektívne riadiť ľudí v skupinách a preto je z neho dobrý vedúci pracovník.  Ak  je mu poskytnutý priestor na vyjadrenie vo sfére, ktorá ho zaujíma, dosahuje výborné výsledky. Dalo by sa o ňom povedať, že “vie ako pritiahnuť peniaze”. Avšak schopnosť získať peniaze a múdro ich spravovať, sú dve veľmi odlišné veci. Takto si udržiava veľmi protichodný vzťah k peniazom. Je temperamentný, nemá  rád monotónnosť a  potrebuje pohyb.  Je náročný nie len  na seba, ale aj na ostatných. Je  obdarený talentom  spájať ľudí. Má sklony k filantropii.  Ako priateľ je dôveryhodný avšak má problém vyjadriť svoje vnútorné pocity pred ostatnými, čo často vytvára nesprávne domnienky. Zvyčajne býva spravodlivý, sebestačný, ale taktiež je dobrý manipulátor. Jeho milostný život býva dosť zložitý. Má sklony udržiavať vzťahy nasilu, čo môže viesť k žiarlivosti a rozchodom. Vo vzťahoch potrebuje  obdivovať a byť obdivovaný.

Berta – meniny 2.7.

Aktívnym číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Bertha je nemeckého pôvodu a znamená „jasná, slávna“. Toto meno nosila aj Svätá Berta – kráľovná Kentu.

Berta je  hlboko nezávislá, temperamentná, rýchla a podnikavá od prírody. Často spochybňuje zavedený poriadok alebo autoritu. Najradšej by pracovala sama, než by mala byť  podriadená niekomu inému. Má popredný spôsob myslenia. Je veľmi súťaživá a málokedy sa zastaví pred prekážkami. Keď sa na niečo sústredí väčšinou zo seba vydá úplne všetko. Nemá problém s  preberaním nových povinností a rada vyhľadáva nové výzvy.  Vie sa presadiť a bojovať za vlastné názory.     Projekty dokončuje systematicky a s ľahkosťou. Zakladá si na štruktúre a vo všetkom potrebuje mať prehľad a poriadok. Je úprimná, vždy používa otvorený boj, čo sa okoliu nepáči a preto sa často stáva obeťou intríg a klebiet. Neznáša pokrytectvo. Najlepšie sa jej spolupracuje s mužmi, pretože s nimi vie jednať na rovinu. Jej citový život môže byť  dosť búrlivý, pretože túži  po slobode.

Beáta – meniny 28.6.

Aktívnym číslom tohto mena je  11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Beáta pochádza z latinského beatus alebo „beatitude“, čo znamená „šťastná“ alebo „požehnaná“..Vo Francúzsku bola za Aureliana umučená svätá Beáta.

Beáta   je  prispôsobivá,  milá, vyrovnaná, priateľská, taktná a diplomatická. Je skvelou kamarátkou a vo všeobecnosti nerada zostáva sama. Je mimoriadne vnímavá k pocitom iných a ostatní sa jej  často zverujú kvôli jej skvelým schopnostiam načúvať a poradiť. Môže sa stať skvelou  duchovnou sprievodkyňou, fantastickou psychologičkou alebo veľmi dobrou lekárkou. Často sa špecializuje na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia. Beáta je rodeným vodcom, ktorý dokončuje projekty  systematicky a  s ležérnou ľahkosťou. Hierarchia a zavedený poriadok sú veci, s ktorými máva  problém. Je emotívna a citlivá a vie byť  výbornou partnerkou, ktorá si  veľmi potrpí na svojho partnera. Často má pocit, že je nepochopená.

Beňadik – meniny 22.3.

Aktívnym číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Benedikt  má latinský pôvod a znamená „blahoslavený“. Toto meno nosil aj svätý Benedikt z Nursie.

Beňadik je nezávislý, vysoko ambiciózny, kreatívny a trochu sebecký. Má tendenciu zanedbávať pocity druhých a  nemá rád, keď ho niekto vedie alebo mu pomáha pri akejkoľvek úlohe.  Bol dobrým vedúcim pracovníkom, alebo podnikateľom, pretože dokáže veľmi  rýchlo reagovať a robiť potrebné kroky. Má inovatívne nápady a  v každom ohľade je  priekopník.  Je  rozhodný, optimistický a veľkorysý. Neznáša pokrytectvo, je priamy a aj vďaka svojej priamosti sa občas dostáva  do zbytočných konfliktov, ktoré sa potom dlho riešia. Beňadik si musí dávať pozor na výbuchy hnevu.

Bianka – meniny 16.6.

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Meno Bianka má taliansky pôvod a jej  význam je “biela, čistá”. Toto meno nosila aj Svätá Bianca zo Sevilly.

V jej živote má láska veľmi dôležité miesto, preto je často opatrná, ale keď  už sa rozhodne, tak to platí na dlhý čas. Túži  rozvíjať úprimný vzťah, ktorý je postavený na pevnom základe a zdieľať  svoj život v manželstve. Bianka je výbornou a lojálnou kamarátkou a vo všeobecnosti nerada zostáva sama. Bianka môže byť veľmi nezávislá alebo extrémne závislá od iných.  Baví ju podávať dobré výkony. Má  trpezlivosť ísť do detailov, ktoré niekto iný nemusí považovať za dôležité a to z nej často robí perfekcionistku. S veľkým zmyslom pre hierarchiu dodržiava  pravidlá alebo príkazy do bodky! Túži po vytvorení systému a poriadku vo svojom prostredí.  Ctí si tradície a nedôveruje veciam, ktorým nerozumie. Často podlieha  zmenám nálad. Túži  po harmónii, rovnováhe a neznáša konflikty.  Snaží sa učiť z chýb iných.

Bibiana – meniny 2.12.

Aktívnym číslom tohto mena je  11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Bibiana pochádza z latinského Viviana a znamená “život”. Niektoré zdroje uvádzajú, že meno Bibiana má grécky pôvod  avšak význam mena ostáva zachovaný. Toto meno nosila aj  talianska svätica zo  štvrtého storočia. Bibiana je skvelou kamarátkou. Je emotívna, citlivá a taktná. Každého si vypočuje.  Ak   jej je poskytnutý priestor na vyjadrenie sa v sfére, ktorá ju  zaujíma, dosahuje výborné výsledky.  Elegantné správanie a očarujúci vzhľad Bibiany si získava mnoho obdivovateľov. Býva  veľmi vplyvná a dokáže efektívne riadiť ľudí v skupinách. Je ideálna pre vodcovstvo. Má rada prírodu.

Blahoslav meniny 21.3.

Aktívnym číslom tohto mena je  11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Blahoslav má slovanský pôvod a znamená “Blahoslavený”.

Blahoslav  je prispôsobivý, výborný partner, milý, vyrovnaný, priateľský, taktný a diplomatický. Títo muži sú šarmantní, veselí spoločníci a  z ničoho si nerobia dlho  ťažkú hlavu.  Vedia sa vášnivo zamilovať a partnerský život je pre nich veľmi dôležitý. Je výborným kamarátom a v spoločnosti býva obľúbený.Voči ostatným ľuďom je vnímavý a túto svoju schopnosť využíva pri výbere svojho bližšieho okolia. Ľudia ho  vnímajú ako  človeka, ktorý je pôsobivý, elegantný a noblesný. Zakladá si na svojej povesti. Má rád prírodu a je veľmi kreatívny.  Je prirodzeným mierotvorcom a tiež duchovným idealistom.   Bol by z neho dobrý herec pretože aj keď je otvorený predsa len nie vždy vieme predvídať jeho činy. Dokáže v sebe ukrývať nie dve, ale niekedy až tri osobnosti, z ktorých každá je iná a má iné životné hodnoty.Uprednostňuje rozmanitosť je nepokojný a má rád keď sú veci v pohybe.

Blanka – meniny 16.6.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Blanka pochádza z francúzštiny a znamená biela. Toto meno niesla aj francúzska kráľovná Blanka Navarrská (Blanche de Navarre).

Blanka je silná, vizionárska, dobrodružná, márnotratná a nepokojná. Blanka  potrebuje pohyb, má rada zmeny a cestovanie. Vyhľadáva slobodu a dobrodružstvo. Je prístupná novým veciam či  myšlienkam a vyhýba sa rutine a nude. Je dynamická, podnikavá, má  energie na rozdávanie a často má  tendenciu prekračovať svoje limity.  Musí si dávať pozor na svoju zbrklosť. Má sklony  k nervozite a nepokoju. Mala by sa naučiť udržať rovnováhu v citovej, profesionálnej a finančnej oblasti. Nemá rada pravidlá či  obmedzenia a nemožno ju k ničomu donútiť. Práve táto nechuť k hierarchii, príkazom a monotónnosti ju núti si nájsť prácu, ktorá je poznačená neočakávanými výzvami a zmenami. Stále musí niečo robiť a predstava, že by mala byť zamknutá  medzi štyrmi stenami každý deň, je pre ňu desivá.   Ďalšou špeciálnou zručnosťou je, že dokáže identifikovať slabiny ostatných. Avšak musí sa naučiť väčšej trpezlivosti a zhovievavosti, aby   sa vyhla následnému hnevu.  Rovnakým spôsobom, ako môže nájsť slabé stránky ľudí, môže  nájsť aj ich silné stránky a vyniesť ich na svetlo. Má  rada slobodu a ak sa niekto pokúsi obmedziť jej nezávislosť,  s najväčšou pravdepodobnosťou môže počítať s ukončením jej priateľstva.  Dokáže  rýchlo reagovať na vznikajúce problémy a hneď ich aj riešiť. Je  spoločenská, komunikatívna,  nemá  problémy s nadväzovaním nových priateľstiev a je rada stredobodom pozornosti.  Cení si rodinné hodnoty a tradície.

Blažej – meniny 3.2.

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Meno Blažej má latinský pôvod a znamená “koktanie”. Toto meno nosil aj Svätý Blažej – patrón trpiacich chorobami hrdla.

Blažej  je  prispôsobivý milý, vyrovnaný, priateľský, taktný a diplomatický. Je skvelým kamarátom  a vo všeobecnosti nerád zostáva sám. Môže byť veľmi nezávislý alebo extrémne závislý od druhých. Je emotívny a  citlivý. V láske je opatrný a ak sa rozhodne pre tú pravú je stálym a výborným partnerom, ktorý si  veľmi potrpí na svoju partnerku. Je pokojný, inšpiratívny a prispôsobivy, ale má tendencie ľahko sa uraziť poznámkami iných ľudí. Je extrovert a priateľstvo je pre neho veľmi dôležité. Na povrchu sa  správa otvorene a  veselo, ale popritom skúma reakcie ľudí okolo seba. Obklopuje sa predovšetkým lojálnymi ľuďmi. Jeho elegantné  správanie a pôvabný vzhľad si získavajú mnohých obdivovateľov. Baví ho podávať dobré výkony. Má  trpezlivosť ísť do detailov, ktoré niekto iný nemusí považovať za dôležité a to z neho často robí perfekcionistu. S veľkým zmyslom pre hierarchiu dodržiava  pravidlá alebo príkazy do bodky! Túži po vytvorení systému a poriadku vo svojom prostredí.  Ctí si tradície a nedôveruje veciam, ktorým nerozumie. Často podlieha  zmenám nálad. Túži  po harmónii, rovnováhe a neznáša konflikty. Rád hrá divadlo a  pôsobí ako tvrdý chlapík avšak vo svojom vnútri je citlivý romantik. Snaží sa učiť z chýb iných.

Blažena – meniny 11.5.

Aktívnym číslom tohto mena je 7 – tajomná, skúmavá, melancholická, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Blažena pochádza z latinského Beatus  a źnamená “šťastná, alebo blažená”.

Toto meno dáva vibrácie  spoľahlivosti, ohľaduplnosti a láskavosti. Blažena potrebuje cítiť teplo a lásku domova. Od toho sa potom odvíja je život. Je húževnatá a trpezlivá, ale niekedy sa až priveľmi spolieha na ostatných. Blaženy si nenechajú skákať nikým po hlave, a keď je to potrebné  dokážu buď poriadne útočné. Blažena má potrebu hľadať pravdu vo všetkom okolo avšak nie vždy ju dokáže aj prijať. Často  sa snaží skryť svoj vnútorný strach a slabosť.  Ak nemá dostatočnú motiváciu  vie byť veľmi lenivá. Má filozofické sklony a vynikajúce analytické myslenie. Jej myseľ zvyčajne žije vo „svete snov“, kde je schopná posúvať udalosti alebo veci tak, ako sa jej  páči.  Osoba s menom  Blažena má úžasnú schopnosť preniesť dokonalé miesta, ľudí a udalosti do svojich vlastných životných skúseností, čo ju vedie po ceste konzistentných odhalení. Je rodenou vyšetrovateľkou.   Veľmi dobre sa vie orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Keď dostane priestor na  vyjadrenie, môže dosiahnuť tie najúžasnejšie úspechy. Pri hľadaní pravdy jej  nie je cudzia ani spiritualita a mystika. Je  zberateľka a pravdepodobne má niekde zastrčené nejaké “skryté poklady”. Miluje  cestovanie a dobrodružstvo každého druhu. Vždy sa snaží držať svoju finančnú situáciu pod kontrolou.  Svojich priateľov si dôkladne vyberáte.

Bohdan – meniny 21.12.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívny, impulzívny, tvrdohlavý, svojhlavý.

Meno Bohdan má grécky pôvod a znamená „Boží dar“.

Bohdan je človek, ktorý pozná svoju hodnotu. Niekedy môže dosiahnuť vysoké postavenie v profesii, ktorá nevyžaduje inšpiráciu a improvizáciu. V rodinnom živote sa Bohdan snaží o bezpodmienečné vedenie. Na svojej žene najviac oceňuje pokoru, „drží ju pod papučou“ a  nezdráha sa na ňu v prítomnosti cudzích ľudí kričať. Netýka sa to len jeho manželky. Často býva arogantní, tvrdohlavý a má neprimerané zásady.  Bohdan si musí dávať pozor na alkohol, pretože ak si vypije má sklony byť príliš hádavý.  Má však  aj veľa dobrých vlastností. Napríklad vytrvalo hľadá ďalší príjem a je sporovlivý. Jediná vec, na ktorú nešetrí, je odpočinok. Na dovolenky chodí rád s celou rodinou. Bohdan je monogamný ale žiarlivý.

Bohdana – meniny 18.1.

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselná, ľudská, idealistka, láskavá, oddaná.

Pôvod tohto mena je slovanský a znamená  Boží dar.

Bohdana, ktorá sa narodila v zime má  kontroverzný  charakter. Je tvrdohlavá a vytrvalá. Má bližšie k otcovi ako k matke a vo všeobecnosti je Bohdana úplne podobná svojmu otcovi. Tie, čo sa narodili v zime, sú veľmi aktívni ľudia, sú typom „verejného študenta“. Sú rozumné: najprv myslia a potom konajú. „Letné Bohdany sú  jemnejšie a oveľa láskavejšie. Častokrát sa  kvôli svojej láskavosti dostávajú do problémov.  Milujú zvieratá: rôzne psy, mačky, holuby. Sú pracovité, dobre šijú a pletú a dobre sa vydávajú. Je pre ne ťažké zblížiť sa s novými ľuďmi a rovnako ťažké sa s nimi rozlúčiť. Jarné Bohdany sú    zraniteľné,  citlivé a náchylné na ochorenia dýchacích ciest. Majú vyvinutý zmysel pre krásu, vedia sa vkusne obliekať. Majú radi poriadok.

Bohumil – meniny 3.3.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívny, impulzívny, tvrdohlavý, svojhlavý.

Meno Bohumil má slovanský pôvod a znamená “milý Bohu”.

Bohumil  je dobrým obchodníkom a má dobré vízie, ktoré dokáže aj uskutočniť. Na druhej strane presne vie, kedy nemá význam bojovať ďalej a vtedy sa stiahne.  Je  vynikajúci, pokiaľ ide o akciové trhy, ktoré  zahŕňajú  úzku spoluprácu so štatistikami. Má schopnosť  nahliadnuť aj do cyklického charakteru udalostí a vecí. Zakladá si na štruktúre, ktorá je pre neho dôležitejšia ako sloboda. Nemá rád zmeny, najmä pokiaľ ide o jeho každodennú rutinu. Má veľmi dobré nápady a keby našiel  podporu, tak by sa veľmi rýchlo dostal k peniazom a úspechu.   Je  vynaliezavý vplyvný a priateľský. Ťažko vyjadruje svoje skutočné vnútorné pocity pred ostatnými, čo často vytvára nesprávne domnienky. Je temperamentný a rád sa stará o ostatných.  Snaží sa mať všetkých pod drobnohľadom, aby vedel kedy a kde má zakročiť, prípadne podať pomocnú ruku. Na ľudí zvyčajne pôsobí  dojmom hravej elegancie a bezpečnosti. Väčšinou má veľmi dobrú povesť.  Má sklony byť filantropom.

Bohumila – meniny 3.3.

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselná, ľudská, idealistka, láskavá, oddaná

Meno Bohumila má slovanský pôvod a znamená “milý Bohu”.

Bohumila má filozofické kvality a snaží sa analyzovať všetko okolo seba. Rutiny normálneho života ju nudia. Má dobrú intuíciu a býva veľmi opatrná. Sú chvíle, keď je pre ňu oveľa jednoduchšie vyjadriť svoje hlbšie myšlienky a pocity písaním ako verbálne. Najradšej pracuje sama. Býva náladová a v mladosti nedokáže žiť  v harmonickom vzťahu, pretože má vysoké očakávania  a na svojho princa je ochotná čakať celý život. Žena s týmto menom má v sebe niekoľko tajných svetov a dlho trvá, kým nájde samu seba, pretože vo svojom vnútri je plná protikladov. Napriek tomu dokáže svoje vnútorné strachy a obavy veľmi dobre ukrývať. Bohumila  sa uplatní až vtedy, keď si ujasní svoje priority, čo vlastne chcea  kam sa túži v  profesionálnom, alebo súkromnom  živote dostať.  Je veľmi citlivá a neznáša  kritiku. Každý vtip na jej adresu znáša ťažko a tieto veci nezabúda. Dokáže sa hnevať dlhé roky, kým si uvedomí, že niektoré veci boli banálne, alebo nemali vôbec význam.  Keď má jasno o vlastnom poslaní, rýchlo dosiahne všetky svoje ciele. Má logické uvažovanie a rýchlo sa vie zorientovať vo svete, ktorý si zvolila. Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom.

Bohumír – meniny 8.11.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Bohumír  má slovanský pôvod  a jeho význam je “Bohu mier”.  Toto meno nosil aj Svätý Bohumír – (Gottfried) z Cappebergu..

Tento muž  je silným stvorením a aj keď pôsobí nežne, alebo jemne, nie je to obetný baránok. Vie sa o seba postarať a rieši nejeden závažný problém za iných. Vždy si vie  poradiť, získať podporu pre svoje plány a vie aj to, ako má využívať svoje danosti. Nikdy nebude v pozadí, stále má kopu nápadov a práce s ich realizáciou. Musí byť hrdý na svoju partnerku a sex je pre neho veľmi dôležitý. Je všestranný, rád cestuje a je temperamentný.

Bohuslav- meniny 17.7.

Aktívnym číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Bohuslav  je slovanské meno a význam tohto mena  je “sláva Bohu”.

Bohuslav je  nezávislý, ambiciózny, kreatívny a tak trochu sebecký. Má často tendenciu zanedbávať pocity druhých a nemá rád, keď ho niekto vedie alebo mu pomáha pri akejkoľvek úlohe.  Neznáša pokrytectvo. Ako vodcovský typ sa často pokúša spochybňovať zavedený poriadok alebo autoritu. Jeho vodcovské vlastnosti,  mu pomáhajú riešiť problémy popredným spôsobom myslenia dopredu.  Je súťaživý typ, ktorý zo seba vydá všetko  čo má,  len aby vyhral bez ohľadu na prekážky. Dobre sa orientuje v rôznych témach a svoje schopnosti vie prejaviť vo viacerých oblastiach. Svojich  spolupracovníkov si vyberá. Ak dostane možnosť prejaviť sa v sfére, ktorá ho zaujíma, dokáže dosiahnuť tie najúžasnejšie úspechy. Vo svojom živote bude mať vždy jasný cieľ a málokedy vybočí z priamej cesty.

Bohuslava  meniny 7.1.

Aktívnym číslom tohto mena je  11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Bohuslava  je slovanské meno a význam tohto mena  je “sláva Bohu”.

Pre Bohuslavy je typický odpor ku všetkému negatívnemu a smutnému. Vedia sa tešiť aj z mála a sú rodené optimistky. Keby vždy mali dostatok peňazí, tak by dokázali vyčariť pre svojich blízkych skutočne rajskú záhradu. Snažia sa nájsť v každom len to dobré a nikdy sa nevzdávajú, aj keď ich občas stretne nejaká tragédia. Neberú si nič priveľmi k srdcu, vždy sa snažia nájsť aj v zlom niečo dobré a tak sa nakoniec naozaj dočkajú úspechu, ocenenia a pochopenia. Sú  schopné precítiť bolesti iných, ale vlastné bagatelizujú. Nezveličujú problémy, ktoré im osud stavia do cesty a  neexistuje pre nich neprekonateľná prekážka. Vedia, že všetko sa dá nejako riešiť a nedá im, aby aj iných o tom nepresviedčali.

Bohuš – meniny 27.1.

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Meno Bohuš je slovanské meno a význam tohto mena  je “sláva Bohu”.

Sám nevie, čo všetko sa skrýva v jeho duši. Býva často náladový, nestály, roztržitý a nervózny. Je   talentovaný  a často má skvelé nápady, ale keďže sa venuje   mnohým veciam naraz, málokedy veci dotiahne do konca. Mnohých ľudí inšpiruje a pomáha iným nájsť samých seba. Je to človek s vysokým intelektom a nepredvídateľnými reakciami. V určitých oblastiach dokáže prekonať bežné hranice priemeru, no v iných zase zaostáva. Nikto nikdy nevie, čo a ako si vymyslí a urobí v najbližšej chvíli.   Takýto muž potrebuje silné vedenie a tak by bolo najvhodnejšie, keby sa oženil s panovačnou a povahovo silnou ženou, ktorá by ho dokázala viesť a usmerňovať jeho konanie.

Boleslav – meniny 16.3.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomný, skúmavý, melancholický, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Boleslav má slovanský pôvod a jeho význam je “veľká sláva”.

Boleslav je sebestačný a energický dobrodruh.  Má bystrú myseľ a dobrú schopnosť hospodáriť s peniazmi. Chce všetko  po svojom a ak  sa veci nevyvýjajú podľa jeho predstáv, stane sa agresívny.  Slobodu si cení  nadovšetko. Má schopnosť improvizovať, keď sú udalosti v pohybe  a dokáže zvládnuť niekoľko vecí naraz. Ťažko sa odreaguje. Často trpí nespavosťou. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by mohol byť z neho dobrý vyšetrovateľ, prokurátor alebo novinár.

Bonifác – meniny 14.5.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Bonifác  má latinský pôvod  a jeho význam je „šťastný, priaznivý“. Toto meno nosilo 9 pápežov a niekoľko svätých.

Tento muž  je silným stvorením a aj keď pôsobí nežne, alebo jemne, nie je to obetný baránok. Vie sa o seba postarať a rieši nejeden závažný problém za iných. Vždy si vie  poradiť, získať podporu pre svoje plány a vie aj to, ako má využívať svoje danosti. Nikdy nebude v pozadí, stále má kopu nápadov a práce s ich realizáciou. Musí byť hrdý na svoju partnerku a sex je pre neho veľmi dôležitý. Je všestranný, rád cestuje a je temperamentný. Má vynikajúce analytické myslenie.

Boris – meniny 14.10.

Aktívnym číslom tohto mena je 9 – zmyselný, ľudský, idealista, láskavý, oddaný.

Meno Boris  má slovanský pôvod a má viacero významov v závislosti od krajín kde sa používa (napr. – boj, ten ktorý bojuje za slávu, vlk, malý alebo biely leopard.) Toto meno nosil  Boris I. Bulharský v 9.storočí, ktorý obrátil svoju ríšu na kresťanstvo, a preto je v pravoslávnej cirkvi považovaný za svätého.

Ide o človeka so zložitým charakterom, ktorý sa prejavuje už v detstve. Rád vnucuje svoje názory iným. Dokáže byť vtipný, ale vie sa aj riadne pomstiť.  Boris má veľké tendencie  stať sa   panovačným a despotickým. Jeho priatelia ho rešpektujú, ale nikto sa s ním neodváži hádať, aj keby sa tisíckrát mýlil. Boris má zocelenú vôľu, skorú samostatnosť, silu a vytrvalosť. Vo svojich činoch je veľmi rozhodný. Majiteľ tohto mena rád pracuje, prichádza s rôznymi úlohami a cieľavedome hľadá spôsoby, ako ich vyriešiť. Od prírody je tajnostkársky, nechce o svojich nápadoch hovoriť ani s blízkymi ľuďmi.  Boris, narodený v zime, je  temperamentný a má pevnú povahu. Boris narodený na jeseň je  praktickým a vážnym. Boris narodený v lete je od prírody dobrosrdečný a  v ťažkých chvíľach sa na neho môžete spoľahnúť. Boris narodený na jar je opatrný.

Božena – meniny 27.7.

Aktívnym číslom tohto mena je 9 – zmyselný, ľudský, idealista, láskavý, oddaný.

Božena je ženské meno staroslovienskeho pôvodu, v doslovnom preklade znamená „Božia“, „požehnaná“, „Bohom označená“, „darovaná Bohom“. Toto meno nosila aj Svätá Božena.

Božena je výrazná osobnosť so silným a nezávislým charakterom. Vďaka organizačnému talentu a  silnej energii zastáva vedúce úlohy a vo svojej profesii dosahuje veľké úspechy. Pokiaľ má dostatok priestoru na využitie svojej kreativity a rozhodovania sa, dokáže pracovať aj v tíme pod niekým iným. Nemá rada  monotónnosť,  neustále túži  po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Obzvlášť dobre funguje v kreatívnych profesiách. Má bystrú myseľ a dokáže vidieť  situácie z rôznych uhlov. Pred tým než niečo urobí, tak veci  starostlivo zváži.  Je inštinktívnym typom  človeka, ktorý sa potrebuje naučiť, dôverovať svojej intuícii.  Pri spoznávaní nových ľudí si drží odstup a je  rezervovaná. Trvá nejaký čas, kým si ľudí pustí k telu. Zvyčajne má  malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne je spoločenská a nemá problém s obetovaním sa  v prospech svojich priateľov a rodiny. Cení rodinné hodnoty a tradície. Jej záujem o psychológiu môže pozdvihnúť jej  pozorovacie a dedukčné schopnosti na úplne inú úroveň. Jej citlivosť jej umožňuje  pochopiť pocity iných ľudí, ale na druhej strane je to jej najväčšia slabosť.

Božidara –  meniny 1.8.

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznená, pracovitá, má organizačné schopnosti.

Toto meno má poľský pôvod a znamená “Boží dar”.

Ženy s menom Božidara sa vyznačujú silným charakterom, túžbou po úspechu a dokonalosti takmer vo všetkom. Majú rozvinutú intuíciu a častokrát vedia predvídať veci dopredu. Sú loajálne a majú výborné manažérske schopnosti. Veľmi dobre vedia sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie a trpezlivo riešiť problémy. Vyznačujú sa maximalizmom, aktivitou a tvorivými schopnosťami. Tieto vlastnosti im  pomáhajú dosiahnuť úspech v živote. Nevedia si predstaviť svoj život bez lásky.  Aktívne sa zaujímajú o druhých a sú známe tým, že vo svojich komunitách zastávajú aktívne úlohy. radi cestujú a sú temperamentné.

Branislav – meniny 10.3.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívny, impulzívny, tvrdohlavý, svojhlavý.

Toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je “bráň slávu”.

Branislav je praktický, milujúci postavenie, túžiaci po moci, materialistický, spravodlivý, sebestačný, miluje ovládanie druhých, temperamentný, stresujúci a prefíkaný. Je dobrým obchodníkom. Ťažko vyjadruje svoje skutočné vnútorné pocity pred ostatnými, čo často vytvára nesprávne domnienky. Je temperamentný a rád sa stará o ostatných. Väčšinou má veľmi dobrú povesť.  Má sklony byť filantropom. Ako kamarát  je  dôveryhodný a často je vyzvaný k tomu, aby  vniesol poriadok do rôznych situácií. Osoba s menom Branislav je inteligentný a  má harmonickú povahu.

Branislava – meniny 14.12.

Aktívnym číslom tohto mena je 9 – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť

Toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je “bráň slávu”.

Branislava je milá a šarmantná žena, ale na prvý pohľad môže pôsobiť introvertne a ostražito. Je mimoriadne citlivá a často sa utieka do sveta snov  a fantázií. Priťahuje  ju všetko divné a úžasné.  Branislave veľmi záleží na rodine a  povinnosti v rodine berie vážne. Rada sa venuje  hnutiam o solidarite a pospolitosti – dokonca aj mysticizmu. Je vnímavá a  intuitívna. Zaujíma sa  o umenie a všetky formy vyjadrenia. Je prirodzene tvorivá a často je vyzývaná k tomu, aby uzmierila okolie. Vo svojom okolí je obľúbená.

Brigita – meniny 8.10.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Brigita má keltský pôvod a znamená “silná”. Toto meno nosila aj Svätá Brigita Švédska spolupatrónka Európy.

Brigita  je veľmi pohodová, spoločenská,  miluje umenie  a má  spisovateľské nadanie. Má dobrú predstavivosť a je veľmi kreatívna.  Vynakladá všetko úsilie na to, aby získala pozornosť ostatných. Jej priateľská povaha a dobrosrdečnosť, jej pomáha nájsť si v živote veľa priateľov. Je obdarená talentom spájať ľudí a tiež má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa v živote posunuli vpred. Je   talentovaná  a často má skvelé nápady, ale keďže sa venuje   mnohým veciam naraz, málokedy veci dotiahne do konca. Má filozofické sklony.

Bronislava – meniny 14.12.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Bronislava má slovanský pôvod a jeho význam je “bráň slávu”. 3

Bronislava je slobodomyseľný  jedinec a má rada dobrodružstvo. Je všestranná, rada  cestuje a je temperamentná.  Miluje výzvy a priveľa riskuje. Dokáže robiť veľmi rýchle rozhodnutia aj v zložitých situáciách a dokáže aj  robiť viac vecí naraz.Túži po úspechu. Bohatstvo, moc a materiálne pohodlie sú pre ňu  dôležité. Chce slávu za to, že robí niečo pôsobivé alebo nezvyčajné. Má  kreatívnu myseľ s vynikajúcou schopnosťou riešiť problémy. Ľudia z nej  mávajú pocit, že sa snaží ovládať ľudí bez toho, aby brala ohľad na ich pocity alebo názory. Nestará sa o módu. Má sklony k citlivosti a ľahko sa urazí  poznámkami iných.

Bruno – meniny 10.3.

Aktívnym číslom tohto mena je 7 – tajomný, skúmavý, melancholický, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Bruno má nemecký pôvod a jeho význam je “hnedý”.

Bruno má potrebu hľadať pravdu vo všetkom okolo avšak nie vždy ju dokáže aj prijať. Často  sa snaží skryť svoj vnútorný strach a slabosť. Ak nemá dostatočnú motiváciu  vie byť veľmi lenivý. Má filozofické sklony a vynikajúce analytické myslenie. Jeho myseľ zvyčajne žije vo „svete snov“, kde je schopná posúvať udalosti alebo veci tak, ako sa mu  páči.  Osoba s menom Bruno má úžasnú schopnosť preniesť dokonalé miesta, ľudí a udalosti do svojich vlastných životných skúseností, čo ich vedie po ceste konzistentných odhalení. Má dobrú intuíciu, býva veľmi opatrný a vždy sa snaží veci dotiahnuť do konca.  Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom.

Bystrík – meniny 11.9.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Bystrík je nové slovenské meno odvodené zo slova ‚bystrý‘.

Bystrík má veľa rýdzych kvalít.  Všetko robí s intenzitou až zanietenosťou a buď cíti  obrovskú radosť, alebo je v hlbokom zúfalstve. Je idealista a preto býva často sklamaný. Postaví si ľudí na piedestál a potom je  rozčarovaný, keď nespĺňajú jeho očakávania. Intenzita a následné výbuchy za sebou zanechávajú zranené pocity, zvyčajne zahŕňajúce tých, ktorí sú mu najbližší.Často si nepremyslí veci do konca a  potom musí čeliť katastrofálnym výsledkom, ako sú nehody v dôsledku unáhlených akcií.  Jeho netrpezlivosť mu často komplikuje život.  Je duševne rýchly a rád vidí, ako sa veci pohybujú zrýchleným tempom. Väčšinu vecí, ktoré robí, robí  dobre, no akonáhle sa úloha, záľuba alebo práca stane rutinou, nudí  sa a túži  po zmene. Cestovanie a nové obzory ho neustále fascinujú, ale jeho hlad po zelenších poliach je neukojiteľný a tak nezažíva  spokojnosť a pokoj.