magia

Mágia

Mágia je pojem, ktorý sa neoddeliteľne spája s mystikou alebo tajomnom. Často býva zosmiešňovaná a spojená s kúzelníctvom, rituálmi či čiernou mágiou, alebo bielou mágiou. Avšak, mágia môže mať aj inú podobu a význam.

Pre mnohých z nás znamená mágia niečo duchovné, intuitívne a jedinečné. Je to vnímanie a prežívanie sveta inak než pomocou racionálneho rozumu. Mnoho ľudí sa rozhoduje pre štúdium mágie, aby prehĺbili svoje duchovné skúsenosti a poznatky.

Mágia sa dá chápať aj ako umenie, ktoré spočíva v tvorbe niečoho nového, originálneho a krásneho. Môže ísť o literatúru, hudbu, výtvarné umenie, tanec a ďalšie formy umenia, kde sa môžu umelci snažiť preniesť svoje vnútorné pocity a nálady do vonkajšieho sveta.

Mnohí z nás sa stretli s mágiou aj v spojení s liečením, kde sa magické sily využívajú na zlepšenie zdravia a pohody. Existuje mnoho foriem alternatívnej medicíny, kde sa používajú magické rituály, bylinky, kamene a iné prírodné prostriedky na liečenie rôznych ochorení.

Či už veríte v mágiu alebo nie, určite s ňou prichádza určitý druh mystiky a nevysvetliteľného. Pre mnohých z nás predstavuje mágia tajomstvo, ktoré nás láka  objavovať stále nové dimenzie a záhady sveta, ktorý nás obklopuje.

Výskum mágie nám teda môže poskytnúť nové pohľady na svet, našu vnútornú i vonkajšiu existenciu a pomôže nám pochopiť a prijať náš životný osud s pokojom a múdrosťou.

zdroj: Tatiana Zaťková