RIDER WHITE TAROT - Malá arkána eso poharov

Eso pohárov

Každé eso v tarote predstavuje šance, alebo príležitosti, ktoré by sme si nemali nechať ujsť. Eso pohárov veľmi často poukazuje na blížiace sa otehotnenie, sobáš, hlboké naplnenie, kreativitu, súcit, nové vzťahy, obdobie klíčenia nových ideí.

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Obrátené písmeno M – na tento symbol existuje veľa teórií. Jedni sa domievajú že sa jedná o písmeno M (mystery) – tajomstvo, alebo MEM – hebrejsky voda, prípadne Matter ako matka. Iní sú názoru, že sa jedná o písmeno W ako monogram Arthura Edwarda Waite, alebo symbolu vody (water), alebo zosobnenie keltskej studni múdrosti – wisdom atď. V každom prípade je to celkom zaujímavé, koľko symbolov sa môže v tarote skrývať 

Ruka držiaca pohár (ruka stvoriteľa) – boží zásah, symbol pracovitosti, šikovnosti, impulz

Voda – symbol času, pohybu, zmeny, života, nevedomie, emócie, príťažlivosť, nevedomie, očistenie

5 pretekajúcich fontán – fontána života, symbolika 5 zmyslov, 5 kristových rán, 5 brán milosti, 5 cípov pentagramu….Ale tiež prekypujúca hojnosť 

Holubica – duch svätý , symbol mieru

Biela holubica – čistota

Hostia v zobáku holubice – (duch) – zostup ducha do tela duchom svätým

Lekná – ľahkosť v ťažkých emocionálnych situáciach, čistota, duchovno

26 padajúcich kvapiek vody – 26 – súčet božieho mena JHVH

Eso Pohárov predstavuje naše city a emócie. Táto karta nás inšpiruje k tomu, aby sme sa venovali svojim citom a prebúdzali v sebe emócie, ktoré sme možno doteraz potlačovali alebo ignorovali.

Eso Pohárov nám pripomína, že sme bytosti, ktoré potrebujú lásku a súcit a že sme v tom najlepšom stave, keď sa cítime milovaní a podporovaní. Táto karta nám môže pomôcť prebudiť sa z našej emocionálnej letargie a nájsť radosť a nadšenie vo všetkom, čo robíme.

Tak ako všetky karty, aj Eso Pohárov môže mať rôzne významy v závislosti od situácie a kontextu. Napríklad, keď táto karta padne pri otázke o našom romantickom vzťahu, môže to znamenať, že sa máme otvoriť novým možnostiam a príležitostiam a dôverovať svojim citom.

V iných prípadoch môže Eso Pohárov predstavovať nové začiatky v našej kariére alebo v iných oblastiach života, kde by nám mohla pomôcť nájsť a prebudiť nové záujmy a emócie.

Eso Pohárov nás môže tiež inšpirovať k tomu, aby sme boli láskaví a súcitní voči ostatným. Táto karta nám pripomína, že každý má svoje emócie a problémy a že sa vždy oplatí byť milý a taktiež poskytnúť podporu voči ostatným. V zhrnutí, Eso Pohárov je silnou kartou, ktorá nás inšpiruje k tomu, aby sme prebúdzali naše citové schopnosti a nachádzali radosť a lásku vo všetkom, čo robíme.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána eso poharov
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána eso poharov