RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 9 palic

Deväť palíc

Deväť  palíc predstavuje ohrozenie. Strach z minulosti. Strach pokračovať ďalej. Táto karta má ale aj pozitívny význam napr. v prípade kedy by ste sa chceli odpútať od starých návykov.

Symbolika:

Palica – sexuálny symbol, symbol, rast

Postoj postavy – odhodlanie brániť sa

Obviazaná hlava – zranenie, zranená pýcha

Múr z palíc za postavou – ochrana

Vrcholky hôr v pozadí – ďaleké ciele, ktoré ostanú nenaplnené pokiaľ sa nevzdáme strachu

Rašiace lístočky – život, rast

Karta Deväť palíc má rôzne významy, ktoré sa viažu na energiu pohybu, cieľavedomosti a vytrvalosti.

V oblasti práce a financií, karta deväť palíc naznačuje obdobie, kedy sa stretávate s rôznymi výzvami, ktoré si vyžadujú cieľavedomosť a vytrvalosť. Je to čas, keď musíte prekonať prekážky a zápasiť s ťažkosťami, aby ste dosiahli svoje ciele. Táto karta hovorí, že ste na správnej ceste a že vaša snaha bude odmenená.

V oblasti lásky a vzťahov, karta deväť palíc poukazuje na obdobie, keď musíte na vašom vzťahu zapracovať a usilovať sa o zlepšenie vzťahu. Táto karta ukazuje, že energia, ktorú do vašeho vzťahu vložíte, má zmysel.

V oblasti osobného rastu a duchovnej cesty, karta deväť palíc môže naznačovať, že sa nachádzate v období rastu a vývoja. Je to čas, keď sa musíte usilovať o dosiahnutie svojich cieľov a budovať svoje sebavedomie. Musíte byť vytrvalí a odhodlaní, aby ste prekonali prekážky a dosiahli svoj potenciál.

V záverečnej úvahe, karta deväť palíc predstavuje energiu cieľavedomosti a vytrvalosti. Je to karta, ktorá vás povzbudzuje, aby ste sa snažili a bojovali za to, čo chcete dosiahnuť. Táto karta tiež ukazuje, že vaša snaha a vytrvalosť budú čoskoro odmenené a že musíte zostať odhodlaní a vytrvalí, aby ste dosiahli svoje ciele. S kartou deväť palíc sa spája silná energia, ktorá vám pomôže prekonať prekážky a dosiahnuť úspech vo vašom živote.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 9 palic
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 9 palic