MENA V,Z,U

Čo znamená Vaše krstné meno V, Z, Ž

Valentín – meniny 14.2. 

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, zmysel pre priateľstvo.

Meno Valentín  má latinský pôvod a znamená “ silný, zdravý, mocný, vládnuť “.  Toto meno nosil aj Svätý Valentín z Terni.

Valentín má múdru, rýchlu a  analytickú myseľ. Je schopný pochopiť a osvojiť si nové nápady, ale pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži. Nič nerobí náhodne. Má  veľké ambície a je pre neho ťažké byť tolerantný a chápavý k tým, ktorí sú od prírody pomalší. Je veľmi citlivý na svoje prostredie a obzvlášť na to, ako  ostatní vnímajú jeho hlbšie a vážnejšie záujmy. Trpezlivosť nie je jeho silná stránka.  Pri spoznávaní nových ľudí si drží odstup a je  rezervovaný. Trvá nejaký čas, kým si ľudí pustí k telu. Často prežíva  vnútorné turbulencie pri neschopnosti povedať, čo má  na mysli a potom trpí veľkou osamelosťou kvôli nedorozumeniam.  Má tendencie správať sa náladovo – jednu minútu je veľmi inšpirovaný, potom rezervovaný a depresívny.  Sú chvíle, keď je pre neho oveľa jednoduchšie vyjadriť svoje hlbšie myšlienky a pocity písaním ako verbálne. Jeho citlivosť a nedostatok verbálneho prejavu ho frustrujú a obmedzujú spokojnosť v živote, výsledkom čoho  sú jeho nálady, ktoré sú jeho  najväčším nepriateľom. Aby sa ochránil, často sa stiahne do jeho „sveta snov“, kde je schopný posúvať udalosti alebo veci tak, ako sa mu  páči. Dokáže sa poučiť z chýb svojho okolia a tieto skúsenosti aplikovať vo svojom živote. Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom. Miluje cestovanie. Aj keď si to neuvedomuje mnohých ľudí inšpiruje a pomáha im nájsť samých seba.  

Valentína – meniny 11.10.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Valentína je meno latinského pôvodu odvodené od mužského mena Valentín a znamená “silný”, alebo “zdravý”. Toto meno nosila aj Svätá Valentína.

Vďaka svojej veselej povahe ste všade obľúbená aj napriek tomu, že z času na čas máte tendenciu byť rezervovaná. Zmeny vítate   s otvorenou náručou a rutiny takzvaného normálneho života vás nesmierne nudia. Potrebujete prácu, ktorá je niečím nezvyčajná, kde  presnosť a zmysel pre detail nie sú až také dôležité.  Ste talentovaná v mnohých oblastiach, ale ľahko sa necháte rozptýliť.  Mali by ste si všetky svoje geniálne nápady zapisovať, aby ste na ne nezabudli. Dosiahnutie hlbšieho porozumenia o sebe a ľuďoch vo vašom okolí je niečo, o čo sa snažíte. Občas máte  tendenciu stiahnuť sa do vlastného sveta, aby ste premýšľali o starých problémoch, alebo aby ste si ujasnili, čo sa deje vo vašom živote. Pri rozhodovaní sa  často spoliehate  na svoju intuíciu.  Okolo vás vládne určitá atmosféra autority.  Riešenie záhad a poznávanie tajomstiev je jedným z vašich obľúbených spôsobov trávenia času. Pri hľadaní pravdy sa nebránite ani spiritualite. V láske a vzťahoch bývate veľmi vášnivá. 

Valér – meniny 18.4 

Číslo 22 hovorí o človeku, ktorý je ctižiadostivý, idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Valér  je latinského pôvodu a jeho význam je “zdravý”.Toto meno nosil aj Svätý Valér z Trieru.

Valér je zvyčajne obdarený úžasnými manažérskymi schopnosťami. Je silný a intuitívny pracant, ktorý sa nikdy nebojí zodpovednosti, no niekedy máva problémy s  nadriadenými. Jeho nezávislé ambície mu nebránia pracovať v tíme. Jeho  pozorovacie schopnosti mu  umožňujú správne analyzovať rôzne  situácie. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty a  trpezlivo riešiť komplikované situácie. Nie je z tých, ktorí by postávali na mieste. Má rád keď je všetko okolo neho  neustále v pohybe.  Je aktívny,  dynamický a rád športuje. Často uprednostní kariéru pred osobným životom. Veľmi zriedkavo sa stáva, že ľudia s číslom dvadsaťdva, nájdu rovnováhu a naplnenie. Má veľký smäd po poznaní, objavoch a dobrodružstvách. Najvyššou prioritou v jeho  živote sú  materialistické túžby a priania.    Musí sa naučiť kontrolovať svoje nekontrolovateľné míňacie impulzy, ktoré prekračujú hranice toho, čo je rozumné.  Túži po slobode, ale zároveň má  potrebu mať domovský prístav. Je  intuitívnym  idealistom, ktorý potrebuje uznanie, aby cítil naplnenie. Nevýhodou jeho osobnosti je tvrdohlavosť. 

Valéria – meniny 20.6.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí, presvedčivosť.

Meno Valéria je latinská podoba mena Valerius a význam tohto mena je “zdravý”. Toto meno nosila aj Svätá Valéria vo Francúzsku v 3.storočí.

Valéria je spoločenská, temperamentná a veselá. Rada býva stredobodom pozornosti.  Je    plná vznešených  ideálov, ktoré sa  snaží  naplniť. Akonáhle je obmedzená jej nezávislosť, alebo sloboda konania, zvyšuje sa jej adrenalín a pociťuje veľký vnútorný tlak. Miluje  slobodu, zmenu, cestovanie, dobrodružstvo. Je veľmi zvedavá a  všetko chce vedieť. Nemá rada príkazy, monotónnosť, alebo prikázané postupy a preto si hľadá prácu, kde by mohla byť neustále v myšlienkovom pohybe, alebo kde by mohla využiť svoju kreativitu. Vďaka tejto kreativite dokáže takmer na všetko nájsť nové riešenia. Práca v teréne je pre ňu ideálna, pretože neustále potrebuje pohyb. Má tendencie prekračovať svoje limity, čo jej niekedy môže  poškodiť zdravie. Má rýchlu analytickú myseľ, ale musí zapracovať na svojej trpezlivosti, aby to dotiahla ďaleko.  Valéria  býva veľmi priama, čo jej môže občas spôsobovať veľké problémy. Musí sa naučiť byť tolerantnejšia  a uvoľnenejšia.  Stabilný vzťah prichádza až neskôr v živote.  Je spoločenská a má priateľov z každého prostredia. Kladie veľký dôraz na vzhľad a výzor. 

Vanda – meniny 7.2.

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselá, štedrá, harmonická, nežná.

Meno Vanda má taliansky pôvod a znamená “kmeň vandalov”. 

Ste kreatívna, ambiciózna  a umelecky orientovaná. Oceňujete dobrú hudbu, literatúru, umenie, drámu a filozofiu. Často sa snažíte dostať do popredia,  získať si uznanie a nájsť si cestu k úspechu. Nič vám nezabráni dosiahnuť to, čo chcete a ste preto schopná obetovať úplne všetko. Bývate rezervovaná,  ale vo vašom osobnom živote, si ostatní túto rezervovanosť a zdržanlivosť často mýlia s chladom a nedostatkom citu. Keďže pre vás nie je ľahké podeliť sa o svoje hlbšie myšlienky a ideály s ostatnými, vo svojom úzkom kruhu máte len pár vybratých priateľov, s ktorými sa cítite najlepšie. V obchodnom svete je vaša rezervovanosť výhodná, pretože pôsobíte autoritatívnejšie. Pokiaľ ide o podnikanie bývate veľmi úspešná. Ste idealistický analyzátor a všetko zvyknete študovať do hĺbky. Vyžívate sa vo výskume a uprednostňujete vedecké fakty. Ste vynikajúca pokiaľ ide o akciové trhy,  ktoré zahŕňajú úzku spoluprácu so štatistikami. Máte silný zmysel pre spravodlivosť. Túžite po nehe a láske a záväzok beriete veľmi vážne. Ste výborným rodičom. Máte skvelú intuíciu, ale musíte byť opatrná, pretože vaša živá predstavivosť, vám môže sťažiť oddelenie pravdy od klamstva. 

Vanesa – meniny 25.5.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Vanesa je meno gréckeho  pôvodu a znamená “motýľ”.  

Vďaka svojej veselej povahe ste všade obľúbená aj napriek tomu, že z času na čas máte tendenciu byť rezervovaná. Zmeny vítate   s otvorenou náručou a rutiny takzvaného normálneho života vás nesmierne nudia. Potrebujete prácu, ktorá je niečím nezvyčajná, kde  presnosť a zmysel pre detail nie sú až také dôležité.  Ste talentovaná v mnohých oblastiach, ale ľahko sa necháte rozptýliť.  Mali by ste si všetky svoje geniálne nápady zapisovať, aby ste na ne nezabudli. Dávajte si pozor, pretože máte sklony k panovačnosti, manipulácii, pýche a tvrdohlavosti a to vám môže pekne skomplikovať život. Ak si nedáte pozor na tieto vlastnosti, zostanete sama a bez podpory.  Dosiahnutie hlbšieho porozumenia o sebe a ľuďoch vo vašom okolí je niečo, čo sa potrebujete naučiť. Pri rozhodovaní sa  často spoliehate  na svoju intuíciu.  Riešenie záhad a poznávanie tajomstiev je jedným z vašich obľúbených spôsobov trávenia času. Pri hľadaní pravdy sa nebránite ani spiritualite. V láske a vzťahoch bývate veľmi vášnivá.   

Vasil – meniny 14.6 

Aktívnym číslom tohto mena je 9 – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Meno Vasil má bulharský pôvod a jeho význam je “kráľ”. Toto meno nosil aj Basil of Caesaera – Svätý Bazil.

Vasil  je meno, ktoré naznačuje, že ste humanitárny a veľkorysý človek.  Neustále sa   snažíte  premeniť náš svet na na lepšie miesto.  Pri spoznávaní nových ľudí si držíte  odstup a trvá nejaký čas, kým si ich  pustíte k telu. Zvyčajne máte  malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne ste spoločenský a nemáte problém s obetovaním sa  v prospech svojich priateľov a rodiny. Niekedy  ste až príliš priamy alebo úprimný, čo vám môže spôsobovať ťažkosti. Nemáte rád monotónnosť,  neustále túžite  po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Odmietnutie podriadiť sa zavedeným poriadkom vám nebráni pracovať v tíme pod niekým iným, pokiaľ máte slobodu pohybu a dokážete sa sám rozhodovať. Peniaze sú len prostriedkom na dosiahnutie vašich túžob. Ak sa niekedy vyskytne situácia, kde si musíte vybrať medzi vnútorným pokojom alebo peniazmi, väčšinou si vyberiete harmóniu. Finančne vaša cesta pozostáva z vzostupov a pádov. Ste idealista, ktorý sníva o živote v harmonickom svete. Ľudia s týmto menom majú tendenciu byť prirodzene lojálni a súcitní. Ďalšie rozvíjanie týchto vlastností môže byť prospešné. 

Vavrinec – meniny 10.8.

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Vavrinec má latinský pôvod a znamená „pochádzajúci z Laurenta“. Toto meno nosil aj Svätý Vavrinec Rímsky, ktorý je patrónom knihovníkov a archivárov.

Vavrinec má výborné organizačné schopnosti a presvedčovací talent.  Dokáže ľudí motivovať a nakopnúť. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je svedomitý, usilovný, spoľahlivý a detailista. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálny muž, ktorý  svoju citlivosť skrýva. Je metodický a efektívny. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne.  Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.  Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre neho  dôležitá. Všetko v jeho živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivý a bude pracovať krok za krokom aby dosiahol svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívny a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. 

Václav – meniny 28.9.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, zmysel pre priateľstvo.

Meno Václav má  slovanský pôvod a znamená „viac slávy“. Toto meno nosil aj Svätý Václav české knieža.

Václavom sa málokedy niečo nevydarí. Pokiaľ už v mladosti pracovali a mali možnosť investovať svoje peniaze, rýchlo zbohatnú. Radi sa podelia so svojimi ziskami a záleží im na verejnom uznaní. Pre slávu a popularitu sa dokážu zriecť hocičoho.  Mávajú tendencie byť náladoví a ich reakcie na ľudí sa líšia podľa toho, ako sa cítia. Majú  filozofické kvality, snažia  sa  analyzovať a študovať veci do hĺbky. Sú ideálnymi politikmi a diplomatmi. Radi sa predvádzajú a snažia sa na každého zapôsobiť čo najlepšie. Vyžívajú  sa vo výskume a uprednostňujú  vedecké fakty. Svoje schopnosti dokážu  prejaviť v rôznych oblastiach. Dokážu  efektívne riadiť ľudí v skupinách. Majú radi ženy a rýchlo striedajú partnerky, no keď usúdia, že prišiel čas na založenie rodiny, potom si vyberajú naozaj zodpovedne a snažia sa byť dobrými manželmi a otcami pre svoje deti.  

Vendelín – meniny 20.10.

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Vendelín má nemecký pôvod a znamená „tulák”. Toto meno nosil aj Svätý Vendelín z Trieru.

Vendelín má výborné organizačné schopnosti a presvedčovací talent.  Dokáže ľudí motivovať a nakopnúť. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je svedomitý, usilovný, spoľahlivý a detailista. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálny muž, ktorý  svoju citlivosť skrýva. Je metodický a efektívny. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne.  Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.  Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre neho  dôležitá. Všetko v jeho živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivý a bude pracovať krok za krokom aby dosiahol svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívny a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. 

Veronika – meniny 4.2.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Veronika má grécky a latinský pôvod a znamená “tá, ktorá prináša víťazstvo”. Toto meno nosila aj Svätá Veronika z Jeruzalema. Je patrónkou fotografov, fotografií a ľudí, ktorí zažívajú nedôveru od najbližších. 

Už vo svojej mladosti sa prejavujete ako silná osobnosť, ale dlho Vám trvá, kým nájdete samú seba a začnete  konať cieľavedome. Vaša  budúcnosť je plná vzostupov a pádov, ale nakoniec sa dostanete k svojmu cieľu a dokážete sa uplatniť. Vaše meno Vám dáva  analytickú a bystrú myseľ, kreativitu, všestrannosť, originalitu a nezávislosť. Máte veľa plánov a mnohé z nich sú ťažko realizovateľné, ale vždy bojujete čestne, otvorene a všetko získavate postupnou prácou a vlastnými silami. Na  nudu sa nemôžete sťažovať. Stále nad niečím uvažujete, kombinujete, snažíte sa nájsť cestu a nakoniec sa vám to aj vždy podarí.   Rada sa obklopujete novými a peknými vecami. Najšťastnejšia ste  na pozíciách, kde sa môžete slobodne vyjadrovať. Sloboda a nezávislosť sú vašou najvyššou prioritou a pokiaľ sa vás niekto pokúsi obmedziť potom môže počítať s tým, že s ním veľmi rýchlo ukončíte priateľstvo.  Dokážete sa veľmi dobre sústrediť a máte vynikajúcu pamäť. Viete veľmi rýchlo reagovať na vznikajúce problémy a hneď ich aj riešiť. Trpezlivosť nie je vaša silná stránka. Máte rada zmeny a rada cestujete. Láska má vo vašom  živote veľmi dôležité miesto, preto ste  opatrná, ale keď  už sa rozhodne, tak to platí na dlhý čas. Túžite  rozvíjať úprimný vzťah, ktorý je postavený na pevnom základe a zdieľať  svoj život v manželstve. Ste výbornou a lojálnou kamarátkou a vo všeobecnosti nerada zostávate sama. Baví vás podávať dobré výkony. Máte  trpezlivosť ísť do detailov, ktoré niekto iný nemusí považovať za dôležité a to z vás často robí perfekcionistku. Máte veľký zmysel pre hierarchiu. Túžite po vytvorení systému a poriadku vo svojom prostredí.  Ctíte si tradície a nedôverujete veciam, ktorým nerozumiete. Často podliehate  zmenám nálad a máte tendenciu neustále o sebe pochybovať. Túžite po harmónii, rovnováhe a neznášate  konflikty.  Snažíte sa učiť z chýb iných. 

Viera – meniny 5.10.

Aktívne číslo tohto mena je 1 – vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita.

Meno Viera má slovanský pôvod s významom „viera“, ale je spájané aj s latinským slovom verus – pravda.. Toto meno nosila aj Svätá Viera z Agen.

Ste akčný jedinec. Potrebujete niekoho, kto s vami dokáže držať krok a kto je vám rovnocenný. Ste súťaživý typ a väčšinou urobíte všetko preto, aby ste dosiahla čo chcete.  Bola by Vás dobrá podnikateľka, pretože dokážete veľmi  rýchlo reagovať na nové situácie a okamžite ich aj riešiť.  Vaše meno Vám dáva nezávislosť, silnú vôľu, rozhodnosť, ambicióznosť a podnikavosť. Máte sklony byť workoholikom, vďaka čomu máte veľmi málo voľného času. Pozor na to, aby ste v návale toho čo Vás baví, nezabudla na svojich blízkych, pretože sa Vám môže stať, že ak raz budete niekoho potrebovať, tak zistíte, že síce máte všetko, ale nemáte to s kým zdieľať. Občas viete byť veľmi sebecká.  Váš citový život je dosť búrlivý, pretože túžite po slobode. Neznášate pokrytectvo, ste priama a aj vďaka svojej priamosti sa občas dostávate do zbytočných konfliktov, ktoré sa potom dlho riešia. Pozor na výbuchy hnevu.

Vieroslava – meniny 30.3.

Aktívnym číslom tohto mena je 7 – tajomná, skúmavá, melancholická, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Vieroslava má slovanský pôvod a jeho význam je “viera”. Toto meno nosila aj Svätá Viera z Agen.

Viera má filozofické kvality a snaží sa analyzovať všetko okolo seba. Rutiny normálneho života ju nudia. Má dobrú intuíciu a býva veľmi opatrná. Sú chvíle, keď je pre ňu oveľa jednoduchšie vyjadriť svoje hlbšie myšlienky a pocity písaním ako verbálne. Často prežíva  vnútorné turbulencie pri neschopnosti povedať, čo má  na mysli a potom trpí veľkou osamelosťou kvôli nedorozumeniam.  Má tendencie správať sa náladovo – jednu minútu je veľmi inšpirovaná, potom rezervovaná a depresívna. Je známa tým, že veci doťahuje do konca. Najradšej pracuje sama. Dokáže sa sústrediť   aj v najväčšom chaose. Je veľmi učenlivá, štruktúrovaná a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži. Nič nerobí náhodne. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by z nej mohla byť dobrá vyšetrovateľka, prokurátorka alebo novinárka. Je praktická žena.   Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom. Je dobrou  matkou a dobrou manželkou, ale ak má okolo seba konfliktných ľudí, nevie sa zo svojho šťastia tešiť. Je ľahko ovplyvniteľná.   

Viktor – meniny 26.2.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Viktor má latinský pôvod a znamení “dobyvateľ”. Toto meno nosil aj Svätý Viktor – rímsky pápež. 

Máte analytickú a bystrú myseľ, ste kreatívny, všestranný, originálny a nezávislý.
Máte veľké ambície a je pre vás ťažké byť tolerantný a chápavý k tým, ktorí sú od prírody pomalší. Ste veľmi sebavedomý a myslíte si, že dokážete všetko, čo si zaumienite. Avšak často sa púšťate do projektov, ktoré potom nedokončíte a to vám potom spôsobuje zbytočné finančné straty a trpké skúsenosti. Rád sa obklopujete novými a peknými vecami. Najšťastnejší by ste boli na pozíciách, kde sa môžete slobodne vyjadrovať. Neznášate rutinu. Sloboda a nezávislosť sú vašou najvyššou prioritou a pokiaľ sa vás niekto pokúsi obmedziť potom môže počítať s tým, že s ním veľmi rýchlo ukončíte priateľstvo.  Dokážete sa veľmi dobre sústrediť a máte vynikajúcu pamäť. Viete veľmi rýchlo reagovať na vznikajúce problémy a hneď ich aj riešiť. Trpezlivosť nie je vaša silná stránka. Máte rád zmeny a rád cestujete. Ste milovníkom lásky a potrebujete sa cítiť milovaný alebo obdivovaný.V každom vzťahu ste vášnivý, aj keď ide len o krátke dobrodružstvo. Väčšinou nie ste príkladom lojality a stability. V mladosti je váš citový život búrlivý. Stabilný vzťah si vybudujete   až  v neskoršom veku. 

Viktória – meniny 10.5.

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselá, štedrá, harmonická, nežná.

Meno Viktoria má latinský pôvod a znamená „víťazstvo“. Toto meno nosila aj Svätá Viktória – rímska šľachtičná , ktorá bola umučená a popravená  v roku 304 n. l. 

Ste kreatívna a umelecky orientovaná. Oceňujete dobrú hudbu, literatúru, umenie, drámu a filozofiu. Často dobrovoľne pracujete na občianskych projektoch.   Ste rezervovaná,  ale   vo vašom osobnom živote, si ostatní   túto rezervovanosť a zdržanlivosť často mýlia s chladom a nedostatkom citu.  Keďže pre vás nie je ľahké podeliť sa o svoje hlbšie myšlienky a ideály s ostatnými, vo svojom úzkom kruhu máte  len pár vybratých priateľov, s ktorými sa cítite najlepšie.   V obchodnom svete je vaša rezervovanosť  výhodná, pretože pôsobíte autoritatívnejšie.  Pokiaľ ide o podnikanie bývate veľmi úspešná. Ste idealistický analyzátor a všetko zvyknete študovať  do hĺbky. Vyžívate sa vo výskume a uprednostňujete vedecké fakty. Ste vynikajúca pokiaľ ide o akciové trhy,  ktoré zahŕňajú úzku spoluprácu so štatistikami. Máte silný zmysel pre spravodlivosť.  Ste výborným rodičom. Máte skvelú intuíciu a môžete byť dokonca jasnovidkou!  Napriek tomu musíte byť opatrná, pretože   vaša živá predstavivosť,  vám môže sťažiť oddelenie pravdy od klamstva. 

Viliam – meniny 28.5.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý

Meno Viliam pochádza z germánskeho Wilhelm a znamená “rozhodný ochranca”. Toto meno nosil aj svätý Viliam Akvitánsky.

Viliam je  optimistický, spoločenský, inšpiratívný a veľmi zhovorčivý.  Nerád prijíma  rozkazy a chce byť vo vedení. Rád robí  veci okamžite bez plánovania.  Vo svojom úsilí má tendenciu byť rozlietaný a vyhýba sa podradným prácam rutinného a opakujúceho sa charakteru. Je kreatívny a to mu umožňuje nájsť nové riešenia na staré problémy. Dokáže vymyšľať  nápady za chodu a túži po  uznaní  za svoje úsilie. Má tendenciu vyhýbať sa tým, ktorí sú  nečinní pri svojej práci. Ľudia ho vnímajú ako jemného, citlivého a intuitívneho človeka. Draví jedinci v ňom vidia ľahký cieľ. Svojou vášňou a pozornou povahou priťahuje opačné pohlavie. Má zmysel pre krásu a má vynikajúci vkus. Je trpezlivý a chápavý, keď počúva problémy iných ľudí. Jeho živá predstavivosť mu môže sťažiť oddelenie pravdy od klamstva.  Uprednostňuje  rozmanitosť.  

Vilma – meniny 29.5.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Vilma  má germánsky pôvod a je skrátenou formou mena Wilhelm  a znamená “odhodlaná ochrankyňa”. Toto meno nosila aj Amália Vilhelmína Brunšvicko-lüneburská, ktorá bola bola rakúska arcivojvodkyňa a cisárovná ako manželka Jozefa I. 

Vilma je   spoločenská, komunikatívna, diplomatická.  Má  rada pocit slobody a váži si svoju nezávislosť. Dokáže riskovať, strácať, získavať, dávať, prijímať a to všetko skoro v jednom momente. Rada  pracuje v tíme a môže vykonávať rôzne úlohy súčasne.  Nedokáže  sa angažovať v ničom jednotvárnom, alebo nudnom. Peniaze vníma iba ako nástroj, ktorý jej pomáha realizovať a dosahovať jej  sny. Kvôli tomu sa v jej živote budú striedať obdobia kedy si bude  žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  Väčšinou je optimistická a berie  život tak, ako prichádza. Býva hĺbavá a  mimoriadne citlivá a aj preto má sklony k depresii z akejkoľvek skutočnej alebo domnelej maličkosti. Mala by  sa naučiť byť menej impulzívna a  trpezlivá.  Dlho trvá než nájde správneho partnera, ale ak ho už nájde potom je verná. Cení  si rodinné hodnoty a nemá  problém s obetovaním sa v prospech iných.  Je zvedavá a má   neukojiteľný smäd po poznaní, ktorý ju núti posúvať hranice k neznámym horizontom. Vo svojom okolí má vždy veľa priateľov, ktorých si vždy  vypočuje a dokáže ich povzbudiť tak, aby sa v živote posunuli vpred. Nevedia nikdy a nikomu nič odoprieť, stačí ak ide o nejakého blízkeho človeka  a už premýšľajú o pomoci, aj na vlastný úkor.  Ku každému človeku pristupujú  s otvorenou dušou a aj keď sa sklamú, vedia odpúšťať.  

Vincent – meniny 21.1.

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť. 

Meno Vincent je odvodené z latinského slova vincere a znamená  “dobývať”. Toto meno nosil aj Svätý Vincent de Paul. 

Muž s týmto menom pôsobí veľmi uzavreto, rezervovane a hanblivo. Vo svojom živote sa riadi viac emóciami ako logikou,  čo často vedie k chaotickým situáciám. Z tohto dôvodu býva  náladový a   preto je potrebné, aby sa už v detstve naučil lepšie zvládať svoje emócie. Je nedôverčivý a občas aj veľmi sarkastický no napriek tomu má   priateľstvo  v jeho živote dôležité miesto. Jeho najväčším problémom sú jeho požiadavky voči sebe a ostatným. Ak si určí  svoje priority, potom nájde bezpečný a stabilný život. V opačnom prípade bude celý život zúfalo hľadať šťastie (hoci šťastie už dávno môže byť vedľa neho)!  Celý život dokáže milovať tajne a dlho trvá, kým sa odhodlá prejaviť svoje city navonok. Vie sa veľmi dobre orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Avšak potrebuje mať pocit bezpečia a istoty na to, aby mohol  dosahovať dobré výsledky. Napriek tomu, že často pracuje usporiadane a neorganizovane zároveň (čím je vo svojej podstate  svojim spôsobom nenahraditeľným) a má svoj vlastný rytmus, dokáže vždy podať dobrý výkon na profesionálnej úrovni. Rešpektuje zákony a zavedený poriadok, čo z neho robí dobrého pracovníka.  Peniaze vníma iba ako prostriedok na nasýtenie svojich túžob, čo spôsobuje finančnú nerovnováhu.  

Viola – meniny 18.5.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Viola je latinského pôvodu a znamená „fialová“. Toto meno nosila aj svätá. Viola – starodávna mučeníčka, ktorá bola usmrtená vo Verone. 

Violu charakterizuje zvedavosť, ale aj to, že si sama veľakrát protirečí.  Je to slobodomyseľná žena, ktorá často žije  vo  „svete snov“, kde je schopná posúvať udalosti tak, ako sa jej páči. Avšak občas, jej živá predstavivosť  môže sťažiť oddelenie pravdy od klamstva. Má výborný pozorovací talent a pamäť.  Ak má ktokoľvek akýkoľvek problém, zapamätá si, akým spôsobom boli tieto problémy  vyriešené a  následne to dokáže použiť vo svojom živote. Aj preto dokáže  robiť  rýchle a rozumné rozhodnutia, najmä v nebezpečnej alebo zložitej situácii.  Je všestranná,  inteligentná a má vynikajúce analytické myslenie. V partnerských vzťahoch je otvorená a jej citový život býva búrlivý. Stabilný vzťah má  väčšinou až neskôr v živote. Je spoločenská a má priateľov z každého prostredia. Kladie veľký dôraz na vzhľad a výzor. Nemá rada príkazy, monotónnosť, alebo prikázané postupy a preto si hľadá prácu, kde by mohla byť neustále v myšlienkovom pohybe, alebo kde by mohla využiť svoju kreativitu. Práca v teréne je pre ňu ideálna, pretože potrebuje neustály pohyb. Má tendencie prekračovať svoje limity, čo jej niekedy môže  poškodiť zdravie. S jej obrovskými mentálnymi schopnosťami dokáže  porozumieť veľkému množstvu vecí o iných ľuďoch v krátkom čase po tom, čo sa s nimi stretne. Táto schopnosť vytvára potrebu alebo túžbu analyzovať svojich partnerov. Priťahujú ju zvláštne veci a výstrední ľudia. Má tendenciu mať vysoké očakávania od iných ľudí. Možno je to kvôli jej pozitívnej povahe, ktorá dokáže vidieť svetlo na konci každého tunela.

Vít – meniny 15.6.

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť. 

Meno Vít má latinský pôvod   a jeho význam je “živý, veselý”. Toto meno nosil aj Svätý Vít zo Sicílie.

Ste emocionálny človek, máte vysoké ideály a   silný zmysel pre spravodlivosť. Priateľstvo má  vo vašom živote dôležité miesto. Ako kamarát ste  dôveryhodný  a často ste vyzvaný k tomu, aby  ste vniesol poriadok do rôznych situácií. Vašou túžbou je pomáhať a starať sa o tých, ktorých máte rád a vždy ste pripravený pomôcť tým, ktorí sú slabší. Zároveň s touto túžbou, máte tendenciu učiť, poučovať, radiť a pomáhať iným, no zároveň očakávať vďačnosť. Práve táto túžba vás môže niekedy spomaliť, keď sa snažíte dosiahnuť svoje vlastné ciele. Kvôli vašim idealistickým presvedčeniam a snahám pomôcť každému si myslíte, že viete čo je pre ostatných najlepšie.  Máte skvelé analytické schopnosti,  ste systematický a máte tendenciu reagovať na udalosti rozhodne, efektívne a bez predchádzajúceho premýšľania alebo plánovania. Máte organizačný talent  a viete ponúknuť praktické riešenia. Aj keď svoj cieľ dosiahnete na poslednú chvíľu, nikdy nezmeškáte termín, pretože vždy máte vo vrecku záložný plán. Ste výborným rodičom. 

Víťazoslav – meniny 20.3.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý

Meno Víťazoslav má slovanský pôvod a znamená “slávny víťaz”. 

Toto meno odráža silnú osobnosť, ktorá má skvelé tvorivé schopnosti. Víťazoslav je veľmi pohodový, spoločenský a miluje umenie. Je kreatívny, rád cestuje a je  temperamentný. Práca pre neho znamená vzťahy, kontakt a pohyb. Vo svojom úsilí má tendenciu byť rozlietaný a vyhýba sa podradným prácam rutinného a opakujúceho sa charakteru.  Peniaze vníma  iba ako nástroj, ktorý mu pomáha realizovať a dosahovať jeho sny. Nenávidí konflikty  potrebuje žiť naplno bez ohľadu na peňažné náklady. Kvôli tomu sa v jeho  živote   budú striedať obdobia kedy si bude  žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  Väčšinou je optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza. Je známy svojou schopnosťou, nakaziť svoje okolie svojou náladou – či už je rozrušený, alebo veselý.   Vo svojom okolí má vždy veľa priateľov, ktorých si vždy  vypočuje a dokáže ich povzbudiť tak, aby sa v živote posunuli vpred. Potrebuje dobré rodinné zázemie a v žiadnom prípade by sa nemal nechať zlákať svojím okolím na zlé chodníčky. Preňho totiž platí, že ak sa začne venovať nesprávnym činnostiam, potom veľmi rýchlo skončí v neriešiteľných ťažkostiach.  

Vivien – meniny 25.5.

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselná, ľudská, idealistka, láskavá, oddaná.

Meno Vivien pochádza z latinského názvu Vivianus, ktorý bol odvodený z latinského vivus „živý“ . Saint Vivian bol francúzsky biskup, ktorý poskytoval ochranu počas invázie Vizigótov v 5. storočí.

Ste spoločenský človek, ale svojich priateľov si v vyberáte. Zvyčajne máte malú skupinu úprimných priateľov. Ste emotívny človek, o ktorom je známe, že je veľkorysý a altruistický. Ľudia vás vnímajú ako dôveryhodného a intuitívneho človeka, ktorý má  zmysel pre krásu a vynikajúci vkus. Vnímanie pocitov iných ľudí na hlbšej úrovni vám umožňuje vaša výrazná empatia. To vám v podstate umožní čítať v ostatných ako v otvorenej knihe.  Váš záujem o psychológiu môže pozdvihnúť vaše pozorovacie a dedukčné schopnosti na úplne inú úroveň. Niekedy  ste až príliš priama alebo úprimná, čo vám môže spôsobovať ťažkosti. Nemáte rada monotónnosť, túžite po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Odmietnutie podriadiť sa zavedeným poriadkom vám nebráni pracovať v tíme pod niekým iným, pokiaľ máte slobodu pohybu a dokážete sa sama rozhodovať. Peniaze sú len prostriedkom na dosiahnutie vašich túžob. Ak sa niekedy vyskytne situácia, kde si musíte vybrať medzi vnútorným pokojom alebo peniazmi, väčšinou si vyberiete harmóniu. Finančne vaša cesta pozostáva z vzostupov a pádov. Ste idealistka, ktorá sníva o živote v harmonickom svete. Ľudia s týmto menom majú tendenciu byť prirodzene lojálni a súcitní. Ďalšie rozvíjanie týchto vlastností môže byť prospešné. 

Vladimír – meniny 24.7.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, zmysel pre priateľstvo.

Meno Vladimír má  slovanský pôvod a znamená „veľký vládca, pokojný vládca, vládca sveta“. Toto meno nosil  Vladimír 1. – známy ako Svätý Vladimír.

Vladimír je veľmi učenlivý, má vynikajúce analytické myslenie  a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži. Dokáže sa sústrediť aj v najväčšom chaose.   Rutiny normálneho života ho nudia.  Často  sa snaží skryť svoj vnútorný strach a slabosť. Má filozofické sklony, ale tiež tendenciu žiť vo svojom „svete snov“, kde je schopný posúvať udalosti alebo veci tak, ako sa mu  páči.  Má úžasnú schopnosť preniesť dokonalé miesta, ľudí a udalosti do svojich vlastných životných skúseností, čo ho vedie po ceste konzistentných odhalení. Neustále okolo seba všetko analyzuje. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by z neho mohol byť dobrý  vyšetrovateľ, prokurátor alebo novinár.   Má dobrú intuíciu, býva veľmi opatrný a vždy sa snaží veci dotiahnuť do konca.  Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom. Ak nemá dostatočnú motiváciu  vie byť veľmi lenivý.  

Vladimíra – meniny 16.10.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Vladimíra je meno slovanského pôvodu a znamená “veľký vládca, pokojný vládca, vládca sveta”. 

Vladimíra    je  dobrou obchodníčkou  a strategičkou, ktorá dokonale vie, čo robí, pričom ovláda všetky sektory, v ktorých sa angažuje. Je cieľavedomá,  efektívna a vždy sa snaží využiť prítomný okamih naplno.  Je tvrdohlavou bojovníčkou, ktorá svojou odhodlanosťou dokáže takmer všetko, ale občas sa správa sebadeštruktívne.  Ak dostane priestor na vyjadrenie vo sfére, ktorá ju  zaujíma, dosahuje výborné výsledky. Zmeny víta s otvorenou náručou a rutiny takzvaného normálneho života ju nesmierne nudia. Je vášnivá a riadi sa inštinktom.  Dalo by sa o nej povedať, že “vie ako pritiahnuť peniaze”. Avšak schopnosť získať peniaze a múdro ich spravovať, sú dve veľmi odlišné veci. Takto si udržiava veľmi protichodný vzťah k peniazom. Je temperamentná, nemá  rada monotónnosť a  potrebuje pohyb.   Vladimíra má v sebe niekoľko tajných svetov a dlho trvá, kým nájde  samú seba. Býva náladová a jej milostný  život býva dosť zložitý. Má sklony udržiavať vzťahy nasilu, čo môže viesť k žiarlivosti a rozchodom. Vo vzťahoch potrebuje  obdivovať a byť obdivovaná. 

Vladislav – meniny 25.9.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Meno Vladislav má slovanský pôvod a znamená “slávna vláda”. Toto meno nosil aj Vladislav 1. – český knieža. 

Vladislav je  optimistický, spoločenský, inšpiratívny a veľmi zhovorčivý.  Nerád prijíma  rozkazy a chce byť vo vedení. Rád robí  veci okamžite bez plánovania.  Vo svojom úsilí má tendenciu byť rozlietaný a vyhýba sa podradným prácam rutinného a opakujúceho sa charakteru. Je kreatívny a to mu umožňuje nájsť nové riešenia na staré problémy. Dokáže vymýšľať  nápady za chodu a túži po  uznaní  za svoje úsilie. Má tendenciu vyhýbať sa tým, ktorí sú  nečinní pri svojej práci. Ľudia ho vnímajú ako jemného, citlivého a intuitívneho človeka. Draví jedinci v ňom vidia ľahký cieľ. Svojou vášňou a pozornou povahou priťahuje opačné pohlavie. Má zmysel pre krásu a má vynikajúci vkus. Je trpezlivý a chápavý, keď počúva problémy iných ľudí. Jeho živá predstavivosť mu môže sťažiť oddelenie pravdy od klamstva.  Uprednostňuje  rozmanitosť.  

Vladislava – meniny 25.9.

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznenosť,  pracovitosť, organizačné schopnosti.

Meno Vladislava  má slovanský pôvod a znamená “slávna vláda”. 

Vladislava má výborné organizačné schopnosti a presvedčovací talent. Bola by z nej výborná učiteľka.  Dokáže ľudí motivovať a nakopnúť. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty, riešiť komplikované situácie. Je svedomitá, usilovná, spoľahlivá a detailistka. Na prvý pohľad pôsobí chladne a rezervovane, no v skutočnosti je veľmi  emocionálna žena, ktorá  svoju citlivosť skrýva. Je metodická a efektívna. Tvrdej práce sa nebojí a svoju kariéru si trpezlivo buduje. Svoje povinnosti berie veľmi vážne.  Pri uzatváraní obchodov si vždy vyberie radšej bezpečnejší obchod než   obchod s ktorým je spojené riziko. Svoj finančný rozpočet drží pevne v rukách.  Nemá strach zo zodpovednosti. Záväzok je niečo, čo berie  veľmi vážne a keď sa zapojí  do vzťahu, je to dlhodobé. Rodina je pre ňu  dôležitá. Všetko v jej živote sa točí okolo stability a bezpečia. Pri rozhodovaní o budúcnosti často premýšľa o spôsoboch, ako znížiť riziko. Je veľmi trpezlivá a bude pracovať krok za krokom aby dosiahla svoje ciele. Ak si raz na niečo, alebo niekoho vytvorí názor, je veľmi ťažké ho zmeniť. Vyhýba sa situáciám, ktoré nemajú perspektívu do budúcnosti.  Nie je impulzívna a pred tým než sa pustí do akcie si veci dôkladne premyslí. 

Vlasta – meniny 19.2.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Vlasta  má slovanský  pôvod a znamená “vlasť”.  

Ste komunikatívna, diplomatická a spoločenská a to je dôvod, prečo máte okolo seba vždy veľa priateľov. Svojich priateľov si vždy dokážete vypočuť a poradiť im.  Ostatní vás obľubujú pre váš zmysel pre humor a príjemnú povahu. Ste zvedavá a máte  neukojiteľný smäd po poznaní, ktorý vás núti posúvať hranice a ísť k neznámym horizontom. Vždy sa Vám  podarí vidieť slnečnú stránku akejkoľvek situácie. Občas zbytočne plytváte svojou energiou na nesprávne veci, avšak toto pre vás nie je problém, pretože máte  výborné  regeneračné schopnosti. Máte rada pocit slobody a vážite si svoju nezávislosť.  Nenávidíte  konflikty a potrebujete žiť naplno bez ohľadu na peňažné náklady. Peniaze vnímate iba ako nástroj, ktorý vám pomáha realizovať a dosahovať vaše sny. Kvôli tomu sa vo vašom živote   budú striedať obdobia kedy si budete žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  Väčšinou ste optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza.   Ste  kreatívna, rada cestujete  a ste  temperamentná.  Práca pre Vás  znamená vzťahy, kontakt a pohyb.  Rada  pracujete v tíme a môžete vykonávať rôzne úlohy súčasne. Dokážete riskovať, strácať, získavať, dávať, prijímať a to všetko skoro v jednom momente. V partnerstve ste lojálna. Netrpezlivosť a bezduchosť sú vaši najväčší nepriatelia. 

Vlastimil – meniny 13.3.

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselnosť, ľudskosť, idealizmus, láskavosť, oddanosť.

Vlastimil je mužské meno slovanského  pôvodu, ktoré znamená “milujúci moc”. 

Vlastimil  je humanitárny a veľkorysý muž, ktorý si cení rodinné hodnoty a tradície. Pri spoznávaní nových ľudí si drží odstup a je  rezervovaný. Trvá nejaký čas, kým si ľudí pustí k telu. Zvyčajne má  malú skupinu úprimných priateľov, ale všeobecne je spoločenský a nemá problém s obetovaním sa  v prospech svojich priateľov a rodiny. Jeho  záujem o psychológiu môže pozdvihnúť jeho  pozorovacie a dedukčné schopnosti na úplne inú úroveň. Jeho citlivosť mu umožňuje  pochopiť pocity iných ľudí, ale na druhej strane je to jeho najväčšia slabosť. Má tendenciu zobrať si na seba príliš veľké bremeno  zodpovednosti za iných. V práci býva  rebelom, avšak pokiaľ má  slobodu pohybu a môže sa sám rozhodovať, nebráni mu to pracovať v tíme pod niekým iným. Nemá rád monotónnosť,  neustále túži  po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Obzvlášť dobre funguje v kreatívnych profesiách. Má bystrú myseľ a dokáže vidieť  situácie z rôznych uhlov. Pred tým než niečo urobí, tak veci  starostlivo zváži.  Je inštinktívnym typom  človeka, ktorý sa potrebuje naučiť, dôverovať svojej intuícii.  Finančne jeho  cesta pozostáva z vzostupov a pádov. 

Vojtech – meniny 23.4.

Číslo 11 – predstavuje človeka, ktorý oceňuje krásu a prírodu a je odhodlaný urobiť svet lepším miestom. 

Meno Vojtech má slovanský pôvod a jeho význam je !tešiteľ vojska”. Toto meno nosil aj  Vojtech Pražský –  druhý   pražský  biskup  od roku 982 a  pokrstil prvého uhorského kráľa Štefana I. Bojoval proti otrokárstvu, mnohoženstvu a alkoholizmu 😉  

Vojtech je sebavedomá a silná osobnosť. Je diplomatický,  vplyvný a  má schopnosti vodcu. Vie sa dobre orientovať v rôznych témach a vie prejaviť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Je prirodzeným mierotvorcom a tiež duchovným idealistom.  Má dobrú intuíciu a môžu sa u neho objaviť dokonca aj  jasnovidné schopnosti. Často sa špecializuje  na náboženstvo, filozofiu a menej tradičné formy liečenia. Hľadanie osvietenia je jedným z jeho celoživotných cieľov. Voči ostatným ľuďom je vnímavý a túto svoju schopnosť využíva pri výbere svojho bližšieho okolia. Keď Vojtech dostane priestor, dokáže dosiahnuť tie najúžasnejšie úspechy. Svojim rozprávačským talentom dokáže ostatných očariť. Ľudia ho  vnímajú ako  človeka, ktorý je pôsobivý, elegantný a noblesný. Bol by z neho dobrý herec pretože aj keď je otvorený predsa len nie vždy vieme predvídať jeho činy. Dokáže v sebe ukrývať nie dve, ale niekedy až tri osobnosti, z ktorých každá je iná a má iné životné hodnoty. Doma medzi svojimi blízkymi môže konať a myslieť inak, ako medzi cudzími, teda nikto nedokáže presne povedať, čo je Vojtech  zač. Uprednostňuje rozmanitosť je nepokojný a má rád keď sú veci v pohybe.

Vratislav – meniny 18.6.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Vratislav je slovanského pôvodu  a význam tohto  mena je „oslavujúci návrat“ . Toto meno nosil aj Vratislav I. – tretí český knieža  z rodu Přemyslovcov.

Vratislav má filozofické kvality a snaží sa analyzovať všetko okolo seba. Rutiny normálneho života ho nudia. Má dobrú intuíciu a býva veľmi opatrný. Je známy tým, že veci doťahuje do konca. Dokáže sa sústrediť   aj v najväčšom chaose. Je veľmi učenlivý, štruktúrovaný a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži. Nič nerobí náhodne. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by mohol byť z neho dobrý vyšetrovateľ, prokurátor alebo novinár. Je praktický človek.  Svoje vnútorné strachy a obavy dokáže veľmi dobre ukrývať. Keď nie je dostatočne motivovaný vie byť aj pekne lenivý. Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom.

Vratko – meniny 29.11. 

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselosť, štedrosť, harmónia, nežnosť. 

Meno Vratko je odvodené od slovanského mena Vratislav a znamená “vrátiť slávu”.

Muž s týmto menom pôsobí veľmi uzavreto, rezervovane a hanblivo. Vo svojom živote sa riadi viac emóciami ako logikou,  čo často vedie k chaotickým situáciám. Z tohoto dôvodu býva  náladový a   preto je potrebné, aby sa už v detstve naučil lepšie zvládať svoje emócie. Je nedôverčivý a občas aj veľmi sarkastický no napriek tomu má   priateľstvo  v jeho živote dôležité miesto. Jeho najväčším problémom sú jeho požiadavky voči sebe a ostatným. Ak si určí  svoje priority, potom nájde bezpečný a stabilný život. V opačnom prípade bude celý život zúfalo hľadať šťastie (hoci šťastie už dávno môže byť vedľa neho)!  Celý život dokáže milovať tajne a dlho trvá, kým sa odhodlá prejaviť svoje city navonok. Vie sa veľmi dobre orientovať v rôznych témach a dokáže vyjadriť svoje schopnosti v niekoľkých oblastiach. Avšak potrebuje mať pocit bezpečia a istoty na to, aby mohol  dosahovať dobré výsledky. Napriek tomu, že často pracuje usporiadane a neorganizovane zároveň (čím je vo svojej podstate  svojim spôsobom nenahraditeľným) a má svoj vlastný rytmus, dokáže vždy podať dobrý výkon na profesionálnej úrovni. Rešpektuje zákony a zavedený poriadok, čo z neho robí dobrého pracovníka.  Peniaze vníma iba ako prostriedok na nasýtenie svojich túžob, čo spôsobuje finančnú nerovnováhu.  

Zdenka – meniny 23.9.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melanchólia, zmysel pre priateľstvo.

Meno Zdenka je ženský variant mužského slovanského mena Zdenko, ktoré je odvodené od latinského mena Sidonius. Zdenka znamená „žena zo Sidonu“.

Zdenka  má filozofické kvality a vynikajúce analytické myslenie. Má potrebu hľadať vo všetkom pravdu a preto sa snaží analyzovať všetko okolo seba. Celý život sa snaží a postupuje  vpred aj cez mŕtvoly. Vie využívať  ženské zbrane, ale radšej by bojovala ako muži – priamo a otvorene. Dokáže sa sústrediť aj v najväčšom chaose. Málokedy nájde dobrých priateľov, alebo partnerov a len za cenu veľkého sebazaprenia  vie udržať rodinu pokope. Je panovačná, ale je aj schopná. Dokáže vždy všetko zabezpečiť a  preto ju rozčuľuje každý neschopný človek. Ak sa zamiluje do niekoho takého, potom sa v nej vytvára napätie a to ju ničí. Pokiaľ sa bude spoliehať len na seba, tak vždy dosiahne to, čo chce, ale musí postupovať plánovane a nie náhodne. Svoje vnútorné strachy a obavy dokáže veľmi dobre skrývať. Jej myseľ zvyčajne žije vo „svete snov“, kde je schopná posúvať udalosti alebo veci tak, ako sa jej  páči. Dokáže sa poučiť z chýb svojho okolia a tieto skúsenosti aplikovať vo svojom živote. Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom. Miluje cestovanie a rutiny normálneho života ju nudia.  

Zdenko – meniny 9.2.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentný schopný, má zmysel pre krásu, tvorivý, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivý.

Meno Zdenko má slovanský pôvod a znamená “budovať”, alebo vytvárať”.

Zdenko je  optimistický, spoločenský, inšpiratívny a veľmi zhovorčivý.   Väčšinou je  optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza. Avšak je aj hĺbavý a  jeho mimoriadne citlivá povaha spôsobuje, že máva sklony k depresii z akejkoľvek skutočnej alebo domnelej maličkosti.  Nerád prijíma  rozkazy a chce byť vo vedení. Rád robí  veci okamžite bez plánovania.  Vo svojom úsilí má tendenciu byť rozlietaný a vyhýba sa podradným prácam rutinného a opakujúceho sa charakteru. Je kreatívny a to mu umožňuje nájsť nové riešenia na staré problémy. Dokáže vymýšľať  nápady za chodu a túži po  uznaní  za svoje úsilie. Má tendenciu vyhýbať sa tým, ktorí sú  nečinní pri svojej práci. Ľudia ho vnímajú ako jemného, citlivého a intuitívneho človeka. Draví jedinci v ňom vidia ľahký cieľ. Svojou vášňou a pozornou povahou priťahuje opačné pohlavie. Má zmysel pre krásu a má vynikajúci vkus. Je trpezlivý a chápavý, keď počúva problémy iných ľudí. Jeho živá predstavivosť mu môže sťažiť oddelenie pravdy od klamstva.  Uprednostňuje  rozmanitosť.  Peniaze vníma   iba ako nástroj, ktorý mu pomáha realizovať a dosahovať jeho sny. Kvôli tomu sa v jeho  živote   budú striedať obdobia kedy si bude  žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti. Musí sa naučiť trpezlivosti a  byť menej impulzívny. Má  rád pocit slobody a váži si svoju nezávislosť. 

Poznámka: Ak človek s týmto menom používa oslovenie Zdeno – potom sú vibrácie jeho mena 1 – čo znamená, že svojho nositeľa ovplyvňuje iným spôsobom. 

Zina – meniny 21.5.

Aktívnym číslo tohto mena je 5 – zvedavosť, prispôsobivosť v akomkoľvek prostredí,  presvedčivosť.

Meno Zina  je ruská varianta mena Zenaidy. Zenaida pochádza z gréčtiny a znamená „život Dia“. Meno Zenaida nosila kresťanská svätica v 1. storočí a bola príbuznou apoštola Pavla.

Zina miluje  slobodu, zmenu, cestovanie, dobrodružstvo, pohyb. Je veľmi zvedavá, všetko chce vedieť a dokáže robiť viac vecí súčasne. Nerada prijíma príkazy, najradšej by všetkému velela ona sama. Je veľmi kreatívna a takmer na všetko dokáže nájsť nové riešenia. Za svoje úsilie, očakáva uznanie. Má  tendenciu vyhýbať sa tým, ktorí sú leniví, alebo pasívni. Zina je spoločenská, temperamentná a veselá. Rada býva stredobodom pozornosti. Vždy sa snaží  vidieť slnečnú stránku akejkoľvek situácie.  Je    plná vznešených  ideálov, ktoré sa  snaží  naplniť. Akonáhle je obmedzená jej nezávislosť, alebo sloboda konania, zvyšuje sa jej adrenalín a pociťuje veľký vnútorný tlak.  Zina býva veľmi priama, čo jej môže občas spôsobovať veľké problémy. Musí sa naučiť byť tolerantnejšia  a uvoľnenejšia. Má rýchlu analytickú myseľ, ale musí zapracovať na svojej trpezlivosti, aby to dotiahla ďaleko. Stabilný vzťah prichádza až neskôr v živote. 

Zita – meniny 2.4.

Aktívne číslo tohto mena je 2 – citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať.

Meno Zita je megamultietnické :). Uvediem pár príkladov z rôznych zdrojov: 

Taliansky pôvod –  “mladé dievča”, Baskický pôvod –  “svätý”, Grécky pôvod – „lovec“, Španielsky pôvod – “malá nádej”, alebo “hľadač”, Hebrejský pôvod –  „Terézia, žatva, pátračka, panna“, Perzský pôvod – “dievča”, Nemecký pôvod –  “rýchly”. Takže milá Zita môžeš si vybrať “ :). Toto meno nosila aj toskánska svätica z 13. storočia –  patrónka domácich majstrov.

V jej živote má láska veľmi dôležité miesto, preto je často opatrná, ale keď  už sa rozhodne, tak to platí na dlhý čas. Túži  rozvíjať úprimný vzťah, ktorý je postavený na pevnom základe a zdieľať  svoj život v manželstve. Zita je výbornou a lojálnou kamarátkou a vo všeobecnosti nerada zostáva sama. Môže byť veľmi nezávislá alebo extrémne závislá od iných.  Baví ju podávať dobré výkony. Má  trpezlivosť ísť do detailov, ktoré niekto iný nemusí považovať za dôležité a to z nej často robí perfekcionistku. S veľkým zmyslom pre hierarchiu dodržiava  pravidlá alebo príkazy do bodky! Túži po vytvorení systému a poriadku vo svojom prostredí.  Ctí si tradície a nedôveruje veciam, ktorým nerozumie. Často podlieha  zmenám nálad. Túži  po harmónii, rovnováhe a neznáša konflikty.  Snaží sa učiť z chýb iných. Kvôli uprednostňovaniu svojho okolia a jeho túžob pred sebou, si svoje miesto  v spoločnosti  vybojuje až v neskoršom veku. Svoj osobný úspech nepovažuje za niečo dôležité a nemá problém vzdať sa svojho úspechu, kvôli potrebám svojho okolia. Vždy sa snaží žiť viac pre iných, ako sama pre seba. 

Zlatica – meniny 28.2.

Aktívnym číslom tohto mena je 9  – zmyselná, ľudská, idealistka, láskavá, oddaná 

Meno Zlatica má slovanský pôvod a znamená “zlato”. Toto meno nosila aj Svätá Zlatica.

Ste spoločenský človek, ale svojich priateľov si v vyberáte. Zvyčajne máte malú skupinu úprimných priateľov. Ste emotívny človek, o ktorom je známe, že je veľkorysý a altruistický. Ľudia vás vnímajú ako dôveryhodného a intuitívneho človeka, ktorý má  zmysel pre krásu a vynikajúci vkus. Vnímanie pocitov iných ľudí na hlbšej úrovni vám umožňuje vaša výrazná empatia. To vám v podstate umožní čítať v ostatných ako v otvorenej knihe.  Váš záujem o psychológiu môže pozdvihnúť vaše pozorovacie a dedukčné schopnosti na úplne inú úroveň. Niekedy  ste až príliš priama alebo úprimná, čo vám môže spôsobovať ťažkosti. Nemáte rada monotónnosť, túžite po nových vedomostiach či dobrodružstvách. Odmietnutie podriadiť sa zavedeným poriadkom vám nebráni pracovať v tíme pod niekým iným, pokiaľ máte slobodu pohybu a dokážete sa sama rozhodovať. Peniaze sú len prostriedkom na dosiahnutie vašich túžob. Ak sa niekedy vyskytne situácia, kde si musíte vybrať medzi vnútorným pokojom alebo peniazmi, väčšinou si vyberiete harmóniu. Finančne vaša cesta pozostáva z vzostupov a pádov. Ste idealistka, ktorá sníva o živote v harmonickom svete. Ľudia s týmto menom majú tendenciu byť prirodzene lojálni a súcitní. Ďalšie rozvíjanie týchto vlastností môže byť prospešné. 

Zlatko – meniny 12.6.

Číslo 22 hovorí o človeku, ktorý je ctižiadostivý, idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Zlatko je slovanského pôvodu a jeho význam je “zlatý”.

 Zlatko je zvyčajne obdarený úžasnými manažérskymi schopnosťami. Je silný a intuitívny pracant, ktorý sa nikdy nebojí zodpovednosti, no niekedy máva problémy s  nadriadenými. Jeho nezávislé ambície mu nebránia pracovať v tíme. Jeho  pozorovacie schopnosti mu  umožňujú správne analyzovať rôzne  situácie. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty a  trpezlivo riešiť komplikované situácie. Nie je z tých, ktorí by postávali na mieste. Má rád keď je všetko okolo neho  neustále v pohybe.  Je aktívny,  dynamický a rád športuje. Často uprednostní kariéru pred osobným životom. Veľmi zriedkavo sa stáva, že ľudia s číslom 22, nájdu rovnováhu a naplnenie. Má veľký smäd po poznaní, objavoch a dobrodružstvách. Najvyššou prioritou v jeho  živote sú  materialistické túžby a priania.    Musí sa naučiť kontrolovať svoje nekontrolovateľné míňacie impulzy, ktoré prekračujú hranice toho, čo je rozumné.  Túži po slobode, ale zároveň má  potrebu mať domovský prístav. Je  intuitívnym  idealistom, ktorý potrebuje uznanie, aby cítil naplnenie. Nevýhodou jeho osobnosti je tvrdohlavosť. 

Zoja – meniny 8.2.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomná, skúmavá, melancholická, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Zoja má grécky pôvod a znamená “život”. 

Zoja je úprimná a otvorená. Má múdru, rýchlu a  analytickú myseľ. Dokáže  efektívne riadiť ľudí v skupinách.  Často prežíva vnútorné turbulencie pri neschopnosti povedať, čo má na mysli a potom trpí  veľkou osamelosťou kvôli nedorozumeniam.  Je  pre ňu oveľa jednoduchšie svoje hlbšie myšlienky a pocity napísať na papier ako povedať nahlas. Svoje potešenie nájde v literatúre a  v poézii.  Je idealistka a má  silnú túžbu slúžiť ľudstvu. Túži po náklonnosti, ale málokedy nájde niekoho, kto rozumie jej povahe. Hlboko ju dojímajú krásy života, najmä prírody. Má tendencie byť náladová. Jej  reakcie na ľudí sa líšia podľa toho, ako sa cíti. Inšpiruje ju povzbudenie od ostatných, no podozrieva  ich zámery. Má filozofické kvality, snaží sa  analyzovať a študovať veci do hĺbky a nebráni  sa ani spiritualite pri hľadaní pravdy.  Vyžíva sa vo výskume a uprednostňuje  vedecké fakty. Svoje schopnosti dokáže  prejaviť v rôznych oblastiach.  

Zoltán – meniny 7.4.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomná, skúmavá, melancholická, má zmysel pre priateľstvo.

Meno Zoltán má maďarský pôvod a znamená “sultán”. Toto meno nosil aj  Zoltán Lajos Meszlenyi – biskup a mučeník.

Zoltán má v sebe ukryté mnohé nadania a talenty.  Má všetky predpoklady na úspech, ale malú vytrvalosť a odvahu k riskovaniu. Rutiny normálneho života ho nudia. Občas má problémy s koncentráciou a často zabúda aj na dôležité udalosti. Je úprimným a priamym človekom. Nie je to však z nejakej vrodenej mravnosti, ale preto, že by si žiadne klamstvo dlho nepamätal a tak si radšej šetrí svoju pamäť na iné záležitosti. V láske je to prelietavé vtáča, nikdy sa nevenuje jednej partnerke dlhý čas, potrebuje zmenu a nezáväzné vzťahy. Ak sa rozhodne oženiť,  určite bude zopár rokov tým najvernejším, najmä ak ho jeho partnerka bude podporovať v práci. Jeho pracovné nápady sú naozaj skoro až neuveriteľne originálne a šetria nielen čas, no aj ľudí. Z tohto dôvodu sa ho mnohí obávajú, pretože vedia, že by nemal problém s ich okamžitou náhradou. V práci teda nebude obľúbený, ale zato sa nakoniec dostane medzi známe osobnosti a aj po finančnej stránke to bude dobré. 

Zora – meniny 22.1.

Aktívne číslo tohto mena je 6 – veselá, štedrá, harmonická, nežná.

Meno Zora má slovanský pôvod a znamená „východ slnka“.  

Ste kreatívna a umelecky orientovaná. Oceňujete dobrú hudbu, literatúru, umenie, drámu a filozofiu. Často dobrovoľne pracujete na občianskych projektoch.   Ste rezervovaná,  ale   vo vašom osobnom živote, si ostatní   túto rezervovanosť a zdržanlivosť často mýlia s chladom a nedostatkom citu.  Keďže pre vás nie je ľahké podeliť sa o svoje hlbšie myšlienky a ideály s ostatnými, vo svojom úzkom kruhu máte  len pár vybratých priateľov, s ktorými sa cítite najlepšie.   V obchodnom svete je vaša rezervovanosť  výhodná, pretože pôsobíte autoritatívnejšie.  Pokiaľ ide o podnikanie bývate veľmi úspešná. Ste idealistický analyzátor a všetko zvyknete študovať  do hĺbky. Vyžívate sa vo výskume a uprednostňujete vedecké fakty. Ste vynikajúca pokiaľ ide o akciové trhy,  ktoré zahŕňajú úzku spoluprácu so štatistikami. Máte silný zmysel pre spravodlivosť.  Ste výborným rodičom. Máte skvelú intuíciu a môžete byť dokonca jasnovidkou!  Napriek tomu musíte byť opatrná, pretože   vaša živá predstavivosť,  vám môže sťažiť oddelenie pravdy od klamstva. 

Zuzana – meniny 11.8.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívnosť, impulzívnosť, tvrdohlavosť, svojhlavosť.

Meno Zuzana je meno slovanského pôvodu a znamená “ľalia”. Toto meno nosila aj Svätá Zuzana Rímska.

Vďaka svojej veselej povahe ste všade obľúbená aj napriek tomu, že z času na čas máte tendenciu byť rezervovaná. Zmeny vítate   s otvorenou náručou a rutiny takzvaného normálneho života vás nesmierne nudia. Potrebujete prácu, ktorá je niečím nezvyčajná, kde  presnosť a zmysel pre detail nie sú až také dôležité.  Ste talentovaná v mnohých oblastiach, ale ľahko sa necháte rozptýliť.  Mali by ste si všetky svoje geniálne nápady zapisovať, aby ste na ne nezabudli. Dosiahnutie hlbšieho porozumenia o sebe a ľuďoch vo vašom okolí je niečo, o čo sa snažíte. Občas máte  tendenciu stiahnuť sa do vlastného sveta, aby ste premýšľali o starých problémoch, alebo aby ste si ujasnili, čo sa deje vo vašom živote. Pri rozhodovaní sa  často spoliehate  na svoju intuíciu.  Okolo vás vládne určitá atmosféra autority.  Riešenie záhad a poznávanie tajomstiev je jedným z vašich obľúbených spôsobov trávenia času. Pri hľadaní pravdy sa nebránite ani spiritualite. V láske a vzťahoch bývate veľmi vášnivá. 

Žaneta – meniny 1.6.

Číslo 22 hovorí o človeku, ktorý je ctižiadostivý, idealistický, má zmysel pre podnikanie a je často nervózny.

Meno Žaneta má španielsky pôvod a znamená “Boží dar”. 

Žanety vo svojom osobnom živote pôsobia veľmi jemne a žensky, túžia po nehe a láske. V ich povahe je však aj jedna výrazná črta a tou je ambicióznosť. Za každú cenu sa chcú dostať do popredia, získať si uznanie a nájsť si cestu k úspechu. Nič im nezabráni dosiahnuť to, čo chcú a sú schopné kvôli tomu obetovať všetko a všetkých. Vedia neuveriteľne ovplyvňovať iných, intrigovať a podrazia aj najlepšiu priateľku, ak cítia, že im stojí v ceste. Ak je potrebné dostať sa niekam pomocou iných mužov, nebránia sa nevere. Pre nich to nie je nič zlé,  využijú každý prostriedok na to, aby sa presadili. Sú zvedavé a majú dobré pozorovacie schopnosti, ktoré im umožňujú správne analyzovať situácie. Riešenie duševných alebo fyzických hádaniek je pre ne prirodzené.  Túžia po slobode ale zároveň majú  potrebu mať domovský prístav. Nevýhodou ich osobností je tvrdohlavosť. Sú komunikatívne a  často vedia  viac, ako povedia. Vďaka ich hyperaktivite  majú problém nájsť emocionálnu rovnováhu. Najvyššou prioritou v ich živote sú  materialistické túžby a priania.   Majú radi zmeny. Sú intuitívnymi  idealistkami, ktoré potrebujú uznanie, aby cítili naplnenie.

Želmíra – meniny 23.5.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – inteligentná schopná, má zmysel pre krásu, tvorivá, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivá.

Meno Želmíra je moslimské meno a  znamená – Brilantná. Niektoré zdroje uvádzajú, že meno Želmíra má arabský, alebo taliansky pôvod a  znamená „skvelá“. 

Želmíra je diplomatkou do špiku kostí. Má vrodenú schopnosť vysvetliť zložité pojmy spôsobom, ktorý je ľahko pochopiteľný. Je všestranná, neuveriteľne prispôsobivá a dokáže zvládať aj náročnejšie situácie. Vďaka jej spoločenskej, optimistickej a zábavnej osobnosti je pre ňu ľahké nadviazať nové kontakty. Rada býva stredobodom pozornosti.  Je vynikajúca v inšpirovaní a dodávaní odvahy ľuďom, ktorí sa cítia na dne. Často sa jej stáva, že ju ostatní vnímajú ako postavu matky. Vždy sa jej  podarí vidieť slnečnú stránku akejkoľvek situácie. Je veľmi kreatívna, najmä v písaní.  Občas zbytočne plytvá svojou energiou na nesprávne veci, avšak toto pre ňu nie je problém, pretože má  výborné  regeneračné schopnosti. Netrpezlivosť a bezduchosť sú jej najväčší nepriatelia.  S dobrým zmyslom pre komunikáciu je stvorená na prácu v tíme. Je cieľavedomá ale nikdy by neurobila nič nemorálne, len aby získala výhodu. Akonáhle sa pre niečo rozhodne ide si za svojim cieľom.  Je ochotná obetovať sa v prospech iných ľudí. Nenávidí konflikty. Rodinné hodnoty a tradície sú pre ňu veľmi dôležité. Je  aktívna žena, ktorá potrebuje žiť naplno, bez ohľadu na peňažné náklady.

Žigmund – meniny 2.5.

Aktívne číslo tohto mena je 4 – ukáznený, pracovitý, má organizačné schopnosti.

Meno Žigmund  je odvodené od starohornonemeckého mena „Sigimund“ a znamená „chránený víťazstvom, alebo víťazstvo nás chráni“. Okrem toho toto meno aj nosil aj Žigmund Luxemburský, ktorý bol  bol  kráľom Uhorska, Chorvátska, Čiech, cisárom Svätej rímskej ríše a posledným cisárom z rodu Luxemburgovcov.

Žigmund je zvyčajne obdarený úžasnými manažérskymi schopnosťami. Vie veľmi dobre sumarizovať rozhádzané dokumenty a  trpezlivo riešiť komplikované situácie. Je disciplinovaný, praktický, spoľahlivý, pracovitý a šetrný. Nemá problém nájsť si priateľov, ani si ich udržať. Má rád všetkých ľudí. Občas zatúži  po samote a hĺbavosti, preto sa bez varovania stratí a nedá o sebe dlhý čas vedieť. Nevie byť verný a  ani stabilita nie je jeho  silnou stránkou.  Záleží mu na prospechu iných  a je  dobroprajným človekom. Jedinou zápornou vlastnosťou je jeho podozrievavosť. Keď nechá priestor svojim podozreniam a nekonzultuje to s okolím, potom sa z neho stáva zlomyseľný a neúprimný človek, ktorý nevie nikomu dôverovať. Vaše najpravdepodobnejšie povolanie: inžinier, pedagóg, obchodník, farmár, vedec, výrobca, profesor, právnik, skladník, staviteľ.

Žofia – meniny 15.5.

Aktívne číslo tohto mena je 3 – má zmysel pre krásu, tvorivosť, má obratné jednanie s ľuďmi, prispôsobivosť.

 Pôvod mena  Žofia nie je úplne jednoznačný. Niektorí tvrdia, že má grécky pôvod, iní zase že má poľský, ukrajinský, český, atď., avšak význam je vždy rovnaký. Meno Žofia znamená “múdrosť”.

Toto meno nosila aj  Žofia Czeska-Maciejowska z 15. storočia, ktorá bola zakladateľkou sestier predstavených.

Ste komunikatívna, diplomatická a spoločenská. Najlepšie sa vám pracuje v tíme.  Môžete vykonávať rôzne úlohy súčasne. Peniaze vnímate iba ako nástroj, ktorý vám pomáha realizovať a dosahovať vaše sny. Kvôli tomu sa vo vašom živote   budú striedať obdobia kedy si budete žiť život  podľa svojich predstáv s obdobiami šetrnosti.  Väčšinou ste optimistický človek, ktorý prijíma život tak, ako prichádza. Avšak ste aj hĺbavá a filozofická a  vaša mimoriadne citlivá povaha spôsobuje, že máte sklony k depresii z akejkoľvek skutočnej alebo domnelej maličkosti. Musíte sa naučiť byť trpezlivá a menej impulzívna. Máte rada pocit slobody a vážite si svoju nezávislosť.  Dlho trvá než nájdete toho správneho partnera, ale keď ho už nájdete ste loajálna. Milostný život má pre vás zmysel iba pokiaľ sa chcete stať rodičom. Ste zvedavá a máte  neukojiteľný smäd po poznaní, ktorý vás núti posúvať hranice a ísť k neznámym horizontom. Svojich priateľov si vždy dokážete vypočuť a poradiť im. 

Xénia – meniny – meniny 2.6.

Aktívne číslo tohto mena je 8 – aktívna, impulzívna, tvrdohlava, svojhlavá.

Xénia je meno gréckeho pôvodu a znamená “pohostinná”. Toto meno nosila aj  Xénia Spravodlivá z Ríma – svätica z 5.storočia.

Xénia je  vášnivý človek, ktorý sa väčšinou riadi inštinktom. Má silný zmysel pre  zodpovednosť v obchodných a materiálnych záležitostiach. Je praktická a odhodlaná dosiahnuť úspech vo všetkom, do čoho sa pustí. Jej  schopnosť organizovať a riadiť úsilie druhých jej umožňuje vyniknúť v akejkoľvek manažérskej pozícii. Je tvrdohlavou bojovníčkou, ktorá svojou odhodlanosťou dokáže takmer všetko. Snaží sa  využiť prítomný okamih a žiť život naplno. Občas v hneve povie aj to čo by nechcela a to jej následne spôsobuje zbytočné problémy. Jej milostný život býva dosť zložitý, pretože má problém so žiarlivosťou a celkovo kontrolou nad partnerom.Spájanie ľudí pre spoločnú vec alebo riešenie nezhôd je súčasťou jej schopností. Profesionálne by  sa mohli stať úžasnými  sprostredkovateľkami, pretože dokážu vidieť  obe strany mince, čo im umožňuje nachádzať neustále nové perspektívy na vyriešenie všetkých nezhôd. Na ľudí zvyčajne pôsobí  dojmom hravej elegancie a bezpečnosti. Aj keď má s niečím problém, vonkajšiemu svetu sa zdá, že sa má  dobre.