RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna poharov

Kráľovná pohárov

Kráľovná pohárov väčšinou predstavuje manželku, matku, priateľku, avšak niekedy môže predstavovať aj mužov. V každom prípade sa jedná o citlivú a vnímavú bytosť s bohatou fantáziou. Táto karta vyzýva k tomu, aby ste dôverovali vlastnej intuícii. 

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Kráľovná – vedúce postavenie, archetyp matky (príp. otca), otvorenosť, vnímavosť

Pohár – svätý grál, spiritualita, duchovná sila, symbol emócií

Trón – vládnutie

Trón v tvare mušle – nositeľ tajomstva, prístupnosť, symbol plodnosti

Mušľa amulet- plodnosť

Voda – symbol času, pohybu, zmeny, darca života, nevedomie, emócie

Morské panny na oltári – vábenie

Biela farba – čistota, jednota, harmónia

Modrá farba – čisota, vitalita, duchovno

Žltá farba – bohatstvo, teplo, optimizmus, radosť

Na karte kráľovná pohárov vidíme ženu držiacu pohár, z ktorého vyteká tekutina. Táto tekutina symbolizuje jej emócie, citové pohnútky a sny. Karta kráľovná pohárov hovorí o zosúladení nášho vnútorného a vonkajšieho sveta a o tom, ako dokážeme prežívať naše emócie a sny v reálnom živote, aby sme mohli žiť plnohodnotný život plný radosti a lásky. Je to karta, ktorá hovorí o emocionálnej vyspelosti.

Karta Kráľovná Pohárov nás vyzýva, aby sme si uvedomili, že naše emócie a sny nás môžu inšpirovať a motivovať k tomu, aby sme dosiahli to, čo si skutočne želáme. Ak budeme otvorení novým zážitkom a skúsenostiam, potom nás naše emócie a sny nás môžu posunúť vpred a pomôcť nám dosiahnuť nové úspechy.

Karta Kráľovná Pohárov nám prináša dôležité posolstvo, ktoré nás nabáda k tomu, aby sme boli empatickí k iným ľuďom a snažiť sa im pomôcť, keď sú v núdzi.

Kráľovná Pohárov tiež hovorí o láske a vzťahoch. Aby sme si vážili a rešpektovali samých seba a svoje city, ale aj city druhých ľudí. Ak sme v zdravom a šťastnom vzťahu, karta kráľovná pohárov nás môže vyzývať, aby sme si vážili svojho partnera a venovali sa mu s láskou a úctou.

Ak sa však nachádzame v toxickom vzťahu, karta kráľovná pohárov nás môže vyzývať, aby sme sa zbavili toho, čo nás brzdí a prekáža nám v dosiahnutí šťastia a naplnenia. Táto karta nás nabáda, aby sme sa rozhodli pre seba a svoju vlastnú cestu a aby sme sa nebránili tomu, čo nás skutočne napĺňa.

Karta kráľovná pohárov v nás môže prebudiť túžbu po zmene, po nových zážitkoch a skúsenostiach, ale aj po zmysle a význame nášho života. Táto karta nám môže pomôcť objaviť naše skutočné túžby a ciele a pomôcť nám nájsť cestu k ich naplneniu.

V každom prípade, karta kráľovná pohárov nás nabáda k tomu, aby sme boli otvorení a empatickí k iným ľuďom, aby sme si vážili samých seba a svoje emócie, a aby sme sa snažili napĺňať svoje sny a ciele.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna poharov