RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna mecov

Kráľovná mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Kráľovná –  otvorenosť prístupnosť

Vzpriamený meč v rukách – cieľavedomé myslenie, rozhodnosť

Postoj – priamočiarosť

Zbytky pút na ruke – oslobodenie sa zo starších závislostí

Vták na oblohe – myslenie je zamerané na poznanie

Koruna z motýľov – transformácia mysle

Oblaky v pozadí – prehľad a odstup

Kamenný trón – odolnosť, stálosť, nepohnuteľnosť

Biela farba –  nevinnosť, osvietenie, čistota, čisté úmysly, jednota a harmónia

V Tarote Rider-Waite má každá karta svoj význam a symboliku. Karta Kráľovná mečov nám môže poskytnúť veľa informácií o tom, ako sa stotožniť s energiou a ako ju aplikovať v konkrétnych situáciách.

Kráľovná mečov je zobrazená s mečom v ruke, čo symbolizuje jej schopnosť rozhodovať a konať v súlade s racionálnou logikou a rozumom. Táto karta nás vyzýva, aby sme používali svoj rozum a analyzovali situácie, predtým než urobíme rozhodnutia. Kráľovná mečov nás učí, že pre úspech je potrebné byť chladnokrvný, rozvážny a premyslený.

Kráľovná mečov sa často spája aj s aspektmi, ako sú úspech, nezávislosť a zodpovednosť. Táto karta nám dáva silu a odhodlanie, aby sme sa vyrovnali so všetkými výzvami, ktoré nás čakajú. Ak si uvedomíme svoje ciele a snahy, môžeme sa stať úspešnými a nezávislými v oblasti svojho záujmu.

V práci: Karta Kráľovná mečov môže znamenať, že musíme byť tvrdohlaví a vytrvalí, ak chceme dosiahnuť svoje ciele v práci. Musíme byť schopní analyzovať situácie a rozhodovať racionálne a s chladnou hlavou. Táto karta nám dáva silu a odhodlanie, aby sme sa vyrovnali s ťažkými úlohami a rozhodnutiami.

V láske: Kráľovná mečov môže naznačovať, že musíme byť v láske nezávislí a sebavedomí. Táto karta nás učí, že musíme byť schopní analyzovať a chápať naše vlastné potreby a túžby, predtým než sa oddáme romantickému vzťahu. Ak dokážeme byť nezávislí a sebavedomí, môžeme sa stať úspešnými aj v našom vzťahu.

Vo financiách: Kráľovná mečov nás vyzýva, aby sme boli opatrní a rozvážni, keď ide o naše financie. Musíme byť schopní analyzovať situácie a rozhodovať sa racionálne a s chladnou hlavou. Táto karta nás učí, že pre úspech je potrebné byť disciplinovaní a plánovať si svoje financie. Ak si uvedomíme svoje finančné ciele a snahy, môžeme sa stať úspešnými v oblasti svojho majetku.

V zdraví: Kráľovná mečov nás vyzýva, aby sme boli pozorní k svojmu zdraviu. Táto karta nám dáva silu a odhodlanie, aby sme sa vyrovnali s chorobami a ochoreniami.

Celkovo môže byť karta Kráľovná mečov veľmi silnou a zároveň náročnou kartou. Jej symbolika nás vyzýva, aby sme boli rozvážni, disciplinovaní a plánovali si svoje kroky, aby sme dosiahli úspech vo všetkých oblastiach nášho života. Ak budeme nasledovať jej výzvy, môžeme sa stať nezávislými a sebavedomými osobami, ktoré majú všetky nástroje na to, aby dosiahli svoje ciele a sny.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna mecov