MENA I, J ,K

Čo znamená vaše krstné meno I, J, K

Ida – meniny 16.2 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Ida má nemecký pôvod a znamená „pracovitá“.Toto meno nosila aj Svätá Ida – patrónka tehotných žien.  

Ida je slobodomyseľný  jedinec a má rada dobrodružstvo. Je všestranná, rada  cestuje a je temperamentná.  Miluje výzvy a priveľa riskuje. Má tendenciu prekračovať svoje limity, čo niekedy  môže poškodiť jej  zdravie. Ak pocíti akékoľvek  obmedzenia, býva  frustrovaná, náladová a následne netolerantná.  Jej impulzívna povaha môže viesť k činom, ktoré neskôr oľutuje a preto sa musí naučiť trpezlivosti. Dokáže robiť veľmi rýchle rozhodnutia aj v zložitých situáciách a  robiť viac vecí naraz. Túži po úspechu. Bohatstvo, moc a materiálne pohodlie sú pre ňu  dôležité. Chce slávu za to, že robí niečo pôsobivé alebo nezvyčajné. Má  kreatívnu myseľ s vynikajúcou schopnosťou riešiť problémy. Ľudia z nej  mávajú pocit, že sa snaží ovládať ľudí bez toho, aby brala ohľad na ich pocity alebo názory. Nestará sa o módu. Má sklony k citlivosti a ľahko sa urazí  poznámkami iných.  Jej citový život býva búrlivý a väčšinou nie je príkladom lojality a stability.  Priateľov má  zo všetkých spoločenských vrstiev.  

Ignác – meniny 31.7 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, zmysel pre priateľstvo.

Meno Ignác má latinský pôvod a jeho význam je “ohnivý, alebo horlivý”.

Toto meno nosil aj Ignác z Loyoly, vlastným menom Iñigo Lopez de Recalde, zakladateľ Jezuitského rádu.

Ignác je veľmi učenlivý, má vynikajúce analytické myslenie  a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži. Dokáže sa sústrediť aj v najväčšom chaose.   Rutiny normálneho života ho nudia.  Často  sa snaží skryť svoj vnútorný strach a slabosť. Má filozofické sklony, ale tiež tendenciu žiť vo svojom „svete snov“, kde je schopný posúvať udalosti alebo veci tak, ako sa mu  páči.  Má úžasnú schopnosť preniesť dokonalé miesta, ľudí a udalosti do svojich vlastných životných skúseností, čo ho vedie po ceste konzistentných odhalení. Neustále okolo seba všetko analyzuje. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by z neho mohol byť dobrý  vyšetrovateľ, prokurátor alebo novinár.   Má dobrú intuíciu, býva veľmi opatrný a vždy sa snaží veci dotiahnuť do konca.  Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom. Ak nemá dostatočnú motiváciu  vie byť veľmi lenivý. 

Igor – meniny 10.4 

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Igor  má slovanský pôvod a znamená „bojovník“. Toto meno nosil aj Svätý Igor Olegovič. 

Je svedomitý, usilovný, spoľahlivý detailista. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálny muž, ktorý  svoju citlivosť skrýva. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre neho  dôležitá. Všetko v jeho živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivý a bude pracovať krok za krokom aby dosiahol svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívny a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. Igor má výborné organizačné schopnosti. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je metodický a efektívny. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko a svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.  Nemá strach zo zodpovednosti. Ak si nedá pozor na alkohol, začnú sa na neho lepiť neúspechy, začne byť náladový a už nenájde silu na to aby odolával. Všetkého sa vzdá a  presvedčí sám seba, že je to tak lepšie.

Iľja – meniny 20.7 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Iľja je variant hebrejského mena Eliyah čo znamená „Môj Boh je Yahu/Jah.” Toto meno niesol prorok z 9. storočia pred Kristom.

Tento muž  je silným stvorením a aj keď pôsobí nežne, alebo jemne, nie je to obetný baránok. Vie sa o seba postarať a rieši nejeden závažný problém za iných. Vždy si vie  poradiť, získať podporu pre svoje plány a vie aj to, ako má využívať svoje danosti. Má  kreatívnu myseľ s vynikajúcou schopnosťou riešiť problémy a robiť veľmi rýchle rozhodnutia aj v zložitých situáciách. Má vynikajúce analytické myslenie a nemá problém robiť viac vecí naraz. Nikdy nebude v pozadí, stále má kopu nápadov a práce s ich realizáciou. Je všestranný, rád cestuje, je temperamentný a miluje výzvy.  Bohatstvo, moc a materiálne pohodlie sú pre neho  dôležité. Rád sa obklopuje peknými a luxusnými vecami, ktoré často vyvolávajú tendenciu splniť jeho túžby a utrácať. Preto je jeho finančná sféra plná vzostupov a pádov.  Je veľkým milovníkom lásky a má potrebu byť milovaný alebo obdivovaný. Jeho citový život býva búrlivý a väčšinou nie je príkladom lojality a stability.  Napriek jeho nezávislosti však príde deň, keď si bude chcieť vytvoriť stabilný vzťah a založiť si rodinu.

Imrich – meniny 5.11 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť. 

Meno Imrich má slovenský pôvod   a jeho význam je “vládca domácnosti”. Toto meno nosil aj Svätý Imrich – patrón farnosti v obci Skalka.

Muž s týmto menom pôsobí veľmi uzavreto, rezervovane a hanblivo. Vo svojom živote sa riadi viac emóciami ako logikou,  čo často vedie k chaotickým situáciám. Z tohoto dôvodu býva  náladový a   preto je potrebné, aby sa už v detstve naučil lepšie zvládať svoje emócie. Je nedôverčivý a občas aj veľmi sarkastický no napriek tomu má   priateľstvo  v jeho živote dôležité miesto. Jeho najväčším problémom sú jeho požiadavky voči sebe a ostatným. Ak si určí  svoje priority, potom nájde bezpečný a stabilný život. V opačnom prípade bude celý život zúfalo hľadať šťastie (hoci šťastie už dávno môže byť vedľa neho)!  Celý život dokáže milovať tajne a dlho trvá, kým sa odhodlá prejaviť svoje city navonok. Vie sa veľmi dobre orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Avšak potrebuje mať pocit bezpečia a istoty na to, aby mohol  dosahovať dobré výsledky. Napriek tomu, že často pracuje usporiadane a neorganizovane zároveň (čím je vo svojej podstate  svojim spôsobom nenahraditeľným) a má svoj vlastný rytmus, dokáže vždy podať dobrý výkon na profesionálnej úrovni. Rešpektuje zákony a zavedený poriadok, čo z neho robí dobrého pracovníka.  Peniaze vníma iba ako prostriedok na nasýtenie svojich túžob, čo spôsobuje finančnú nerovnováhu.   

Ingrid- meniny 8.5

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlavá, svojhlavá.

Ingrid je meno  nórskeho pôvodu a znamená „krásna, Ing je krásna“. Toto meno nosila aj 

Svätá Ingrid zo Skänninge bola švédska abatyša, ktorá bola uctievaná ako svätica v rímskokatolíckej cirkvi.

Vďaka svojej veselej povahe ste všade obľúbená aj napriek tomu, že z času na čas máte tendenciu byť rezervovaná. Zmeny vítate   s otvorenou náručou a rutiny takzvaného normálneho života vás nesmierne nudia. Potrebujete prácu, ktorá je niečím nezvyčajná, kde  presnosť a zmysel pre detail nie sú až také dôležité.  Ste talentovaná v mnohých oblastiach, ale ľahko sa necháte rozptýliť.  Mali by ste si všetky svoje geniálne nápady zapisovať, aby ste na ne nezabudli. Dosiahnutie hlbšieho porozumenia o sebe a ľuďoch vo vašom okolí je niečo, o čo sa snažíte. Občas máte  tendenciu stiahnuť sa do vlastného sveta, aby ste premýšľali o starých problémoch, alebo aby ste si ujasnili, čo sa deje vo vašom živote. Pri rozhodovaní sa  často spoliehate  na svoju intuíciu.  Okolo vás vládne určitá atmosféra autority.  Riešenie záhad a poznávanie tajomstiev je jedným z vašich obľúbených spôsobov trávenia času. Pri hľadaní pravdy sa nebránite ani spiritualite. V láske a vzťahoch bývate veľmi vášnivá.  

Irena – meniny 6.4 

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Irena má grécky pôvod a znamená “mier”. Toto meno nosila aj Svätá Irena zo Solúna – patrónka pred bleskami a ohňom. 

Irena je nadaná žena a  má výrazný šarm. Je veľmi cieľavedomá, sebavedomá a silná osobnosť. Má schopnosti vodcu. Vie iných inšpirovať a  nadchnúť. Často pohne aj s človekom, ktorý sa na všetko díva negatívne. Má toľko energie, chuti do boja a odhodlanie nevzdávať sa, že všetci okolo bývajú jej povahou nadšení. Je spoločenská a má priateľov z každého prostredia. Nemá rada príkazy, hierarchiu, zavedený poriadok a kritikom nevenuje pozornosť.  V láske a citoch sa správa rovnako energicky a autoritatívne, čo žiadnemu mužovi priveľmi neimponuje. Preto jej  dlho trvá, kým nájde takého muža, ktorý jej bude vyhovovať a dokáže zvládnuť jej správanie, usmerniť jej energiu a  skrotiť jej panovačnosť. Nemôže byť šťastná po boku neistého a nespoľahlivého muža, musí si svojho vyvoleného vážiť a obdivovať ho. Keďže sama dokáže oveľa viac, ako priemerný muž, ťažko hľadajá takého, čo by ju zaujal.  Nemala by používať zdrobneniny, ani prezývky, pretože jej meno má veľkú silu práve v tomto  kalendárnom tvare. 

Irma – meniny 14.11 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Irma má nemecký pôvod a znamená “úplná, alebo univerzálna”. 

Irma je  dynamická, podnikavá,  má vynikajúce analytické myslenie, je temperamentná a miluje výzvy. Má  kreatívnu a zvedavú myseľ s vynikajúcou schopnosťou riešiť problémy a robiť veľmi rýchle rozhodnutia aj v zložitých situáciách.  Má výbornú pamäť a vie  sa veľmi dobre sústrediť, čo jej pomáha síce pomaly, ale isto, vybudovať pevné základy svojho úspechu. Trvá určitý čas, kým si  vybuduje  talent a odbornosť, ale akonáhle sa to stane, potom dokáže  takmer všetko. Neznáša  hierarchiu, príkazy a monotónnosť. Nikdy ju nenájdete  v pozadí, pretože  stále má kopu nápadov a práce s ich realizáciou. Je  všestranná a nemá problém robiť viac vecí naraz. Často má  tendenciu prekračovať svoje limity. Je spoločenská, komunikatívna,  nemá problémy s nadväzovaním nových priateľstiev a je rada stredobodom pozornosti. Je veľmi vnímavá a stačí jej krátka chvíľa byť s niekým v spoločnosti, aby  dokázala  identifikovať slabiny alebo silné stránky dotyčnej osoby.  Má  rada slobodu a ak sa niekto pokúsi obmedziť jej nezávislosť,  s najväčšou pravdepodobnosťou môže počítať s ukončením jej priateľstva.   Rada cestuje. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je ochotná obetovať sa v prospech iných. Rada sa obklopuje peknými a luxusnými vecami, ktoré často vyvolávajú tendenciu splniť jej túžby a utrácať. Preto je jej finančná sféra plná vzostupov a pádov.

Ivan – meniny 8.7 

Aktívne číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Ivan má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milostivý“.  toto meno nosil aj Svätý Ivan Rilsky – svätec v Bulharsku.

Ste nezávislý, temperamentný, rýchly a podnikavý. Ako vodcovský typ sa často pokúšate spochybňovať zavedený poriadok alebo autoritu. Máte tendenciu byť egocentrický.  Rozhodovanie je pre vás jednoduché. Máte sklony byť workoholikom, vďaka čomu máte veľmi málo voľného času. Často zo seba vydáte všetko, keď sa sústredíte na úlohu.  Únavu dokážete prekonať bez ohľadu na okolnosti, čo vám môže spôsobovať zdravotné ťažkosti. Občas mávate vo finančnej oblasti  problém, pretože ťažko odolávate svojim túžbam.   Neznášate pokrytectvo. Váš citový život je dosť búrlivý, pretože túžite po slobode. Vo vzťahoch sa snažíte presadiť kompromisy a monotónnosť vás zabíja. Často ste hybnou silou vzťahu.Musíte sa naučiť väčšej trpezlivosti a dávať si pozor na výbuchy hnevu! 

Ivana – meniny 28.12 

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie  vyjednávať.

Meno Ivana je slovanského pôvodu a znamená “Boh je milostivý”.

V jej živote má láska veľmi dôležité miesto, preto je často opatrná, ale keď  už sa rozhodne, tak to platí na dlhý čas. Potrebuje vhodného partnera, ktorý by jej dokázal pomôcť nájsť v sebe istotu a najmä jej dať dostatok lásky, ktorú potrebuje najviac. Túži  rozvíjať úprimný vzťah, ktorý je postavený na pevnom základe a zdieľať  svoj život v manželstve. Ivana je výbornou a lojálnou kamarátkou a vo všeobecnosti nerada zostáva sama. Môže byť veľmi nezávislá alebo extrémne závislá od iných.  Baví ju podávať dobré výkony. Má  trpezlivosť ísť do detailov, ktoré niekto iný nemusí považovať za dôležité a to z nej často robí perfekcionistku. S veľkým zmyslom pre hierarchiu dodržiava  pravidlá alebo príkazy do bodky! Túži po vytvorení systému a poriadku vo svojom prostredí.  Ctí si tradície a nedôveruje veciam, ktorým nerozumie. Často podlieha  zmenám nálad. Túži  po harmónii, rovnováhe a neznáša konflikty.  Snaží sa učiť z chýb iných.  Vhodné povolania: sekretárka, výkonná asistentka, asistentka riaditeľa, zdravotná asistencia, úradník, poradca pre manželský alebo manželský vzťah, finančný poradca, psychológ v špecializovanom centre alebo v škole, vyjednávač, predavačka, združený v prípade. 

Iveta – meniny 27.5 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Iveta pochádza z francúzskeho Yvette a znamená “Tis”. Toto meno nosila aj Ivette z Huy, ktorá bola  považovaná za prorokyňu a katolícka cirkev ju vyhlásila za blahoslavenú. 

Ste komunikatívna, diplomatická a spoločenská a aj preto máte okolo seba vždy veľa priateľov.  Občas viete byť aj manipulatívna a nebránite sa ani citovému vydieraniu, no napriek tomu máte  prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí, aby sa v živote posunuli vpred. Najlepšie sa vám pracuje v tíme.  Môžete vykonávať rôzne úlohy súčasne. Peniaze vnímate iba ako nástroj, ktorý vám pomáha realizovať a dosahovať vaše sny. Kvôli tomu sa vo vašom živote   budú striedať obdobia kedy si budete žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  Väčšinou ste optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza. Avšak ste aj hĺbavá a  vaša mimoriadne citlivá povaha spôsobuje, že máte sklony k depresii z akejkoľvek skutočnej alebo domnelej maličkosti. Musíte sa naučiť byť trpezlivá a menej impulzívna. Máte rada pocit slobody a vážite si svoju nezávislosť.  Dlho trvá než nájdete toho správneho partnera, ale keď ho už nájdete ste lojálna. Milostný život má pre vás zmysel iba pokiaľ sa chcete stať rodičom. Ceníte si rodinné hodnoty a tradície a nemáte problém s obetovaním sa v prospech iných.  Ste zvedavá a máte  neukojiteľný smäd po poznaní, ktorý vás núti posúvať hranice a ísť k neznámym horizontom. Svojich priateľov si vždy dokážete vypočuť a poradiť im.  

Ivica – meniny 15.12

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlavá, svojhlavá.

Meno Ivica má hebrejský pôvod a znamená “obdarená Jahvem – Bohom”. 

Vďaka svojej veselej povahe ste všade obľúbená aj napriek tomu, že z času na čas máte tendenciu byť rezervovaná. Zmeny vítate   s otvorenou náručou a rutiny takzvaného normálneho života vás nesmierne nudia. Potrebujete prácu, ktorá je niečím nezvyčajná, kde  presnosť a zmysel pre detail nie sú až také dôležité.  Ste talentovaná v mnohých oblastiach, ale ľahko sa necháte rozptýliť.  Mali by ste si všetky svoje geniálne nápady zapisovať, aby ste na ne nezabudli. Dosiahnutie hlbšieho porozumenia o sebe a ľuďoch vo vašom okolí je niečo, o čo sa snažíte. Občas máte  tendenciu stiahnuť sa do vlastného sveta, aby ste premýšľali o starých problémoch, alebo aby ste si ujasnili, čo sa deje vo vašom živote. Pri rozhodovaní sa  často spoliehate  na svoju intuíciu.  Okolo vás vládne určitá atmosféra autority.  Riešenie záhad a poznávanie tajomstiev je jedným z vašich obľúbených spôsobov trávenia času. Pri hľadaní pravdy sa nebránite ani spiritualite. V láske a vzťahoch bývate veľmi vášnivá, prudká a nikdy sa nevdávate. Svoje názory neskývate a medzi svojimi priateľmi ste veľmi úprimná.

Ivona – meniny 28.12

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melancholickosť, zmysel pre priateľstvo.

Meno Ivona má francúzsky pôvod a znamená “tis”. 

Ivona oceňuje luxus a eleganciu. Je  inteligentná,  intuitívna, cieľavedomá a ambiciózna. Má tendenciu  hľadať vo všetkom pravdu. Pri hľadaní pravdy sa nevyhýba ani spiritualite, avšak občas je pre ňu  ťažké prijať pravdu. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je ochotná obetovať sa v prospech iných. Ivony sú z duše dobré a milé, prívetivé a uznanlivé osobnosti, ktoré by sa dokázali pre svoje okolie obetovať celkom bez nároku na odmenu. Mnohí to aj využívajú a ničia ich, na ich úkor sa obohacujú a používajú ich na vlastné ciele. Ivony mnohokrát ani nevedia, že sa okolo nich deje niečo zlé. Očakávajú od každého to, čo samy poskytujú – pomoc, úprimnosť, podporu a príjemný úsmev. Ak zistia svoj omyl, vedia v sebe nájsť odvahu a zrátať všetky priestupky tomu, kto im ublížil. Často sa snaží skryť vnútorný strach a slabosť.  Ľudia ju vnímajú ako dôstojnú, výnimočnú, sebestačnú a  priekopnícku. Ak niečo začne, dotiahne to do konca. Jej schopnosť  sústredenia je úžasná, pretože sa dokáže sústrediť aj v najväčšom chaose. Má rozumný a praktický postoj k životu a rada si zafilozofuje. Dokáže veľmi rýchlo urobiť ťažké rozhodnutia.   

Izabela – meniny 9.12 

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný robiť svet lepším miestom.

Meno Izabela je variantou hebrejského mena Elisheba a jej význam je „Boh je moja prísaha“.Toto meno nosila aj Svätá Izabela – dcéra francúzskeho kráľa Ľudovíta VIII.

Izabela je nadaná žena a  má výrazný šarm. Je veľmi cieľavedomá, sebavedomá a silná osobnosť. Má schopnosti vodcu. Vie iných inšpirovať a  nadchnúť. Často pohne aj s človekom, ktorý sa na všetko díva negatívne. Má toľko energie, chuti do boja a odhodlanie nevzdávať sa, že všetci okolo bývajú jej povahou nadšení. Je spoločenská a má priateľov z každého prostredia. Nemá rada príkazy, hierarchiu, zavedený poriadok a kritikom nevenuje pozornosť.  V láske a citoch sa správa rovnako energicky a autoritatívne, čo žiadnemu mužovi priveľmi neimponuje. Preto Izabelám  dlho trvá, kým nájdu takého muža, ktorý im bude vyhovovať a dokáže zvládnuť ich správanie, usmerniť ich energiu a  skrotiť ich panovačnosť. Nemôžu byť šťastné po boku neistého a nespoľahlivého muža, musia si svojho vyvoleného vážiť a obdivovať ho. Keďže však sami dokážu oveľa viac, ako priemerný muž, ťažko hľadajú takého, čo by ich zaujal.  Nemala by používať zdrobneniny, ani prezývky, pretože jej meno má veľkú silu práve v tomto  kalendárnom tvare.   

Izidor – meniny 4.4 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Meno Izidor má grécky pôvod a znamená “dar Isis”. Toto meno nosil aj Svätý Izidor zo Sevilly.

Muži s menom Izidor  bývajú rebelmi a často sa odmietajú podriadiť zavedeným poriadkom. Napriek tomu, pokiaľ majú  slobodu rozhodovania a môžu využívať svoju kreativitu, dokážu pracovať v  tíme pod niekým iným. Sú pozoruhodne inteligentní, analytickí a  všímaví. Všímajú si podrobnosti, ktoré ostatní nemusia považovať za dôležité a súčasne dokážu vidieť celý priebeh danej situácie. Milujú dobrodružstvá, sú nezávislí, ale  niekedy namyslení a tvrdohlaví. Pri spoznávaní nových ľudí bývajú zdržanliví, ale keď sa s nimi bližšie spoznáte zistíte, že sú veľmi spoločenskí. Dokážu  vytvoriť uvoľnenú atmosféru, ktorá povzbudzuje a rozosmieva. Občas žijú vo svete snov.  Neznášajú monotónnosť, túžia po vášni,  nových vedomostiach a dobrodružstvách. Majú dobrú intuíciu, ktorá ich často vytlačí zo zabehnutých koľají. Sú veľmi zvedaví a občas nerozvážni, preto ich treba už od detstva viesť k opatrnosti a rozvahe. Peniaze vnímajú iba ako nástroj na dosiahnutie túžob, čo často vedie k finančnej nerovnováhe.

Jakub – meniny 25.7 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Jakub je mužské meno hebrejského pôvodu, ktoré znamená “zástupca”. Toto meno nosil aj  Svätý Jakub z Compostely.

Jakub je humanitárny a veľkorysý muž, ktorý si cení rodinné hodnoty a tradície. Pri spoznávaní nových ľudí si drží odstup a je  rezervovaný. Trvá nejaký čas, kým si ľudí pustí k telu. Zvyčajne má  malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne je spoločenský a nemá problém s obetovaním sa  v prospech svojich priateľov a rodiny. Jeho  záujem o psychológiu môže pozdvihnúť jeho  pozorovacie a dedukčné schopnosti na úplne inú úroveň. Jeho citlivosť mu umožňuje  pochopiť pocity iných ľudí, ale na druhej strane je to jeho najväčšia slabosť. Má tendenciu zobrať si na seba príliš veľké bremeno  zodpovednosti za iných. V práci býva  rebelom, avšak pokiaľ má  slobodu pohybu a môže sa sám rozhodovať, nebráni mu to pracovať v tíme pod niekým iným. Nemá rád monotónnosť,  neustále túži  po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Obzvlášť dobre funguje v kreatívnych profesiách. Má bystrú myseľ a dokáže vidieť  situácie z rôznych uhlov. Pred tým než niečo urobí, tak veci  starostlivo zváži.  Je inštinktívnym typom  človeka, ktorý sa potrebuje naučiť, dôverovať svojej intuícii.  Finančne jeho  cesta pozostáva z vzostupov a pádov. 

Jana – meniny 21.8 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívny, impulzívny, tvrdohlavý, svojhlavý.

Meno Jana má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milostivý“. Toto meno nosila aj Svätá Jana  – učeníčka  Ježiša Krista.

Jana je dobrá  obchodníčka  a strategička, ktorá dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje.  Býva  veľmi vplyvná, dokáže efektívne riadiť ľudí v skupinách a preto je z nej dobrá vedúca pracovníčka.  Ak dostane priestor na vyjadrenie vo sfére, ktorá ju  zaujíma, dosahuje výborné výsledky. Dalo by sa o nej povedať, že “vie ako pritiahnuť peniaze”. Avšak schopnosť získať peniaze a múdro ich spravovať, sú dve veľmi odlišné veci. Takto si udržiava veľmi protichodný vzťah k peniazom. Je temperamentná, nemá  rada monotónnosť a  potrebuje pohyb.  Ako priateľka je dôveryhodná avšak má problém vyjadriť svoje vnútorné pocity pred ostatnými, čo často vytvára nesprávne domnienky. Jana má v sebe niekoľko tajných svetov a dlho trvá, kým nájde  samú seba. Býva náladová a je milostný  život býva dosť zložitý. Má sklony udržiavať vzťahy nasilu, čo môže viesť k žiarlivosti a rozchodom. Vo vzťahoch potrebuje  obdivovať a byť obdivovaná. Zvyčajne býva spravodlivá, sebestačná, ale taktiež je dobrá manipulátorka. 

Jarmila – meniny 28.4 

Aktívne číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita

Jarmila je ženské krstné meno slovanského pôvodu . Odvodené od slovanských prvkov jary a  znamená “Tá, ktorá miluje jar”.

Jarmila je meno, ktoré naznačuje priekopníckeho ducha. Ste  rodený vodca, ktorý  najradšej zvláda veci sám. Radšej vediete ako napredujete. Ste kreatívna a ambiciózna. V biznise bývate často úspešná. S ľahkosťou zvládate problémy pri nových  situáciách. Keď ľudia počujú meno Jarmila, vnímajú vás  ako niekoho, kto je silný a mocný. Vďaka vašej vnútornej sile, ktorú vyžarujete na ostatných, pôsobíte sebavedomo a zároveň odstrašujúco. Máte tendenciu byť egocentrická. Niekedy si ľudia myslia, že ste bohatá, aj keď nie ste. Vašou  prirodzenou schopnosťou je urovnávať konflikty a vytvárať harmóniu všade a vo všetkom. Dalo by sa povedať, že ste prirodzený mierotvorca a duchovná idealistka. Baví vás  filozofia,  štúdium náboženských smerov a máte sklony k alternatívnym riešeniam. Hľadanie osvietenia je jedným z vašich  celoživotných cieľov. Svojich priateľov si starostlivo vyberáte.  Ste človek, ktorý verí na spravodlivosť a snažíte sa ju vo svojom živote presadiť.  Vaše najpravdepodobnejšie povolanie: inžinierka, spisovateľka, hudobná skladateľka, učiteľka, dizajnérka, architektka, kurátorka.

Jarolím – meniny 30.9

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť. 

Meno Jarolím má grécky pôvod   a jeho význam je “sväté meno”. 

Ste emocionálny človek, máte vysoké ideály a   silný zmysel pre spravodlivosť. Priateľstvo má  vo vašom živote dôležité miesto. Ako kamarát ste  dôveryhodný  a často ste vyzvaný k tomu, aby  ste vniesol poriadok do rôznych situácií. Vašou túžbou je pomáhať a starať sa o tých, ktorých máte rád a vždy ste pripravený pomôcť tým, ktorí sú slabší. Zároveň s touto túžbou, máte tendenciu učiť, poučovať, radiť a pomáhať iným, no zároveň očakávať vďačnosť. Práve táto túžba vás môže niekedy spomaliť, keď sa snažíte dosiahnuť svoje vlastné ciele. Kvôli vašim idealistickým presvedčeniam a snahám pomôcť každému si myslíte, že viete čo je pre ostatných najlepšie.  Máte skvelé analytické schopnosti,  ste systematický a máte tendenciu reagovať na udalosti rozhodne, efektívne a bez predchádzajúceho premýšľania alebo plánovania. Máte organizačný talent  a viete ponúknuť praktické riešenia. Aj keď svoj cieľ dosiahnete na poslednú chvíľu, nikdy nezmeškáte termín, pretože vždy máte vo vrecku záložný plán. Ste výborným rodičom. 

Jaromír – meniny 18.2 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý. 

Toto meno má slovanský pôvod a znamená “slávny silou”.  

Jaromír  je komunikatívny, diplomatický a spoločenský. Väčšinou je optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza. Avšak je aj hĺbavý a filozofický a  jeho mimoriadne citlivá povaha spôsobuje, že má  sklony k depresii z akejkoľvek skutočnej alebo domnelej maličkosti. Neodhalí sa len tak hneď na prvýkrát a hocikomu. Mal by sa naučiť byť trpezlivý a menej impulzívny. Má  rád pocit slobody a váži  si svoju nezávislosť.  Dlho trvá než nájde tú správnu partnerku, ale keď  ju už nájde je verný. Ak ho však zradí, alebo v ňom vzbudí pocit žiarlivosti, potom sa z neho  stane prelietavý a nestály muži, ktorí radšej sám podvedie, len aby nebol považovaný za paroháča. Je  zvedavý a rád spoznáva nové veci. Na svojich priateľov  si vždy dokáže nájsť čas  vypočuť ich a poradiť im. Vie ako má konať, aby získal na svoju stranu iných ľudí a aj ako využívať svoju intuíciu, či tajnosti iných. Najlepšie sa mu pracuje v tíme.  Môže  vykonávať rôzne úlohy súčasne. Peniaze vníma  iba ako nástroj, ktorý mu pomáha realizovať a dosahovať jeho sny. 

Jaroslav – meniny 27.4 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívny, impulzívny, tvrdohlavý, svojhlavý.

Meno Jaroslav je staroslovienske. Pokiaľ ide o význam, existujú dve verzie. Podľa prvého sa prekladá ako „oslavujúci Yarilu“, slovanského boha vitality a plodnosti. Podľa druhého sa význam skladá z dvoch častí mena: „jar“ a „sláva“. Jaroslav I., bol trikrát veľkokniežaťom Novgorodu a Kyjeva a na čas zjednotil obe kniežatstvá pod jeho vládou.

Jaroslav je meno, ktoré z hľadiska materiálneho úspechu predstavuje tendenciu k extrémom. Buď má veľké šťastie, alebo žiadne. Je to muž plný elánu, nádejí a  cieľov, ktoré sú  z bežného pohľadu nereálne, ale aj tak sa  mu ich stále podarí  dosiahnuť.  Bohatstvo, moc a materiálne pohodlie sú pre neho dôležité. Túži po sláve a radšej vedie ako nasleduje. Ľudia z neho občas mávajú pocit, že sa ich snaží ovládať bez toho, aby bral  ohľad na ich pocity alebo názory. Ak nájde pre seba tú pravú, ktorá s ním bude bojovať a stáť pri ňom, potom niet ničoho, čo by nedokázal. Má kreatívnu myseľ, rád filozofuje  a bol by z neho dobrý herec. 

Jaroslava – meniny 26.4 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselná, ľudská, idealistka, láskavá, oddaná.

Používa sa najmä v češtine a slovenčine. Meno Jaroslava znamená „sláva jari“. 

Máte pevný charakter,  odhodlanie,  zdravý cynizmus a ste perfekcionistka. Tieto vlastnosti vám  pomáhajú dosiahnuť vo vašom živote úspech. Ľudia vás vnímajú  ako ženu, ktorá je pôsobivá, elegantná a noblesná. Máte vlastnosti spoločné pre hercov, tanečníkov a performerov. Ľudia obdivujú vaše  sebavedomie. Ste spoločenská a trvá vám len pár minút na to, aby ste zistila,  aký má človek charakter.  Chcete urobiť tento svet lepším miestom a túžite po spravodlivosti a rovnováhe. Občas pôsobíte uzavreto a tajnostkársky ale je to preto, že sa snažíte nájsť zmysel života. Nerobíte rozdiely medzi chudobnými či bohatými – máte rada ľudí  zo všetkých spoločenských vrstiev. Musíte si dávať pozor na ješitnosť, ktorá vám spôsobuje zbytočné komplikácie – často cítite horkosť, ak vás  ostatní neocenia.   Ste nezávislá,  zvedavá, humanitná, veľkorysá a rada filozofujete. Vaše najpravdepodobnejšie povolanie: spisovateľka, herečka, maliarka, dizajnérka, lektorka, skladateľka, vydavateľka, reštaurátorka, zabávačka, chirurgička, riaditeľka cestovného ruchu.

Ján – meniny 24.6 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melancholickosť, zmysel pre priateľstvo.

Meno Ján má hebrejský pôvod a jeho význam je” Boh je milostivý”.Toto meno nosil aj Svätý Ján – Ježišov učedník.

Ján má filozofické kvality a snaží sa analyzovať všetko okolo seba. Rutiny normálneho života ho nudia. Má dobrú intuíciu a býva veľmi opatrný. Je známy tým, že veci doťahuje do konca. Dokáže sa sústrediť   aj v najväčšom chaose. Je veľmi učenlivý, štruktúrovaný a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži. Nič nerobí náhodne. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by mohol byť z neho dobrý vyšetrovateľ, prokurátor alebo novinár. Je praktický človek.  Svoje vnútorné strachy a obavy dokáže veľmi dobre ukrývať. Keď nie je dostatočne motivovaný vie byť aj pekne lenivý. Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom.

Jela – meniny 19.4

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Jela je podľa niektorých zdrojov gréckeho pôvodu odvodené od mena Helena a znamená „svetlo, alebo žiariaca“. Iné zdroje uvádzajú, že toto meno je skrátená forma srbského pôvodu Jelena a je to názov vždy zeleného stromu, ktorý je symbolom štíhlosti a elegancie. Starí Slovania verili, že ich duše po smrti putujú k stromom. Naši predkovia si stromy vážili predovšetkým preto, lebo verili, že stromy obývajú duše niektorých ich zosnulých príbuzných a že ich chránia. Preto sú slovanské mená často odvodené od názvu stromu. Kult stromu posvätného sveta bol pre Slovanov mimoriadne dôležitý a keďže nebol otvorene v rozpore s kresťanským učením, prežil v ľudovej viere ešte mnoho storočí po krste. 

Jela je nezávislá, ambiciózna, kreatívna a trochu sebestredná. Má často tendenciu zanedbávať pocity druhých a nemá rada, keď ju niekto vedie alebo jej pomáha pri akejkoľvek úlohe. Rada dokončuje projekty systematicky, usporiadane a s ležérnou ľahkosťou. Jela chápe, že si zakladá na štruktúre a v niektorých prípadoch má pocit, že je nepochopená. Môže byť dobrým vodcom a riadiť skupiny ale úplne najlepšie by bolo keby bola svojim vlastným šéfom, pretože je pre ňu ťažké podriaďovať sa. Je múdra, rozhodná, optimistická a veľkorysá. Hoci je dobromyseľná a nikdy nemá v úmysle kohokoľvek uraziť, jej strohý, priamy a úprimný spôsob vyjadrovania často narúša priateľstvá.

Jerguš – meniny 3.8 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívny, impulzívny, tvrdohlavý, svojhlavý.

Meno Jerguš je slovenská podoba mena Gregor a je gréckeho a  nórskeho pôvodu. jeho význam je  „bdelý, strážca“. Toto meno nosil aj Gregor I. (pápež).

Jergušovia sú nezávislí, kreatívni a majú sklony k workoholizmu. Sú verní svojim ambíciám,  majú silný vodcovský potenciál a originálne nápady. Radi dokončujú projekty systematicky, usporiadane a s ležérnou ľahkosťou. Majú schopnosť  nahliadnuť aj do cyklického charakteru udalostí a vecí. Zakladajú si na štruktúre, ktorá je pre nich dôležitejšia ako sloboda. Nemajú radi zmeny, najmä pokiaľ ide o ich každodennú rutinu. Títo muži sa snažia   mať všetkých pod drobnohľadom, aby vedeli kedy a kde majú zakročiť, prípadne podať pomocnú ruku. Na ľudí zvyčajne pôsobia  dojmom hravej elegancie a bezpečnosti.  Majú veľmi dobré nápady a keby našli podporu, tak by sa veľmi rýchlo dostali k peniazom a úspechu.   Sú  vynaliezaví, vplyvní a priateľskí. Dokážu  vybudovať uvoľnenú atmosféru, ktorá rozosmeje a povzbudí ľudí okolo. Neustále sa snažia objavovať nové veci a milujú zábavu.  Nikdy nezatvárajú  žiadne dvere, aby im ostal priestor na kompromisy. Majú  radi poriadok, neznášajú chaos a túžia po stabilnom a dobre organizovanom živote. Láska a šťastie sú ich  hlavnými prioritami v živote.  Ak si už raz vyberú partnerku sú verní. 

Jessica – meniny 4.9 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Jessica má hebrejský pôvod a znamená “Boh vidí”. Toto meno nosila aj Svätá Jessica.  

Ste komunikatívna, diplomatická a spoločenská a aj preto máte okolo seba vždy veľa priateľov. Máte  prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí, aby sa v živote posunuli vpred. Najlepšie sa vám pracuje v tíme.  Môžete vykonávať rôzne úlohy súčasne. Peniaze vnímate iba ako nástroj, ktorý vám pomáha realizovať a dosahovať vaše sny. Kvôli tomu sa vo vašom živote   budú striedať obdobia kedy si budete žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  Väčšinou ste optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza. Avšak ste aj hĺbavá a  vaša mimoriadne citlivá povaha spôsobuje, že máte sklony k depresii z akejkoľvek skutočnej alebo domnelej maličkosti. Musíte sa naučiť byť trpezlivá a menej impulzívna. Máte rada pocit slobody a vážite si svoju nezávislosť.  Dlho trvá než nájdete toho správneho partnera, ale keď ho už nájdete ste lojálna. Milostný život má pre vás zmysel iba pokiaľ sa chcete stať rodičom. Ceníte si rodinné hodnoty a tradície a nemáte problém s obetovaním sa v prospech iných.  Ste zvedavá a máte  neukojiteľný smäd po poznaní, ktorý vás núti posúvať hranice a ísť k neznámym horizontom. Svojich priateľov si vždy dokážete vypočuť a poradiť im.  

Jolana – meniny 15.9 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlavá, svojhlavá. 

Toto meno je odvodené z  gréckeho mena Helena a jeho význam je  “fialový kvet”, avšak podľa niektorých zdrojov má toto meno maďarský pôvod a jeho význam je “dobré dievča”.Toto meno nosila aj Jolana Poľská (opátka) – dcéra uhorského kráľa Bela IV. a neter sv. Alžbety Uhorskej. 

Jolana je temperamentná, nemá  rada monotónnosť a  potrebuje pohyb. Jej milostný  život býva dosť zložitý, pretože má sklony udržiavať vzťahy nasilu, čo môže viesť k žiarlivosti a rozchodom. Vo vzťahoch potrebuje  obdivovať a byť obdivovaná. Je cieľavedomá a efektívna, ale občas sa správa sebadeštruktívne. Je verná svojim ambíciám,  má silný vodcovský potenciál,  originálne nápady a tiež sklony k workoholizmu.  Je prirodzenou riešiteľkou problémov a nevadí jej ak si  zašpiní  ruky. Rada dokončuje projekty systematicky, usporiadane a s ležérnou ľahkosťou. Ak dostane priestor na vyjadrenie vo sfére, ktorá ju  zaujíma, dosahuje výborné výsledky. Pri rozhodovaní sa  často spolieha  na svoju intuíciu. Dokáže  sa veľmi dobre sústrediť aj keď je všade okolo nej chaos.  Dalo by sa o nej povedať, že “vie ako pritiahnuť peniaze”. Avšak schopnosť získať peniaze a múdro ich spravovať, sú dve veľmi odlišné veci. Takto si udržiava veľmi protichodný vzťah k peniazom. 

Jozef – meniny 19.3 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Toto meno je odvodené od hebrejského mena „Yehôsêph“, čo znamená „boh pridá“.  V Starom zákone bol Jozef jedenástym synom Jákoba a v novom zákone je manželom Márie, Ježišovej matky.

Muži s takýmto menom majú pred sebou všetky dvere otvorené. Dokážu sa vo všetkom uplatniť, získať aj podporu pre vlastné plány, no vždy sa snažia dodať sily aj iným. Sú nezávislí, kreatívni a majú sklony k workoholizmu. Sú verní svojim ambíciám,  majú silný vodcovský potenciál a originálne nápady. Radi dokončujú projekty systematicky, usporiadane a s ležérnou ľahkosťou. Majú schopnosť  nahliadnuť aj do cyklického charakteru udalostí a vecí. Zakladajú si na štruktúre, ktorá je pre nich dôležitejšia ako sloboda. Nemajú radi zmeny, najmä pokiaľ ide o ich každodennú rutinu. Majú veľmi dobré nápady a keby našli podporu, tak by sa veľmi rýchlo dostali k peniazom a úspechu.   Sú  vynaliezaví, vplyvní a priateľskí. Dokážu  vybudovať uvoľnenú atmosféru, ktorá rozosmeje a povzbudí ľudí okolo. Neustále sa snažia objavovať nové veci a milujú zábavu.  Nikdy nezatvárajú  žiadne dvere, aby im ostal priestor na kompromisy. Majú  radi poriadok, neznášajú chaos a túžia po stabilnom a dobre organizovanom živote. Vedia chápať ťažkosti svojich blízkych, dokážu sa postarať o každého, kto ich požiada o pomoc. Láska a šťastie sú ich  hlavnými prioritami v živote.  Ak si už raz vyberú partnerku sú verní. No vedia byť aj veľmi žiarliví a neznášajú kritiku, ani upozorňovanie na vlastné chyby. Najradšej by o sebe vytvárali predstavu ako o dokonalom mužovi, bez chýb a omylov, no skutočnosť je iná. Títo muži sa snažia   mať všetkých pod drobnohľadom, aby vedeli kedy a kde majú zakročiť, prípadne podať pomocnú ruku. Na ľudí zvyčajne pôsobia  dojmom hravej elegancie a bezpečnosti. 

Jozefína – meniny 6.8  

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Toto meno je odvodené od hebrejského mena „Yehôsêph“, čo znamená „boh pridá“.  Toto meno nosila aj Svätá Jozefína Bakhita. 

Jozefína je slobodomyseľný  jedinec a má rada dobrodružstvo. Je všestranná, rada  cestuje a je temperamentná.  Miluje výzvy a priveľa riskuje. Má tendenciu prekračovať svoje limity, čo niekedy  môže poškodiť jej  zdravie. Ak pocíti akékoľvek  obmedzenia, býva  frustrovaná, náladová a následne netolerantná.  Jej impulzívna povaha môže viesť k činom, ktoré neskôr oľutuje a preto sa musí naučiť trpezlivosti. Dokáže robiť veľmi rýchle rozhodnutia aj v zložitých situáciách a  robiť viac vecí naraz. Túži po úspechu. Bohatstvo, moc a materiálne pohodlie sú pre ňu  dôležité. Chce slávu za to, že robí niečo pôsobivé alebo nezvyčajné. Má  kreatívnu myseľ s vynikajúcou schopnosťou riešiť problémy. Ľudia z nej  mávajú pocit, že sa snaží ovládať ľudí bez toho, aby brala ohľad na ich pocity alebo názory. Nestará sa o módu. Má sklony k citlivosti a ľahko sa urazí  poznámkami iných.  Jej citový život býva búrlivý a väčšinou nie je príkladom lojality a stability.  Priateľov má  zo všetkých spoločenských vrstiev.  

Judita – meniny 19.12 

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Meno Judita má hebrejský pôvod a znamená „ žena z Judey “. 

V jej živote má láska veľmi dôležité miesto, preto je často opatrná, ale keď  už sa rozhodne, tak to platí na dlhý čas. Túži  rozvíjať úprimný vzťah, ktorý je postavený na pevnom základe a zdieľať  svoj život v manželstve.Judita je výbornou a lojálnou kamarátkou a vo všeobecnosti nerada zostáva sama. Môže byť veľmi nezávislá alebo extrémne závislá od iných.  Baví ju podávať dobré výkony. Má  trpezlivosť ísť do detailov, ktoré niekto iný nemusí považovať za dôležité a to z nej často robí perfekcionistku. S veľkým zmyslom pre hierarchiu dodržiava  pravidlá alebo príkazy do bodky! Túži po vytvorení systému a poriadku vo svojom prostredí.  Ctí si tradície a nedôveruje veciam, ktorým nerozumie. Často podlieha  zmenám nálad. Túži  po harmónii, rovnováhe a neznáša konflikty.  Snaží sa učiť z chýb iných. Kvôli uprednostňovaniu svojho okolia a jeho túžob pred sebou, si svoje miesto  v spoločnosti  vybojuje až v neskoršom veku. Svoj osobný úspech nepovažuje za niečo dôležité a nemá problém vzdať sa svojho úspechu, kvôli potrebám svojho okolia. Vždy sa snaží žiť viac pre iných, ako sama pre seba. 

Juliana – meniny 22.5

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Juliana má latinský pôvod a znamená „mladistvý“. Toto meno nosila aj svätá Juliana z Nikomedie

Meno Juliana vám dáva veľmi nezávislú, kreatívnu povahu a nadšenie pre robenie vecí, ktoré nie sú bežné. Dokážete sústredene pracovať na čomkoľvek, čo je nové a čo vás momentálne zaujíma, ale váš záujem zvykne veľmi rýchlo opadnúť, keď sa do toho pustí drina a monotónnosť. Viete sa dobre orientovať v rôznych témach a tiež vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Akékoľvek  obmedzenia vo vašej slobode, vo vás vytvárajú pocit frustrácie, ktorá môže spôsobiť výkyvy vašich nálad. Vtedy sa stávate  netolerantnými. Vaša impulzívna povaha môže viesť k činom, ktoré neskôr oľutujete, alebo k nehodám.  Pre rozvoj vašich zručností je potrebná trpezlivosť. Dokážete identifikovať slabiny ostatných, ale viete nájsť aj ich silné stránky, ktoré im môžete pomôcť vyniesť na svetlo. Ale pamätajte, že to môže vyžadovať veľké úsilie, aby ste odhalili niečí skutočný potenciál. Dokážete rýchlo reagovať na vznikajúce problémy. Ste komunikatívna, ale nerada prijímate rady od ostatných, pretože väčšinu času už máte svoje vlastné presvedčenia. Milujete cestovanie a dobrodružstvo. „Ste milovníčkou lásky” a potrebujete sa cítiť milovaná alebo obdivovaná. Váš citový život býva búrlivý a väčšinou nie ste príkladom lojality a stability.  Napriek vašej nezávislosti však príde deň, keď si budete chcieť vytvoriť stabilný vzťah a založiť si rodinu. Bývajte spoločenská, temperamentá a ste rada  stredobodom pozornosti. Priateľov máte zo všetkých spoločenských vrstiev.  Máte tendenciu prekračovať svoje limity, čo niekedy  môže poškodiť vaše zdravie.  

Juraj – meniny 24.4 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselý, štedrý, harmonický, nežný.

Meno Juraj je slovenského pôvodu a znamený “rýchly, šikovný”. Podľa niektorých zdrojov má toto meno Hebrejský výraz a znamená “ Boh je môj sudca” a v chorvátskom jazyku “roľník, hospodár”.

Juraj je  veľmi schopný, systematický a dôkladný človek s talentom pre mechaniku, účtovníctvo, počítače, učiteľstvo, právo, stavebníctvo a podobné oblasti. Plánuje dopredu a je poriadkumilovný. Štruktúra je pre neho  dôležitejšia ako sloboda. Je prirodzeným riešiteľom problémov a nevadí mu zašpiniť si ruky. Väčšinu času venuje  práci – má  sklony k workoholizmu. Nemá rád  zmeny, najmä pokiaľ ide o jeho každodennú rutinu. Pokiaľ ide o prejavovanie náklonnosti je rezervovaný, ale svoje rodinné povinnosti  berie  veľmi  vážne. Šetrením financií a materiálnych statkov udržiava svoj domov na dobrej úrovni. Často sa  nadmerne  obáva  a kvôli tomu mu potom utekajú  výborné príležitosti.  Je  kreatívny a   umelecky orientovaný. Ostatní ľudia ho vnímajú ako jemného, citlivého a intuitívneho človeka. Vie byť  trpezlivý a chápavý, keď počúva  problémy iných ľudí. Nemá problém s dobrovoľníckymi akciami.  

Justína – meniny 14.4 

Číslo 22 hovorí o človeku, ktorý je ctižiadostivý, idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Justína má latinský pôvod a znamená “spravodlivá”. Toto meno nosila aj Svätá Justína z Padovy.

Justíny sú výnimočné ženy. Vo svojom osobnom živote pôsobia veľmi jemne a žensky, túžia po nehe a láske. V ich povahe je však aj jedna výrazná črta a tou je ambicióznosť. Musia prekonať svoju vrodenú hádavosť a agresivitu vo vzťahu k ženám. Za každú cenu sa chcú dostať do popredia, získať si uznanie a nájsť si cestu k úspechu. Nič im nezabráni dosiahnuť to, čo chcú a sú schopné kvôli tomu obetovať všetko a všetkých. Nevedia znášať podpriemernosť u svojich blízkych, ani vo svojom okolí, myslia  si, že ak sú schopné oni sami výkonov, ktoré iných udivujú, tak aj ostatní by to mohli dokázať. Vedia neuveriteľne ovplyvňovať iných, intrigovať a podrazia aj najlepšiu priateľku, ak cítia, že im stojí v ceste. Ak je potrebné dostať sa niekam pomocou iných mužov, nebránia sa nevere. Pre nich to nie je nič zlé,  využijú každý prostriedok na to, aby sa presadili. Sú zvedavé a majú dobré pozorovacie schopnosti, ktoré im umožňujú správne analyzovať situácie. Riešenie duševných alebo fyzických hádaniek je pre ne prirodzené.  Túžia po slobode ale zároveň majú  potrebu mať domovský prístav. Nevýhodou ich osobností je tvrdohlavosť. Sú komunikatívne a  často vedia  viac, ako povedia. Vďaka ich hyperaktivite  majú problém nájsť emocionálnu rovnováhu. Najvyššou prioritou v ich živote sú  materialistické túžby a priania.   Majú radi zmeny. Sú intuitívnymi  idealistkami, ktoré potrebujú uznanie, aby cítili naplnenie. 

Júlia – meniny 22.5 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlavá, svojhlavá.

Júlia je staroveké rímske meno, ktoré znamená „ najvyšší boh “ V 5.storočí nosila toto meno aj svätá Júlia z Korziky, ktorá bola ukrižovaná.

Júlia  je nezávislá, kreatívna a má sklony k workoholizmu. Je verná svojim ambíciám,  má silný vodcovský potenciál a originálne nápady. Je prirodzenou riešiteľkou problémov a nevadí jej ak si  zašpiní  ruky. Rada dokončuje projekty systematicky, usporiadane a s ležérnou ľahkosťou. Júlia  si zakladá na štruktúre, ktorá je pre ňu dôležitejšia ako sloboda. Nemá rada zmeny, najmä pokiaľ ide o jej  každodennú rutinu. Stanoviť si ciele a dať všetko čo má na ich dosiahnutie, je pre ňu prirodzené. Spájanie ľudí pre spoločnú vec alebo riešenie nezhôd je súčasťou jej  schopností. Dokáže posúdiť charakter osoby v krátkom časovom období. To jej umožní obklopovať sa správnymi ľuďmi. Profesionálne by sa mohla stať úžasnou sprostredkovateľkou, alebo vyjednávačkou. Nikdy nezatvára  žiadne dvere, aby jej ostal priestor na kompromisy. Na ľudí zvyčajne pôsobí dojmom hravej elegancie a bezpečnosti.  Láska a šťastie sú jej hlavnými prioritami v živote. Občas máva  pocit, že je nepochopená. Má rada poriadok, neznáša chaos a túži po stabilnom a dobre organizovanom živote. 

Július – meniny 11.4 

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Meno Július má latinský pôvod a znamená “chlpatý”. Toto meno nosil aj Svätý Júliu 1. – 35.rímsky pápež.

Július býva často náladový, nestály, roztržitý a nervózny. Je   talentovaný  a často má skvelé nápady, ale keďže sa venuje   mnohým veciam naraz, málokedy veci dotiahne do konca. Mnohých ľudí inšpiruje a pomáha iným nájsť samých seba. Je to človek s vysokým intelektom a nepredvídateľnými reakciami. V určitých oblastiach dokáže prekonať bežné hranice priemeru, no v iných zase zaostáva. Nikto nikdy nevie, čo a ako si vymyslí a urobí v najbližšej chvíli. Takýto muž potrebuje silné vedenie a tak by bolo najvhodnejšie, keby sa oženil s panovačnou a povahovo silnou ženou, ktorá by ho dokázala viesť a usmerňovať jeho konanie. 

Kamila – meniny 18.7 

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Meno Kamila je tak multietnické ako sa len dá. Podľa viacerých zdrojov má svoj pôvod v latinčine, taliančine, portugalčine, arabčine a angličtine. Jeho význam je viac menej všade rovnaký a znamená “chrámový sluha, náboženský sprievodca, pomocník kňaza”, alebo nepotvrdené výrazy…:D 😀 . Toto meno nosila aj svätica Camilla Battista da Varano.

V jej živote má láska veľmi dôležité miesto, preto je často opatrná, ale keď  už sa rozhodne, tak to platí na dlhý čas. Túži  rozvíjať úprimný vzťah, ktorý je postavený na pevnom základe a zdieľať  svoj život v manželstve.Kamila je výbornou a lojálnou kamarátkou a vo všeobecnosti nerada zostáva sama. Môže byť veľmi nezávislá alebo extrémne závislá od iných.  Baví ju podávať dobré výkony. Má  trpezlivosť ísť do detailov, ktoré niekto iný nemusí považovať za dôležité a to z nej často robí perfekcionistku. S veľkým zmyslom pre hierarchiu dodržiava  pravidlá alebo príkazy do bodky! Túži po vytvorení systému a poriadku vo svojom prostredí.  Ctí si tradície a nedôveruje veciam, ktorým nerozumie. Často podlieha  zmenám nálad. Túži  po harmónii, rovnováhe a neznáša konflikty.  Snaží sa učiť z chýb iných. 

Kamil – meniny 14.7 

Aktívne číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno kamil je arabského pôvodu a znamená “dokonalý”. Toto meno nosil aj Svätý Kamil –  Kamil de Lellis. 

Ste hlboko nezávislý, temperamentný, rýchly a podnikavý od prírody. Neznášate pokrytectvo. Váš citový život môže byť  dosť búrlivý, pretože túžite po slobode.   Ako vodcovský typ sa často pokúšate spochybňovať zavedený poriadok alebo autoritu. Vedúca pozícia vám ponúka oveľa väčší komfort ako byť podriadený niekomu inému. Vaše vodcovské vlastnosti,  vám pomáhajú riešiť problémy popredným spôsobom myslenia dopredu.  Ste súťaživý typ, ktorý zo seba vydá všetko  čo má,  len aby vyhral a ani zoči-voči porážkam nikdy nezaváhate a jednoducho idete ďalej smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Vďaka skúsenostiam s vedením ľudí sa cítite silný a prináša vám to veľké potešenie. Často zo seba vydáte všetko, keď sa sústredíte na úlohu.  Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Namiesto toho hľadáte nové výzvy, aby ste ukázali svoj talent.  Mal  by ste sa naučiť prijať ponúknutú pomoc. 

Karina – meniny 2.1 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlavá, svojhlavá.

Meno Karina má taliansky pôvod a znamená “pekná, milá”. Podľa iných zdrojov má meno Karina škandinávsky pôvod a znamená „čistá“ alebo „cudná“. 

Karina je nezávislá, kreatívna a má sklony k workoholizmu. Je verná svojim ambíciám,  má silný vodcovský potenciál a originálne nápady. Je prirodzenou riešiteľkou problémov a nevadí jej ak si  zašpiní  ruky. Rada dokončuje projekty systematicky, usporiadane a s ležérnou ľahkosťou. Karina  si zakladá na štruktúre, ktorá je pre ňu dôležitejšia ako sloboda. Nemá rada zmeny, najmä pokiaľ ide o jej  každodennú rutinu. Stanoviť si ciele a dať všetko čo má na ich dosiahnutie, je pre ňu prirodzené. Spájanie ľudí pre spoločnú vec alebo riešenie nezhôd je súčasťou jej  schopností. Dokáže posúdiť charakter osoby v krátkom časovom období. To jej umožní obklopovať sa správnymi ľuďmi. Profesionálne by sa mohla stať úžasnou sprostredkovateľkou, alebo vyjednávačkou. Nikdy nezatvára  žiadne dvere, aby jej ostal priestor na kompromisy. Na ľudí zvyčajne pôsobí dojmom hravej elegancie a bezpečnosti.  Láska a šťastie sú jej hlavnými prioritami v živote. Občas máva  pocit, že je nepochopená. Má rada poriadok, neznáša chaos a túži po stabilnom a dobre organizovanom živote.  Občas býva veľmi tvrdohlavá, čo jej následne spôsobuje ťažkosti. 

Karol – meniny 4.11 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý. 

Meno Karol má nemecký pôvod. Význam mena Karol je odlišný v niekoľkých jazykoch napr. nemecký a francúzsky význam – slobodný človek, anglický význam – muž, poľský význam – silný. Toto meno nosil aj Svätý Karol Boromejský.

Karol je prirodzene tvorivý. Často je vyzvaný ostatnými, aby vniesol poriadok do vecí alebo ich zosúladil, pretože má vrodenú schopnosť vysvetliť zložité pojmy spôsobom, ktoré sú  ľahko pochopiteľné. Bez akejkoľvek námahy dokáže presvedčiť ostatných takmer o čomkoľvek. Občas sa zdá, že je plachý, ale v skutočnosti vás potrebuje len viac spoznať. Fascinuje ostatných svojou kreativitou, najmä v písaní. Túži pomáhať a starať sa o tých, ktorých  má rád. Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa posunuli v živote ďalej. Dokonca je ochotný obetovať sa v prospech iných. Ľudia ho vnímajú  ako niekoho, kto je sympatický, súcitný a veľkorysý.  Cítia sa s  ním dobre a vedia, že s ním  môžu počítať ako s oporou.  Cení  si rodinné hodnoty a tradície. Nestará  sa o módu. Keď sa jedná o prácu, nezastaví  sa, kým nedokončí  svoju úlohu. Dobre zapadne na štruktúrované pracovisko a vďaka tomu sa bude cítiť finančne stabilný. Má rozumný a praktický postoj k životu. 

Karolína – meniny 3.6 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselná, ľudská, idealistka, láskavá, oddaná.

Meno Karolína má slovanský pôvod. Je odvodené od mužského mena Carolus (v latinčine Charles) a znamená „slobodný muž“. Toto meno nosila aj Svätá Karolína Kozkowna – patrónka čistoty a cudnosti.

Karolína má  pevný charakter, odhodlanie, zdravý cynizmus a je perfekcionistka. Zložité problémy rieši s ľahkosťou a tieto vlastnosti jej  pomáhajú dosiahnuť  úspech. Má analytickú povahu a zaujíma sa o politické a ekonomické otázky.  Je nezávislá,  zvedavá, humanitná, veľkorysá a rada filozofuje. Už od útleho veku sú jej ambície zamerané na materiálne bohatstvo. Vytváranie dojmu bohatstva a prestíže je pre ňu dôležité, ale napriek tomu financie vníma iba ako prostriedok na dosiahnutie túžob. Je komunikatívna a spoločenská. Trvá jej len pár minút na to, aby zistila,  aký má človek charakter.   Nerobí  rozdiely medzi chudobnými či bohatými – má  rada ľudí  zo všetkých spoločenských vrstiev. Musí si dávať pozor na ješitnosť a výbuchy hnevu (aj keď jej hnev nikdy dlho nevydrží), ktoré jej  spôsobujú zbytočné komplikácie. Často cíti horkosť, ak ju  ostatní neocenia. Má umelecké a herecké nadanie.

Katarína – meniny 25.11 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý. 

Toto meno má grécky pôvod a znamená “čistá”. Toto meno nosila aj Svätá Katarína Alexandrijská.

Ste komunikatívna, diplomatická a spoločenská a aj preto máte okolo seba vždy veľa priateľov. Máte  prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí, aby sa v živote posunuli vpred. Najlepšie sa vám pracuje v tíme.  Môžete vykonávať rôzne úlohy súčasne. Peniaze vnímate iba ako nástroj, ktorý vám pomáha realizovať a dosahovať vaše sny. Kvôli tomu sa vo vašom živote   budú striedať obdobia kedy si budete žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  Väčšinou ste optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza. Avšak ste aj hĺbavá a  vaša mimoriadne citlivá povaha spôsobuje, že máte sklony k depresii z akejkoľvek skutočnej alebo domnelej maličkosti. Musíte sa naučiť byť trpezlivá a menej impulzívna. Máte rada pocit slobody a vážite si svoju nezávislosť.  Dlho trvá než nájdete toho správneho partnera, ale keď ho už nájdete ste lojálna. Milostný život má pre vás zmysel iba pokiaľ sa chcete stať rodičom. Ceníte si rodinné hodnoty a tradície a nemáte problém s obetovaním sa v prospech iných.  Ste zvedavá a máte  neukojiteľný smäd po poznaní, ktorý vás núti posúvať hranice a ísť k neznámym horizontom. Svojich priateľov si vždy dokážete vypočuť a poradiť im.  

Kazimír – meniny 4.3 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť. 

Meno Kazimír má slovanský pôvod a znamená  “ničiteľ mieru dobývať”. Toto meno nosil aj Kazimír Jagelovský – patrón Litvy.

Muž s týmto menom pôsobí veľmi uzavreto, rezervovane a hanblivo. Vo svojom živote sa riadi viac logikou. Býva  náladový a   preto je potrebné, aby sa už v detstve naučil lepšie zvládať svoje emócie. Je nedôverčivý a občas aj veľmi sarkastický no napriek tomu má   priateľstvo  v jeho živote dôležité miesto. Jeho najväčším problémom sú jeho požiadavky voči sebe a ostatným. Ak si určí  svoje priority, potom nájde bezpečný a stabilný život. V opačnom prípade bude celý život zúfalo hľadať šťastie (hoci šťastie už dávno môže byť vedľa neho)!  Celý život dokáže milovať tajne a dlho trvá, kým sa odhodlá prejaviť svoje city navonok. Vie sa veľmi dobre orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Avšak potrebuje mať pocit bezpečia a istoty na to, aby mohol  dosahovať dobré výsledky. Napriek tomu, že často pracuje usporiadane a neorganizovane zároveň (čím je vo svojej podstate  svojim spôsobom nenahraditeľným) a má svoj vlastný rytmus, dokáže vždy podať dobrý výkon na profesionálnej úrovni. Rešpektuje zákony a zavedený poriadok, čo z neho robí dobrého pracovníka.  Peniaze vníma iba ako prostriedok na nasýtenie svojich túžob, čo spôsobuje finančnú nerovnováhu.   

Klaudia – meniny 17.11 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Klaudia má latinský pôvod a znamená “chromá”. Toto meno nosila aj Svätá Claudia Procula – manželka Pontia Piláta. 

Klaudia je  dynamická, podnikavá,  má vynikajúce analytické myslenie, je temperamentná a miluje výzvy. Má  kreatívnu a zvedavú myseľ s vynikajúcou schopnosťou riešiť problémy a robiť veľmi rýchle rozhodnutia aj v zložitých situáciách.  Má výbornú pamäť a vie  sa veľmi dobre sústrediť, čo jej pomáha síce pomaly, ale isto, vybudovať pevné základy svojho úspechu. Má vo svojom živote mnoho ťažkostí, ale mala by všetky nepríjemnosti brať ako skúšky, nie ako problémy, či zlý osud. Vždy dostane to, čo chce, ale vždy to bude okľukou a postupne. Nikdy nebude mať niečo rýchlo, alebo bez práce. Trvá určitý čas, kým si  vybuduje  talent a odbornosť, ale akonáhle sa to stane, potom dokáže  takmer všetko. Neznáša  hierarchiu, príkazy a monotónnosť. Nikdy ju nenájdete  v pozadí, pretože  stále má kopu nápadov a práce s ich realizáciou. Je  všestranná a nemá problém robiť viac vecí naraz. Často má  tendenciu prekračovať svoje limity. Je spoločenská, komunikatívna,  nemá problémy s nadväzovaním nových priateľstiev a je rada stredobodom pozornosti. Je veľmi vnímavá a stačí jej krátka chvíľa byť s niekým v spoločnosti, aby  dokázala  identifikovať slabiny alebo silné stránky dotyčnej osoby.  Má  rada slobodu a ak sa niekto pokúsi obmedziť jej nezávislosť,  s najväčšou pravdepodobnosťou môže počítať s ukončením jej priateľstva. Rada cestuje. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je ochotná obetovať sa v prospech iných. Rada sa obklopuje peknými a luxusnými vecami, ktoré často vyvolávajú tendenciu splniť jej túžby a utrácať. Preto je jej finančná sféra plná vzostupov a pádov. Keby používala skratku Dia, nemusela by sa obávať najmenej 70 % problémov, ktoré ju čakajú.  

Klaudius – meniny 20.3 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť. 

Meno Klaudius má latinský pôvod a znamená “chromý”. Toto meno nosil aj Svätý Klaudius de La Colombiere.

Klaudius je  vášnivý človek, ktorý sa väčšinou riadi inštinktom. Má silný zmysel pre  zodpovednosť v obchodných a materiálnych záležitostiach. Je praktický a odhodlaný dosiahnuť úspech vo všetkom, do čoho sa pustí. Jeho  schopnosť organizovať a riadiť úsilie druhých mu umožňuje vyniknúť v akejkoľvek manažérskej pozícii. Je tvrdohlavým bojovníkom, ktorý svojou odhodlanosťou dokáže takmer všetko. Snaží sa  využiť prítomný okamih a žiť život naplno. Občas v hneve povie aj to čo by nechcel a to mu následne spôsobuje zbytočné problémy. Jeho  milostný život býva dosť zložitý, pretože má problém so žiarlivosťou a celkovo kontrolou nad partnerom. Spájanie ľudí pre spoločnú vec alebo riešenie nezhôd je súčasťou jeho schopností. Profesionálne by  sa mohol stať úžasným  sprostredkovateľom, pretože dokáže vidieť  obe strany mince, čo mu umožňuje nachádzať neustále nové perspektívy na vyriešenie všetkých nezhôd. Na ľudí zvyčajne pôsobí  dojmom hravej elegancie a bezpečnosti.  

Klement – meniny 23.11 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť. 

Meno Klement má latinský pôvod a znamená “milosrdný”. Toto meno nosil aj Svätý Klement Rímsky.

Klement je naivný idealista pokiaľ ide o ľudí. Snaží sa chrániť všetkých ľudí, na ktorých je vykonávaná akákoľvek neprávosť a snaží sa tieto krivdy napraviť. V komunikácii je väčšinou veľmi priamy, vždy hovorí pravdu do očí  a  sem-tam “prestreli”. Občas v hneve povie aj to čo by nechcel a to mu následne spôsobuje zbytočné problémy. Je to muž činu. Najprv koná a až potom premýšľa. V mladosti býva búrlivým a nezvládateľným. Postupom času si ujasní ako má postupovať, aby dosiahol úspech. Všetko podriaďuje svojej túžbe po sláve a uznaní a kvôli tomu sa snaží ovládať svoju povahu. Emocionálne pohodlie je pre neho veľmi dôležité. Ako priateľ  vie byť mimoriadne slušný a dôveryhodný. Ťažko vyjadruje svoje  vnútorné pocity pred ostatnými, čo často vytvára nesprávne domnienky. Jeho milostný život býva dosť zložitý, pretože má problém so žiarlivosťou a celkovo kontrolou nad partnerkou.  V práci býva dobrý stratég, ktorý dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje.  Aby odhalil  vyššiu stránku svojej povahy, mal  by   rozvíjať svoje umelecké a tvorivé nadanie.

Klára – meniny 29.10 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melancholickosť, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Klára pochádza z neskoro latinského mena Clarus, čo znamená „ jasný, jasný, slávny“. Toto meno nosla aj Svätá Klára z Asisi.

Klára oceňuje luxus a eleganciu. Je  inteligentná,  intuitívna, cieľavedomá a ambiciózna. Má tendenciu  hľadať vo všetkom pravdu. Pri hľadaní pravdy sa nevyhýba ani spiritualite, avšak občas je pre ňu  ťažké prijať pravdu. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je ochotná obetovať sa v prospech iných. Pokiaľ je požiadaná, rada  pomôže iným. Často sa snaží skryť vnútorný strach a slabosť.  Ľudia ju vnímajú ako dôstojnú, výnimočnú, sebestačnú a  priekopnícku. Ak niečo začne, dotiahne to do konca. Jej schopnosť  sústredenia je úžasná, pretože sa dokáže sústrediť aj v najväčšom chaose. Má rozumný a praktický postoj k životu a rada si zafilozofuje. Dokáže veľmi rýchlo urobiť ťažké rozhodnutia.   

Koloman – meniny 13.10 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Koloman je mužské meno keltského pôvodu, ktoré znamená “pustovník”, alebo “holubica”.  Toto meno nosil aj  Svätý Koloman – írsky mních.

Koloman je humanitárny a veľkorysý muž, ktorý si cení rodinné hodnoty a tradície. Pri spoznávaní nových ľudí si drží odstup a je  rezervovaný. Trvá nejaký čas, kým si ľudí pustí k telu. Zvyčajne má  malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne je spoločenský a nemá problém s obetovaním sa  v prospech svojich priateľov a rodiny. Jeho  záujem o psychológiu môže pozdvihnúť jeho  pozorovacie a dedukčné schopnosti na úplne inú úroveň. Jeho citlivosť mu umožňuje  pochopiť pocity iných ľudí, ale na druhej strane je to jeho najväčšia slabosť. Má tendenciu zobrať si na seba príliš veľké bremeno  zodpovednosti za iných. V práci býva  rebelom, avšak pokiaľ má  slobodu pohybu a môže sa sám rozhodovať, nebráni mu to pracovať v tíme pod niekým iným. Nemá rád monotónnosť,  neustále túži  po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Obzvlášť dobre funguje v kreatívnych profesiách. Má bystrú myseľ a dokáže vidieť  situácie z rôznych uhlov. Pred tým než niečo urobí, tak veci  starostlivo zváži.  Je inštinktívnym typom  človeka, ktorý sa potrebuje naučiť, dôverovať svojej intuícii.  Finančne jeho  cesta pozostáva z vzostupov a pádov. 

Konštantín – meniny 19.9 

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Konštantín  je ruského pôvodu a znamená „pevný alebo stály“. Toto meno nosil aj Konštantín II. zo Strathclyde – kráľ, mních a mučeník.

Konštantín  je sebavedomý, diplomatický, vplyvný a má schopnosti vodcu. Má sklony k workoholizmu. Dobre sa orientuje  v rôznych témach a vie prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Je systematický a ctí  si tradície. Uprednostňuje rozmanitosť,  je nepokojný a má rád keď sú veci v pohybe.  Je nesmierne intuitívny a má nekonečnú predstavivosť, ktorá mu umožňuje stať sa dobrým  umelcom. Jeho schopnosť spájať vedomé a nevedomé mu  umožňuje vytvárať imaginárne svety. Takéto zručnosti sú potrebné pre dobrých spisovateľov. Je mimoriadne vnímavý k pocitom iných a ostatní sa mu často zverujú kvôli jeho skvelým schopnostiam načúvať a poradiť. Môže sa stať skvelým duchovným sprievodcom, fantastickým psychológom, alebo veľmi dobrým lekárom.  Často sa špecializuje na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia. 

Kornel – meniny 26.11

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý. 

Toto meno má latinský pôvod a znamená “roh”. Toto meno nosil aj Svätý Kornel.

Kornel je prirodzene tvorivý. Často je vyzvaný ostatnými, aby vniesol poriadok do vecí alebo ich zosúladil, pretože má vrodenú schopnosť vysvetliť zložité pojmy spôsobom, ktoré sú  ľahko pochopiteľné. Bez akejkoľvek námahy dokáže presvedčiť ostatných takmer o čomkoľvek. Občas sa zdá, že je plachý, ale v skutočnosti vás potrebuje len viac spoznať. Fascinuje ostatných svojou kreativitou, najmä v písaní. Túži pomáhať a starať sa o tých, ktorých  má rád. Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa posunuli v živote ďalej. Dokonca je ochotný obetovať sa v prospech iných. Ľudia ho vnímajú  ako niekoho, kto je sympatický, súcitný a veľkorysý.  Cítia sa s  ním dobre a vedia, že s ním  môžu počítať ako s oporou.  Cení  si rodinné hodnoty a tradície. Nestará  sa o módu. Keď sa jedná o prácu, nezastaví  sa, kým nedokončí  svoju úlohu. Dobre zapadne na štruktúrované pracovisko a vďaka tomu sa bude cítiť finančne stabilný. Má rozumný a praktický postoj k životu. 

Kornélia – meniny 17.12 

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Kornélia má latinský pôvod a znamená “roh”. 

Kornélia  má výborné organizačné schopnosti a presvedčovací talent. Je to žena plná nápadov a dobrých myšlienok. Bol by z nej dobrý vodca, mentorka, či učiteľka.  Dokáže ľudí motivovať a nakopnúť. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je svedomitá, usilovná, spoľahlivá a detailistka. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálna žena, ktorá  svoju citlivosť skrýva. Vďaka tomu, často naráža na nepochopenie. Je metodická a efektívna. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne.  Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.  Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre ňu  dôležitá. Všetko v jej živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivá a bude pracovať krok za krokom aby dosiahla svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívna a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. 

Kristián – meniny 19.10

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Kristián má škandinávsky pôvod – “kresťan” a latinský pôvod z latinského Christinus a znamená „nasledovník Krista“.

Kristián je sebavedomá a silná osobnosť. Je diplomatický,  vplyvný a  má schopnosti vodcu. Vie sa dobre orientovať v rôznych témach a vie prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Je prirodzeným mierotvorcom a tiež duchovným idealistom.  Má dobrú intuíciu a môžu sa u neho objaviť dokonca aj  jasnovidné schopnosti. Často sa špecializuje  na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia. Hľadanie osvietenia je jedným z jeho celoživotných cieľov. Voči ostatným ľuďom je vnímavý a túto svoju schopnosť využíva pri výbere svojho bližšieho okolia. Keď dostane priestor, dokáže dosiahnuť tie najúžasnejšie úspechy. Svojim rozprávačským talentom dokáže ostatných očariť. Ľudia ho  vnímajú ako  človeka, ktorý je pôsobivý, elegantný a noblesný. Bol by z neho dobrý herec pretože aj keď je otvorený predsa len nie vždy vieme predvídať jeho činy. Dokáže v sebe ukrývať nie dve, ale niekedy až tri osobnosti, z ktorých každá je iná a má iné životné hodnoty. Doma medzi svojimi blízkymi môže konať a myslieť inak, ako medzi cudzími, teda nikto nedokáže presne povedať, čo je Kristián  zač. Uprednostňuje rozmanitosť je nepokojný a má rád keď sú veci v pohybe.

Kristína – meniny 16.1 

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Kristína má latinský pôvod a znamená “nasledovateľ Krista”. Toto meno nosla aj Svätá Kristína z Bolsena.

Kristína je prispôsobivá,  milá, vyrovnaná, priateľská, taktná a diplomatická. Ľudia ju vnímajú ako  človeka, ktorý je pôsobivý, elegantný a noblesný. Je skvelou kamarátkou a  má priateľov z každého prostredia. Je mimoriadne vnímavá k pocitom iných a ostatní sa jej  často zverujú kvôli jej skvelým schopnostiam načúvať a poradiť.  Svojim rozprávačským talentom dokáže všetkých zaujať. Vie sa dobre orientovať v rôznych témach a   prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Je prirodzeným mierotvorcom a tiež duchovnou idealistkou.  Má dobrú intuíciu a môžu sa u nej objaviť dokonca aj  jasnovidné schopnosti. Často sa špecializuje  na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia. Hľadanie osvietenia je jedným z jej celoživotných cieľov. Keď dostane priestor na vyjadrenie, dokáže dosiahnuť tie najúžasnejšie úspechy.. Bola by z nej dobrá herečka, pretože dokáže v sebe ukrývať nie dve, ale niekedy až tri osobnosti, z ktorých každá je iná a má iné životné hodnoty. Uprednostňuje rozmanitosť je nepokojná a má rada keď sú veci v pohybe.

Poznámka: Pokiaľ ženy s týmto menom používajú iné oslovenie napr. Kika – potom sú vibrácie ich mena 5 – čo znamená, že svoju nositeľku ovplyvňuje iným spôsobom.

Ženy, ktoré sa nechávajú oslovovať Kika, majú počas celého života mnohé príležitosti na úspech a postup vyššie. Lenže máloktorá z nich dokáže využiť všetko, čo sa jej ponúka. Na vine je ich nerozhodnosť a obavy z riskovania. Aj keď sú schopné, usilovné a trpezlivé, chýba im priebojnosť a nevedia obhajovať svoju vlastnú pravdu, či názory. Neradi prijímajú zodpovednosť, najradšej by všetko závažné nechali na niekoho iného. Ako matky sú skvelé, vedia konať tak, aby svoje dieťa dobre pripravili do života. V citoch sú nestále a nemajú šťastie v láske . Rady snívajú o princoch a idealizujú si svojich partnerov, takže sa vždy nakoniec sklamú. Ženy ich nemajú príliš v láske a aj muži sú k nim dosť odmietaví, lebo cítia, že nikdy nesplnia ich očakávania.

Krištof – meniny 28.7 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť. 

Meno Krištof má grécky pôvod a znamená “nosiť Krista”. Toto meno nosil aj Svätý Krištof.

Krištof je naivný idealista pokiaľ ide o ľudí. Snaží sa chrániť všetkých ľudí, na ktorých je vykonávaná akákoľvek neprávosť a snaží sa tieto krivdy napraviť. Jeho cieľom je vytvorenie humánnejšej spoločnosti. V komunikácii je väčšinou veľmi priamy, vždy hovorí pravdu do očí  a  sem-tam “prestreli”. Občas v hneve povie aj to čo by nechcel a to mu následne spôsobuje zbytočné problémy. Emocionálne pohodlie je pre neho veľmi dôležité. Ako priateľ  vie byť mimoriadne slušný a dôveryhodný. Ťažko vyjadruje svoje  vnútorné pocity pred ostatnými, čo často vytvára nesprávne domnienky. Jeho milostný život býva dosť zložitý, pretože má problém so žiarlivosťou a celkovo kontrolou nad partnerkou.  V práci býva dobrý stratég, ktorý dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje.  Aby odhalil  vyššiu stránku svojej povahy, mal  by   rozvíjať svoje umelecké a tvorivé nadanie.

Kvetoslava – meniny 24.10

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Kvetoslava má slovanský pôvod a vzniklo prekladom z latinského mena Flóra. Jeho význam je “sláva kvetov”. Toto meno nosila aj Svätá Kvetoslava zo Španielska.

Kvetoslava je prispôsobivá,  milá, vyrovnaná, priateľská, taktná a diplomatická. Ľudia ju vnímajú ako  človeka, ktorý je pôsobivý, elegantný a noblesný. Je skvelou kamarátkou a  má priateľov z každého prostredia. Je mimoriadne vnímavá k pocitom iných a ostatní sa jej  často zverujú kvôli jej skvelým schopnostiam načúvať a poradiť.  Svojim rozprávačským talentom dokáže všetkých zaujať. Vie sa dobre orientovať v rôznych témach a   prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Je prirodzeným mierotvorcom a tiež duchovnou idealistkou.  Má dobrú intuíciu a môžu sa u nej objaviť dokonca aj  jasnovidné schopnosti. Často sa špecializuje  na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia. Hľadanie osvietenia je jedným z jej celoživotných cieľov. Keď dostane priestor na vyjadrenie, dokáže dosiahnuť tie najúžasnejšie úspechy.. Bola by z nej dobrá herečka, pretože dokáže v sebe ukrývať nie dve, ale niekedy až tri osobnosti, z ktorých každá je iná a má iné životné hodnoty. Uprednostňuje rozmanitosť je nepokojná a má rada keď sú veci v pohybe.