RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA hviezda

Hviezda

Symbolika:

Hviezdna žena – nebeská plodnosť

Nahota – pravda

Voda – symbol života, symbol emócií ako skrytých tak videných

Vylievanie vody na zem a do vody – hojnosť, ale tiež rovnováha medzi emocionálnym a materiálnym svetom

7 hviezd – sedem stĺpov v chráme múdrosti – čistota, pokojnosť, prívetivosť, rozumnosť, nápomocnosť, pokora, úprimnosť. (Hviezdy ako také predstavujú osvetľovanie cesty, nádej, úspech, prisľub, udržiavanie vesmíru a tiež ukazovateľov budúcnosti v astrológii)

Osemcípa hlavná hviezda – symbol transformácie človeka na duchovnú bytosť, skladanie a rozkladanie vesmíru

Strom – symbol potencie, slobody, poznania. Stromy k nám prehovárajú na vyššej rovine poznania

Modrá farba – duchovno, spiritualita

Ibis – symbol múdrosti a pohľadu do budúcnosti

Červené kvety- citové prežívanie

Karta Hviezda je jednou z najkrajších kariet v tarotovej sade Veľkej Arkány. Táto karta je spojená so svetlom, nádejou a duchovnou energiou. Hviezda je zobrazená ako nahá žena, ktorá drží dva džbány a vylieva vodu na zem, z ktorej vyrastajú kvety a tráva. Nad ňou sa nachádza hviezda s piatimi cípmi a okolo nej je modrá obloha.

Karta Hviezda symbolizuje nádej, dôveru a pokoj. Nabáda nás k tomu, aby sme sa sústredili na naše duchovné a emocionálne blaho. Môže nás vyzývať, aby sme prestali myslieť na minulosť a budúcnosť a sústredili sa na to, čo máme teraz.

Karta Hviezda tiež symbolizuje duchovnú obnovu a uzdravenie. Mali by sme sa posunúť od negatívnych myšlienok a pocitov a otvoriť sa novým možnostiam a príležitostiam. Táto karta nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa snažili nájsť svoje vlastné svetlo a posunuli sa smerom k tomu, čo nás napĺňa.

V kontexte vzťahu karta Hviezda napovedá, aby sme sa snažili o vzájomné porozumenie a dôveru. Maly by sme sa otvoriť pre lásku a prijali ju bez očakávaní a podmienok.

Karta Hviezda tiež symbolizuje vedenie a pomoc. Ak to budeme potrebovať, môžeme sa spoľahnúť na rady a podporu od ostatných a ak to bude okolie potrebovať, byť pre nich zdrojom svetla a nádeje.

Celkovo je karta Hviezda veľmi pozitívnou a povzbudzujúcou kartou, ktorá nás núti k tomu, aby sme sa snažili nájsť svoje vlastné svetlo a naplnili svoj život nádejou, dôverou a láskou. Karta hviezda predstavuje nádej, radostnú sľubnú budúcnosť, výborné možnosti, perspektívne cesty.

RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA hviezda
RIDER WHITE TAROT – VELKA ARKANA hviezda