RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna palic

Kráľovná palíc

Kráľovné v tarote väčšinou znázorňujú ženy, ale nie je to pravidlo. Predstavujú sebavedomého, rozhodného, dynamického človeka, ktorý by Vám ľahko mohol priniesť úžitok.

Symbolika:

Kráľovná palíc – manželka, matka, priateľka, šéfka (nezávislé podnikanie), vedúca úloha

Žlté šaty – šťastie, slnko, nádej, jasnosť myslenia, niekedy aj závisť

Trón – stabilita, pevnosť, symbol blízkosti k Bohu

Palica v ruke – odhodlanosť

Rašiace lístky, život, rast

Slnečnica – radosť zo života, vrelosť, dôvera

Mačka – mrštnosť, tvrdohlavosť, voľnosť, agresia, pomstychtivosť

Čierna (mačka) – neznámo, temnota duše, ale s nadhľadom aj neutralita. V čiernej farbe sa spájajú všetky farby

Levy- suverenita, chuť do života, sila, odvaha

Červené (levy)- sexualita, krv, životná sila, pudovosť, aktivita

Púšť – prázdnota, samota

Postava – odvážna, sebavedomá žena (kráľovná)

Element – oheň

Karta kráľovná palíc predstavuje energickú a sebavedomú ženu, ktorá sa nebojí ukázať svoju silu a viesť ostatných k víťazstvu.

Kráľovná palíc je spojená s mužskými energiami ako sú rozhodnosť, vôľa a odhodlanie. Ukazuje, že sme schopní prevziať kontrolu nad situáciou a ovplyvniť výsledky podľa našich potrieb.

Táto karta tiež symbolizuje kreativitu a inováciu. Kráľovná palíc nás povzbudzuje k tomu, aby sme boli otvorení novým nápadom a inovatívnym riešeniam, ktoré nás môžu posunúť vpred.

Karta kráľovná palíc ukazuje, že sme schopní prekonať výzvy a dosiahnuť svoje ciele vďaka našej vôli a rozhodnosti. Kráľovná palíc tiež naznačuje, že sme schopní prevziať vedúcu úlohu a motivovať ostatných, aby dosiahli spoločné ciele.

V niektorých prípadoch môže byť táto karta považovaná aj za varovanie pred prehnane dominantným alebo kontrolujúcim správaním. Kráľovná palíc nás môže nútiť k tomu, aby sme kontrolovali ostatných alebo sa snažili ovplyvniť výsledky situácie v náš prospech. V takom prípade je dôležité zostať otvorený a flexibilný, aby sme si udržali vysokú úroveň spolupráce a komunikácie s ostatnými.

Celkovo je karta kráľovnej palíc v Tarote silným symbolom sily, vôle a odhodlania. Ukazuje, že sme schopní prevziať kontrolu nad situáciou a dosiahnuť svoje ciele vďaka svojmu odhodlaniu a vôli.  

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna palic
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána kralovna palic