MENA F,G,H

Čo znamená vaše krstné meno F, G, H

Fedor – meniny 15.4 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Meno Fedor má grécky pôvod a znamená “Boží dar”.

Fedor je prirodzene tvorivý. Často je vyzvaný ostatnými, aby vniesol poriadok do vecí alebo ich zosúladil, pretože má vrodenú schopnosť vysvetliť zložité pojmy spôsobom, ktoré sú  ľahko pochopiteľné. Bez akejkoľvek námahy dokáže presvedčiť ostatných takmer o čomkoľvek. Občas sa zdá, že je plachý, ale v skutočnosti vás potrebuje len viac spoznať. Fascinuje ostatných svojou kreativitou, najmä v písaní. Túži pomáhať a starať sa o tých, ktorých  má rád. Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa posunuli v živote ďalej. Dokonca je ochotný obetovať sa v prospech iných. Ľudia ho vnímajú  ako niekoho, kto je sympatický, súcitný a veľkorysý.  Cítia sa s  ním dobre a vedia, že s ním  môžu počítať ako s oporou.  Cení  si rodinné hodnoty a tradície. Nestará  sa o módu. Keď sa jedná o prácu, nezastaví  sa, kým nedokončí  svoju úlohu. Dobre zapadne na štruktúrované pracovisko a vďaka tomu sa bude cítiť finančne stabilný. Má rozumný a praktický postoj k životu.

Ferdinand – meniny 30.5 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Meno Ferdinand má nemecký pôvod a znamená “odvážny cestovateľ” . Toto meno nosil aj Ferdinand III. Kastilský  nazývaný Svätý.

Toto meno odráža silnú osobnosť, ktorá má skvelé tvorivé schopnosti. Ferdinand je veľmi pohodový, spoločenský a miluje umenie. Je kreatívny, rád cestuje a je  temperamentný. Práca pre neho znamená vzťahy, kontakt a pohyb. Vo svojom úsilí má tendenciu byť rozlietaný a vyhýba sa podradným prácam rutinného a opakujúceho sa charakteru.  Peniaze vníma  iba ako nástroj, ktorý mu pomáha realizovať a dosahovať jeho sny. Nenávidí konflikty  potrebuje žiť naplno bez ohľadu na peňažné náklady. Kvôli tomu sa v jeho  živote   budú striedať obdobia kedy si bude  žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  Väčšinou je optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza. Je známy svojou schopnosťou, nakaziť svoje okolie svojou náladou – či už je rozrušený, alebo veselý.   Vo svojom okolí má vždy veľa priateľov, ktorých si vždy  vypočuje a dokáže ich povzbudiť tak, aby sa v živote posunuli vpred. 

Félix – meniny 20.11

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Félix má latinský pôvod a jeho význam je “šťastný”. Toto meno nosil aj Svätý Félix z Noly.

Ľudia s týmto menom sú nesmierne intuitívni a majú nekonečnú predstavivosť, vďaka ktorej môžu byť dobrými umelcami, alebo spisovateľmi. Toto meno svojmu nositeľovi prináša veľa energie a dodáva mu sily, aby sa postavil na nohy po akomkoľvek údere. Títo muži často krachujú, ale aj rýchlo bohatnú, striedajú úspechy a neúspechy, sú povestní svojimi výkonmi a nikdy nezostávajú v anonymite. Vždy sa snažia konať v súlade so svojím svedomím, ale nie vždy je to svedomie v súlade s platnými zákonmi, teda niekedy konajú dosť rozporuplne.  Ich schopnosť spájať vedomé a nevedomé im umožňuje vytvárať imaginárne svety. Sú spoločenskí a  majú výborný rozprávačský talent, ktorým dokážu očariť ostatných. Vďaka vysokej citlivosti, ktorá je nad normálom, sú mimoriadne vnímaví k pocitom iných  a ostatní sa im často zverujú kvôli ich  skvelým schopnostiam. Majú priateľov z každého prostredia. Nemajú radi  príkazy, hierarchiu, zavedený poriadok a kritikom nevenujú pozornosť. Z každej situácie dokážu  vyťažiť to najlepšie. Uprednostňujú  rozmanitosť, sú nepokojný a majú radi keď sú veci v pohybe. Vďaka svojej vnímavosti, empatii a intuícii  by z nich mohli  byť dobrý psychológovia, alebo  lekári.   

Filip – meniny 23.8 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melancholickosť, zmysel pre priateľstvo.

Filip je meno so slovanským, škandinávskym a gréckym pôvodom a jeho význam je „milovník koní“. Toto meno nosil aj Svätý Filip – apoštol ježiša Krista.

Filip má filozofické kvality a snaží sa analyzovať všetko okolo seba. Rutiny normálneho života ho nudia. Má dobrú intuíciu a býva veľmi opatrný. Je známy tým, že veci doťahuje do konca. Dokáže sa sústrediť  aj v najväčšom chaose. Je veľmi učenlivý, štruktúrovaný a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži.  Má rozumný a praktický postoj k životu a rád si zafilozofuje. Dokáže veľmi rýchlo urobiť ťažké rozhodnutia. Nič nerobí náhodne. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by mohol byť z neho dobrý vyšetrovateľ, prokurátor alebo novinár. Je praktický človek. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je ochotní obetovať sa v prospech iných. Pokiaľ je požiadaný, rád pomôže iným. Často sa snaží skryť vnútorný strach a slabosť. Ľudia ho vnímajú ako niekoho, kto je dôstojný, výnimočný, sebestačný a priekopnícky. Ak niečo začne, dotiahne to do konca.  Keď nie je dostatočne motivovaný vie byť aj pekne lenivý. Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom.

Filoména – 27.12 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Filoména má grécky pôvod a znamená “milovaná”. Toto meno nosila aj Svätá Filoména – patrónka detí, novorodencov, mládeže, duchovnej a telesnej čistoty. 

Ste komunikatívna, diplomatická a spoločenská a aj preto máte okolo seba vždy veľa priateľov. Máte  prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí, aby sa v živote posunuli vpred. Najlepšie sa vám pracuje v tíme.  Môžete vykonávať rôzne úlohy súčasne. Ak nedáte na rady ostatných, potom s financiami nebudete mať problém aj keď peniaze vnímate iba ako nástroj, ktorý vám pomáha realizovať a dosahovať vaše sny. Napriek tomu, vždy budete mať potrebu určitej rezervy na to, aby ste mohla pokojne spávať. Väčšinou ste optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza.  Avšak ste aj hĺbavá a  vaša mimoriadne citlivá povaha spôsobuje, že máte sklony k depresii z akejkoľvek skutočnej alebo domnelej maličkosti. Musíte sa naučiť byť trpezlivá a menej impulzívna. Máte rada pocit slobody a vážite si svoju nezávislosť.  Dlho trvá než nájdete toho správneho partnera, ale keď ho už nájdete ste lojálna. Ceníte si rodinné hodnoty a tradície a nemáte problém s obetovaním sa v prospech iných.  Ste zvedavá a máte  neukojiteľný smäd po poznaní, ktorý vás núti posúvať hranice a ísť k neznámym horizontom. Svojich priateľov si vždy dokážete vypočuť a poradiť im.  

Florián – meniny 4.5 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Toto meno má latinský pôvod a jeho význam je “kvitnúci”.  Toto meno nosil aj  rímsky mučeník zo 4. storočia sv. Florián.

Toto meno odráža silnú osobnosť, ktorá má skvelé tvorivé schopnosti. Florián je veľmi pohodový, spoločenský a miluje umenie. Je kreatívny najmä v písaní. Rád študuje veci do hĺbky a riešenie hádaniek je pre neho prirodzené. Vyžíva sa vo výskume a uprednostňuje  vedecké fakty. Dokáže povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa v živote posunuli vpred. Je inšpiratívny a charizmatický.  Ľudia, ktorí majú meno Florián sa skutočne zaujímajú o ostatných a sú známi tým, že vo svojich komunitách zastávajú aktívne úlohy. Florián rád cestuje a je  temperamentný. Ľahko sa prispôsobí väčšine situácií a  dokáže zvládnuť výzvy s neortodoxnými riešeniami a šikovnosťou.

František – meniny 4.10 

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti

Meno František má taliansky pôvod a znamená „z Francúzska alebo slobodný.“ Toto meno nosil aj Svätý František z Asisi.

František má výborné organizačné schopnosti a presvedčovací talent.  Dokáže ľudí motivovať a nakopnúť. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je svedomitý, usilovný, spoľahlivý a detailista. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálny muž, ktorý  svoju citlivosť skrýva. Je metodický a efektívny. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne.  Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.  Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre neho  dôležitá. Všetko v jeho živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivý a bude pracovať krok za krokom aby dosiahol svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívny a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí.

Františka – meniny 9.3 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť

Meno Františka má latinský pôvod a znamená “žena z Francúzska”. Toto meno nosila aj Svätá Františka Rímska.

Žena s týmto menom je silnou osobnosťou. Je humanitárna a veľkorysá žena. Neustále sa   snaží   premeniť náš svet na na lepšie miesto. Pri spoznávaní nových ľudí si drží   odstup a trvá nejaký čas, kým si ich  pustí k telu. Zvyčajne má  malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne je spoločenská  a nemá  problém s obetovaním sa  v prospech svojich priateľov a rodiny. Niekedy  je až príliš priama alebo úprimná, čo jej môže spôsobovať ťažkosti. Nemá rada monotónnosť,  neustále túži   po nových vedomostiach či dobrodružstvách.   Vždy vie čo chce, ale aj od iných žiada veľa. Keď nájde toho pravého, tak sa zmení na dobrú matku a manželku. No stačí malá nespokojnosť, alebo narušenie rovnováhy a už bojuje, brojí a ničí každý odpor.  Pokiaľ má slobodu pohybu a dokáže sa sama rozhodovať, vie pracovať aj v tíme. Peniaze sú len prostriedkom na dosiahnutie jej túžob.  Finančne jej cesta pozostáva z vzostupov a pádov. 

Frederik – meniny 25.2 

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti

Meno Frederik  má nemecký pôvod a znamená „pokojný vládca“. Toto meno nosil aj Svätý Frederik.  

Frederik  má výborné organizačné schopnosti a presvedčovací talent.  Dokáže ľudí motivovať a nakopnúť. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je svedomitý, usilovný, spoľahlivý a detailista. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálny muž, ktorý  svoju citlivosť skrýva. Je metodický a efektívny. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne.  Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.  Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre neho  dôležitá. Všetko v jeho živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivý a bude pracovať krok za krokom aby dosiahol svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívny a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. 

Frederika – meniny 25.2 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Frederika má nemecký pôvod a znamená „pokojný vládca“. Toto meno nosila aj Frederika Dorotea Bádenská – švédska kráľovná.

Meno Frederika vám dáva veľmi nezávislú, kreatívnu povahu a nadšenie pre robenie vecí, ktoré nie sú bežné. Dokážete sústredene pracovať na čomkoľvek, čo je nové a čo vás momentálne zaujíma, ale váš záujem zvykne veľmi rýchlo opadnúť, keď sa do toho pustí drina a monotónnosť. Viete sa dobre orientovať v rôznych témach a tiež vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Akékoľvek  obmedzenia vo vašej slobode, vo vás vytvárajú pocit frustrácie, ktorá môže spôsobiť výkyvy vašich nálad. Vtedy sa stávate  netolerantnými. Vaša impulzívna povaha môže viesť k činom, ktoré neskôr oľutujete, alebo k nehodám.  Pre rozvoj vašich zručností je potrebná trpezlivosť. Dokážete identifikovať slabiny ostatných, ale viete nájsť aj ich silné stránky, ktoré im môžete pomôcť vyniesť na svetlo. Ale pamätajte, že to môže vyžadovať veľké úsilie, aby ste odhalili niečí skutočný potenciál. Dokážete rýchlo reagovať na vznikajúce problémy. Ste komunikatívna, ale nerada prijímate rady od ostatných, pretože väčšinu času už máte svoje vlastné presvedčenia. Milujete cestovanie a dobrodružstvo. „Ste milovníčkou lásky” a potrebujete sa cítiť milovaná alebo obdivovaná. Váš citový život býva búrlivý a väčšinou nie ste príkladom lojality a stability.  Napriek vašej nezávislosti však príde deň, keď si budete chcieť vytvoriť stabilný vzťah a založiť si rodinu. Bývajte spoločenská, temperamentá a ste rada  stredobodom pozornosti. Priateľov máte zo všetkých spoločenských vrstiev.  Máte tendenciu prekračovať svoje limity, čo niekedy  môže poškodiť vaše zdravie.  

Fridrich – meniny 5.3 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Meno Fridrich má nemecký pôvod a znamená “mierumilovný vládca”. Toto meno nosil aj Svätý Fridrich z Utrechtu. 

Tento človek nemôže žiť pokojne a vyrovnane. Potrebuje boje, kritické situácie, rýchle zmeny, cestovanie, stále vzrušenie a napätie. Musí stále pracovať na niečom novom, vytvárať stále ovzdušie plné elektrických výbojov a iskrenia. Ak by sa nudil, tak jeho osobnosť bude trpieť a zničí sa. Aj v láske, aj v práci musí žiť v napätí, musí sa rýchlo orientovať a konať, aby dosiahol to, čo chce. Tento muž nie je stvorený pre jednotvárnu prácu, alebo vzťah plný pohody a lásky. Musí prekonávať prekážky, ničiť a stavať, nesmie oddychovať, len vtedy bude spokojný. Keď dosiahne svoj cieľ, tak si na chvíľku oddýchne, ale kľud netrvá dlho.  Peniaze vníma  iba ako nástroj, ktorý mu pomáha realizovať a dosahovať jeho sny. Nenávidí konflikty  potrebuje žiť naplno bez ohľadu na peňažné náklady. Kvôli tomu sa v jeho  živote   budú striedať obdobia kedy si bude  žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  

Gabriel – meniny 24.3

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť

Meno Gabriel  má hebrejský pôvod a  význam tohto mena je Boj je moja sila”. Toto meno nosil aj Svätá Gabriel Possenti.  

Gabriel má  pevný charakter, odhodlanie, zdravý cynizmus a je perfekcionista.  Ide o schopného a silného muža  s presným cieľom a dostatočnou výdržou. Zložité problémy rieši s ľahkosťou a tieto vlastnosti mu pomáhajú dosiahnuť  úspech. Má analytickú povahu a zaujíma sa o politické a ekonomické otázky.  Je nezávislý,  zvedavý, humanitný, veľkorysý a rád filozofuje.   Už od útleho veku sú jeho ambície zamerané na materiálne bohatstvo. Vytváranie dojmu bohatstva a prestíže je pre neho dôležité a častokrát  uprednostní peniaze, pred citmi. So svojimi  snami o zbohatnutí a získania  dobrého postavenia sa netají. Vždy si zabezpečuje svoje pozície a pomáha aj iným, no nie zadarmo. Je komunikatívny a spoločenský. Trvá mu len pár minút na to, aby zistil,  aký má človek charakter.   Nerobí  rozdiely medzi chudobnými či bohatými – má  rád ľudí  zo všetkých spoločenských vrstiev. Musí si dávať pozor na ješitnosť, alkohol  a výbuchy hnevu. Často cíti horkosť, ak ho  ostatní neocenia. Má umelecké a herecké nadanie. Je milovníkom lásky, rád flirtuje a vždy ho zaujíma viac žien ako len jedna. S vernosťou máva problém, avšak od svojej manželky vyžaduje vernosť. Jeho deti sú vždy na prvom mieste.  

Gabriela – meniny 10.2 

Aktívne číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita. 

Meno Gabriela je odvodené z hebrejského mena Gabriel a znamená “Boh je moja sila”. 

Gabriela je meno, ktoré naznačuje priekopníckeho ducha. Ste  rodený vodca, ktorý  najradšej zvláda veci sám. Radšej vediete ako napredujete. Ste kreatívna a ambiciózna. Rada riskujete a viete sa uplatniť v rôznych oblastiach. V biznise bývate často úspešná. S ľahkosťou zvládate problémy pri nových  situáciách. Keď ľudia počujú meno Gabriela, vnímajú vás  ako niekoho, kto je silný, mocný a ukecaný. Vďaka vašej vnútornej sile, ktorú vyžarujete na ostatných, pôsobíte sebavedomo a zároveň odstrašujúco, ale vo svojom vnútri ste veľmi citlivá. Často sa vás dotknú poznámky ostatných ľudí, no nedávate to najavo. Ste individualistka, ktorá žije vo svojich vlastných myšlienkach.  Túžite po náklonnosti a porozumení a často ste hybnou silou vo vzťahu. Máte rada ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, ale svojich priateľov si starostlivo vyberáte.  Ste človek, ktorý verí na spravodlivosť a snažíte sa ju vo svojom živote presadiť.   Máte rada prírodu a nachádzate v nej pokoj. Vo vyjadrovaní ste otvorená, priama a úprimná, čo okolie málokedy ocení. Máte tendenciu byť egocentrická.  Musíte si dávať pozor na svoju impulzívnosť a výbuchy hnevu.

Poznámka:  Ak žena s týmto menom používa oslovenie Gaba (11), Gabča (5),  alebo používa inú podobu svojho mena  – potom sú číselné vibrácie iné.  

Galina meniny 2.5

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlava, svojhlavá.

Meno Galina je  gréckeho pôvodu a jeho význam je „pokojný“. V starovekej gréckej mytológii bola Galene jednou z nereidských morských panien, ktoré boli známe ako bohyne „pokojných morí“. 

Tieto ženy majú dobrú intuíciu a sklony k jasnozrivosti. Pokiaľ sú motivované dokážu sa  uplatniť takmer v akomkoľvek povolaní. Galina je dobrou obchodníčkou a  dokáže efektívne riadiť ľudí v skupinách. Je temperamentná, systematická a rozhodná. Má sklony k filantropii.  Ako priateľka je dôveryhodná avšak má problém vyjadriť svoje vnútorné pocity pred ostatnými, čo často vytvára nesprávne domnienky.  Býva dobrou matkou. Pokiaľ zistí, že jej partner nespĺňa  predstavy o dokonalom partnerovi, potom vzťah ukončí veľmi rázne. Voči ostatným je súcitná a  svojim blízkym dáva veľa šancí. No ak sa raz rozhodne, že už ju  nebaví dávať ďalšie šance a sklamaní bolo dosť, žiadnu ďalšiu už nikdy nedostanú. Zvyčajne býva spravodlivá a  sebestačná. Ak jej je poskytnutý priestor na vyjadrenie sa v sfére, ktorá ju zaujíma, dosahuje výborné výsledky. Zaujíma sa o filozofiu a menej tradičné formy liečenia.

Gašpar – meniny 29.1

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívny, impulzívny, tvrdohlavý, svojhlavý.

Meno Gašpar má španielsky pôvod a znamená „poklad“. Toto meno nosil aj Svätý Gašpar známy ako Gaspare Luigi Bertoni.

Muži s meno Gašpar sú nezávislí, kreatívni a majú sklony k workoholizmu. Sú verní svojim ambíciám,  majú silný vodcovský potenciál a originálne nápady. Radi dokončujú projekty systematicky, usporiadane a s ležérnou ľahkosťou. Majú schopnosť  nahliadnuť aj do cyklického charakteru udalostí a vecí. Zakladajú si na štruktúre, ktorá je pre nich dôležitejšia ako sloboda. Nemajú radi zmeny, najmä pokiaľ ide o ich každodennú rutinu. Títo muži sa snažia   mať všetkých pod drobnohľadom, aby vedeli kedy a kde majú zakročiť, prípadne podať pomocnú ruku. Na ľudí zvyčajne pôsobia  dojmom hravej elegancie a bezpečnosti.  Majú veľmi dobré nápady a keby našli podporu, tak by sa veľmi rýchlo dostali k peniazom a úspechu.   Sú  vynaliezaví, vplyvní a priateľskí. Dokážu  vybudovať uvoľnenú atmosféru, ktorá rozosmeje a povzbudí ľudí okolo. Neustále sa snažia objavovať nové veci a milujú zábavu.  Nikdy nezatvárajú  žiadne dvere, aby im ostal priestor na kompromisy. Majú  radi poriadok, neznášajú chaos a túžia po stabilnom a dobre organizovanom živote. Láska a šťastie sú ich  hlavnými prioritami v živote.  Ak si už raz vyberú partnerku sú verní. 

Gejza – meniny 25.1 

Číslo 22 hovorí o človeku, ktorý je ctižiadostivý, idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Gejza má turecký pôvod a znamená “vznešený, vládca”.  

Gejza  je je silný a schopný, dokáže dosiahnuť akýkoľvek cieľ. Spolieha sa iba na seba a verí len svojej  vlastnej rodine. Zvyčajne je obdarený úžasnými manažérskymi schopnosťami. Je silný a intuitívny pracant, ktorý sa nikdy nebojí zodpovednosti, no niekedy máva problémy s  nadriadenými. Býva dosť často podráždený a náladový, najmä ak sa mu nedarí, no nakoniec vždy zvíťazí a napraví chyby, ktoré urobil. Jeho nezávislé ambície mu nebránia pracovať v tíme. Jeho  pozorovacie schopnosti mu  umožňujú správne analyzovať rôzne  situácie. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty. Vždy si  nájde spôsob, ako zarobiť peniaze na živobytie a na splnenie svojich snov. Nemá pred sebou žiadne zavreté dvere, dokáže čokoľvek, čo si zaumieni, nemusí sa obávať problémov, či neprekonateľných prekážok. Je to muž, ktorý dosiahne akékoľvek méty, ale dokáže si ich aj vychutnať. Veľmi zriedkavo sa stáva, že ľudia s číslom 22, nájdu rovnováhu a naplnenie. Najvyššou prioritou v jeho  živote sú  materialistické túžby a priania.Túži po slobode, ale zároveň má  potrebu mať domovský prístav. Je  intuitívnym  idealistom, ktorý potrebuje uznanie, aby cítil naplnenie. Nevýhodou jeho osobnosti je tvrdohlavosť a ak si nedá pozor na alkohol, potom sa môže rozlúčiť s kariérou, láskou a priateľstvami, pretože potom už pre nebho nebude nič dôležité. 

Gertrúda – meniny 19.5 – 4

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznená, pracovitá, má organizačné schopnosti.

Meno Gertrúda má staronemecký pôvod a význam je “ oštep sily“. Toto meno nosila aj svätá Gertrúda Veľká, ktorá  bola mníškou a mystickou vizionárkou  z 13.storočia.

Gertrúda má výborné organizačné schopnosti a presvedčovací talent. Bol by z nej dobrý vodca, mentorka, či učiteľka.  Dokáže ľudí motivovať a nakopnúť. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je svedomitá, usilovná, spoľahlivá a detailistka. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálna žena, ktorá  svoju citlivosť skrýva. Je metodická a efektívna. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne.  Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.  Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre ňu  dôležitá. Všetko v jej živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivá a bude pracovať krok za krokom aby dosiahla svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívna a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. 

Gizela – meniny 17.5 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselá, štedrá, harmonická, nežná.

Meno Gizela má  germánsky pôvod  a znamená “prísaha”. Toto meno nosila aj Gisela Louise Marie – rakúska arcivojvodkyňa; dcéra Františka Jozefa I.

Gizela je meno, ktoré naznačuje, že sa vzdáte toho, čo chcete, aby ostatní mohli mať to, čo potrebujú. Vaša osobnosť je stabilná a vyvážená. Ste veľmi kreatívna a umelecky orientovaná. Často dobrovoľne  pracujete na občianskych projektoch. Vašou túžbou je pomáhať a starať sa o tých, ktorých máte radi a vždy ste pripravená pomôcť tým, ktorí sú slabší. Zároveň s touto túžbou, máte tendenciu učiť, poučovať, radiť a pomáhať iným a zároveň očakávať vďačnosť. Práve táto túžba vás môže niekedy spomaliť, keď sa snažíte dosiahnuť svoje vlastné ciele. Kvôli vašim idealistickým presvedčeniam a snahám pomôcť každému, si myslíte, že viete čo je pre ostatných najlepšie.  Ste sociálne veľmi aktívna, vďaka čomu ste dobre informovaná. Harmónia má vo vašom živote dôležité miesto, čo sa  jasne prejavuje vo vašej láske k umeniu. Máte vlastnosti spoločné pre hercov a  tanečníkov. Jedna vec, na ktorú si treba dávať pozor, sú jednotlivci, ktorí sa vás snažia využiť na svoje vlastné účely. Nie je nič zlé na tom povedať nie, keď vás niekto požiada o pomoc.  Rodina má vo vašom živote vždy prioritu, je základom vašich tradičných hodnôt. Postarať sa o nich je nanajvýš dôležité!  Ľudia vás poznajú ako spoľahlivú, zodpovednú a spoločenskú osobnosť. Máte skvelé analytické schopnosti,  ste systematická a máte tendenciu reagovať na udalosti rozhodne, efektívne a bez predchádzajúceho premýšľania alebo plánovania. Máte organizačný talent  a viete ponúknuť praktické riešenia. Aj keď svoj cieľ dosiahnete na poslednú chvíľu, nikdy nezmeškáte termín, pretože vždy máte vo vrecku záložný plán.

Gregor – meniny 12.3 – 7

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melancholickosť, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Gregor má grécky pôvod a znamená “bdelý”. Toto meno nosil aj Svätý Gregor Dvojeslov.

Toto meno je pre silných a rýchlych mužov ako stvorené. S týmto  menom sa nedá stáť v pozadí. Oceňuje luxus a eleganciu. Je  inteligentní,  intuitívni, cieľavedomý a ambiciózny. Nositeľ musí konať a byť stále v jednom kole, len tak sa vyhne mnohým ťažkostiam a neúspechom. Vždy si vedia poradiť a aj keď majú vo svojej blízkosti neprajníkov, vždy vyhrajú a presadia svoje. Títo ľudia sa dívajú na iných ako na svojich podriadených a málokedy uznajú, že niekto môže byť vyššie, ako oni, alebo lepší ako oni. Musia vládnuť, viesť a nariaďovať, komandovať a rozkazovať, len vtedy sú spokojní. Ak niečo začnú, dotiahnu to do konca. Ich schopnosť  sústredenia je úžasná, pretože sa dokážu sústrediť aj keď je všade okolo nich chaos. Majú praktický postoj k životu a radi filozofujú. Dokážu veľmi rýchlo urobiť ťažké rozhodnutia. Potrebujú v láske takú ženu, ktorá im bude pomáhať a nikdy nepovie, čo si myslí, alebo čo by chcela. Za svoju mlčanlivosť sa však dočká blahobytu a luxusu, takže sa to oplatí. Veru, pomáhať Gregorom vždy znamená žiť si dobre, ale bez názorov a kritiky na ich adresu.  

Gréta – meniny 10.6

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselá, štedrá, harmonická, nežná

Meno Gréta je skrátená forma  mena Margaréta, ktoré pochádza z hebrejského slova „margaron“, čo znamená „perla“.  Známou nositeľkou tohto mena bola švédska herečka Greta Garbo (1905-1990).

 Meno Gréta naznačuje, že sa vzdáte toho, čo chcete, aby ostatní mohli mať to, čo potrebujú. Vaša osobnosť je stabilná a vyvážená. Ste veľmi kreatívna a umelecky orientovaná. Často dobrovoľne  pracujete na občianskych projektoch. Vašou túžbou je pomáhať a starať sa o tých, ktorých máte radi a vždy ste pripravená pomôcť tým, ktorí sú slabší. Zároveň s touto túžbou, máte tendenciu učiť, poučovať, radiť a pomáhať iným a zároveň očakávať vďačnosť. Práve táto túžba vás môže niekedy spomaliť, keď sa snažíte dosiahnuť svoje vlastné ciele. Kvôli vašim idealistickým presvedčeniam a snahám pomôcť každému, si myslíte, že viete čo je pre ostatných najlepšie.  Ste sociálne veľmi aktívna, vďaka čomu ste dobre informovaná. Harmónia má vo vašom živote dôležité miesto, čo sa  jasne prejavuje vo vašej láske k umeniu. Máte vlastnosti spoločné pre hercov a  tanečníkov. Jedna vec, na ktorú si treba dávať pozor, sú jednotlivci, ktorí sa vás snažia využiť na svoje vlastné účely. Nie je nič zlé na tom povedať nie, keď vás niekto požiada o pomoc.  Rodina má vo vašom živote vždy prioritu, je základom vašich tradičných hodnôt. Postarať sa o nich je nanajvýš dôležité!  Ľudia vás poznajú ako spoľahlivú, zodpovednú a spoločenskú osobnosť. Máte skvelé analytické schopnosti,  ste systematická a máte tendenciu reagovať na udalosti rozhodne, efektívne a bez predchádzajúceho premýšľania alebo plánovania. Máte organizačný talent  a viete ponúknuť praktické riešenia. Aj keď svoj cieľ dosiahnete na poslednú chvíľu, nikdy nezmeškáte termín, pretože vždy máte vo vrecku záložný plán.

Gustáv – meniny 2.8 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Meno Gustáv má gotlandský pôvod ( Gotland – ostrov vo Švédsku) a jeho význam je “opora gotlanďanov”. Toto meno nosil aj Gustáv V. – švédsky kráľ z rodu Bernadotte.

Gustáv má  pevný charakter, odhodlanie, zdravý cynizmus a je perfekcionista. Zložité problémy rieši s ľahkosťou a tieto vlastnosti mu pomáhajú dosiahnuť  úspech. Má analytickú povahu a zaujíma sa o politické a ekonomické otázky.  Je nezávislý,  zvedavý, humanitný, veľkorysý a rád filozofuje.   Už od útleho veku sú jeho ambície zamerané na materiálne bohatstvo. Vytváranie dojmu bohatstva a prestíže je pre neho dôležité a častokrát  uprednostní peniaze, pred citmi. So svojimi  snami o zbohatnutí a získania  dobrého postavenia sa netají. Vždy si zabezpečuje svoje pozície a pomáha aj iným, no nie zadarmo. Je komunikatívny a spoločenský. Trvá mu len pár minút na to, aby zistil,  aký má človek charakter.   Nerobí  rozdiely medzi chudobnými či bohatými – má  rád ľudí  zo všetkých spoločenských vrstiev. Musí si dávať pozor na ješitnosť a výbuchy hnevu (aj keď mu hnev nikdy dlho nevydrží), ktoré mu spôsobujú zbytočné komplikácie. Často cíti horkosť, ak ho  ostatní neocenia. Má umelecké a herecké nadanie.   

Hana – meniny 26.7 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť. 

Tak sa zdá, že meno Hana má mnoho pôvodov a významov 🙂  V havajských kultúrach toto meno znamená „práca“. V kórejčine meno Hana, znamená číslo jedna, v  maorčine  znamená “svietiť, žiariť, rozdávať lásku” a v albánčine meno Hana  znamená “mesiac”. Toto meno nosila aj  Svätá Hana, ktorá je patrónkou bezdetných  a neplodných žien.

Toto číslo dáva Hane  stabilitu a vyváženosť. Je kreatívna a  harmónia má v jej živote dôležité miesto, čo sa  jasne prejavuje v jej láske k umeniu. Často dobrovoľne  pracuje na občianskych projektoch. Jej túžbou je pomáhať a starať sa o tých, ktorých má  rada a vždy je pripravená pomôcť tým, ktorí sú slabší. Má  tendenciu učiť, poučovať, radiť a pomáhať iným a zároveň očakávať vďačnosť. Práve táto túžba ju môže niekedy spomaliť pri dosahovaní vlastných cieľov.  Snaží sa pomôcť úplne každému a častokrát si myslí, že vie čo je pre ostatných najlepšie. Často sa vzdá toho, čo chce, aby ostatní mohli mať to, čo potrebujú.  Je spoločenská a vďaka tomu dobre informovaná. Bohužiaľ kvôli svojej dobrote je častokrát obklopená jednotlivcami, ktorí sa ju snažia využiť na svoje vlastné účely. Základom jej hodnôt je rodina, ktorá  má v jej živote najväčšiu prioritu.  Ľudia ju poznajú ako spoľahlivú a  zodpovednú ženu. Má skvelé analytické schopnosti,  je systematická a má tendenciu reagovať na udalosti rozhodne, efektívne a bez predchádzajúceho premýšľania alebo plánovania. Má organizačný talent  a vie ponúknuť praktické riešenia. Aj keď svoj cieľ dosiahne na poslednú chvíľu, nikdy nezmešká  termín, pretože vždy má  vo vrecku záložný plán.

Hedviga – meniny 17.10

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Hedviga má staronemecký pôvod a význam tohto mena je „svár“. Toto meno nosila aj Svätá Hedviga – Hedviga z Anjou. 

Málokedy poznáme Hedvigy, ktoré majú dostatok financií. Vždy sa tešia z krásnych vecí a tak všetky peniaze, ktoré získajú, ihneď minú. Majú vynikajúci vkus, fantáziu a zmysel pre farby. Rady zariaďujú, plánujú, prestavujú a menia svoje okolie. Vedia sa nadchnúť pre akúkoľvek činnosť a ich záujem je ozajstný, aj keď nie trvalý. Majú priateľov z každého prostredia a sú skvelými kamarátkami.  Sú mimoriadne vnímavé k pocitom iných a ostatní sa jej často zverujú kvôli jej skvelým schopnostiam načúvať a poradiť. Nemajú radi  príkazy, hierarchiu, zavedený poriadok a kritikom nevenujú pozornosť. Z každej situácie dokážu  vyťažiť to najlepšie. Uprednostňujú  rozmanitosť, sú nepokojné a majú radi keď sú veci v pohybe. 

Helena – meniny 18.8

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Helena má grécky pôvod a význam mena Helena je „žiariace svetlo“. Toto meno nosila aj  Svätá Helena – manželka cisára Konstantia Chlora.

Helena je humanitárna a veľkorysá žena. Neustále sa   snaží   premeniť náš svet na na lepšie miesto. Pri spoznávaní nových ľudí si drží   odstup a trvá nejaký čas, kým si ich  pustí k telu. Zvyčajne má  malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne je spoločenská  a nemá  problém s obetovaním sa  v prospech svojich priateľov a rodiny. Niekedy  je až príliš priama alebo úprimná, čo jej môže spôsobovať ťažkosti. Nemá rada monotónnosť,  neustále túži   po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Pokiaľ má slobodu pohybu a dokáže sa sama rozhodovať, vie pracovať aj v tíme. Peniaze sú len prostriedkom na dosiahnutie jej túžob. Ak sa niekedy vyskytne situácia, kde si musí  vybrať medzi vnútorným pokojom alebo peniazmi, väčšinou si vyberie  harmóniu. Finančne jej cesta pozostáva z vzostupov a pádov. Je  idealistka, ktorá sníva o živote v harmonickom svete. Ľudia s týmto menom majú tendenciu byť prirodzene lojálni a súcitní. Ďalšie rozvíjanie týchto vlastností môže byť prospešné. 

Henrich – meniny 15.7

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Henrich má germánsky pôvod a znamená “ vládca panstva” . Toto meno nosil aj Svätý Henrich Bujný – cisár Svätej rímskej ríše a pár ďalších vládcov.

Ľudia s týmto menom sú nesmierne intuitívni a majú nekonečnú predstavivosť, vďaka ktorej môžu byť dobrými umelcami, alebo spisovateľmi. Ich schopnosť spájať vedomé a nevedomé im umožňuje vytvárať imaginárne svety. Sú spoločenský a  majú výborný rozprávačský talent, ktorým dokážu očariť ostatných. Vďaka vysokej citlivosti, ktorá je nad normálom, sú mimoriadne vnímaví k pocitom iných  a ostatní sa im často zverujú kvôli ich  skvelým schopnostiam. Majú priateľov z každého prostredia. Nemajú radi  príkazy, hierarchiu, zavedený poriadok a kritikom nevenujú pozornosť. Z každej situácie dokážu  vyťažiť to najlepšie. Uprednostňujú  rozmanitosť, sú nepokojný a majú radi keď sú veci v pohybe. Vďaka svojej vnímavosti, empatii a intuícii  by z nich mohli  byť dobrý psychológovia, alebo  lekári.  

ALE:

Ak v mladosti nie sú dobre vedený a neuvedomia si svoj vlastný vnútorný potenciál, môže u nich nastať emocionálna nerovnováha a následné uzavretie do seba. Toto môže neskôr spôsobiť  problém pri získavaní nových priateľov a svoj život budú prežívať vo svojom imaginárnom vesmíre. Stručne povedané, dosiahnutie rovnováhy je pre Henrichov veľmi dôležité a len málokedy sa im podarí vyriešiť svoje vnútorné rozpory v ranom štádiu mladosti. Hoci ich autentická cesta životom začína neskôr  ako by si želali, ich vplyv na ľudí okolo nich bude veľmi prospešný.

Henrieta – meniny 28.11 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlava, svojhlavá.

Meno Henrieta je také multietnické ako sa len dá. Niektorá zdroje uvádzajú, že má anglický, alebo francúzsky pôvod s významom “vládca panstva”, nemecký pôvod – domovládca. 

Henrieta je vášnivá a riadi sa inštinktom. Často udržiava vzťahy na silu a jej milostný život býva dosť zložitý, čo môže viesť k žiarlivosti. Ale ak sa jej podarí v mladosti nájsť toho pravého, potom väčšinou prežije celý život bez veľkej námahy, vychová deti a všetko ostatné bude pre ňu minimálne podstatné. V práci býva dobrá  strategička, ktorá dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje. Pri rozhodovaní sa  často spolieha  na svoju intuíciu. Dokáže  sa veľmi dobre sústrediť aj keď je všade okolo nej chaos, avšak jej  záujem  nebýva trvalý, o všetko sa zaujíma  len chvíľu. Snaží sa  dosiahnuť hlbšie  porozumenie  o sebe a ľuďoch v jej okolí. Aby odhalila vyššiu stránku svojej povahy, mala by rozvíjať svoje umelecké a tvorivé nadanie.  Vďaka jej veselej povahe býva  obľúbená aj napriek tomu, že z času na čas má tendenciu byť rezervovaná. Ťažko vyjadruje  svoje  vnútorné pocity pred ostatnými, čo často u ostatných vytvára nesprávne predstavy. Henrieta je cieľavedomá,  efektívna a vždy sa snaží využiť prítomný okamih naplno, ale občas sa správa sebadeštruktívne. Zmeny víta   s otvorenou náručou a rutiny takzvaného normálneho života ju nesmierne nudia.    

Hermína – meniny 6.5

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť

Rôzne zdroje tvrdia, že meno Hermína má španielsky, alebo grécky, alebo nemecký, alebo taliansky pôvod…V každom prípade význam je jediný – posol. Toto meno nosila aj Hermína Waldecko – Pyrmontská – princezná, ktorá bola praprapra atď…predkom Jakuba II – škótskeho kráľa.  

Ste dynamická, podnikavá, máte energie na rozdávanie a často máte tendenciu prekračovať svoje limity. Máte výbornú pamäť a viete sa veľmi dobre sústrediť, čo Vám pomáha síce pomaly, ale isto, vybudovať pevné základy svojho úspechu. Trvá určitý čas, kým sa vybuduje váš talent a odbornosť, ale akonáhle sa to stane, potom dokážete takmer všetko. Nechuť k hierarchii, príkazom a monotónnosti vás núti si nájsť prácu, ktorá je poznačená neočakávanými výzvami a zmenami. Stále musíte niečo robiť a predstava, že by ste mala byť zamknutá  medzi štyrmi stenami každý deň, je pre vás desivá.   Ďalšou špeciálnou zručnosťou je, že dokážete identifikovať slabiny ostatných. Avšak musíte sa naučiť väčšej trpezlivosti a zhovievavosti, aby ste sa vyhli následnému hnevu.  Rovnakým spôsobom, ako môžete nájsť slabé stránky ľudí, môžete nájsť aj ich silné stránky a vyniesť ich na svetlo. Máte rada slobodu a ak sa niekto pokúsi obmedziť vašu nezávislosť,  s najväčšou pravdepodobnosťou môže počítať s ukončením vašeho priateľstva.  Dokážete rýchlo reagovať na vznikajúce problémy a hneď ich aj riešiť. Ste spoločenská, komunikatívna,  nemáte problémy s nadväzovaním nových priateľstiev a ste rada stredobodom pozornosti.  Rada cestujete. Ceníte si rodinné hodnoty a tradície. Ste ochotná obetovať sa v prospech iných. Ste zvedavá a často sa druhých pýtate „Prečo?“ Multi-tasking je pre vás hračka. Peniaze prichádzajú a odchádzajú. Vaša vízia vám môže zarobiť veľa peňazí,  ale rovnako rýchlo ich viete utratiť.  Vhodné povolania sú:  riadiace funkcie, cestovný ruch,, televízia, reklama, tvorba všetkého druhu, šperky, móda, predaj, komunikácia.

Hilda – meniny 11.12 

Aktívnym číslom tohto mena je 7 – tajomná, skúmavá, melancholická, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Hilda má germánsky pôvod a znamená”bojovná žena”. Toto meno nosila aj Svatá Hilda z Witby.

Hilda má filozofické kvality a snaží sa analyzovať všetko okolo seba. Rutiny normálneho života ju nudia. Má dobrú intuíciu a býva veľmi opatrná. Sú chvíle, keď je pre ňu oveľa jednoduchšie vyjadriť svoje hlbšie myšlienky a pocity písaním ako verbálne. Je známa tým, že veci doťahuje do konca. Najradšej pracuje sama. Dokáže sa sústrediť   aj v najväčšom chaose. Je veľmi učenlivá, štruktúrovaná a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži. Nič nerobí náhodne. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by z nej mohla byť dobrá vyšetrovateľka, prokurátorka alebo novinárka. Je praktická žena.  Svoje vnútorné strachy a obavy dokáže veľmi dobre ukrývať.   Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom.

Hortenzia – meniny 5.8 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Hortenzia je  odvodené z latinského „hortus > hortensiis > hortensĭa, čo znamená „ten, kto sa stará o záhrady”. Toto meno nosila aj matka Svätej Germány Cousinovej. 

Hortenzia je plná vášní, netradičných záujmov a riadi sa inštinktom. Často udržiava vzťahy na silu a jej milostný život býva dosť zložitý, čo môže viesť k žiarlivosti. Je cieľavedomá,  efektívna a vždy sa snaží využiť prítomný okamih naplno, ale občas sa správa sebadeštruktívne, pretože hoci zvykne pôsobiť silne a vyspelo, v kútiku duše je to žena, túžiaca po silnej  opore. Potrebuje motiváciu a podporu a až potom dokáže presvedčiť aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. Ak len trošku o sebe zapochybuje, či už ako o žene, alebo ako o pracovníčke, potom sa všetkého vzdá a radšej bude žiť v ústraní.

 Snaží sa  dosiahnuť hlbšie  porozumenie  o sebe a ľuďoch v jej okolí. Aby odhalila vyššiu stránku svojej povahy, mala by rozvíjať svoje umelecké a tvorivé nadanie.  Vďaka jej veselej povahe býva  obľúbená aj napriek tomu, že z času na čas má tendenciu byť rezervovaná. Ťažko vyjadruje  svoje  vnútorné pocity pred ostatnými, čo často u ostatných vytvára nesprávne domnienky.  V práci býva dobrá  strategička, ktorá dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje. Pri rozhodovaní sa  často spolieha  na svoju intuíciu. Dokáže  sa veľmi dobre sústrediť aj keď je všade okolo nej chaos. Má rada keď je všetko okolo nej v pohybe a neznáša rutinu.    

Hubert – meniny 3.11

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Hubert má nemecký pôvod a jeho význam je  „jasný alebo žiarivý intelekt“. Toto meno nosil aj Svätý Hubert – patrón poľovníkov.

Hubert je sebavedomý, diplomatický, vplyvný a má schopnosti vodcu. Má sklony k workoholizmu. Dobre sa orientuje  v rôznych témach a vie prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Je systematický a ctí  si tradície. Uprednostňuje rozmanitosť,  je nepokojný a má rád keď sú veci v pohybe.  Je nesmierne intuitívny a má nekonečnú predstavivosť, ktorá mu umožňuje stať sa dobrým  umelcom. Jeho schopnosť spájať vedomé a nevedomé mu  umožňuje vytvárať imaginárne svety. Takéto zručnosti sú potrebné pre dobrých spisovateľov. Je mimoriadne vnímavý k pocitom iných a ostatní sa mu často zverujú kvôli jeho skvelým schopnostiam načúvať a poradiť. Vie konať premyslene a rázne. Tak, ako v práci, aj v láske sa drží jedného smeru a málokedy odpočíva, kým nemá to, po čom túži. Na jeho náklonnosť sa môžete spoľahnúť, rátať s ním a obrátiť sa naňho v akejkoľvek situácii. Neuteká pred zodpovednosťou, ani kritikou, je takmer ideálny. Len jedna slabá stránka narúša jeho osobnosť – sklon k alkoholizmu. Ak sa dá na alkohol, nikdy sa mu nič nepodarí.

Hugo – meniny 1.4 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť. 

Meno Hugo má nemecký pôvod a jeho význam je “myseľ”. Toto meno nosil aj Svätý hugo z Grenoblu.

Muž s týmto menom pôsobí veľmi uzavreto, rezervovane a hanblivo. Má vrodenú nedôveru k ľuďom a veľkú dávku sarkazmu. Nevie sa uvoľniť, ani sa smiať len tak  bez dôvodu.Býva  náladový a   preto je potrebné, aby sa už v detstve naučil lepšie zvládať svoje emócie. Je nedôverčivý a občas aj veľmi sarkastický no napriek tomu má   priateľstvo  v jeho živote dôležité miesto. Jeho najväčším problémom sú jeho požiadavky voči sebe a ostatným.   Vždy vo všetkom hľadá nejaké skryté významy. Často  zdá, že je paranoidný, lebo každého považuje za útočníka. Ak si určí  svoje priority, potom nájde bezpečný a stabilný život. V opačnom prípade bude celý život zúfalo hľadať šťastie (hoci šťastie už dávno môže byť vedľa neho)!  Celý život dokáže milovať tajne a dlho trvá, kým sa odhodlá prejaviť svoje city navonok. Vie sa veľmi dobre orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Avšak potrebuje mať pocit bezpečia a istoty na to, aby mohol  dosahovať dobré výsledky. Napriek tomu, že často pracuje usporiadane a neorganizovane zároveň (čím je vo svojej podstate  svojim spôsobom nenahraditeľným) a má svoj vlastný rytmus, dokáže vždy podať dobrý výkon na profesionálnej úrovni. Rešpektuje zákony a zavedený poriadok, čo z neho robí dobrého pracovníka.  Peniaze vníma iba ako prostriedok na nasýtenie svojich túžob, čo spôsobuje finančnú nerovnováhu.m