RIDER WHITE TAROT - Malá arkána meče

Malá arkána – meče

Tarot je starodávne umenie, ktoré sa používa na získanie informácií a možnosť rozhodnutí pomocou symbolov a významov kariet. Tarotový balíček sa skladá zo 78 kariet, ktoré sa delia na dve skupiny – Veľkej arkány a Malej arkány. Malá arkána zahŕňa  56 kariet rozdelených do štyroch súprav – palíc, pohárov, mečov a mincí.

V tomto blogu sa budeme venovať Malej arkáne, konkrétne sade mečov. Sada mečov sa zvyčajne týka mentálnej sféry a reprezentuje rozhodovanie, konflikty a problémy.

Eso mečov – Táto karta predstavuje nové začiatky a jasný pohľad na veci. Symbolizuje rozhodnutie alebo novú myšlienku, ktorá môže mať veľký vplyv.

Dva meče  – Táto karta sa zvyčajne týka rozhodovania medzi dvoma možnosťami. Môže naznačovať rozhodnutie, ktoré je ťažké urobiť, alebo rozhodnutie, ktoré bude mať dlhodobé dôsledky.

Tri meče – Táto karta sa týka bolesti a straty. Naznačuje bolestné rozchody, stratu alebo konflikty.

Štyri meče – Táto karta predstavuje odpočinok a zmenu. Môže naznačovať potrebu oddychu alebo čas na zmenu v našom živote.

Päť mečov – Táto karta predstavuje konflikt a výhru. Naznačuje, že sme vyhrali konflikt, ale počas procesu sme stratili niečo iné.

Šesť mečov – Táto karta predstavuje cestu alebo prechod a o tom, že sa v súčasnosti nachádzame v prechodnom období a prechádzame z jednej fázy do druhej.

Sedem mečov – Táto karta predstavuje tajomstvo alebo nečestnosť. Niekto okolo nás sa správa nečestne alebo snaží ukradnúť niečo, na čom nám záleží.

Osem mečov – Táto karta predstavuje pocit uväznenia alebo obmedzenia. Cítime sa  uväznení v myšlienkach, alebo situáciách a máme problém dostať sa z toho.

Deväť mečov – Táto karta  predstavuje úzkosť a stres. Môže naznačovať, že sa cítime prenasledovaní obavami a neistotami a je ťažké to prekonať.

Desať mečov – Táto karta z predstavuje koniec alebo porážku. Môže naznačovať, že sme prežili niečo, čo nás veľmi zasiahlo, ale teraz sa to skončilo a môžeme začať znova.

Páža mečov – Táto karta predstavuje mladého človeka alebo situáciu, v ktorej musíme byť veľmi opatrní. Musíme byť ostražití a použiť naše rozumové schopnosti, aby sme sa vyhli problémom.

Rytier mečov – Táto karta predstavuje človeka, ktorý sa rýchlo a odhodlane snaží dosiahnuť svoje ciele. Môže naznačovať, že sa nachádzame v situácii, kde musíme byť rozhodní a akční.

Kráľovná mečov – Táto karta predstavuje ženu, ktorá sa snaží byť racionálna a rozhodná. Môže naznačovať, že voči situácii musíme byť kritickí a použiť naše rozumové schopnosti na to, aby sme dosiahli úspech.

Kráľ mečov – Táto karta predstavuje muža, ktorý je rozhodný a schopný riešiť problémy. Musíme byť schopní a rozhodní, keď riešime problémy alebo sa rozhodujeme.

Sada mečov v tarote je silnou a významnou súpravou kariet, ktorá nám môže pomôcť v našom rozhodovaní a riešení konfliktov. Aby sme však pochopili význam a posolstvo týchto kariet, je dôležité poznať ich symboliku a kontext.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána meče