RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA diabol

Diabol

Symbolika:

Adam a Eva s rohmi a s  chvostom – muž a žena nesúci znaky zla

Cap – symbol pudovosti 

Obrátený pentagram – prílišná pripútanosť k matérii, zlo

Netopierie krídla – nočný démon

Reťaze – putá, väzenie, otroctvo, závislosť

Ohnivý kyjak – rozdúchaná vášeň 

Karta Diabol vo Veľkej Arkáne je jednou z najintenzívnejších a najmenej žiaducich kariet. Táto karta symbolizuje negatívne sily, zlé závislosti a nebezpečné pokušenia. V karte vidíme diabla, ktorý drží dve nahé postavy na reťaziach. Táto karta nás upozorňuje na to, že akékoľvek pokušenia, ktoré nás ovládajú, môžu byť nebezpečné a prinášať so sebou deštruktívne následky.

Karta Diabol sa týka aj našich materiálnych a fyzických túžob. Táto karta nás varuje pred hľadaním rýchlych a ľahkých riešení a upozorňuje na to, že násilné alebo egoistické správanie môže viesť k závislosti a zneužitiu moci. Táto karta tiež môže symbolizovať skryté alebo podvodné aktivity, ktoré sú nezlučiteľné s etickými zásadami.

Karta Diabol nás však tiež vyzýva, aby sme prehodnotili naše hodnoty a preskúmali svoje vnútorné obmedzenia a strachy. Táto karta nám pripomína, že aj keď máme tendenciu byť zameraní na vonkajšie materiálne veci, mali by sme sa snažiť posilniť našu duchovnú stránku a vnútornú silu. Ak sa nám podarí prevziať kontrolu nad svojimi negatívnymi tendenciami a myšlienkami, môžeme sa priblížiť k svojmu vnútornému ja a dosiahnuť skutočnú slobodu.

Karta Diabol môže tiež naznačovať, že sa nachádzame v období života, kedy musíme čeliť nepríjemným situáciám alebo rozhodnutiam. Táto karta nás vyzýva, aby sme prejavili odvahu a rozhodnosť a zvolili si správny smer. Karta nás varuje pred nebezpečenstvom následovania zlého smeru, ktorý nás môže odviesť od nášho cieľa.

Karta Diabol je preto veľmi silnou a významnou kartou, ktorá nás upozorňuje na nebezpečenstvo závislosti, zlého správania a negatívnych myšlienok. Ak sa nám podarí prekonať tieto nebezpečenstvá a akceptovať svoje vnútorné obmedzenia a strachy, môžeme dosiahnuť skutočnú slobodu a posilniť svoje duchovné a emocionálne zdravie. Karta nás tiež vyzýva, aby sme si uvedomili, aké sú naše hodnoty a zameranie a či sú pre nás skutočne dôležité.

V kontexte vzťahov môže karta Diabol naznačovať nezdravé alebo toxické vzťahy, v ktorých jeden partner ovláda a manipuluje druhého. Táto karta nás varuje, aby sme sa vyhli vzťahom, ktoré nás spútavajú a obmedzujú a namiesto toho sa snažili nájsť rovnováhu a zdravý vzťah založený na dôvere a rešpekte.

Karta Diabol tiež môže symbolizovať našu temnú stránku a negatívne emócie, ktoré sa nám darí potláčať. Táto karta nás vyzýva, aby sme sa naučili prijať a zvládať naše temné stránky a aby sme sa snažili pracovať na svojom emocionálnom a duchovnom raste.

V konečnom dôsledku je karta Diabol veľmi silnou a intenzívnou kartou, ktorá nás upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia, ak nebudeme dbať na svoje hodnoty a duchovné zdravie. Táto karta nás vyzýva, aby sme si uvedomili, aké sú naše ciele a zameranie a aby sme sa snažili prekonať naše negatívne tendencie a myšlienky. Ak sa nám podarí prevziať kontrolu nad svojimi pokušeniami a nezdravými návykmi, môžeme dosiahnuť skutočnú slobodu a žiť život plný radosti a harmónie.

Zhrnutie:

Karta Diabol predstavuje  depresie, závislosti, pocit  uväznenia alebo obmedzenia.  Môžete sa cítiť bezmocní, ale tiež môže poukazovať na to,  že sa neovládate a že ste prepadli zneužívanu moci a materializmu.  Nesnažte sa manipulovať ani ovládať ľudí vo svojom okolí.  Diabol môže naznačovať obsedantné, tajnostkárske alebo impulzívne správanie.  Na hlbšej úrovni predstavuje Lucifer  aspekt  jasnosti, pretože predstavuje temnotu, z  ktorej sa rodí jas. Vrhá svetlo na naše temné stránky a tým nám napomáha v procese sebapoznania. Táto karta hovorí o tom, že po tejto ceste by ste sa mali pustiť iba vtedy, pokiaľ bude slúžiť vašemu sebapoznaniu.

RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA diabol
RIDER WHITE TAROT – VELKA ARKANA diabol