MENá L,M,N

Čo znamená vaše krstné meno L, M, N

Ladislav – meniny 27.6 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Ladislav  má slovanský pôvod a jeho význam je “slávny vládca”. Toto meno nosil aj  Ladislav I. Svätý.

Ladislav je  vášnivý človek, ktorý sa väčšinou riadi inštinktom. Má silný zmysel pre  zodpovednosť v obchodných a materiálnych záležitostiach. Je praktický a odhodlaný dosiahnuť úspech vo všetkom, do čoho sa pustí. Jeho  schopnosť organizovať a riadiť úsilie druhých mu umožňuje vyniknúť v akejkoľvek manažérskej pozícii. Je tvrdohlavým bojovníkom, ktorý svojou odhodlanosťou dokáže takmer všetko. Snaží sa  využiť prítomný okamih a žiť život naplno. Občas v hneve povie aj to čo by nechcel a to mu následne spôsobuje zbytočné problémy. Jeho  milostný život býva dosť zložitý, pretože má problém so žiarlivosťou a celkovo kontrolou nad partnerom.Spájanie ľudí pre spoločnú vec alebo riešenie nezhôd je súčasťou jeho schopností. Profesionálne by  sa mohol stať úžasným  sprostredkovateľom, pretože dokáže vidieť  obe strany mince, čo mu umožňuje nachádzať neustále nové perspektívy na vyriešenie všetkých nezhôd. Na ľudí zvyčajne pôsobí  dojmom hravej elegancie a bezpečnosti.  

Ladislava – meniny 27.6 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselná, ľudská, idealistka, láskavá, oddaná.

Meno Ladislava  má slovanský pôvod a jej význam je „slávny vládca“.

 Ladislava je humanitárna a veľkorysá. Nikdy sa neprestane snažiť vylepšovať náš svet. Je kreatívna a má umelecký talent.  Cení si rodinné hodnoty a tradície. Rada rozdáva rady, ale občas váha, či má ukázať aj svoje umelecké nadanie. Ladislava je veľmi srdečná ale pri spoznávaní nových ľudí si drží odstup a je  rezervovaná. Trvá nejaký čas, kým si ľudí pustí k telu. Zvyčajne má  malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne je spoločenská. Väčšinou sa snaží  mať všetkých pod drobnohľadom, aby vedela kedy a kde má zakročiť, prípadne podať pomocnú ruku.  Jej finančná cesta pozostáva z vzostupov a pádov.  Nemá rada monotónnosť,  neustále túži  po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Obzvlášť dobre funguje v kreatívnych profesiách. Má bystrú myseľ a dokáže vidieť  situácie z rôznych uhlov. Pred tým než niečo urobí, tak veci  starostlivo zváži. Ak si už raz vyberie  partnera je verná. 

Laura – meniny 5.6 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlavá, svojhlavá.

Laura je ženská podoba neskorolatinského mena Laurus, čo znamená „vavrín“.Toto meno niesla aj  svätá Laura z 9. storočia (španielska mučeníčka). 

Laura je dobrá  obchodníčka  a strategička, ktorá dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje.  Býva  veľmi vplyvná, dokáže efektívne riadiť ľudí v skupinách a preto je z nej dobrá vedúca pracovníčka.  Ak dostane priestor na vyjadrenie vo sfére, ktorá ju  zaujíma, dosahuje výborné výsledky. Dalo by sa o nej povedať, že “vie ako pritiahnuť peniaze”. Avšak schopnosť získať peniaze a múdro ich spravovať, sú dve veľmi odlišné veci. Takto si udržiava veľmi protichodný vzťah k peniazom. Je temperamentná, nemá  rada monotónnosť a  potrebuje pohyb.  Ako priateľka je dôveryhodná avšak má problém vyjadriť svoje vnútorné pocity pred ostatnými, čo často vytvára nesprávne domnienky. Laura má v sebe niekoľko tajných svetov a dlho trvá, kým nájde  samú seba. Býva náladová a je milostný  život býva dosť zložitý. Má sklony udržiavať vzťahy nasilu, čo môže viesť k žiarlivosti a rozchodom. Vo vzťahoch potrebuje  obdivovať a byť obdivovaná. Zvyčajne býva spravodlivá, sebestačná, ale taktiež je dobrá manipulátorka. 

Lea – meniny 29.4 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselná, ľudská, idealistka, láskavá, oddaná.

Meno Lea je hebrejského pôvodu a význam tohto mena je “antilopa”.

V Starom zákone (Genezis) je Lea prvou manželkou Jákoba a matkou jeho siedmich  detí. 

Lea je humanitárna a veľkorysá. Nikdy sa neprestane snažiť vylepšovať náš svet. Je kreatívna a má umelecký talent. Malé Ley sú tvrdohlavé, svojhlavé, spontánne, sú radi keď sú stredobodom pozornosti  a je potreba veľkú dávku trpezlivosti na ich zvládnutie. Ale keď vyrastú sú ochotné obetovať sa v prospech iných a pred tým než niečo urobia si všetko starostlivo zvážia. Cenia si rodinné hodnoty a tradície. Rozdávať rady je pre ne prirodzené. Občas váhajú, či majú ukázať svoje umelecké nadanie. Lea je veľmi srdečná a preto býva v spoločnosti obľúbená. Je elegantná a má svoj vlastný štýl. Ľudia ju  vnímajú  ako človeka, ktorý je plný života. Povznášajúca, inšpirujúca so zmyslom pre humor.  Voči iným je veľmi empatická. Nemá problém sa obetovať kvôli iným ľuďom. Najpravdepodobnejšie povolanie: umelkyňa, dramatička, spisovateľka, herečka, maliarka, dizajnérka, lektorka, skladateľka, vydavateľka, reštaurátorka, zabávačka, chirurgička, riaditeľka cestovného ruchu.

Lenka – meniny – 4.6 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – označuje vzorec, ktorý vám pomáha pri raste a rozvoji:  duchovná, inteligentná, analytická, rezervovaná, informovaná, tajomná, intuitívna.

Meno Lenka má slovanský pôvod a  význam tohto mena  je “svetlo”.  

Lenka oceňuje luxus a eleganciu. Je  inteligentná,  intuitívna, cieľavedomá a ambiciózna. Je idealistka a má  silnú túžbu slúžiť ľudstvu. Túži po náklonnosti, ale málokedy nájde  niekoho, kto rozumie jej povahe. Hlboko ju dojímajú krásy života, najmä prírody. Má tendenciu  hľadať vo všetkom pravdu. Pri hľadaní pravdy sa nevyhýba ani spiritualite, ale uprednostňuje vedecké fakty. Často prežíva  vnútorné turbulencie pri neschopnosti povedať, čo má  na mysli a potom trpí veľkou osamelosťou kvôli nedorozumeniam.  Má tendencie správať sa náladovo – jednu minútu je veľmi inšpirovaná, potom rezervovaná a depresívna.  Sú chvíle, keď je pre ňu oveľa jednoduchšie vyjadriť svoje hlbšie myšlienky a pocity písaním ako verbálne.  Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je ochotná obetovať sa v prospech iných a pokiaľ je požiadaná, rada  pomôže iným. Často sa snaží zakryť vnútorný strach a slabosť.  Ľudia ju vnímajú ako dôstojnú, výnimočnú, sebestačnú a  priekopnícku. Ak niečo začne, dotiahne to do konca. Jej schopnosť  sústredenia je úžasná, pretože sa dokáže sústrediť aj v najväčšom chaose. Má rozumný a praktický postoj k životu a rada si zafilozofuje.  Svoje schopnosti dokáže prejaviť v rôznych oblastiach.

Leonard – meniny 16.8

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť.

Meno Leonard má  staronemecký pôvod a jeho význam je „ sila leva“. Toto meno nosil aj Svätý Leonard vo Francúzsku.

Leonard je  veľmi schopný, systematický a dôkladný človek s talentom pre mechaniku, účtovníctvo, počítače, učiteľstvo, právo, stavebníctvo a podobné oblasti. Plánuje dopredu a je poriadkumilovný. Štruktúra je pre neho  dôležitejšia ako sloboda. Je prirodzeným riešiteľom problémov a nevadí mu zašpiniť si ruky. Väčšinu času venuje  práci – má  sklony k workoholizmu. Nemá rád  zmeny, najmä pokiaľ ide o jeho každodennú rutinu. Pokiaľ ide o prejavovanie náklonnosti je rezervovaný, ale svoje rodinné povinnosti  berie  veľmi  vážne. Je dobrým manželom, ale málokedy je doma. Šetrením financií a materiálnych statkov udržiava svoj domov na dobrej úrovni. Často sa  nadmerne  obáva  a kvôli tomu mu potom utekajú  výborné príležitosti.  Je  kreatívny a   umelecky orientovaný. Ostatní ľudia ho vnímajú ako jemného, citlivého a intuitívneho človeka. Vie byť  trpezlivý a chápavý, keď počúva  problémy iných ľudí. Nemá problém s dobrovoľníckymi akciami.  Nikdy neurobí nič bez toho, aby to nemal vypočítané, každý krok je poistený a všetky náklady spočítané. Ak  je v ohrození, nikto nie je preňho dôležitý, iba jeho rodina. 

Leopold – meniny 15.11 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Leopold má nemecký pôvod a znamená “odvážny”, alebo “statočný”. Toto meno nosil aj Svätý Leopold z Melku – (mal 18 detí !!! – tak z tejto informácie som v šoku, musela som ju sem napísať.  Už len tá  predstava mať 18 detí …..wow….som dostala šok…:D 😀 😀 )..Píše sa o ňom, že bol svätý a veľmi skromný..No nečudujem sa pri toľkých deťoch mu nič iné neostávalo. Založil 3 kláštory – určite pre svoje deti, alebo sám pre seba, aby sa mal kde schovať 😀 😀 :D. No ale dosť mojich poznámok k nemu – nech mu je zem ľahká :).   

Leopold je veľmi učenlivý, má vynikajúce analytické myslenie  a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži. Dokáže sa sústrediť aj v najväčšom chaose.   Rutiny normálneho života ho nudia.  Často  sa snaží skryť svoj vnútorný strach a slabosť. Má filozofické sklony, ale tiež tendenciu žiť vo svojom „svete snov“, kde je schopný posúvať udalosti alebo veci tak, ako sa mu  páči.  Má úžasnú schopnosť preniesť dokonalé miesta, ľudí a udalosti do svojich vlastných životných skúseností, čo ho vedie po ceste konzistentných odhalení. Neustále okolo seba všetko analyzuje. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by z neho mohol byť dobrý  vyšetrovateľ, prokurátor alebo novinár.   Má dobrú intuíciu, býva veľmi opatrný a vždy sa snaží veci dotiahnuť do konca.  Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom. Ak nemá dostatočnú motiváciu  vie byť veľmi lenivý.  

Lesana – meniny 5.5 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – označuje vzorec, ktorý vám pomáha pri raste a rozvoji:  duchovná, inteligentná, analytická, rezervovaná, informovaná, tajomná, intuitívna.

Toto meno má ukrajinský pôvod a jeho význam je “les”.

Meno Lesana vám dáva múdru, rýchlu, analytickú myseľ. Často prežívate vnútorné turbulencie pri neschopnosti povedať, čo máte na mysli a potom trpíte veľkou osamelosťou kvôli nedorozumeniam.  Sú chvíle, keď je pre vás oveľa jednoduchšie vyjadriť svoje hlbšie myšlienky a pocity písaním ako verbálne. Svoje potešenie nájdete v literatúre a  v poézii.  Ste idealistka a máte  silnú túžbu slúžiť ľudstvu. Túžite po náklonnosti, ale málokedy nájdete niekoho, kto rozumie vašej povahe.
Hlboko vás dojímajú krásy života, najmä prírody. Máte tendencie správať sa náladovo – jednu minútu ste veľmi inšpirovaná, potom rezervovaná a depresívna.
Vaše reakcie na ľudí sa líšia podľa toho, ako sa cítite. Inšpiruje vás povzbudenie od ostatných,  no podozrievate ich zámery. Máte filozofické kvality, snažíte sa  analyzovať a študovať veci do hĺbky a nebránite sa ani spiritualite pri hľadaní pravdy.  Vyžívate sa vo výskume a uprednostňujete vedecké fakty. Svoje schopnosti dokážete prejaviť v rôznych oblastiach. Dokážete efektívne riadiť ľudí v skupinách.
Vaše najpravdepodobnejšie povolanie:, historička, filozofka, spisovateľka, poradkyňa, herečka, umelkyňa

Lesia – meniny 5.5 

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Nikto asi presne nevie aký pôvod toto meno má. Niekto tvrdí, že je hebrejského pôvodu a znamená „zasľúbená Bohu“. Ďalší zdroj píše, že má  staronemecký pôvod s významom  „ušľachtilá. Iný zdroj píše, že má americký pôvod s významom „ spravodlivý príbuzný“.  Potom tu máme ešte ukrajinský pôvod, odvodený od mena Alexandra….a latinský pôvod  s významom “radosť”…

Ste hlboko nezávislá, temperamentná, rýchla a podnikavá od prírody. Neznášate pokrytectvo. Ako vodcovský typ sa často pokúšate spochybňovať zavedený poriadok alebo autoritu. Vedúca pozícia vám ponúka oveľa väčší komfort ako byť podriadenou niekomu inému. Vaše vodcovské vlastnosti,  vám pomáhajú riešiť problémy popredným spôsobom myslenia dopredu.  Ste súťaživý typ, ktorý zo seba vydá všetko  čo má,  len aby vyhral a ani zoči-voči porážkam nikdy nezaváhate a jednoducho idete ďalej smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Vďaka skúsenostiam s vedením ľudí sa cítite silná a prináša vám to veľké potešenie. Často zo seba vydáte všetko, keď sa sústredíte na úlohu.  Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Namiesto toho hľadáte nové výzvy, aby ste ukázali svoj talent.  Mala by ste sa naučiť prijať ponúknutú pomoc. Váš citový život môže byť  dosť búrlivý, pretože túžite po slobode.  

Levoslav – meniny 2.10 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Meno Levoslav má slovanský pôvod a jeho význam je “oslavuj leva”. 

Levoslav je rodeným úspešným mužom, ktorému vždy všetko vyjde, aj keď niekedy na poslednú chvíľu. Je  inteligentný, analytický a  všímavý. Všíma  si podrobnosti, ktoré ostatní nemusia považovať za dôležité a súčasne dokáže vidieť celý priebeh danej situácie. Má v sebe čaro osobnosti, neodolateľnú príťažlivosť a schopnosť plniť všetky úlohy, ak má  slobodu rozhodovania a môže využívať svoju kreativitu. Neznáša  monotónnosť, túži  po vášni a po nových vedomostiach. Ak nájde podporu vo svojej rodine, čoskoro zbohatne, pretože jeho nápady sú ľahko uskutočniteľné a výnosné.  Peniaze vníma  iba ako nástroj na dosiahnutie túžob, čo často vedie k finančnej nerovnováhe. Miluje dobrodružstvá, je nezávislý, ale  niekedy je namyslený a tvrdohlavý. V láske je prelietavý a kým sa rozhodne usadiť, stratí zopár šancí na spolužitie s tou pravou.  Pri spoznávaní nových ľudí býva  zdržanlivý, ale keď sa s ním bližšie spoznáte zistíte, že je veľmi spoločenský. Dokáže  vytvoriť uvoľnenú atmosféru, ktorá povzbudzuje a rozosmieva. Mal by sa učiť čo najviac jazykov a snažiť sa o udržiavanie svojej fyzickej kondície.  Je potrebné, aby mal styky všade. Nesmie sa k nikomu správať odmietavo, či už je to významný alebo bezvýznamný človek.   

Libuša – meniny 30.7 

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita. 

Meno Libuša má slovanský pôvod a znamená “milovať”. 

Libuša je nezávislá, temperamentná, rýchla a podnikavá. Má priekopníckeho ducha. Často spochybňuje zavedený poriadok a autority. Je  rodený vodca, ktorý  dokáže riešiť problémy popredným spôsobom myslenia dopredu.  Je súťaživá a často  zo seba vydá všetko  čo má,  len aby vyhrala.  Je kreatívna a ambiciózna. V biznise býva často úspešná. S ľahkosťou zvláda  problémy pri nových  situáciách. Vďaka jej vnútornej sile, ktorú vyžaruje  na ostatných, pôsobí sebavedomo a zároveň odstrašujúco. Má tendenciu byť egocentrická. Jej  prirodzenou schopnosťou je urovnávať konflikty a vytvárať harmóniu všade a vo všetkom. Dalo by sa povedať, že je prirodzený mierotvorca a duchovná idealistka. Baví ju  filozofia,  štúdium náboženských smerov a má sklony k alternatívnym riešeniam. Hľadanie osvietenia je jedným z jej  celoživotných cieľov. Svojich priateľov si starostlivo vyberá.  Vo svojom živote sa snaží presadiť spravodlivosť. 

Liana – meniny 16.2 

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Liana má francúzsky pôvod a   význam tohoto mena je “liezť ako vinič”. Podľa iných zdrojov má toto meno hebrejský pôvod a znamená “Môj Boh odpovedal”.

Liana máte  priekopníckeho ducha. Ste rodený vodca, ktorý je  orientovaný na úspech. Snažíte sa všetko analyzovať do hĺbky a dokážete sa sústrediť sa na jemnejšie detaily projektu alebo podniku. Mentálna sila je jednou z vašich najväčších zbraní a viete ju aj veľmi dobre použiť. Najlepšie sa vám  pracuje keď ste sama, alebo v  tíme kde ste líderkou. Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Ani zoči-voči porážkam nikdy nezaváhate a jednoducho idete ďalej, smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Ste súťaživá a zvyčajne dáte  všetko  čo máte a ešte aj niečo navyše, len aby ste dokázala každému a aj sebe, že ste najlepšia.  Málokedy zažijete pokoj mysle, ktorý prichádza s vyrovnaným myslením a emocionálnou kontrolou. Váš finančný život sa  skladá z vrcholov a pádov, pretože keď objavíte niečo, čo sa vám páči, je pre vás veľmi ťažké potlačiť svoje túžby. Ste rada stredobodom pozornosti a máte dobrý zmysel pre humor. Ľudia vás vnímajú ako  človeka plného života, povznášajúceho,  inšpirujúceho a očarujúceho. Máte rada prírodu a nachádzate v nej inšpiráciu. Máte sklon bojovať proti láske, najmä proti monotónnosti, do ktorej sa väčšina párov môže dostať. Často ste hybnou silou vzťahu. Váš citový život je dosť búrlivý.

Liliana – meniny 20.8 

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Liliana je odvodené z latinského slova „lilium“ alebo „lilion“, a znamená „ľalia“.  Toto meno nosila aj Svätá Lilian z Córdoby. 

Liliana má výborné organizačné schopnosti a presvedčovací talent. Bol by z nej dobrý vodca, mentorka, či učiteľka.  Dokáže ľudí motivovať a nakopnúť. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je svedomitá, usilovná, spoľahlivá a detailistka. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálna žena, ktorá  svoju citlivosť skrýva. Je metodická a efektívna. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne.  Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.  Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre ňu  dôležitá. Všetko v jej živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivá a bude pracovať krok za krokom aby dosiahla svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívna a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. 

Linda – meniny – 2.9 

Číslo 22 hovorí o človeku, ktorý je ctižiadostivý, idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Linda je tak multietnické ako sa len dá.  Niektoré stránky uvádzajú, že meno pochádza z  taliančiny a jeho  význam je  „čistá“, iné stránky uvádzajú  španielčinu alebo portugalčinu a význam „krásna, pekná, roztomilá“. 

Lindy vo svojom osobnom živote pôsobia veľmi jemne a žensky, túžia po nehe a láske. V ich povahe je však aj jedna výrazná črta a tou je ambicióznosť. Za každú cenu sa chcú dostať do popredia, získať si uznanie a nájsť si cestu k úspechu. Nič im nezabráni dosiahnuť to, čo chcú a sú schopné kvôli tomu obetovať všetko a všetkých. Vedia neuveriteľne ovplyvňovať iných, intrigovať a podrazia aj najlepšiu priateľku, ak cítia, že im stojí v ceste. Ak je potrebné dostať sa niekam pomocou iných mužov, nebránia sa nevere. Pre nich to nie je nič zlé,  využijú každý prostriedok na to, aby sa presadili. Sú zvedavé a majú dobré pozorovacie schopnosti, ktoré im umožňujú správne analyzovať situácie. Riešenie duševných alebo fyzických hádaniek je pre ne prirodzené.  Túžia po slobode ale zároveň majú  potrebu mať domovský prístav. Nevýhodou ich osobností je tvrdohlavosť. Sú komunikatívne a  často vedia  viac, ako povedia. Vďaka ich hyperaktivite  majú problém nájsť emocionálnu rovnováhu. Najvyššou prioritou v ich živote sú  materialistické túžby a priania.   Majú radi zmeny. Sú intuitívnymi  idealistkami, ktoré potrebujú uznanie, aby cítili naplnenie.

Lívia – meniny 20.2 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Lívia má latinský pôvod a znamená “modrá”.  

Lívia je vášnivá a riadi sa inštinktom. Často udržiava vzťahy na silu a jej milostný život býva dosť zložitý, čo môže viesť k žiarlivosti. V práci býva dobrá  strategička, ktorá dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje. Pri rozhodovaní sa  často spolieha  na svoju intuíciu. Dokáže  sa veľmi dobre sústrediť aj keď je všade okolo nej chaos. Jej  ambície siahajú oveľa ďalej než po klasickú úlohu matky a manželkyTúži po uznaní, poctách a postaveniu. Dokáže vyjednávať a bojovať za všeobecnú pravdu, ale nikdy nezabudne ani na svoju vlastnú polievočku.  Aby odhalila vyššiu stránku svojej povahy, mala by rozvíjať svoje umelecké a tvorivé nadanie.  Vďaka jej veselej povahe býva  obľúbená aj napriek tomu, že z času na čas má tendenciu byť rezervovaná. Ťažko vyjadruje  svoje  vnútorné pocity pred ostatnými, čo často u ostatných vytvára nesprávne predstavy. Lívia  je cieľavedomá,  efektívna a vždy sa snaží využiť prítomný okamih naplno, ale občas sa správa sebadeštruktívne. Zmeny víta   s otvorenou náručou a rutiny takzvaného normálneho života ju nesmierne nudia. Bohatstvo, moc a materiálne pohodlie sú pre ňu  dôležité. Rada sa obklopuje peknými a luxusnými vecami, ktoré často vyvolávajú tendenciu splniť jej túžby a utrácať. Preto je jej finančná sféra plná vzostupov a pádov. 

Lucia – meniny 13.12 

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Lucia má latinský pôvod a znamená “svetlo”. Toto meno nosila aj Svätá Lucia zo Syrakúzy – patrónka slepých.

Toto meno je spojené s bosorkami a čarodejnicami a pre svoju nositeľku je veľmi výhodné. Zahaľuje ju do rúška tajomnosti a priťahuje k nej nielen úspech v kariére, ale aj v láske. Muži takýmto ženám ťažko odolávajú a preto sú v očiach ostatných žien nepohodlné. Kvôli tejto závisti sa toto meno považuje za zlé. Lucia je nezávislá, ambiciózna, kreatívna a trochu sebestredná. Má často tendenciu zanedbávať pocity druhých a nemá rada, keď ju niekto vedie alebo jej pomáha pri akejkoľvek úlohe. Rada dokončuje projekty systematicky, usporiadane a s ležérnou ľahkosťou. Jela chápe, že si zakladá na štruktúre a v niektorých prípadoch má pocit, že je nepochopená. Môže byť dobrým vodcom a riadiť skupiny ale úplne najlepšie by bolo keby bola svojim vlastným šéfom, pretože je pre ňu ťažké podriaďovať sa. Je múdra, rozhodná, optimistická a veľkorysá. Hoci je dobromyseľná a nikdy nemá v úmysle kohokoľvek uraziť, jej strohý, priamy a úprimný spôsob vyjadrovania často narúša priateľstvá. 

Lujza – meniny 9.7 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Lujza má nemecký pôvod. Význam mena Lujza je “ slávna bojovníčka“. Toto meno nosila aj Lujza Lotrinská – francúzska kráľovná.

Lujza má filozofické kvality a snaží sa analyzovať všetko okolo seba. Rutiny normálneho života ju nudia. Má dobrú intuíciu a býva veľmi opatrná. Sú chvíle, keď je pre ňu oveľa jednoduchšie vyjadriť svoje hlbšie myšlienky a pocity písaním ako verbálne. Je známa tým, že veci doťahuje do konca. Najradšej pracuje sama. Dokáže sa sústrediť   aj v najväčšom chaose. Je veľmi učenlivá, štruktúrovaná a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži. Nič nerobí náhodne. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by z nej mohla byť dobrá vyšetrovateľka, prokurátorka alebo novinárka. Je praktická žena.  Svoje vnútorné strachy a obavy dokáže veľmi dobre ukrývať. Keď nie je dostatočne motivovaná vie byť aj pekne lenivá. Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom. 

Lukáš – meniny 18.10 

Aktívnym číslomtohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Lukáš je také multietnické ako sa len dá. Má nemecký a švédsky pôvod a znamená „muž z Lucanus“. Iné zdroje uvádzajú, že meno Lukáš má anglický, grécky a latinský pôvod a  znamená “nositeľ svetla”.

Ste hlboko nezávislý, temperamentný, rýchly a podnikavý od prírody. Neznášate pokrytectvo. Váš citový život môže byť  dosť búrlivý, pretože túžite po slobode.  

 Ako vodcovský typ sa často pokúšate spochybňovať zavedený poriadok alebo autoritu. Vedúca pozícia vám ponúka oveľa väčší komfort ako byť podriadený niekomu inému. Vaše vodcovské vlastnosti,  vám pomáhajú riešiť problémy popredným spôsobom myslenia dopredu.  Ste súťaživý typ, ktorý zo seba vydá všetko  čo má,  len aby vyhral a ani zoči-voči porážkam nikdy nezaváhate a jednoducho idete ďalej smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Vďaka skúsenostiam s vedením ľudí sa cítite silný a prináša vám to veľké potešenie. Často zo seba vydáte všetko, keď sa sústredíte na úlohu.  Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Namiesto toho hľadáte nové výzvy, aby ste ukázali svoj talent.  Mal  by ste sa naučiť prijať ponúknutú pomoc. 

Lýdia – meniny 19.8 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť.

Meno Lýdia má grécky pôvod a znamená „žena z Lýdie “. Lýdia bol staroveký ázijský ostrov pomenovaný po kráľovi Lydovi. Toto meno nosila aj Svätá  Lýdia, ktorá bola prvou pokrstenou ženou v Európe v 1.storočí.

Lýdia  je meno, ktoré naznačuje, že sa vzdáte toho, čo chcete, aby ostatní mohli mať to, čo potrebujú. Vaša osobnosť je stabilná a vyvážená. Ste veľmi kreatívna a umelecky orientovaná. Často dobrovoľne  pracujete na občianskych projektoch. Vašou túžbou je pomáhať a starať sa o tých, ktorých máte rada a vždy ste pripravená pomôcť tým, ktorí sú slabší.  Ste sociálne veľmi aktívna, vďaka čomu ste dobre informovaná. Harmónia má vo vašom živote dôležité miesto, čo sa  jasne prejavuje vo vašej láske k umeniu. Máte vlastnosti spoločné pre hercov a  tanečníkov. Jedna vec, na ktorú si treba dávať pozor, sú jednotlivci, ktorí sa vás snažia využiť na svoje vlastné účely.  Rodina má vo vašom živote vždy prioritu, je základom vašich tradičných hodnôt. Postarať sa o nich je nanajvýš dôležité!  Ľudia vás poznajú ako spoľahlivú, zodpovednú a spoločenskú osobnosť. Máte skvelé analytické schopnosti,  ste systematická a máte tendenciu reagovať na udalosti rozhodne, efektívne a bez predchádzajúceho premýšľania alebo plánovania. Máte organizačný talent  a viete ponúknuť praktické riešenia. Aj keď svoj cieľ dosiahnete na poslednú chvíľu, nikdy nezmeškáte termín, pretože vždy máte vo vrecku záložný plán.

Ľubica – meniny 17.3 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Ľubica má slovanský pôvod a znamená “milovať”, alebo “ľúbiť”.

Ľubica je žena plná vášní a netradičných záujmov. Hoci zvykne pôsobiť silne a vyspelo, v kútiku duše je to žena, túžiaca po podrobení a po opore. Ak bude mať  podporu a motiváciu  potom dokáže presvedčiť aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. Ak bude o sebe pochybovať, potom sa všetkého vzdá a radšej bude žiť v ústraní. Z takýchto žien sú vynikajúce političky, lekárky, prokurátorky, ale vždy potrebujú mať aj dobré domáce zázemie. Ich manželia nemusia nič robiť, len im kryť chrbát a dodávať im sebadôveru. Sú verné a priateľské, vedia sa vcítiť do problémov iných a ak je potrebné, vezmú niečo aj na seba. Môžu  vykonávať rôzne úlohy súčasne. Peniaze vnímajú  iba ako nástroj, ktorý im pomáha realizovať a dosahovať svoje  sny. Kvôli tomu sa v ich živote   budú striedať obdobia kedy si budú  žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  Väčšinou sú optimistické ženy, ktoré prijímajú život tak, ako prichádza. 

Ľubomír – meniny 13.8 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Meno Ľubomír má slovanský pôvod a jeho význam je  „mier a láska“. 

Ľubomír je  inteligentný, analytický a  všímavý. Všíma  si podrobnosti, ktoré ostatní nemusia považovať za dôležité a súčasne dokáže vidieť celý priebeh danej situácie. V práci býva rebelom a často sa odmieta  podriadiť zavedeným poriadkom. Napriek tomu, pokiaľ má  slobodu rozhodovania a môže využívať svoju kreativitu, dokáže pracovať v  tíme pod niekým iným. Peniaze vníma  iba ako nástroj na dosiahnutie túžob, čo často vedie k finančnej nerovnováhe. Miluje dobrodružstvá, je nezávislý, ale  niekedy je namyslený a tvrdohlavý. Pri spoznávaní nových ľudí býva  zdržanlivý, ale keď sa s ním bližšie spoznáte zistíte, že je veľmi spoločenský. Dokáže  vytvoriť uvoľnenú atmosféru, ktorá povzbudzuje a rozosmieva. Občas žije vo svete snov.  Neznáša  monotónnosť, túži  po vášni, po nových vedomostiach a dobrodružstvách. Má dobrú intuíciu, ktorá ho  často vytlačí zo zabehnutých koľají. Je veľmi zvedavý a občas nerozvážny, preto ho treba už od detstva viesť k opatrnosti a rozvahe. 

Ľubomíra – meniny 9.8 

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Ľubomíra má slovanský pôvod a   význam tohoto mena je “človek, ktorý miluje pokoj”. 

Ľubomíra, máte  priekopníckeho ducha. Ste rodený vodca, ktorý je  orientovaný na úspech. Snažíte sa všetko analyzovať do hĺbky a dokážete sa sústrediť sa na jemnejšie detaily projektu alebo podniku. Mentálna sila je jednou z vašich najväčších zbraní a viete ju aj veľmi dobre použiť. Najlepšie sa vám  pracuje keď ste sama, alebo v  tíme kde ste líderkou. Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Ani zoči-voči porážkam nikdy nezaváhate a jednoducho idete ďalej, smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Ste súťaživá a zvyčajne dáte  všetko  čo máte a ešte aj niečo navyše, len aby ste dokázala každému a aj sebe, že ste najlepšia.  Málokedy zažijete pokoj mysle, ktorý prichádza s vyrovnaným myslením a emocionálnou kontrolou. Váš finančný život sa  skladá z vrcholov a pádov, pretože keď objavíte niečo, čo sa vám páči, je pre vás veľmi ťažké potlačiť svoje túžby. Ste rada stredobodom pozornosti a máte dobrý zmysel pre humor. Ľudia vás vnímajú ako  človeka plného života, povznášajúceho,  inšpirujúceho a očarujúceho. Máte rada prírodu a nachádzate v nej inšpiráciu. Máte sklon bojovať proti láske, najmä proti monotónnosti, do ktorej sa väčšina párov môže dostať. Často ste hybnou silou vzťahu. Váš citový život je dosť búrlivý.

Ľubor – meniny 24.9 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Ľubor má slovanský pôvod  a znamená ‚ľúbený, milý‘.

Ľubor je silný, vizionársky, dobrodružný, márnotratný a nepokojný. Potrebuje pohyb, má rád zmeny a cestovanie. Vyhľadáva slobodu a dobrodružstvo. Je prístupný novým myšlienkam a vyhýba sa rutine a nude. Je dynamický, podnikavý, má  energie na rozdávanie a často má  tendenciu prekračovať svoje limity.  Musí si dávať pozor na svoju zbrklosť. Má sklony  k nervozite a nepokoju. Mal  by sa naučiť udržať rovnováhu v citovej, profesionálnej a finančnej oblasti. Nemá rád pravidlá či  obmedzenia a nemožno ho k ničomu donútiť. Práve táto nechuť k hierarchii, príkazom a monotónnosti ho núti si nájsť prácu, ktorá je poznačená neočakávanými výzvami a zmenami. Stále musí niečo robiť a predstava, že by mal  byť zamknutý  medzi štyrmi stenami každý deň, je pre neho neprijateľná.  Ľubor dokáže identifikovať slabiny ostatných. Avšak musí sa naučiť väčšej trpezlivosti a zhovievavosti, aby   sa vyhol následnému hnevu.  Rovnakým spôsobom, ako môže nájsť slabé stránky ľudí, môže  objaviť aj ich silné stránky a vyniesť ich na povrch. Má  rád slobodu a ak sa niekto pokúsi obmedziť jeho nezávislosť,  s najväčšou pravdepodobnosťou môže počítať s ukončením spoločného priateľstva.  Dokáže  rýchlo reagovať na vznikajúce problémy a hneď ich aj riešiť. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je  spoločenský, komunikatívny,  nemá  problémy s nadväzovaním nových priateľstiev a je rád stredobodom pozornosti.  

Ľuboslav – meniny 20.9 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Ľuboslav  má slovanský pôvod  a znamená „milovaný“ – „sláva“.

Ľuboslav je všestranný, temperamentný, rád cestuje a miluje výzvy. Je spoločenský a má priateľov z každého prostredia. Je rád keď je stredobodom pozornosti.  Je veľkým milovníkom lásky a má potrebu byť milovaný alebo obdivovaný. Jeho citový život býva búrlivý a väčšinou nie je príkladom lojality a stability.  Napriek jeho nezávislosti však príde deň, keď si bude chcieť vytvoriť stabilný vzťah a založiť si rodinu, ale väčšinou je to až neskôr v jeho živote.  Kladie veľký dôraz na vzhľad a výzor. Nemá rád príkazy, monotónnosť, alebo prikázané postupy a preto si hľadá prácu, kde by mohol byť neustále v myšlienkovom pohybe, alebo kde by mohol využiť svoju kreativitu. Práca v teréne je pre neho ideálna, pretože potrebuje neustály pohyb. Má tendencie prekračovať svoje limity, čo mu niekedy môže  poškodiť zdravie.  Bohatstvo, moc a materiálne pohodlie sú pre neho  dôležité. Rád sa obklopuje peknými a luxusnými vecami, ktoré často vyvolávajú tendenciu splniť jeho túžby a utrácať. Preto je jeho finančná sféra plná vzostupov a pádov. 

Ľuboslava – meniny 20.9 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť.

Meno Ľuboslava má slovanský  pôvod a znamená „ľúb slávu “. 

Ľuboslav pôsobí veľmi uzavreto, rezervovane a hanblivo. Vo svojom živote sa riadi viac emóciami ako logikou,  čo často vedie k chaotickým situáciám. Z tohoto dôvodu býva  náladová   preto je potrebné, aby sa už v detstve naučila lepšie zvládať svoje emócie. Je nedôverčivá a občas aj veľmi sarkastická no napriek tomu má   priateľstvo  v jej živote dôležité miesto. Jej  najväčším problémom sú jej požiadavky voči sebe a ostatným. Ak si Ľuboslava určí  svoje priority, potom nájde bezpečný a stabilný život. V opačnom prípade bude celý život zúfalo hľadať šťastie (hoci šťastie už dávno môže byť vedľa nej)!  Celý život dokáže milovať tajne a dlho trvá, kým sa odhodlá prejaviť svoje city navonok. Vie sa veľmi dobre orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Avšak potrebuje mať pocit bezpečia a istoty na to, aby mohla  dosahovať dobré výsledky. Napriek tomu, že často pracuje usporiadane a neorganizovane zároveň (čím je vo svojej podstate  svojim spôsobom nenahraditeľná) a má svoj vlastný rytmus, dokáže vždy podať dobrý výkon na profesionálnej úrovni. Rešpektuje zákony a zavedený poriadok, čo z nej robí dobrú pracovníčku.  Peniaze vníma iba ako prostriedok na nasýtenie svojich túžob, čo spôsobuje finančnú nerovnováhu.

Ľuboš – meniny 24.9 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť.

Meno Ľuboš má slovanský pôvod  s významom “láska”.

Ľuboš je  veľmi schopný, systematický a dôkladný. Štruktúra je pre neho  dôležitejšia ako sloboda. Je prirodzeným riešiteľom problémov a nevadí mu zašpiniť si ruky. Väčšinu času venuje  práci – má  sklony k workoholizmu. Nemá rád  zmeny, najmä pokiaľ ide o jeho každodennú rutinu. Pokiaľ ide o prejavovanie náklonnosti je rezervovaný, ale svoje rodinné povinnosti  berie  veľmi  vážne. Je dobrým manželom, ale málokedy je doma. Šetrením financií a materiálnych statkov udržiava svoj domov na dobrej úrovni. Často sa  nadmerne  obáva  a kvôli tomu mu potom utekajú  výborné príležitosti. Je trpezlivý a chápavý, keď počúva  problémy iných ľudí. Nemá problém s dobrovoľníckymi akciami.  Nikdy neurobí nič bez toho, aby to nemal vypočítané, každý krok je poistený a všetky náklady spočítané. Ak  je v ohrození, nikto nie je preňho dôležitý, iba jeho rodina. 

Ľudmila – meniny 16.9

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Meno Ľudmila má slovanský pôvod a znamená “milá ľudu”. Toto meno nosila aj  Svätá Ľudmila –  česká vojvodkyňa z 10. storočia a stará mama Svätého Václava.

Ľudmila je humanitárna a veľkorysá. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Navonok pôsobí ako dobrá a veselá kamarátka, no vo vnútri sa vždy správa opatrne a trvá dlhší čas, kým si k sebe niekoho pustí. Tak isto postupuje aj v láske. Aj tu dlho hľadá a je veľmi trpezlivá, kým sa odhodlá zverejniť svoje city.  Je ochotná čakať celý život na “princa na bielom koni”.  V práci býva  rebelkou, avšak pokiaľ má  slobodu pohybu a môže sa sama rozhodovať, nebráni jej to pracovať v tíme pod niekým iným. Nemá rada monotónnosť,  neustále túži  po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Má bystrú myseľ a dokáže vidieť  situácie z rôznych uhlov. Pred tým než niečo urobí, tak veci  starostlivo zváži. Jej  finančná cesta pozostáva z vzostupov a pádov. 

Ľudomil – meniny 14.9 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Ľudomil  má slovanský pôvod v staroslovenčine a znamená “milý ľudu”. 

Ľudomil je silný, vizionársky, dobrodružný, márnotratný a nepokojný. Potrebuje pohyb, má rád zmeny a cestovanie. Vyhľadáva slobodu a dobrodružstvo. Je prístupný novým myšlienkam a vyhýba sa rutine a nude. Je dynamický, podnikavý, má  energie na rozdávanie a často má  tendenciu prekračovať svoje limity.  Musí si dávať pozor na svoju zbrklosť. Má sklony  k nervozite a nepokoju. Mal  by sa naučiť udržať rovnováhu v citovej, profesionálnej a finančnej oblasti. Nemá rád pravidlá či  obmedzenia a nemožno ho k ničomu donútiť. Práve táto nechuť k hierarchii, príkazom a monotónnosti ho núti si nájsť prácu, ktorá je poznačená neočakávanými výzvami a zmenami. Stále musí niečo robiť a predstava, že by mal  byť zamknutý  medzi štyrmi stenami každý deň, je pre neho neprijateľná.  Ľudomil dokáže identifikovať slabiny ostatných. Avšak musí sa naučiť väčšej trpezlivosti a zhovievavosti, aby   sa vyhol následnému hnevu.  Rovnakým spôsobom, ako môže nájsť slabé stránky ľudí, môže  objaviť aj ich silné stránky a vyniesť ich na povrch. Má  rád slobodu a ak sa niekto pokúsi obmedziť jeho nezávislosť,  s najväčšou pravdepodobnosťou môže počítať s ukončením spoločného priateľstva.  Dokáže  rýchlo reagovať na vznikajúce problémy a hneď ich aj riešiť. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je  spoločenský, komunikatívny,  nemá  problémy s nadväzovaním nových priateľstiev a je rád stredobodom pozornosti.  

Ľudovít – meniny 25.8 

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Ľudovít má slovanský pôvod a  jeho význam je „pán ľudu“ . Toto meno nosil aj Ľudovít IX., známy ako Svätý Ľudovít – francúzsky kráľ.

Je svedomitý, usilovný, spoľahlivý detailista. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi emocionálny muž, ktorý svoju citlivosť skrýva. Záväzok je niečo, čo berie veľmi vážne a keď sa zapojí do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre neho dôležitá. Všetko v jeho živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivý a bude pracovať krok za krokom aby dosiahol svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti. Nie je impulzívny a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. Ľudovít má výborné organizačné schopnosti. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je metodický a efektívny. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne. Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než obchod s ktorým je spojené riziko a svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách. Nemá strach zo zodpovednosti.

Magdaléna – meniny 22.7 

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Magdaléna má grécky pôvod a znamená „ žena z Magdaly “. Toto meno nosila aj Mária Magdaléna – Ježišova učeníčka.

Magdaléna má výborné organizačné schopnosti a presvedčovací talent. Bola by z nej výborná učiteľka.  Dokáže ľudí motivovať a nakopnúť. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je svedomitá, usilovná, spoľahlivá a detailistka. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálna žena, ktorá  svoju citlivosť skrýva. Je metodická a efektívna. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne.  Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.  Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre ňu  dôležitá. Všetko v jej živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivá a bude pracovať krok za krokom aby dosiahla svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívna a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. 

Malvína – meniny 11.1 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Meno Malvína má škótsky pôvod a znamená “hladké obočie”. 

Malvína má filozofické kvality a snaží sa analyzovať všetko okolo seba. Rutiny normálneho života ju nudia. Má dobrú intuíciu a býva veľmi opatrná. Sú chvíle, keď je pre ňu oveľa jednoduchšie vyjadriť svoje hlbšie myšlienky a pocity písaním ako verbálne. Najradšej pracuje sama. Býva náladová a v mladosti nedokáže žiť  v harmonickom vzťahu, pretože má vysoké očakávania  a na svojho princa je ochotná čakať celý život. Žena s týmto menom má v sebe niekoľko tajných svetov a dlho trvá, kým nájde samu seba, pretože vo svojom vnútri je plná protikladov. Napriek tomu dokáže svoje vnútorné strachy a obavy veľmi dobre ukrývať. Malvína sa uplatní až vtedy, keď si ujasní svoje priority, čo vlastne chce a  kam sa túži v  profesionálnom, alebo súkromnom  živote dostať.  Je veľmi citlivá a neznáša  kritiku. Každý vtip na jej adresu znáša ťažko a tieto veci nezabúda. Dokáže sa hnevať dlhé roky, kým si uvedomí, že niektoré veci boli banálne, alebo nemali vôbec význam.  Keď má jasno o vlastnom poslaní, rýchlo dosiahne všetky svoje ciele. Má logické uvažovanie a rýchlo sa vie zorientovať vo svete, ktorý si zvolila. Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom.

Marcel – meniny 20.4 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomný, skúmavý, melancholický, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Marcel je francúzskeho pôvodu a znamená „malý bojovník“. Niektoré zdroje ale uvádzajú, že toto meno je latinského pôvodu odvodené od Marcellus, v latinčine zdrobnenina od Marcus, ktoré nosil misionár z Galie v  3. storočí, ktorý bol umučený v Bourges so svojím spoločníkom Anastáziom.  

Marcel oceňuje luxus a eleganciu. Je  inteligentní,  intuitívni, cieľavedomý a ambiciózny. Má tendenciu  hľadať vo všetkom pravdu. Pri hľadaní pravdy sa nevyhýba ani spiritualite, avšak občas je pre neho ťažké prijať pravdu. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je ochotní obetovať sa v prospech iných. Pokiaľ je požiadaný, rád pomôže iným. Často sa snaží skryť vnútorný strach a slabosť.  Ľudia ho vnímajú ako niekoho, kto je dôstojný, výnimočný, sebestačný a  priekopnícky. Ak niečo začne, dotiahne to do konca. Jeho schopnosť  sústredenia je úžasná, pretože sa dokáže sústrediť aj keď je všade okolo neho chaos. Má rozumný a praktický postoj k životu a rád si zafilozofuje. Dokáže veľmi rýchlo urobiť ťažké rozhodnutia.  Najpravdepodobnejšie povolanie: kvalifikovaný pracovník v akejkoľvek oblasti, historik, filozof, básnik, spisovateľ, poradca 

Marcela – meniny 15.8 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Marcela  má latinský pôvod a znamená “zasvätená Marsu” – rímskemu Bohu. Toto meno nosila aj Svätá Marcela Rímska.

Marcela je cieľavedomá,  efektívna a vždy sa snaží využiť prítomný okamih naplno, ale občas sa správa sebadeštruktívne. Zmeny víta s otvorenou náručou a rutiny takzvaného normálneho života ju nesmierne nudia. Je vášnivá a riadi sa inštinktom.  V práci býva dobrá  strategička, ktorá dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje. Pri rozhodovaní sa  často spolieha  na svoju intuíciu. Dokáže  sa veľmi dobre sústrediť aj keď je všade okolo nej chaos. Snaží sa  dosiahnuť hlbšie  porozumenie  o sebe a ľuďoch v jej okolí. Musí sa vždy o niekoho starať, plánovať nielen svoj život,  ale aj životy ostatných. Keď má pocit, že je naplno využitá, či už v pracovnom alebo osobnom živote, potom sa cíti šťastná. Je veľmi empatická a z tohto dôvodu je často ostatnými využívaná. Aby odhalila vyššiu stránku svojej povahy, mala by rozvíjať svoje umelecké a tvorivé nadanie.  Jej milostný život býva dosť zložitý, čo môže viesť k žiarlivosti.

Marek – meniny 25.4 

Aktívne číslo tohto mena je 3 –  zmysel pre krásu, tvorivosť, obratnosť jednania s ľuďmi, prispôsobivosť.

Marek je meno, ktoré  má  poľské korene s  významom ‚vojnový‘ a podľa mytológie  toto meno nosí aj  rímsky boh vojny Mars – Ares a odtiaľ pochádza  i jeho význam  „podobný vojne“. Taktiež  je to aj  biblické meno Marka evanjelistu, ktorý je autorom druhého evanjelia v Novom zákone Biblie. Svätý Marek je patrónom Benátok. A tak by som mohla pokračovať ešte celkom dlho…

Marek je prirodzene tvorivý. Často je vyzvaný ostatnými, aby vniesol poriadok do vecí alebo ich zosúladil, pretože má vrodenú schopnosť vysvetliť zložité pojmy spôsobom, ktoré sú  ľahko pochopiteľné. Bez akejkoľvek námahy dokáže presvedčiť ostatných takmer o čomkoľvek. Občas sa zdá, že je plachý, ale v skutočnosti vás potrebuje len viac spoznať. Fascinuje ostatných svojou kreativitou, najmä v písaní. Túži pomáhať a starať sa o tých, ktorých  má rád. Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa posunuli v živote ďalej. Dokonca je ochotný obetovať sa v prospech iných. Ľudia ho vnímajú  ako niekoho, kto je sympatický, súcitný a veľkorysý.  Cítia sa s  ním dobre a vedia, že s ním  môžu počítať ako s oporou.  Cení  si rodinné hodnoty a tradície. Nestará  sa o módu. Keď sa jedná o prácu, nezastaví  sa, kým nedokončí  svoju úlohu. Dobre zapadne na štruktúrované pracovisko a vďaka tomu sa bude cítiť finančne stabilný. Má rozumný a praktický postoj k životu.

Margaréta – meniny 10.6 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Margaréta pochádza z hebrejského slova „margaron“, čo znamená „perla“.  Toto meno nosila aj Svätá Margaréta, patrónka nastávajúcich matiek, ktorá bola umučená v Antiochii v 4. storočí.

Ste komunikatívna, diplomatická a spoločenská a to je dôvod, prečo máte okolo seba vždy veľa priateľov. Svojich priateľov si vždy dokážete vypočuť a poradiť im.  Ostatní vás obľubujú pre váš zmysel pre humor a príjemnú povahu. Ste zvedavá a máte  neukojiteľný smäd po poznaní, ktorý vás núti posúvať hranice a ísť k neznámym horizontom. Vždy sa Vám  podarí vidieť slnečnú stránku akejkoľvek situácie. Občas zbytočne plytváte svojou energiou na nesprávne veci, avšak toto pre vás nie je problém, pretože máte  výborné  regeneračné schopnosti. Máte rada pocit slobody a vážite si svoju nezávislosť.  Nenávidíte  konflikty a potrebujete žiť naplno bez ohľadu na peňažné náklady. Peniaze vnímate iba ako nástroj, ktorý vám pomáha realizovať a dosahovať vaše sny. Kvôli tomu sa vo vašom živote   budú striedať obdobia kedy si budete žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  Väčšinou ste optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza.   Ste  kreatívna, rada cestujete  a ste  temperamentná.  Práca pre Vás  znamená vzťahy, kontakt a pohyb.  Rada  pracujete v tíme a môžete vykonávať rôzne úlohy súčasne. Dokážete riskovať, strácať, získavať, dávať, prijímať a to všetko skoro v jednom momente. V partnerstve ste lojálna. Netrpezlivosť a bezduchosť sú vaši najväčší nepriatelia. 

Margita – meniny 13.7 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť.

Margita je meno gréckeho pôvodu odvodené od mena Margaret a znamená “perla”. Toto meno nosila aj Svätá margaréta známa ako Margaréta z Wessexu – škótska kráľovná.

Ste kreatívna a umelecky orientovaná. Oceňujete dobrú hudbu, literatúru, umenie, drámu a filozofiu. Často dobrovoľne pracujete na občianskych projektoch. Ste rezervovaná, ale vo vašom osobnom živote, si ostatní túto rezervovanosť a zdržanlivosť často mýlia s chladom a nedostatkom citu. Keďže pre vás nie je ľahké podeliť sa o svoje hlbšie myšlienky a ideály s ostatnými, vo svojom úzkom kruhu máte len pár vybratých priateľov, s ktorými sa cítite najlepšie. V obchodnom svete je vaša rezervovanosť výhodná, pretože pôsobíte autoritatívnejšie. Pokiaľ ide o podnikanie bývate veľmi úspešná. Ste idealistický analyzátor a všetko zvyknete študovať do hĺbky. Vyžívate sa vo výskume a uprednostňujete vedecké fakty. Ste  vynikajúca pokiaľ ide o akciové trhy, ktoré zahŕňajú úzku spoluprácu so štatistikami. Máte silný zmysel pre spravodlivosť. Ste výborným rodičom. Máte skvelú intuíciu a môžete byť dokonca jasnovidkou! Napriek tomu musíte byť opatrná, pretože vaša živá predstavivosť, vám môže sťažiť oddelenie pravdy od klamstva.

Mariana – meniny 7.9 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Marianna má latinský pôvod a znamená “morská hviezda”. Toto meno nosila aj Svätá Marianna zo Sevily.

Marianna je  vášnivý človek, ktorý sa väčšinou riadi inštinktom. Má silný zmysel pre  zodpovednosť v obchodných a materiálnych záležitostiach. Je praktická a odhodlaná dosiahnuť úspech vo všetkom, do čoho sa pustí. Jej  schopnosť organizovať a riadiť úsilie druhých jej umožňuje vyniknúť v akejkoľvek manažérskej pozícii. Je tvrdohlavou bojovníčkou, ktorá svojou odhodlanosťou dokáže takmer všetko. Snaží sa  využiť prítomný okamih a žiť život naplno. Občas v hneve povie aj to čo by nechcela a to jej následne spôsobuje zbytočné problémy. Jej milostný život býva dosť zložitý, pretože má problém so žiarlivosťou a celkovo kontrolou nad partnerom.Spájanie ľudí pre spoločnú vec alebo riešenie nezhôd je súčasťou jej schopností. Profesionálne by  sa mohli stať úžasnými  sprostredkovateľkami, pretože dokážu vidieť  obe strany mince, čo im umožňuje nachádzať neustále nové perspektívy na vyriešenie všetkých nezhôd. Na ľudí zvyčajne pôsobí  dojmom hravej elegancie a bezpečnosti. Aj keď má s niečím problém, vonkajšiemu svetu sa zdá, že sa má  dobre.

Marián – meniny 25.3 

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Marián má  francúzsky, latinský a hebrejský pôvod a  znamená „ morská hviezda, milosť“. Toto meno nosil aj Svätý Marián.

V spojení s týmto menom nejde iba o silu presadiť svoje názory a schopnosť dosiahnuť úspech. Nemá rád  príkazy, hierarchiu, zavedený poriadok a kritikom nevenuje pozornosť. Z každej situácie dokáže  vyťažiť to najlepšie. Uprednostňuje  rozmanitosť, je nepokojný a má rád keď sú veci v pohybe. Vie sa vcítiť do duší iných a aj keď mu ide o zbohatnutie, predsa sa vie starať aj o iných, nielen o seba. V láske čaká na tú pravú a obvykle tajne zbožňuje svoje známe, kolegyne, alebo susedky. Kým sa rozhodne prejaviť svoje city, zvyčajne už býva neskoro. Hľadá úprimnosť a vernosť, humor a zdravý spôsob života. Ak nájde ženu, ktorá bude mať pochopenie pre jeho slabosti, tak sa zmení na dokonalého manžela a otca. Bol by z neho dobrý herec pretože aj keď je otvorený, predsa len nie vždy vieme predvídať jeho činy. Dokáže v sebe ukrývať nie dve, ale niekedy až tri osobnosti, z ktorých každá je iná a má iné životné hodnoty. Doma medzi svojimi blízkymi môže konať a myslieť inak, ako medzi cudzími, teda nikto nedokáže presne povedať, čo je zač. 

Marína – meniny 8.12 

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Marína  má latinský pôvod a znamená”morská”. Toto meno nosila aj Svätá Marína z Bithýnie.

Marína je sebavedomá a diplomatická žena, ktorá má schopnosti vodcu. Dokáže sa preniesť cez všetky negatívne skúsenosti. Vie sa dobre orientovať v rôznych témach a vie prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach.  Má dobrú intuíciu a pokiaľ ju bude rozvíjať,  môžu sa u nej  objaviť  jasnovidné schopnosti.  Často sa špecializuje  na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia. Je mimoriadne vnímavá k pocitom iných a ostatní sa jej často zverujú kvôli jej skvelým schopnostiam načúvať a poradiť. Vďaka svojej empatii a intuícii  by z nej mohla  byť dobrá psychologička, alebo lekárka.   Keď dostane priestor na vyjadrenie, dokáže dosiahnuť veľké úspechy.  Má priateľov z každého prostredia. Nemá rada  príkazy, hierarchiu, zavedený poriadok a kritikom nevenuje pozornosť. Z každej situácie dokáže  vyťažiť to najlepšie. Uprednostňuje  rozmanitosť, je nepokojná a má rada keď sú veci v pohybe. V láske je stabilná a  rodina je pre ňu veľmi dôležitá. Pokiaľ zradíte jej dôveru, ďalšiu šancu nedostanete.  

Marlena – 12.9 

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Marlena má  má hebrejský a nemecký pôvod. Význam Marleny je „žena z Magdaly „. Patrónkou všetkých žien menom Marlena je biblická Mária Magdaléna. 

Marlena, máte  priekopníckeho ducha. Ste rodený vodca, ktorý je  orientovaný na úspech. Snažíte sa všetko analyzovať do hĺbky a dokážete sa sústrediť sa na jemnejšie detaily projektu alebo podniku. Mentálna sila je jednou z vašich najväčších zbraní a viete ju aj veľmi dobre použiť. Najlepšie sa vám  pracuje keď ste sama, alebo v  tíme kde ste líderkou. Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Ste súťaživá a zvyčajne dáte  všetko  čo máte a ešte aj niečo navyše, len aby ste dokázala každému a aj sebe, že ste najlepšia.  Málokedy zažijete pokoj mysle, ktorý prichádza s vyrovnaným myslením a emocionálnou kontrolou. Váš finančný život sa  skladá z vrcholov a pádov, pretože keď objavíte niečo, čo sa vám páči, je pre vás veľmi ťažké potlačiť svoje túžby. Ste rada stredobodom pozornosti a máte dobrý zmysel pre humor. Ľudia vás vnímajú ako  človeka plného života, povznášajúceho,  inšpirujúceho a očarujúceho. Máte rada prírodu a nachádzate v nej inšpiráciu. Máte sklon bojovať proti láske, najmä proti monotónnosti, do ktorej sa väčšina párov môže dostať. Často ste hybnou silou vzťahu. Váš citový život je dosť búrlivý.

Maroš – meniny 11.11 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý. 

Meno Maroš má latinský pôvod a znamená “zasvätený Bohu Mars” – rímsky Boh vojny. 

Maroš odráža silnú osobnosť. Väčšinou sa mu v živote darí. Je pohodový, spoločenský a miluje umenie. Vynakladá všetko úsilie na to, aby získal pozornosť ostatných.  Vždy sa vie pridať na správnu stranu a zmeniť svoj názor v pravý čas.  Vie sa prispôsobiť a konať v súlade s potrebami svojho okolia. Občas býva manipulatívny – má schopnosť bez námahy presvedčiť ostatných o čomkoľvek. Pojem “svedomie” je pre neho väčšinou neznámy a aj preto by z neho bol dobrý politik alebo právnik.  Celý život dokonale kľučkuje medzi nepríjemnosťami. Často pôsobí ako sprostredkovateľ, ktorý sa snaží dávať dokopy nové známosti a tiež spoločenské alebo obchodné stretnutia. Jasne vyjadruje svoje potreby a názory.  Dokáže vysvetliť zložité pojmy spôsobom, ktorý je ľahko pochopiteľný. Má sklony žiť riskantným životným štýlom a  vyhľadávať dobrodružstvo. 

Marta – meniny 29.7 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Marta má aramejský a latinský pôvod a znamená „dáma“. Toto meno nosila aj Svätá Marta – Ježišova učeníčka.

Marta je cieľavedomá,  efektívna a vždy sa snaží využiť prítomný okamih naplno, ale občas sa správa sebadeštruktívne. Zmeny víta s otvorenou náručou a rutiny takzvaného normálneho života ju nesmierne nudia. Je vášnivá a riadi sa inštinktom.  V práci býva dobrá  strategička, ktorá dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje. Pri rozhodovaní sa  často spolieha  na svoju intuíciu. Dokáže  sa veľmi dobre sústrediť aj keď je všade okolo nej chaos. Snaží sa  dosiahnuť hlbšie  porozumenie  o sebe a ľuďoch v jej okolí. Aby odhalila vyššiu stránku svojej povahy, mala by rozvíjať svoje umelecké a tvorivé nadanie.  Vďaka jej veselej povahe býva  obľúbená aj napriek tomu, že z času na čas má tendenciu byť rezervovaná. Ťažko vyjadruje  svoje  vnútorné pocity pred ostatnými, čo často u ostatných vytvára nesprávne predstavy. Často udržiava vzťahy na silu a jej milostný život býva dosť zložitý, čo môže viesť k žiarlivosti. 

Martin – meniny 11.11 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý. 

Meno Martin je odvodené z latinského Martis a znamená “Mars” – rímsky Boh vojny. Toto meno nosil aj Svätý Martin Tourský.

Martin  je  optimistický, spoločenský, inšpiratívny a veľmi zhovorčivý.  Nerád prijíma  rozkazy a chce byť vo vedení. Rád robí  veci okamžite bez plánovania.  Vo svojom úsilí má tendenciu byť rozlietaný a vyhýba sa podradným prácam rutinného a opakujúceho sa charakteru. Je kreatívny a to mu umožňuje nájsť nové riešenia na staré problémy. Dokáže vymýšľať  nápady za chodu a túži po  uznaní  za svoje úsilie. Má tendenciu vyhýbať sa tým, ktorí sú  nečinní pri svojej práci. Ľudia ho vnímajú ako jemného, citlivého a intuitívneho človeka. Draví jedinci v ňom vidia ľahký cieľ. Svojou vášňou a pozornou povahou priťahuje opačné pohlavie. Má zmysel pre krásu a má vynikajúci vkus. Je trpezlivý a chápavý, keď počúva problémy iných ľudí. Jeho živá predstavivosť mu môže sťažiť oddelenie pravdy od klamstva.  Uprednostňuje  rozmanitosť.  

Martina – meniny 9.9

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Martina je latinského pôvodu, ktoré  siaha až k rímskemu bohu Marsovi  a znamená “ bojovná”. Toto meno nosila aj Svätá Martina – patrónka Ríma.

Je svedomitá, usilovná, spoľahlivá detailistka. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, ale v skutočnosti  svoju citlivosť skrýva. Záväzok  berie veľmi vážne a keď sa zapojí do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre ňu dôležitá. Všetko v jej živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivá a bude pracovať krok za krokom aby dosiahla svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti. Nie je impulzívna a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. Martina má výborné organizačné schopnosti. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je metodickáa efektívna. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne. Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než obchod s ktorým je spojené riziko a svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách. Nemá strach zo zodpovednosti.

Matej – meniny 24.2 

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Matej má hebrejský  pôvod a  jeho význam je „Boží dar“ . Toto meno nosil aj Svätý Matej z Judey. 

Je svedomitý, usilovný, spoľahlivý detailista. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane,  no v skutočnosti je veľmi emocionálny muž, ktorý svoju citlivosť skrýva. Záväzok je niečo, čo berie veľmi vážne a keď sa zapojí do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre neho dôležitá. Všetko v jeho živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivý a bude pracovať krok za krokom aby dosiahol svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti. Nie je impulzívny a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. Má výborné organizačné schopnosti. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je metodický a efektívny. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne. Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než obchod s ktorým je spojené riziko a svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách. Nemá strach zo zodpovednosti.

Matilda – meniny 14.3 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť. 

Meno Matilda má nemecký pôvod a znamená “silná v boji”. Toto meno nosila aj Svätá Matilda z Ringelheimu.

Ste kreatívna a umelecky orientovaná. Oceňujete dobrú hudbu, literatúru, umenie, drámu a filozofiu. Často dobrovoľne pracujete na občianskych projektoch. Ste rezervovaná, ale vo vašom osobnom živote, si ostatní túto rezervovanosť a zdržanlivosť často mýlia s chladom a nedostatkom citu. Keďže pre vás nie je ľahké podeliť sa o svoje hlbšie myšlienky a ideály s ostatnými, vo svojom úzkom kruhu máte len pár vybratých priateľov, s ktorými sa cítite najlepšie. V obchodnom svete je vaša rezervovanosť výhodná, pretože pôsobíte autoritatívnejšie. Pokiaľ ide o podnikanie bývate veľmi úspešná, avšak každé víťazstvo si musíte veľmi ťažko vybojovať. Vaše plány sa ale nakoniec vždy uskutočnia, sú vytrvalé a aj keď občas vybuchnú v nepravý čas, predsa sa všetko vyrieši vo váš prospech. Ste idealistický analyzátor a všetko zvyknete študovať do hĺbky. Vyžívate sa vo výskume a uprednostňujete vedecké fakty. Ste  vynikajúca pokiaľ ide o akciové trhy, ktoré zahŕňajú úzku spoluprácu so štatistikami. Máte silný zmysel pre spravodlivosť. Ste výborným rodičom. Máte skvelú intuíciu a môžete byť dokonca jasnovidkou! Napriek tomu musíte byť opatrná, pretože vaša živá predstavivosť, vám môže sťažiť oddelenie pravdy od klamstva. 

Matúš – meniny – 21.9  

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom. 

Meno Matúš má hebrejský pôvod a znamená “dar Boha”. Toto meno nosil aj Svätý Matúš – jeden z dvanástich apoštolov. 

Matúš   je sebavedomý, diplomatický, vplyvný a má schopnosti vodcu. Má sklony k workoholizmu. Dobre sa orientuje  v rôznych témach a vie prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Je systematický a ctí  si tradície. Uprednostňuje rozmanitosť,  je nepokojný a má rád keď sú veci v pohybe.  Je nesmierne intuitívny a má nekonečnú predstavivosť, ktorá mu umožňuje stať sa dobrým  umelcom. Jeho schopnosť spájať vedomé a nevedomé mu  umožňuje vytvárať imaginárne svety. Takéto zručnosti sú potrebné pre dobrých spisovateľov. Je mimoriadne vnímavý k pocitom iných a ostatní sa mu často zverujú kvôli jeho skvelým schopnostiam načúvať a poradiť. Môže sa stať skvelým duchovným sprievodcom, fantastickým psychológom, alebo veľmi dobrým lekárom.  Často sa špecializuje na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia. 

Maximilián – meniny 12.10  

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť.

Maximilián je meno latinského pôvodu, čo znamená „najväčší“. Toto meno nosil aj Svätý Maximilián Kolbe.

Muž s týmto menom pôsobí veľmi uzavreto, rezervovane a hanblivo. Vo svojom živote sa riadi viac emóciami ako logikou,  čo často vedie k chaotickým situáciám. Z tohoto dôvodu býva  náladový a   preto je potrebné, aby sa už v detstve naučil lepšie zvládať svoje emócie. Je nedôverčivý a občas aj veľmi sarkastický no napriek tomu má   priateľstvo  v jeho živote dôležité miesto. Jeho najväčším problémom sú jeho požiadavky voči sebe a ostatným. Ak si určí  svoje priority, potom nájde bezpečný a stabilný život. V opačnom prípade bude celý život zúfalo hľadať šťastie (hoci šťastie už dávno môže byť vedľa neho)!  Celý život dokáže milovať tajne a dlho trvá, kým sa odhodlá prejaviť svoje city navonok. Vie sa veľmi dobre orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Avšak potrebuje mať pocit bezpečia a istoty na to, aby mohol  dosahovať dobré výsledky. Napriek tomu, že často pracuje usporiadane a neorganizovane zároveň (čím je vo svojej podstate  svojim spôsobom nenahraditeľným) a má svoj vlastný rytmus, dokáže vždy podať dobrý výkon na profesionálnej úrovni. Rešpektuje zákony a zavedený poriadok, čo z neho robí dobrého pracovníka.  Peniaze vníma iba ako prostriedok na nasýtenie svojich túžob, čo spôsobuje finančnú nerovnováhu.  

Mária – meniny 12.9  

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť.

Význam mena Mária má latinský pôvod a má viac významov ako napr. „morská kvapka, horká alebo milovaná“.  Toto meno nosila aj  svätá Mária – patrónka čistoty, alebo aj Panna Mária. 

Žena s týmto menom pôsobí veľmi uzavreto, rezervovane a hanblivo. Vo svojom živote sa riadi viac emóciami ako logikou,  čo často vedie k chaotickým situáciám. Z tohto dôvodu býva  náladová a   preto je potrebné, aby sa už v detstve naučila lepšie zvládať svoje emócie. Je nedôverčivá a občas aj veľmi sarkastická no napriek tomu má   priateľstvo  v jej živote dôležité miesto. Jej najväčším problémom sú jej požiadavky voči sebe a ostatným. Ak si Mária určí  svoje priority, potom nájde bezpečný a stabilný život. V opačnom prípade bude celý život zúfalo hľadať šťastie (hoci šťastie už dávno môže byť vedľa nej)!  Celý život dokáže milovať tajne a dlho trvá, kým sa odhodlá prejaviť svoje city navonok. Vie sa veľmi dobre orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Avšak potrebuje mať pocit bezpečia a istoty na to, aby mohola  dosahovať dobré výsledky. Napriek tomu, že často pracuje usporiadane a neorganizovane zároveň a má svoj vlastný rytmus, dokáže vždy podať dobrý výkon na profesionálnej úrovni. Rešpektuje zákony a zavedený poriadok. Peniaze vníma iba ako prostriedok na nasýtenie svojich túžob, čo spôsobuje finančnú nerovnováhu.

Mário – meniny 19.1 

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Mário je odvodené z latinského mena Marius a znamená “zasvätený Marsu“. 

Mário je sebavedomá a silná osobnosť. Je diplomatický,  vplyvný a  má schopnosti vodcu. Vie sa dobre orientovať v rôznych témach a vie prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Voči ostatným ľuďom je vnímavý a túto svoju schopnosť využíva pri výbere svojho bližšieho okolia. Keď dostane priestor, dokáže dosiahnuť tie najúžasnejšie úspechy. Svojim rozprávačským talentom dokáže ostatných očariť. Ľudia ho  vnímajú ako  človeka, ktorý je pôsobivý, elegantný a noblesný. Bol by z neho dobrý herec pretože aj keď je otvorený predsa len nie vždy vieme predvídať jeho činy. Dokáže v sebe ukrývať nie dve, ale niekedy až tri osobnosti, z ktorých každá je iná a má iné životné hodnoty. Doma medzi svojimi blízkymi môže konať a myslieť inak, ako medzi cudzími, teda nikto nedokáže presne povedať, čo je zač. Uprednostňuje rozmanitosť je nepokojný a má rád keď sú veci v pohybe. 

Poznámka: Ak človek s týmto menom používa oslovenie Majo, alebo Maroš – potom sú vibrácie jeho mena 3 – čo znamená, že svojho nositeľa ovplyvňuje iným spôsobom.

Medard – meniny 8.6 

Aktívnym číslom tohto mena je 9 – zmyselný, ľudský, idealista, láskavý, oddaný.

Meno Medard je germánskeho  pôvodu  a jeho význam je „mocný“, „statočný“. Toto meno nosil aj Svätý Medardus.

Medard je humanitárny a veľkorysý muž, ktorý si cení rodinné hodnoty a tradície. Pri spoznávaní nových ľudí si drží odstup a je  rezervovaný. Trvá nejaký čas, kým si ľudí pustí k telu. Zvyčajne má  malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne je spoločenský a nemá problém s obetovaním sa  v prospech svojich priateľov a rodiny. Jeho  záujem o psychológiu môže pozdvihnúť jeho  pozorovacie a dedukčné schopnosti na úplne inú úroveň. Jeho citlivosť mu umožňuje  pochopiť pocity iných ľudí, ale na druhej strane je to jeho najväčšia slabosť. Má tendenciu zobrať si na seba príliš veľké bremeno  zodpovednosti za iných. V práci býva  rebelom, avšak pokiaľ má  slobodu pohybu a môže sa sám rozhodovať, nebráni mu to pracovať v tíme pod niekým iným. Nemá rád monotónnosť,  neustále túži  po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Obzvlášť dobre funguje v kreatívnych profesiách. Má bystrú myseľ a dokáže vidieť  situácie z rôznych uhlov. Pred tým než niečo urobí, tak veci  starostlivo zváži.  Je inštinktívnym typom  človeka, ktorý sa potrebuje naučiť, dôverovať svojej intuícii.  Finančne jeho  cesta pozostáva z vzostupov a pádov. 

Melánia – meniny 30.6

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Melánia má grécky pôvod a  znamená „ čierna, tmavá “. Toto meno nosila aj Svätá Melánia.

Ste známa svojím šarmom a príťažlivosťou pre opačné pohlavie. Tvrdo pracujete, aby ste dosiahli svoje ciele, získali majetok a pravdepodobne budete perfekcionistka. S peniazmi ste v podstate šetrná. Máte veľké ambície, ste súťaživá   a zvyčajne ste veľmi úspešná. Máte vodcovské vlastnosti a ostatní sa väčšinou podriadia  vašej autorite. Preberanie nových povinností je pre vás samozrejmosťou. Neustále hľadáte nové výzvy, aby ste ukázali svoj talent. Dokonca aj zoči-voči porážkam nikdy nezaváhate a jednoducho idete ďalej smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Ste očarujúca aj agresívna. Na povrchu pôsobíte pokojne a vyrovnane, no pod povrchom ste nepokojná a trochu nervózna. Ste kompatibilná, pracovitá a viete, ako si udržať peniaze. Milujete večierky a iné veľké stretnutia. Vážite si priateľov a blízkych, ale to je práve dôvod prečo  sa často zamotávate do problémov a životov iných. Máte tendenciu žiť rýchlo. Ste nezávislá, temperamentná, rýchla a podnikavá od prírody, ale ste aj priama a neznášate pokrytectvo. Pozor na svoju impulzívnosť a výbuchy hnevu.

Metod – meniny 5.7 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Meno Metod pochádza z gréčtiny a znamená “metóda”. Toto meno nosil aj Svätý Metod z Byzantskej ríše.

Metod je prirodzene tvorivý. Často je vyzvaný ostatnými, aby vniesol poriadok do vecí alebo ich zosúladil, pretože má vrodenú schopnosť vysvetliť zložité pojmy spôsobom, ktoré sú  ľahko pochopiteľné. Bez akejkoľvek námahy dokáže presvedčiť ostatných takmer o čomkoľvek. Občas sa zdá, že je plachý, ale v skutočnosti vás potrebuje len viac spoznať. Fascinuje ostatných svojou kreativitou, najmä v písaní. Túži pomáhať a starať sa o tých, ktorých  má rád. Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa posunuli v živote ďalej. Dokonca je ochotný obetovať sa v prospech iných. Ľudia ho vnímajú  ako niekoho, kto je sympatický, súcitný a veľkorysý.  Cítia sa s  ním dobre a vedia, že s ním  môžu počítať ako s oporou.  Cení  si rodinné hodnoty a tradície. Nestará  sa o módu. Keď sa jedná o prácu, nezastaví  sa, kým nedokončí  svoju úlohu. Dobre zapadne na štruktúrované pracovisko a vďaka tomu sa bude cítiť finančne stabilný. Má rozumný a praktický postoj k životu.

Michaela – meniny 29.9 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, zmysel pre priateľstvo.

Meno Michaela má hebrejský pôvod a význam tohto mena je “kto je ako Boh”. 

Michaela oceňuje luxus a eleganciu. Je  inteligentná,  intuitívna, cieľavedomá a ambiciózna. Je idealistka a má  silnú túžbu slúžiť ľudstvu. Túži po náklonnosti, ale málokedy nájde  niekoho, kto rozumie jej povahe. Hlboko ju dojímajú krásy života, najmä prírody. Má tendenciu  hľadať vo všetkom pravdu. Pri hľadaní pravdy sa nevyhýba ani spiritualite, ale uprednostňuje vedecké fakty. Často prežíva  vnútorné turbulencie pri neschopnosti povedať, čo má  na mysli a potom trpí veľkou osamelosťou kvôli nedorozumeniam.  Má tendencie správať sa náladovo – jednu minútu je veľmi inšpirovaná, potom rezervovaná a depresívna.  Sú chvíle, keď je pre ňu oveľa jednoduchšie vyjadriť svoje hlbšie myšlienky a pocity písaním ako verbálne.  Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je ochotná obetovať sa v prospech iných a pokiaľ je požiadaná, rada  pomôže iným. Často sa snaží zakryť vnútorný strach a slabosť.  Ľudia ju vnímajú ako dôstojnú, výnimočnú, sebestačnú a  priekopnícku. Ak niečo začne, dotiahne to do konca. Jej schopnosť  sústredenia je úžasná, pretože sa dokáže sústrediť aj v najväčšom chaose. Má rozumný a praktický postoj k životu a rada si zafilozofuje.  Svoje schopnosti dokáže prejaviť v rôznych oblastiach.

Michal – meniny 29.9 

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Michal má hebrejský pôvod a znamená “kto je ako Boh”.

Ste nezávislý, temperamentný, rýchly a podnikavý od prírody. Neznášate pokrytectvo. Váš citový život môže byť  dosť búrlivý, pretože túžite po slobode.  Ako vodcovský typ sa často pokúšate spochybňovať zavedený poriadok alebo autoritu. Vedúca pozícia vám ponúka oveľa väčší komfort ako byť podriadený niekomu inému. Vaše vodcovské vlastnosti,  vám pomáhajú riešiť problémy popredným spôsobom myslenia dopredu.  Ste súťaživý typ, ktorý zo seba vydá všetko  čo má,  len aby vyhral a ani zoči-voči porážkam nikdy nezaváhate a jednoducho idete ďalej smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Vďaka skúsenostiam s vedením ľudí sa cítite silný a prináša vám to veľké potešenie. Často zo seba vydáte všetko, keď sa sústredíte na úlohu.  Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Namiesto toho hľadáte nové výzvy, aby ste ukázali svoj talent.  Mal  by ste sa naučiť prijať ponúknutú pomoc. 

Mikuláš  – meniny 6.12 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Mikuláš pochádza zo starogréckeho Nikolaos a znamená “víťazstvo ľudu”. Toto meno nosil aj Svätý Mikuláš z Myry.

Máte analytickú a bystrú myseľ, ste kreatívny, všestranný, originálny a nezávislý.
Máte veľké ambície a je pre vás ťažké byť tolerantný a chápavý k tým, ktorí sú od prírody pomalší. Ste veľmi sebavedomý a myslíte si, že dokážete všetko, čo si zaumienite. Avšak často sa púšťate do projektov, ktoré potom nedokončíte a to vám potom spôsobuje zbytočné finančné straty a trpké skúsenosti. Rád sa obklopujete novými a peknými vecami. Najšťastnejší by ste boli na pozíciách, kde sa môžete slobodne vyjadrovať. Neznášate rutinu. Sloboda a nezávislosť sú vašou najvyššou prioritou a pokiaľ sa vás niekto pokúsi obmedziť potom môže počítať s tým, že s ním veľmi rýchlo ukončíte priateľstvo.  Dokážete sa veľmi dobre sústrediť a máte vynikajúcu pamäť. Viete veľmi rýchlo reagovať na vznikajúce problémy a hneď ich aj riešiť. Trpezlivosť nie je vaša silná stránka. Máte rád zmeny a rád cestujete. Ste milovníkom lásky a potrebujete sa cítiť milovaný alebo obdivovaný.V každom vzťahu ste vášnivý, aj keď ide len o krátke dobrodružstvo. Väčšinou nie ste príkladom lojality a stability. V mladosti je váš citový život búrlivý. Stabilný vzťah si vybudujete   až  v neskoršom veku. 

Milada – meniny 29.12

Číslo 22 hovorí o človeku, ktorý je ctižiadostivý, idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Milada má slovanský pôvod a znamená “mladá, milá”. 

Milady sú výnimočné ženy. Vo svojom osobnom živote pôsobia veľmi jemne a žensky, túžia po nehe a láske. V ich povahe je však aj jedna výrazná črta a tou je ambicióznosť. Musia prekonať svoju vrodenú hádavosť a agresivitu vo vzťahu k ženám.  Za každú cenu sa chcú dostať do popredia, získať si uznanie a nájsť si cestu k úspechu. Nič im nezabráni dosiahnuť to, čo chcú a sú schopné kvôli tomu obetovať všetko a všetkých. Nevedia znášať podpriemernosť u svojich blízkych, ani vo svojom okolí, myslia  si, že ak sú schopné oni sami výkonov, ktoré iných udivujú, tak aj ostatní by to mohli dokázať. Vedia neuveriteľne ovplyvňovať iných, intrigovať a podrazia aj najlepšiu priateľku, ak cítia, že im stojí v ceste. Ak je potrebné dostať sa niekam pomocou iných mužov, nebránia sa nevere. Pre nich to nie je nič zlé,  využijú každý prostriedok na to, aby sa presadili. Sú zvedavé a majú dobré pozorovacie schopnosti, ktoré im umožňujú správne analyzovať situácie. Riešenie duševných alebo fyzických hádaniek je pre ne prirodzené.  Túžia po slobode ale zároveň majú  potrebu mať domovský prístav. Nevýhodou ich osobností je tvrdohlavosť. Sú komunikatívne a  často vedia  viac, ako povedia. Vďaka ich hyperaktivite  majú problém nájsť emocionálnu rovnováhu. Najvyššou prioritou v ich živote sú  materialistické túžby a priania.   Majú radi zmeny. Sú intuitívnymi  idealistkami, ktoré potrebujú uznanie, aby cítili naplnenie.

Milan – meniny 27.11 

Číslo 22 hovorí o človeku, ktorý je ctižiadostivý, idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Milan má slovanský pôvod a jeho význam je “milý”.  

Milan je ambiciózny, vtipný, charizmatický a spoločenský. Túži po slobode ale zároveň potrebuje domovský prístav. Bude dlho trvať, kým nájde tú pravú. Svoje rodinné šťastie si bude vždy žiarlivo strážiť a beda tomu, kto v ňom prebudí zúrivosť.  Nevýhodou jeho osobností je tvrdohlavosť. Je komunikatívny a  často vie  viac, ako povie. Vďaka jeho hyperaktivite  má problém nájsť emocionálnu rovnováhu. Najvyššou prioritou v jeho živote sú  materialistické túžby a priania.   Za každú cenu sa chce dostať do popredia, získať si uznanie a nájsť si cestu k úspechu. Nič mu nezabráni dosiahnuť to, čo chce a je schopný kvôli tomu obetovať všetko a všetkých. Vie neuveriteľne ovplyvňovať iných a nebráni sa intrigám, alebo podrazom ak cíti, že mu niekto stojí v ceste.  Má rád zmeny. Potrebuje uznanie, aby cítil  naplnenie.  Ak sa vyhne alkoholu, potom nikdy nič nebude preňho nedosiahnuteľné. Či už pôjde o lásku, alebo o kariéru – stačí, ak si všetko premyslí a dokáže čo len bude chcieť. 

Milena – meniny 9.4 

Aktívnym číslom tohto mena je 9 – zmyselný, ľudský, idealista, láskavý, oddaný.

Milena  je ženské menoslovanského pôvodu a znamená „milostivá,príjemná, drahá“.

Milena  je výrazná osobnosť so silným a nezávislým charakterom. Vďaka organizačnému talentu a  silnej energii zastáva vedúce úlohy a vo svojej profesii dosahuje veľké úspechy. Pokiaľ má dostatok priestoru na využitie svojej kreativity a rozhodovania sa, dokáže pracovať aj v tíme pod niekým iným. Nemá rada  monotónnosť,  neustále túži  po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Obzvlášť dobre funguje v kreatívnych profesiách. Má bystrú myseľ a dokáže vidieť  situácie z rôznych uhlov. Pred tým než niečo urobí, tak veci  starostlivo zváži.  Je inštinktívnym typom  človeka, ktorý sa potrebuje naučiť, dôverovať svojej intuícii.  Pri spoznávaní nových ľudí si drží odstup a je  rezervovaná. Trvá nejaký čas, kým si ľudí pustí k telu. Zvyčajne má  malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne je spoločenská a nemá problém s obetovaním sa  v prospech svojich priateľov a rodiny. Cení rodinné hodnoty a tradície. Jej záujem o psychológiu môže pozdvihnúť jej  pozorovacie a dedukčné schopnosti na úplne inú úroveň. Jej citlivosť jej umožňuje  pochopiť pocity iných ľudí, ale na druhej strane je to jej najväčšia slabosť.

Milica – meniny 17.8 

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Milica má slovanský pôvod a znamená”milovaná”. Toto meno nosila aj Milica Hrebeljanović – srbská kráľovná.

Milica málokedy používa  svoje meno v kalendárnej forme, no je to škoda. Ochudobňuje sa tak o pozitívne vibrácie a preto by mala zvážiť, či by nebolo vhodné  mať radšej úspech v živote, ako peknú zdrobneninu, či prezývku. Ak si ponechá svoje meno v kalendárnej forme, potom je Milica sebavedomá a diplomatická žena, ktorá má schopnosti vodcu. Vie sa dobre orientovať v rôznych témach a vie prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach.  Má dobrú intuíciu a pokiaľ ju bude rozvíjať,  môžu sa u nej  objaviť  jasnovidné schopnosti.  Často sa špecializuje  na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia. Je mimoriadne vnímavá k pocitom iných a ostatní sa jej často zverujú kvôli jej skvelým schopnostiam načúvať a poradiť. Vďaka svojej empatii a intuícii  by z nej mohla  byť dobrá psychologička, alebo lekárka.   Keď Milica  dostane priestor na vyjadrenie, dokáže dosiahnuť veľké úspechy.  Má priateľov z každého prostredia. Nemá rada  príkazy, hierarchiu, zavedený poriadok a kritikom nevenuje pozornosť. Z každej situácie dokáže  vyťažiť to najlepšie. Uprednostňuje  rozmanitosť, je nepokojná a má rada keď sú veci v pohybe.

Miloslava – meniny 17.2 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Miloslava má slovanský pôvod a znamená “milosť a sláva”. 

Dokážete sa veľmi dobre sústrediť a máte vynikajúcu pamäť. Ste veľmi sebavedomá a myslíte si, že dokážete všetko, čo si zaumienite. Avšak často sa púšťate do projektov, ktoré potom nedokončíte a to vám potom spôsobuje zbytočné finančné straty a trpké skúsenosti. Najšťastnejšia by ste boli na pozíciách, kde sa môžete slobodne vyjadrovať. Rada sa obklopujete novými a peknými vecami.  Neznášate rutinu. Sloboda a nezávislosť sú vašou najvyššou prioritou a pokiaľ sa vás niekto pokúsi obmedziť, potom môže počítať s tým, že s ním veľmi rýchlo ukončíte priateľstvo.  Trpezlivosť nie je vaša silná stránka. Máte rada zmeny a rada cestujete. Potrebujete sa cítiť milovaná alebo obdivovaná.V každom vzťahu ste vášnivá aj keď ide len o krátke dobrodružstvo. Väčšinou nie ste príkladom lojality a stability. V mladosti je váš citový život búrlivý a stabilný vzťah si vybudujete   až  v neskoršom veku. Dlho Vám trvá kým prekonáte hriechy mladosti a začnete sa správať dospelejšie. Snažíte  sa nájsť nejakého človeka, ktorý by Vám pomáhal a niesol za Vás zodpovednosť. Neznášate priveľa obmedzovaní a starostí o financie, preto musíte mať pri sebe  vždy oporu. Máte veľké ambície a je pre vás ťažké byť tolerantná a chápavá k tým, ktorí sú od prírody pomalší. Nikdy nie ste úplne opustená a  vždy budete  mať okolo seba aspoň dvoch – troch ľudí, ktorí Vám budú ochotne pomáhať  žehliť vaše prehrešky.  

Miloslav – meniny 3.7 

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Miloslav ma slovanský pôvod a jeho význam je “milosrdný” a “sláva”.

Miloslav je zvyčajne obdarený úžasnými manažérskymi schopnosťami. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty a trpezlivo riešiť komplikované situácie. Je disciplinovaný, praktický, spoľahlivý, pracovitý a šetrný. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi emocionálny muž, ktorý svoju citlivosť skrýva.   Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne. Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách. Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie veľmi vážne a keď sa zapojí do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre neho dôležitá. Všetko v jeho živote sa točí okolo stability a bezpečia. Rád sa stará o druhých a často je vyzývaný k tomu, aby uzmieril rozhádaných ľudí.  Je lojálny. Problémy rieši s trpezlivosťou. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivý a bude pracovať krok za krokom aby dosiahol  svoje ciele.  Má rád prírodu a je kreatívny. 

Milota – meniny 11.7 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, zmysel pre priateľstvo.

Meno Milota má slovanský pôvod a význam tohto mena je “milovaná”. 

Milota má filozofické kvality a  a vynikajúce analytické myslenie. Má potrebu hľadať vo všetkom pravdu a preto sa snaží analyzovať všetko okolo seba. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by z nej mohla byť dobrá  vyšetrovateľka, prokurátorka alebo novinárka.  Má dobrú intuíciu, býva veľmi opatrná a vždy sa snaží veci dotiahnuť do konca. Dokáže sa sústrediť   aj v najväčšom chaose. Je veľmi učenlivá, štruktúrovaná a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži. Nič nerobí náhodne.   Rutiny normálneho života ju nudia.  Svoje vnútorné strachy a obavy dokáže veľmi dobre skrývať. Jej myseľ zvyčajne žije vo „svete snov“, kde je schopná posúvať udalosti alebo veci tak, ako sa jej  páči. Dokáže sa poučiť z chýb svojho okolia a tieto skúsenosti aplikovať vo svojom živote. Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom. Miluje cestovanie.

Miloš – meniny 23.1 

Aktívnym číslom tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Miloš má slovanský pôvod znamená “drahý”, alebo “milovaný. Niektorí sa však domnievajú, že názov súvisí s latinským slovom „miles“, ktorého význam je „vojak“, alebo so starogréckym slovom „milos“, ktorého význam je „tisový kvet“. Už vo svojej mladosti sa prejavujete ako silná osobnosť, ale dlho Vám trvá, kým nájdete samého seba a začnete  konať cieľavedome. Najprv  si musíte  prejsť sklamaniami, neúspechmi, ťažkosťami a zradami, aby ste spoznal nielen iných, no najmä sám seba a svoje možnosti. Vaša  budúcnosť je plná vzostupov a pádov, ale nakoniec sa dostanete k svojmu cieľu a dokážete sa uplatniť.  Vaše meno Vám dáva  analytickú a bystrú myseľ, kreativitu, všestrannosť, originalitu a nezávislosť. Na základe svojej minulosti a vašeho osobného rastu, máte  veľké ambície.  Ste veľmi sebavedomý a myslíte si, že dokážete všetko, čo si zaumienite. Avšak často sa púšťate do projektov, ktoré potom nedokončíte a to vám potom spôsobuje zbytočné finančné straty a trpké skúsenosti. Rád sa obklopujete novými a peknými vecami. Najšťastnejší by ste boli na pozíciách, kde sa môžete slobodne vyjadrovať. Neznášate rutinu. Sloboda a nezávislosť sú vašou najvyššou prioritou a pokiaľ sa vás niekto pokúsi obmedziť potom môže počítať s tým, že s ním veľmi rýchlo ukončíte priateľstvo.  Dokážete sa veľmi dobre sústrediť a máte vynikajúcu pamäť. Viete veľmi rýchlo reagovať na vznikajúce problémy a hneď ich aj riešiť. Trpezlivosť nie je vaša silná stránka. Máte rád zmeny a rád cestujete. Ste milovníkom lásky a potrebujete sa cítiť milovaný alebo obdivovaný.V každom vzťahu ste vášnivý, aj keď ide len o krátke dobrodružstvo. Väčšinou nie ste príkladom lojality a stability. V mladosti je váš citový život búrlivý. Stabilný vzťah si vybudujete   až  v neskoršom veku. 

Miriama – meniny 8.9 

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Miriama  má hebrejský pôvod a  znamená „“milovaná bohom“.  

Máte  priekopníckeho ducha. Ste rodený vodca, ktorý je  orientovaný na úspech. Snažíte sa všetko analyzovať do hĺbky a dokážete sa sústrediť sa na jemnejšie detaily projektu alebo podniku. Mentálna sila je jednou z vašich najväčších zbraní a viete ju aj veľmi dobre použiť. Najlepšie sa vám  pracuje keď ste sama, alebo v  tíme kde ste líderkou. Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Ani zoči-voči porážkam nikdy nezaváhate a jednoducho idete ďalej, smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Ste súťaživá a zvyčajne dáte  všetko  čo máte a ešte aj niečo navyše, len aby ste dokázala každému a aj sebe, že ste najlepšia.  Málokedy zažijete pokoj mysle, ktorý prichádza s vyrovnaným myslením a emocionálnou kontrolou. Váš finančný život sa  skladá z vrcholov a pádov, pretože keď objavíte niečo, čo sa vám páči, je pre vás veľmi ťažké potlačiť svoje túžby. Ste rada stredobodom pozornosti a máte dobrý zmysel pre humor. Ľudia vás vnímajú ako  človeka plného života, povznášajúceho,  inšpirujúceho a očarujúceho. Máte rada prírodu a nachádzate v nej inšpiráciu. Máte sklon bojovať proti láske, najmä proti monotónnosti, do ktorej sa väčšina párov môže dostať. Často ste hybnou silou vzťahu. Váš citový život je dosť búrlivý.

Miroslava – meniny 5.4

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Miroslava má slovanský pôvod a znamená “mier a sláva”.

Miroslava je sebavedomá a silná osobnosť. Je diplomatická,  vplyvná a  má schopnosti vodcu.  Má v sebe autoritatívnu črtu a vie iných inšpirovať a  nadchnúť. Často pohne aj s človekom, ktorý sa na všetko díva negatívne. Má toľko energie, chuti do boja a odhodlanie nevzdávať sa, že všetci okolo bývajú jej povahou nadšení. Je spoločenská a má priateľov z každého prostredia. Rada pomáha iným, ale nikdy nie zadarmo. Snaží sa o usporiadaný a prehľadný život, aby sa nemusela zaoberať mnohými záležitosťami naraz a aby mala dostatok času na akúkoľvek činnosť. Kvôli jej idealistickým presvedčeniam a snahám pomôcť každému, si myslí, že vie čo je pre ostatných najlepšie. Je typom ľudí, ktorí vám chcú pomôcť aj keď o to nestojíte. Nemá rada príkazy, hierarchiu, zavedený poriadok a kritikom nevenuje pozornosť. V láske a citoch sa správa rovnako energicky a autoritatívne, čo žiadnemu mužovi priveľmi neimponuje. Preto dlho trvá, kým nájde takého muža, ktorý je bude vyhovovať a dokáže zvládnuť jej správanie, usmerniť jej energiu a skrotiť jej panovačnosť.Nemôže byť šťastná po boku neistého a nespoľahlivého muža, musí si svojho vyvoleného vážiť a obdivovať ho.  

Miroslav – meniny 29.3 

Aktívnym číslom tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Miroslav má slovanský pôvod a znamená “mier a sláva”. 

Ste nezávislý, temperamentný, rýchly a podnikavý od prírody. Neznášate pokrytectvo. Váš citový život môže byť  dosť búrlivý, pretože túžite po slobode.  Ako vodcovský typ sa často pokúšate spochybňovať zavedený poriadok alebo autoritu. Vedúca pozícia vám ponúka oveľa väčší komfort ako keby ste mal  byť podriadený niekomu inému. Vaše vodcovské vlastnosti,  vám pomáhajú riešiť problémy popredným spôsobom myslenia dopredu.  Ste súťaživý typ, ktorý zo seba vydá všetko  čo má,  len aby vyhral.  Vďaka skúsenostiam s vedením ľudí sa cítite silný a prináša vám to veľké potešenie. Často zo seba vydáte všetko, keď sa sústredíte na úlohu.  Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Namiesto toho hľadáte nové výzvy, aby ste ukázali svoj talent.  Mal  by ste sa naučiť prijať ponúknutú pomoc. Nie ste samotár, rád sa obklopujete ľuďmi, ale pokiaľ vás niekto sklame, viete sa pomstiť.

Mojmír – meniny 14.8 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť.

Význam mena Mojmír je odvodené od slovanských prvkov moji s významom „môj“ a miru s významom “ mier“ alebo „svet“.  Toto meno nosil aj Mojmír I. Moravský.

Muž s týmto menom pôsobí veľmi uzavreto, rezervovane a hanblivo. Vo svojom živote sa riadi viac emóciami ako logikou,  čo často vedie k chaotickým situáciám. Z tohoto dôvodu býva  náladový a   preto je potrebné, aby sa už v detstve naučil lepšie zvládať svoje emócie. Je nedôverčivý a občas aj veľmi sarkastický no napriek tomu má   priateľstvo  v jeho živote dôležité miesto. Jeho najväčším problémom sú jeho požiadavky voči sebe a ostatným. Ak si Mojmír určí  svoje priority, potom nájde bezpečný a stabilný život. V opačnom prípade bude celý život zúfalo hľadať šťastie (hoci šťastie už dávno môže byť vedľa neho)!  Celý život dokáže milovať tajne a dlho trvá, kým sa odhodlá prejaviť svoje city navonok. Vie sa veľmi dobre orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Avšak potrebuje mať pocit bezpečia a istoty na to, aby mohol  dosahovať dobré výsledky. Napriek tomu, že často pracuje usporiadane a neorganizovane zároveň (čím je vo svojej podstate  svojim spôsobom nenahraditeľným) a má svoj vlastný rytmus, dokáže vždy podať dobrý výkon na profesionálnej úrovni. Rešpektuje zákony a zavedený poriadok, čo z neho robí dobrého pracovníka.  Peniaze vníma iba ako prostriedok na nasýtenie svojich túžob, čo spôsobuje finančnú nerovnováhu.

Monika – meniny 7.5 

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselná, ľudská, idealistka, láskavá, oddaná

Monika je nemecká forma mena Monica a pochádza z latinského slova, ktoré znamená „poradkyňa. Toto meno nosila aj Svätá Monika z Thagasty, ktorá je patrónkou trpezlivosti, vydatých žien, matiek, manželiek, vdov, alkoholikov,  problémových manželstiev a  neposlušných  detí.

Ste spoločenský človek, ale svojich priateľov si v vyberáte. Zvyčajne máte malú skupinu úprimných priateľov. Ste emotívny človek, o ktorom je známe, že je veľkorysý a altruistický. Ľudia vás vnímajú ako dôveryhodného a intuitívneho človeka, ktorý má  zmysel pre krásu a vynikajúci vkus.     Vnímanie pocitov iných ľudí na hlbšej úrovni vám umožňuje vaša výrazná empatia. To vám v podstate umožní čítať v ostatných ako v otvorenej knihe.  Váš záujem o psychológiu môže pozdvihnúť vaše pozorovacie a dedukčné schopnosti na úplne inú úroveň. Niekedy  ste až príliš priama alebo úprimná, čo vám môže spôsobovať ťažkosti. Nemáte rada monotónnosť, túžite po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Odmietnutie podriadiť sa zavedeným poriadkom vám nebráni pracovať v tíme pod niekým iným, pokiaľ máte slobodu pohybu a dokážete sa sama rozhodovať. Peniaze sú len prostriedkom na dosiahnutie vašich túžob. Ak sa niekedy vyskytne situácia, kde si musíte vybrať medzi vnútorným pokojom alebo peniazmi, väčšinou si vyberiete harmóniu. Ste idealistka, ktorá sníva o živote v harmonickom svete. Ľudia s týmto menom majú tendenciu byť prirodzene lojálni a súcitní. Ďalšie rozvíjanie týchto vlastností môže byť prospešné.

Móric – meniny 22.9 

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Móric  má etnický  pôvod, ktorý je odvodený z latinského „Maurus“, čo znamená „patriaci k ľuďom Maurov“.

Móric je  obdarený úžasnými manažérskymi schopnosťami. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty a trpezlivo riešiť komplikované situácie. Je disciplinovaný, praktický, spoľahlivý, pracovitý a šetrný. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi emocionálny muž, ktorý svoju citlivosť skrýva.   Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne. Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách. Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie veľmi vážne a keď sa zapojí do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre neho dôležitá. Všetko v jeho živote sa točí okolo stability a bezpečia. Rád sa stará o druhých a často je vyzývaný k tomu, aby uzmieril rozhádaných ľudí.  Je lojálny. Problémy rieši s trpezlivosťou. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivý a bude pracovať krok za krokom aby dosiahol  svoje ciele.  Má rád prírodu a je kreatívny.  

Nadežda – meniny 23.12

Aktívnym číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Nadežda má slovanský pôvod a znamená “nádej”. Toto meno nosila aj Svätá Nadežda Rímska.

Máte  priekopníckeho ducha. Ste rodený vodca, ktorý je  orientovaný na úspech. Snažíte sa všetko analyzovať do hĺbky a dokážete sa sústrediť sa na jemnejšie detaily projektu alebo podniku. Mentálna sila je jednou z vašich najväčších zbraní a viete ju aj veľmi dobre použiť. Najlepšie sa vám  pracuje keď ste sama, alebo v  tíme kde ste líderkou. Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Ani zoči-voči porážkam nikdy nezaváhate a jednoducho idete ďalej, smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Ste súťaživá a zvyčajne dáte  všetko  čo máte a ešte aj niečo navyše, len aby ste dokázala každému a aj sebe, že ste najlepšia.  Málokedy zažijete pokoj mysle, ktorý prichádza s vyrovnaným myslením a emocionálnou kontrolou. Váš finančný život sa  skladá z vrcholov a pádov, pretože keď objavíte niečo, čo sa vám páči, je pre vás veľmi ťažké potlačiť svoje túžby. Ste rada stredobodom pozornosti a máte dobrý zmysel pre humor. Ľudia vás vnímajú ako  človeka plného života, povznášajúceho,  inšpirujúceho a očarujúceho. Máte rada prírodu a nachádzate v nej inšpiráciu. Máte sklon bojovať proti láske, najmä proti monotónnosti, do ktorej sa väčšina párov môže dostať. Často ste hybnou silou vzťahu. Váš citový život je dosť búrlivý.

Nataša – meniny 17.1 

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom. 

Meno Nataša má slovanský pôvod a znamená “narodeniny Pána”, alebo “narodená na Vianoce”.

Nataša je sebavedomá a silná osobnosť. Je diplomatická,  vplyvná a  má schopnosti vodcu.  Má v sebe autoritatívnu črtu a vie iných inšpirovať a  nadchnúť. Často pohne aj s človekom, ktorý sa na všetko díva negatívne. Má toľko energie, chuti do boja a odhodlanie nevzdávať sa, že všetci okolo bývajú jej povahou nadšení. Je spoločenská a má priateľov z každého prostredia. Rada pomáha iným, ale nikdy nie zadarmo. Snaží sa o usporiadaný a prehľadný život, aby sa nemusela zaoberať mnohými záležitosťami naraz a aby mala dostatok času na akúkoľvek činnosť. Kvôli jej idealistickým presvedčeniam a snahám pomôcť každému, si myslí, že vie čo je pre ostatných najlepšie. Je typom ľudí, ktorí vám chcú pomôcť aj keď o to nestojíte. Nemá rada príkazy, hierarchiu, zavedený poriadok a kritikom nevenuje pozornosť. V láske a citoch sa správa rovnako energicky a autoritatívne, čo žiadnemu mužovi priveľmi neimponuje. Preto dlho trvá, kým nájde takého muža, ktorý je bude vyhovovať a dokáže zvládnuť jej správanie, usmerniť jej energiu a skrotiť jej panovačnosť.Nemôže byť šťastná po boku neistého a nespoľahlivého muža, musí si svojho vyvoleného vážiť a obdivovať ho.  

Natália – meniny 6.10 

Číslo 22 hovorí o človeku, ktorý je ctižiadostivý, idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Natália má svoj pôvod  v latinskom (dies) Natalis s významom „deň narodenia“. Toto meno nosila aj Svätá Natália Nikomidia.

Natália je ambiciózna a zvyčajne  obdarená úžasnými manažérskymi schopnosťami. Jej  pozorovacie schopnosti jej  umožňujú správne analyzovať rôzne  situácie. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty a  trpezlivo riešiť komplikované situácie. Často uprednostní kariéru pred osobným životom. Kvôli uznaniu a úspechu je ochotná obetovať všetko a všetkých.  Dokáže neuveriteľne ovplyvňovať iných, intrigovať a podrazí aj najlepšiu priateľku, ak cíti, že jej stojí v ceste. Ak je potrebné dostať sa niekam pomocou iných mužov, nebráni sa ani nevere. Nie je z tých, ktorí by postávali na mieste. Má rada keď je všetko okolo nej  neustále v pohybe.  Je aktívna,  dynamická a rada športuje. Veľmi zriedkavo sa stáva, že ľudia s číslom 22, nájdu rovnováhu a naplnenie. Má veľký smäd po poznaní, objavoch a dobrodružstvách. Najvyššou prioritou v jej  živote sú  materialistické túžby a priania.    Musí sa naučiť kontrolovať svoje nekontrolovateľné míňacie impulzy, ktoré prekračujú hranice toho, čo je rozumné.  Túži po slobode, ale zároveň má  potrebu mať domovský prístav. Je  intuitívnou idealistkou, ktorá potrebuje uznanie, aby cítila naplnenie. Nevýhodou jej osobnosti je tvrdohlavosť. 

Nikola – meniny – 29.8 

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Nikola znamená „víťazstvo ľudu“ (zo starogréčtiny).

Táto žienka je osobnosť už odmalička. Je temperamentná, nemá  rada monotónnosť a  potrebuje pohyb. Nikola má v sebe niekoľko tajných svetov a dlho trvá, kým nájde  samú seba. Býva náladová a jej milostný  život býva dosť zložitý. Má sklony udržiavať vzťahy nasilu, čo môže viesť k žiarlivosti a rozchodom. Vo vzťahoch potrebuje  obdivovať a byť obdivovaná. Keď sa zamiluje, neustúpi pred ničím, kým nedostane svojho vyvoleného. V jej živote láska hrá tú najhlavnejšiu úlohu a všetko sa točí okolo jej dostatku, či nedostatku. V komunikácii je väčšinou veľmi priama, vždy hovorí pravdu do očí  a  sem-tam “prestreli”. Občas v hneve povie aj to čo by nechcela a to jej  následne spôsobuje zbytočné problémy. Je cieľavedomá a efektívna, ale občas sa správa sebadeštruktívne. Ak dostane priestor na vyjadrenie vo sfére, ktorá ju  zaujíma, dosahuje výborné výsledky. Pri rozhodovaní sa  často spolieha  na svoju intuíciu. Dokáže  sa veľmi dobre sústrediť aj keď je všade okolo nej chaos.  Dalo by sa o nej povedať, že “vie ako pritiahnuť peniaze”. Avšak schopnosť získať peniaze a múdro ich spravovať, sú dve veľmi odlišné veci. Takto si udržiava veľmi protichodný vzťah k peniazom.  Zvyčajne býva spravodlivá, sebestačná, ale taktiež je dobrá manipulátorka.  Nič vám neodpustí, na nič nezabudne, všetko vám spočíta a nikdy sa nenechá odstaviť na druhú koľaj. 

Nina – meniny 12.7 

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie  vyjednávať.

Nie je celkom jasné kde má meno Nina svoj pôvod. Niektoré zdroje tvrdia, že jeho pôvod je v Španielsku a znamená “dievčatko”. Iné zdroje tvrdia, že toto meno má svoj pôvod v hebrejčine a znamená “Boh bol milostivý a prejavil priazeň.” V hindštine  znamená „pekné oči“ a takto by sa dalo pokračovať ešte dlho. Toto meno nosila aj Svätá Nina, alebo Svätá Kristína – patrónka Gruzínska. Nina bola aj babylonská bohyňa oceánov a incká bohyňa ohňa.

Nina je  rozporuplná žena. Málokto  sa v nej dokáže orientovať, pretože je často  v rozpore aj sama so sebou. Navonok pôsobí ako sebavedomá a dôveryhodná žena a aj preto sa občas nachádza na dobrých pozíciach. Baví ju podávať dobré výkony. Je  perfekcionistka, má  trpezlivosť ísť do detailov, ktoré ostatní nepovažujú  za dôležité.  S veľkým zmyslom pre hierarchiu dodržiava  pravidlá alebo príkazy do bodky! Túži po vytvorení systému a poriadku vo svojom prostredí.  Ctí si tradície a nedôveruje veciam, ktorým nerozumie. Často podlieha  zmenám nálad. Túži  po harmónii, rovnováhe a neznáša konflikty.  Vo svojom vnútri je to veľmi citlivá žena, túžiaca po  romantike.V láske je opatrná a keď sa konečne rozhodne, tak to platí na dlhý čas.  Túži  rozvíjať úprimný vzťah, ktorý je postavený na pevnom základe a zdieľať  svoj život v manželstve. Snaží sa učiť z chýb iných. To isté  platí aj o vzťahoch k jej priateľom. Na povrchu sa  správa otvorene a  veselo, ale popritom skúma reakcie ľudí okolo seba. Ale ak  už vás vpustí do okruhu svojich priateľov, potom je Nina   výbornou a lojálnou kamarátkou. 

Nora – meniny 31.8 

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentnosť, má zmysel pre krásu, tvorivosť, obratnosť jednania s ľuďmi, prispôsobivosť.

Meno Nora má svoj latinský a írsky pôvod. Pochádza z mena Eleanora a Honora, čo znamená „svetlo“. 

Je prirodzene tvorivá. Často je vyzvaná ostatnými, aby vniesla poriadok do vecí alebo ich zosúladila, pretože má vrodenú schopnosť vysvetliť zložité pojmy spôsobom, ktoré sú  ľahko pochopiteľné. Bez akejkoľvek námahy dokáže presvedčiť ostatných takmer o čomkoľvek. Občas sa zdá, že je plachá, ale v skutočnosti vás potrebuje len viac spoznať. Fascinuje ostatných svojou kreativitou, najmä v písaní. Túži pomáhať a starať sa o tých, ktorých  má rada. Má prirodzenú schopnosť povzbudiť frustrovaných ľudí tak, aby sa posunuli v živote ďalej. Dokonca je ochotná obetovať sa v prospech iných. Ľudia ju vnímajú  sympatickú, súcitnú a veľkorysú.  Cítia sa s  ňou dobre a vedia, že s ňou  môžu počítať ako s oporou.  Cení  si rodinné hodnoty a tradície. Nestará  sa o módu. Keď sa jedná o prácu, nezastaví  sa, kým nedokončí  svoju úlohu. Dobre zapadne na štruktúrované pracovisko a vďaka tomu sa bude cítiť finančne stabilná. Má rozumný a praktický postoj k životu. Dlho trvá než nájde  toho správneho partnera, ale keď ho už nájde je  lojálna. Peniaze vníma  iba ako nástroj, ktorý je pomáha realizovať a dosahovať jeho sny. Kvôli tomu sa v jej  živote   budú striedať obdobia kedy si bude  žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  

Norbert – meniny 6.6 

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom.

Meno Norbert je odvodené z germánskych prvkov nord „sever“ a beraht „svetlý“. Toto meno nosil aj  nemecký svätec  z 11. storočia, ktorý urobil v cirkvi mnoho reforiem.

Norbert  je sebavedomý, diplomatický, vplyvný a má schopnosti vodcu. Má sklony k workoholizmu. Dobre sa orientuje  v rôznych témach a vie prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Je systematický a ctí  si tradície. Uprednostňuje rozmanitosť,  je nepokojný a má rád keď sú veci v pohybe.  Je nesmierne intuitívny a má nekonečnú predstavivosť, ktorá mu umožňuje stať sa dobrým  umelcom. Jeho schopnosť spájať vedomé a nevedomé mu  umožňuje vytvárať imaginárne svety. Takéto zručnosti sú potrebné pre dobrých spisovateľov. Je mimoriadne vnímavý k pocitom iných a ostatní sa mu často zverujú kvôli jeho skvelým schopnostiam načúvať a poradiť. Môže sa stať skvelým duchovným sprievodcom, fantastickým psychológom, alebo veľmi dobrým lekárom.  Často sa špecializuje na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia.