kohut

Kohút

Roky kohúta:

05. februára 1981 – 24. januára 1982
23. január 1993 – 9. február 1994
09. február 2005 – 28. január 2006
28. januára 2017–15. februára 2018
13. február 2029 – 2. február 2030
1. február 2041–21. január 2042

Kohút v čínskom horoskope predstavuje sebavedomie, precíznosť a spoľahlivosť. Osoby narodené v roku kohúta majú mnoho vlastností, ktoré ich robia pracovitými, vernými a schopnými viesť. Tu je rozsiahlejší pohľad na charakter kohúta:

Sebavedomie a výrazný štýl:

kohúty majú v sebe výrazné sebavedomie a preferujú štýlový prístup k životu. Sú výnimoční v prejavovaní svojej osobnej identity.

Pracovitosť a presnosť:

títo jednotlivci sú obzvlášť pracovití a presní. Majú schopnosť plánovať a organizovať si svoj čas efektívne.

Spoľahlivosť a vernosť:

kohúty sú spoľahlivé a verné osobnosti. Ak raz niečo sľúbia, potom sa to snažia aj dodržať a  plniť svoje záväzky.

Láska k poriadku a čistote:

majú v sebe vlohy k poriadku a čistote. Radi udržiavajú svoje okolie organizované a starostlivo dbajú o detaily.

Ambícia a cieľavedomosť:

kohúty sú ambiciózni a cieľavedomí jednotlivci. Majú jasné ciele a pracujú tvrdo na ich dosiahnutí.

Diplomacia a takt:

sú diplomati a majú taktický prístup. Vedia riešiť konflikty s úctou a diplomaciou.

Vytrvalosť a odhodlanie:

majú vytrvalosť a odhodlanie dosiahnuť svoje ciele. Sú schopné prekonať prekážky a vytrvalo pracovať na svojom úspechu.

Vedenie a organizačné schopnosti:

kohúty majú v povahe organizačné schopnosti. Sú schopné koordinovať a riadiť tím s efektívnosťou.

Charakteristický šarm a príťažlivosť:

kohúty majú často charakteristický šarm a príťažlivosť. Vďaka ich sebavedomému prístupu, sú pre ostatných príťažliví.

Zodpovednosť vo vzťahoch:

v osobných vzťahoch sú kohúty zodpovedné a starostlivé. Venujú pozornosť potrebám svojich blízkych a snažia sa poskytnúť podporu.

Cit pre estetiku a krásu:

kohúty majú v sebe cit pre estetiku a krásu. Vedia oceniť umenie a krásne veci vo svojom živote.

Kritický pohľad na veci:

kohúty majú kritický pohľad na veci a dokážu identifikovať slabé miesta a nedostatky v rôznych situáciách.

Osoby narodené v roku kohúta sú pracovití, sebavedomí a spoľahliví. Ich precíznosť a cieľavedomosť z nich robia vynikajúcich vedúcich a pracovitých spoločníkov.

Autor: Tatiana Zaťková