RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA mág

Mág

Symbolika:

Poloha rúk – ako na nebi, tak i na zemi (schopnosť prijímania energie zhora a pracovať s ňou na zemi)

Kúzelná palička – spájanie protikladov

Štvorhranný stôl – rovina reality

Tarotové symboly na stole – štyri živly, úlohy ktoré je treba urobiť

Palica – symbol plodnosti, sexuality, sila, rast

Pohár – svätý grál

Minca – – istota, blahobyt, moc, hmota

Meč – trestajúci nástroj, symbol vládnutia, jasné myslenie

Ležatá osmička nad hlavou – nekonečno, výmena medzi vedomím a nevedomím

Červený plášť – životná sila, aktivita, pohyb, sexualita, odvaha

Hadí opasok – usilovanie o celistvosť

Červené ruže – láska

Biele ľalie – duševná čistota

Biele rúcho – osvietenie, čistý úmysel, spirituálna energia

Žltá farba – radosť zo života, nádej, vedomie, šťastie

Číslo 1 – aktivita, iniciatíva

Karta Mág je jedna z 22 kariet Veľkej Arkány a predstavuje schopnosť manifestovať svoje myšlienky a túžby do reality.

Na tejto karte je zobrazený muž stojaci pred stolom, na ktorom sú umiestnené symboly štyroch živlov: pohár, meč, mince a palica. Tieto symboly predstavujú rôzne aspekty života a elementy, ktoré sa musia vzájomne dopĺňať pre dosiahnutie rovnováhy.

Mág drží v ruke prútik, ktorým symbolizuje svoju moc nad duchovným svetom, a druhou rukou ukazuje na zem, čím naznačuje, že dokáže prepojiť duchovné a hmotné svety. Jeho póza je tiež podobná ako u karty Veľkňaz, ale na rozdiel od Veľkňaza, ktorý predstavuje náboženskú autoritu, Mág predstavuje individuálnu moc a schopnosť.

Karta Mág je teda symbolom tvorivosti, vedomia a osobnej moci. Znamená to, že človek má schopnosť ovplyvňovať svoj osud a dosiahnuť to, čo si praje, ak dokáže spojiť svoje myšlienky a akcie v harmónii s univerzálnou energiou. Vo výklade kariet môže táto karta naznačovať potrebu byť kreatívny, zmeniť niečo v svojom živote, alebo aj ukázať na silu, ktorú máme v sebe a ktorú môžeme použiť na dosiahnutie svojich cieľov.

Zhrnutie:

Karta mág predstavuje fázu, kedy môžete odhaliť tajomstvo použitia viery a sily vôle, ktoré vedie k splneniu vašich túžob a prianí. Fázu kedy sa môžete naučiť novej profesii alebo vydať sa novou spirituálnou cestou , ktorá vás priťahuje. Vaše myšlienky a energie musia plynúť v harmónii, aby to čo musí byť učinené, bolo skutočne aj vykonané. Je príhodný čas cvičiť sa v sebaovládaní. 

RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA mág
RIDER WHITE TAROT – VELKA ARKANA – mág