RIDER WHITE TAROT - Malá arkána meče

Malá arkána – meče

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána eso mecov
                                     Eso mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Krajina bez porastu –  (chladná triezvosť)

Jasné vrcholky hôr – vyššie poznanie, jasnosť

Ruka stvoriteľa – impulz, symbol sily, pracovitosti, zásah zhora

Koruna – symbol moci, najvyššie poznanie

Visiaci vavrín – symbol víťazov, sláva

6 plamienkov – očisťujúca sila

Element vzduch

Číslo 1 – šanca

Eso mečov znamená skvelú príležitosť, pretože otvára nové perspektívy a ponúka naozajstnú šancu, ktorú by sme si nemali nechať ujsť. Je to šanca dospieť k dôležitému poznaniu, vďaka ktorému môžeme urobiť jasné a múdre rozhodnutie.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 2 mece
                                    2 meče

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Dva meče – rozporuplné myšlienky

Páska na očiach – nemožnosť vidieť, hľadanie vnútornej pravdy

Mesiac – ženský princíp, intuícia

More – hĺbka ľudkých emócii 

Breh – symbol odpočinku, záchrany, stretnutie vedomého (breh) a nevedomého (voda)

Šedivé pozadie – bezútešnosť, nepochopiteľnosť, ľahostajnosť

Dvojka mečom naznačuje že nie sme schopní vnímať svoj vnútorný hlas, pretože nami zmietajú pochybnosti. Ďalej hovorí o tom, že vo vašich vzťahoch prípadne priateľstvách vládne napätá atmosféra a váhavosť. Vyskytnú  sa ťažkosti s opätovným nastolením rovnováhy, lebo nemáte jasno v tom, ako by sa mali vyvíjať ďalej. Stojíte pred problémom ako zladiť dve veci, ktoré sú pre vás rovnako dôležité, pričom nie ste schopní dôjsť ku konečnému rozhodnutiu.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 3 mece
                                     3  meče

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Prebodnuté srdce – bolestné pocity

Mraky a dážď – slzy, zatemnenie situácie, starosti

Šedivé pozadie – bezútešnosť, nepochopiteľnosť, ľahostajnosť

Trojka mečov predstavuje sklamanie a bolestné poznatky toto životné obdobie bude poznamenané konfliktmi a emocionálnym zmätkom tie zlievárne určitý pocit že ktosi z vášho blízkeho okolia vás o čosi ukrátil a podviedol vás

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 4 mece
                                      4 meče

Rytier na posteli – znehybnenie, odpočinok

Pozícia – meditatívny kľud

Hrobka – ticho, pokoj, kľud

Meč ako taký – trestajúci nástroj, symbol vládnutia, pripravenosť brániť, ale tiež je to symbol aj pravdy a poznania

Tri meče – duchovnosť

Štvrtý meč – pozemskosť, činorodosť

Vitráž (sklenená plocha z farebných sklíčok) na stene – preskúmanie a ucelenie, trpezlivosť zamyslenie sa nad jednotlivými udalosťami, ktoré povedú k určitému cieľu

Pozícia ženy zobrazenej na vitráži – starostlivá, ochraňujúca, nabádajúca k trpezlivosti

Dieťa zobrazené na vitráži – (ako všetci vieme, deti sú väčšinou netrpezlivé a veľmi spontánne), hlad po poznaní

Číslo 4 – symbol celistvosti, sily, stability, spoľahlivosti, pevnosti, trvanlivosti, ale aj jednotvárnosti momentálnej chvíle

Element – myslenie (vzduch)

Žltá farba- slnko, priateľstvo, spravodlivosť

Šedá farba – hmla, sny, hranica medzi priestormi, staroba, vyčerpanosť

Štvorka mečov znamená stagnáciu, nedobrovoľnú pauzu, ktorá je väčšinou spôsobená chorobou alebo nemožnosťou s danou vecou nič urobiť. Občas znamená aj výzvu k tomu, aby sme sa šetrili a určitú záležitosť dali na čas k ľadu. Táto karta dokonale prezentuje momentálne obdobie, kedy nám neostáva nič iné iba čakať, kým to celé prehrmí. Zároveň nám ale dáva priestor na spoznávanie jeden druhého a uvedomenie  priorít našeho celého života. 

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 5 mecov
                                       5 mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Mraky – zatemnenie, starosti

Vietor – zmena, smer, sloboda, ničenie, Boží nástroj

More – hĺbka ľudských emócii, symbol neznámeho nebezpečenstva

Úškľabok – podlosť, výsmech

Päťka mečov reprezentuje stroskotanie, poníženie, prehratý boj, v ktorom bolo víťazstvo zaplatené tak draho, že aj zdanlivý víťaz v skutočnosti prehral. Obdobie poznačené  zlomyseľným ohováraním nactiutŕhaním  a hádkami. Niektorí ľudia prejavia svoju malichernosť. Môže sa stať že isté plány stroskotajú. Za istých okolností sa unáhlené konanie stane zdrojom problémov a ťažkostí.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 6 mecov
                                        6 mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Voda – darca života, elán, chuť do života

Loď – symbol presunu, symbol cesty životom

Prevozník – pomocník, strážca tajomstiev

Breh – symbol odpočinku, záchrany, stretnutie vedomého (breh) a nevedomého (voda)

Vzdialený breh – neznáma pôda

Dospelá osoba a dieťa, staré a nové zároveň

Šesť mečov brániacim vo výhľade – bezcenné myšlienky, príťaž

Palica –  symbol ohňa, impulz

Čierna farba – neznámo, temnota duše, utrpenie, hnev

Karta hovorí o presune z jedného miesta na druhé. Ak túžite dosiahnuť pokrok musíte uskutočniť zmeny vo svojom vedomí a postojoch.Je nevyhnutné pristúpiť k ťažkému rozhodnutiu, ktoré môže v závislosti na daných v podmienkach, viesť k rozhodujúcim zmenám. Možnosť spoľahnutia sa na  psychológa

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 7 mecov
                                    7 mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Postoj – vykradnutie sa 

Päť mečov v náručí, dva ostávajú  – boj sa neskončil

Tábor v pozadí – pohyblivé sídlo, možnosť blízkosti boja 

Táto karta zahŕňa spektrum neúprimnosti od chodenia okolo horúcej kaše, cez klamstvá, úskoky, až po skutočný podvod. Karta pojednáva o hneve a spôsobovaní problémov kvôli  zneužívaniu osobnej moci. Istý plán stroskotá, pretože bol založený na nesprávnom prvotnom zámere. Pozor na vmiešavanie sa do cudzích záležitostí,  lebo sa môžete popáliť. Môžete mať pocit,  že sa s vami nespravodlivo zaobchádza, alebo že vás podviedli

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 8 mecov
                                       8 mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Zviazaná osoba – neschopnosť niečo urobiť, potlačovanie, neprirodzenosť

Páska cez oči – poníženie

Hrad v pozadí – vylúčenie z niečoho

Pohorie – ťažkosti, prekážky

Kaluž – vina na duši

Červená farba šiat – sexualita, krv, životná sila, pudovosť, aktivita – všetko je zviazané a obmedzené

Číslo 8 a element –zmena vynútená rozumom

Osmička mečov nepatrí zrovna medzi obľúbené karty. Predstavuje obmedzenie a neschopnosť niečo urobiť. Často krát predstavuje varovanie, alebo chorobu. Môže poukazovať na to, že jediný kto vás obmedzuje ste vy sami, alebo (pokiaľ sa jedná o radu) upozorňuje, aby ste pred niečím zavreli oči a nevmiešavali sa.

RIDER WHITE TAROT - Mala arkána 9 mecov
                                       9 mečov

Meč – trestajúci nástroj, symbol vládnutia, pripravenosť brániť, ale tiež je to symbol aj pravdy a poznania

Meče nad postavou – ohrozenie

Noc – neznámo, trápenie, tiene

Pozícia – zdesenie, trápenie, skleslosť, zúfalosť, nešťastie, starosti

Perina so vzorom ruží – láska s utrpením

Astrologické symboly na perine – životný cyklus

Deviatka mečov charakterizuje obdobie veľkého trápenia, smútku a depresie. Mohlo by sa jednať aj o stratu alebo odchod niekoho z našich blízkych. Hrozí choroba. 

RIDER WHITE TAROT - Mala arkána 10 mecov
                                  10 mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Smrť mečom – úmyselný  koniec

Čierna obloha – chmúrna perspektíva

More – hĺbka ľudských emócii 

Čierna farba – neznámo, temnota duše, utrpenie, hnev

Žltý obzor –  svitá na lepšie časy

Desiatka mečov predstavuje stratu nádej a premenu plánov v ničotu. Rozvrátenie života.  Pripravte sa na obdobie, počas ktorého budete potrebovať radu a podporu ostatných. 

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána páža mečov
 Páža mečov

Páža – zdroj impulzov, posol

Meč ako taký – trestajúci nástroj, symbol vládnutia, pripravenosť brániť, ale tiež je to symbol aj pravdy a poznania

Vtáci – správy, myšlienky, roztrieštenosť mysle

Veľa mrakov – ochladenie, blížiace sa starosti

Postoj – ohrozenie, obrana

Červené čižmy, košeľa, tvár – aktivita, pripravenosť

Žltá farba na oblečení – slnko, vedomie, radosť, nádej, ale niekedy aj závisť a duševná nerovnováha

Element – vzduch (myšlienky)

Impulzívna túžba po nových skúsenostiach by vám mohla priniesť problémy. Karta je varovaním pred náhlymi zmenami a veští ťažšie životné obdobie. Avšak v lepšom prípade upozorňuje, že pokiaľ zachováte chladnú hlavu a budete načúvať, môžete zmeniť taktiku a prinajlepšom sa niečomu naučiť  

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána rytier mečov
                                  Rytier mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Zdvihnutý meč v ruke – ideál

Rytier – útok, agresia

Výraz tváre – agresia, nenávisť, zloba

Kôň – temperament, inštinkty, pudy

Cval koňa – rýchlosť myšlienok

Mraky, vietor – búrka, vojna, agresia

Stromy ohýbané vetrom – neutíchajúci protivietor

Červená farba – aktivita, sexualita, srdce, vôľa, životná sila 

Rytier mečov upozorňuje na nebezpečie nečakaného neúspechu. Môžete sa stať terčom nepredvídaných útokov na svoju osobu. Mohli by ste byť prenasledovaní kvôli svojim presvedčeniam súvisiacim s vierovyznaním. Buďte opatrní pri zdieľaní svojich názorov

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna mecov
                                   Kráľovná mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Kráľovná –  otvorenosť prístupnosť

Vzpriamený meč v rukách – cieľavedomé myslenie, rozhodnosť

Postoj – priamočiarosť

Zbytky pút na ruke – oslobodenie sa zo starších závislostí

Vták na oblohe – myslenie je zamerané na poznanie

Koruna z motýľov – transformácia mysle

Oblaky v pozadí – prehľad a odstup

Kamenný trón – odolnosť, stálosť, nepohnuteľnosť

Biela farba –  nevinnosť, osvietenie, čistota, čisté úmysly, jednota a harmónia

Táto karta svedčí o výraznom ženskom vplyve. Vo vašom živote nadchádza obdobie kedy sa budete musieť naučiť lekciu, ktorej ste sa doteraz vyhýbali. Dobre zvážte či chcete niečo skutočne dosiahnuť manipuláciou, pretože neskôr sa vám takýto postup určite vypomstí.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána Král mecov
                                    Kráľ mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Kráľ – Aktivita

Post oj – otvorenosť, záujem

Vtáci na oblohe – viac nápadov, myšlienok

Stromy – symbol života, nesmrteľnosti, poznania a slobody

Šiko držaný meč – kritické  a múdre rozvažovanie

Mraky – symbol Božej prítomnosti

Motýle na tróne  –  ľahkosť duše, premenlivosť , pozitívne videnie sveta

Biela farba –  nevinnosť, osvietenie, čistota, čisté úmysly, jednota a harmónia

Žltá farba – slnko vedomie, spiritualita, nádej, šťastie, závisť, radosť zo života

Králi predstavujú osoby, väčšinou mužov. Zdôrazňujú aktivitu a spôsob jednania . Jedná sa skôr o skúseného človeka stelesňujúceho dôvtip, verbálnu obratnosť a nezávislosť. Človeka, ktorý sa stará o dodržiavanie zákonov (ale záleží od postavenia karty – pretože niekedy táto karta predstavuje aj vzburu). Tiež táto karta poukazuje na samostatné podnikanie.