RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna minci

Kráľovná mincí

Kráľovná –  otvorenosť, prístupnosť

Postoj –  rozjímanie

Manipulácia s mincou –  rozvážny prístup k hodnotám

Kvitnúca krajina –  plodnosť,  symbol poriadku

Hory –  spojenie nebies a Zeme,  protiklady, ktoré je treba prekonať

Pentagram – ochranné znamenie, znak zdravia, symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Zajac –  plodnosť

Kozorožec –  zisk,  dedičstvo,  mužská sexuálna sila

Žltá farba –  slnko,  vedomie,  radosť zo života,  nádej

Červená farba –  srdce,  myseľ,  životná sila,  sexualita,  aktivita,  vášeň.

Tarot je súbor kariet používaných na predpovedanie budúcnosti, ale tiež na introspekciu a osobný rozvoj. Každá karta má svoj vlastný význam, ktorý sa môže líšiť v závislosti od toho, aký kontext sa používa. V tomto blogu sa budeme zaoberať významom karty Kráľovná mincí v tarote.

Táto karta svedčí o vplyve ženy, ktorá vie skvelo zaobchádzať s peniazmi. Je pritom kritická a náročná. Po dlhom období namáhavých príprav a práce sa naskytne príležitosť získať veľký zisk či prínos. Nastal vhodný čas na plánovanie budúcnosti. 

Kráľovná mincí je jednou z kariet tarotu a je známa svojím pôsobivým významom pre bohatstvo, prosperitu a finančnú stabilitu. Táto karta symbolizuje úspech, materiálne pohodlie a schopnosť spravovať financie. Kráľovná mincí nás tiež učí, ako tvrdo pracovať a investovať do svojho budúceho blahobytu.

Keď sa táto karta objaví vo vašom tarotovom výklade, môže to znamenať, že je čas investovať do svojej finančnej budúcnosti. To môže znamenať začať ukladať peniaze, hľadať nové príležitosti na zvýšenie príjmu alebo sa naučiť lepšie hospodáriť s peniazmi, ktoré už máte.

Kráľovná mincí tiež symbolizuje dôveru v seba a svoje schopnosti. Môže to znamenať, že máte potenciál na dosiahnutie vysokého finančného úspechu a prosperitu, ak budete tvrdo pracovať a správne hospodáriť s peniazmi.

Táto karta tiež môže znamenať zodpovednosť a schopnosť prevziať kontrolu nad vaším životom. Kráľovná mincí nás učí, že naše finančné záležitosti sú v našich rukách a že sme schopní dosiahnuť finančnú stabilitu, ak si to skutočne želáme.

Celkovo môžeme povedať, že karta Kráľovná mincí v tarote symbolizuje úspech, prosperitu a finančnú stabilitu.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna minci
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána kralovna minci