RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kral palic

Kráľ palíc

Kráľ palíc predstavuje  energický spôsob jednania, podnikavosť, ctižiadostivosť a autoritu. Väčšinou predstavuje osobu či už skrývajúcu sa vo vašom vnútri, ktorá hovorí aby ste sa nebáli postaviť sám za seba avšak s diplomaciou a sebakontrolou, alebo postavu z vonkajšieho okolia, ktorá bude pre vás dôležitá.

Symbolika:

Palica – sexualita, plodnosť, odvaha, sila

Rašiace lístky na palici – život, rast, prianie

kráľ – aktivita, vykonávateľ vôle, vedúca úloha

Trón – moc prichádzajúca zhora

Postoj – pripravenosť vyraziť 

Palica v pravej ruke – odhodlanosť

Salamander – odvaha a statočnosť

Drak – chladnokrvná vitalita, úcta, šťastie, tvorivá nebeská sila

Červená farba – aktivita, sexualita, životná sila, nadšenie

Element – oheň

Karta kráľ palíc predstavuje autoritatívneho muža s vysokým postavením a autoritou, ktorý je schopný prekonať výzvy a dosiahnuť svoje ciele vďaka svojmu odhodlaniu a schopnosti prevziať kontrolu nad situáciou.

Táto karta je tiež spojená s mužskou energiou, rozhodnosťou a pevnosťou. Kráľ palíc nás povzbudzuje k tomu, aby sme prejavovali odhodlanie a sebavedomie, aby sme boli schopní prevziať vedúcu úlohu a ovplyvňovať ostatných.

Kráľ palíc tiež symbolizuje kreativitu a inováciu. Ukazuje, že sme schopní objaviť nové spôsoby riešenia problémov a dosiahnuť úspech vďaka našej vynaliezavosti.

Avšak, táto karta môže byť tiež vnímaná ako varovanie pred prehnane dominantným správaním, prípadne pred osobou v našej blízkosti, ktorá sa takto správa. Táto karta predstavuje človeka, ktorý sa snaží  kontrolovať situácie a manipuluje s ostatnými.  

Celkovo je karta kráľa palíc v Tarote silným symbolom vedenia, odhodlania a vplyvu. Ukazuje, že sme schopní prevziať kontrolu nad situáciou a dosiahnuť svoje ciele vďaka svojmu odhodlaniu a schopnosti viesť ostatných. Ak sa táto karta objaví vo výklade, môže to byť povzbudenie k tomu, aby sme si viac uvedomili svoje vodcovské schopnosti a svoj  vplyv  na situácie okolo nás.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kral palic
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána kral palic