RIDER WHITE TAROT - Malá arkána mince

Malá arkána – Mince

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána eso minci
                                         Eso mincí

Ruka  stvoriteľa – Impuls

Minca –  solídne trvalé hodnoty

Päťcípa hviezda –  symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Svieža zelená záhrada – plodnosť

Biela ľalia- čistota

Bránka v živom plote – potešiteľné vyhliadky

Vrcholky hôr –  vrchol blaženosť, vysoké postavenie, spojenie nebies a zeme

Každé Eso znamená skvelú príležitosť, ktorej by sme sa mali chytiť a uskutočniť ju.   Eso mincí patrí k najšťastnejším kartám malej arkány,  predstavuje obohacujúce skúsenosti siahajúcich od finančného úspechu až k duševnému bohatstvu

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 2 mince
                                     2 mince

Harlekýn – bezstarostnosť, ľahkosť, humor

Tanečné pohyby – flexibilné stanovisko,  povinnosť a voľný výber, pohyb

Mince v ležatej osmičke – večná hra síl, symbol nekonečna

Mince –  bohatstvo šťastie blahobyt

Žonglovanie- pohrávanie s možnosťami

Lode na vlnách –  obtiažna a nebezpečná cesta,  vzostupy a pády, symbol presunu, prispôsobenie sa výkyvom

Breh – symbol záchranného a oporného miesta

Vysoký červený klobúk – penis ego

Dvojka mincí predstavuje uvoľnené časy, schopnosť ľahko sa prispôsobiť. V negatívnom význame naznačuje neschopnosť zaujať pevné stanovisko. Je pravdepodobnosť,  že človek bude musieť naraz riešiť dve záležitosti bez toho, aby pritom stratil prehľad a kontrolu. Najbližšie obdobie bude poznamenané v striedaní nálad a poklesom energie

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 3 mince
                                    3 Mince

Mince – bohatstvo, blahobyt, šťastie, moc

Pentagram –  symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele, znak pre zdravie symbol harmónie ochranné znamenie 

Čierna farba –  neznáme, podvedomie, neprítomnosť svetla, utrpenie, hnev 

Kamenár pri práci –  človek ktorý dokazuje svoju  šikovnosť

Postavy v habitoch –  posudzovatelia

Gotický oblúk  – symbol spojenia medzi nebom a zemou

Trojka mincí  – predstavuje úspešne vykonanú skúšku, povýšenie v zamestnaní, materiálny zisk.  Zaoberanie sa remeselnou činnosťou koníčkom alebo inými tvorivými prístupmi, môže viesť k materiálnemu zisku alebo úspechu. Ukončenie istého projektu bude viesť k spokojnosti

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 4 mince
                                     4 Mince

Mince – bohatstvo, blahobyt, moc

Mince pod nohami – stavanie na pevných istotách

Mince na korune – ozdoba za cenu straty pohyblivosti, vziať si niečo do hlavy

minca v rukách – lákať avšak nič nevydať, pohybovanie sa v kruhu, obracať niečo zo všetkých strán

Mesto v pozadí  –  spoločnosť  v ktorej a pred ktorou si musíme chrániť svoje postavenie

Koruna na hlave – symbol moci, povýšenie, spoločenský zostup, samoľúbosť, ješitnosť

Postava, postoj –  človek obmedzený na materiálne hodnoty,  zbabelec 

Štvorka mincí hovorí o hrabivosti  a túžbe po peniazoch. Táto karta ukazuje na kohosi, kto sa ženie za majetkom a má nezdravý zvyk privlastňovať si cudzie peniaze. Môže sa stať,  že obdržíte nejaký darček,  či dokonca čosi zdedíte. Prehnaná snaha o zabezpečenie varuje pred úzkostlivým postojom a neochotou riskovať

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 5 minci
                                      5 Mincí

Žobrák – chudoba, nedostatok

Barle –  obmedzenie,  symbol neistoty

Vonku pred oknom do chrámu  – strádanie,  byť vylúčený

Mrzák –  závislosť na iných choroba,  strata rovnováhy,  hľadanie pomoci

Okno – symbol otvorenosti

Stena – uzatváranie sa symbol prekážky alebo ochrany niečo čo stojí v ceste, alebo bráni v pohybe niekam

Sneh –  symbol chladu, predzvesť zlých časov, zmena osobných pomerov, strach zo samoty

Zvonček na   krku –  mor

Čierna farba – nepochopiteľné, neprítomnosť svetla, podvedomie, utrpenie, hnev

Päťka mincí naznačuje stratu domova alebo zamestnania. Sú pravdepodobné  konflikty,  ktoré rozdeľujú priateľov alebo milencov. Obdobie osamelosti predstavuje nedostatok, strádanie a existenčnú núdzu

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 6 minci

                                             6 mincí

Mince – bohatstvo, blahobyt, šťastie

Pentagram – symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele, symbol harmónie, znak  zdravia, ochranné znamenie

Váhy – rovnováha, spravodlivosť

Bohatý muž – veľkorysosť

Postoj žobrákov –   vďačná ochota prijať pomoc 

Táto karta predstavuje ochotu pomôcť a tiež predstavuje vzájomnú výmenu (niečo dávame a niečo dostávame). Nemusí sa pritom jednať vždy o peniaze.Karta nehovorí ani o tom, na ktorej strane sa pýtajúci nachádza – či je darcom, alebo prijímateľom

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 7 minci
                                    7 mincí 

Mince –  bohatstvo, blahobyt, moc

Pentagram – ochranné znamenie, znak zdravia, symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Postava – záhradník

Postoj – vyčkávanie, pozorovanie, premýšľanie nad hojnosťou úrody, trpezlivo čaká až úroda dozreje

Krík s mincami – zrejúce ovocie, bohatstvo, blahobyt

Číslo 7 – kríza

Element – zem

Táto karta predstavuje skúšku trpezlivosti. Tiež by sme ju mohli prirovnať k vete „ Dobrá vec, potrebuje čas“. Netrpezlivosť a unáhlenosť môžu zapríčiniť veľkú stratu. Existuje perspektíva zlepšenia, ale za cenu trpezlivosti a veľkého úsilia . Niekedy predstavuje veľmi veľa práce do ktorej sa nám vôbec nechce

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 8 minci
                                        8 Mincí

Osoba učeň – plánovaný začiatok nádejného vývinu

Pentagram – symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele, symbol harmónie, znamenie zdravia a blahobytu, ochranné znamenie

Mince –  bohatstvo, blahobyt, šťastie

Zoradené mince –  konštruktívna činnosť

Osmička mincí naznačuje premyslený nový začiatok, ktorý so sebou prináša radosť. Je reálna šanca, že sa záležitosť bude potešiteľný vyvíjať a že už čoskoro budete môcť zúžitkovať prvé skúsenosti a výsledky

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 9 mini
                                    9 Mincí

 Mince – bohatstvo, šťastie, blahobyt

Sokol sediaci na ruke – získanie koristi v pravom okamžiku

Slimák v popredí- skromnosť, zastavenie, v mystike – vnútorné bohatstvo

Vinná réva- sladký život

Krásna bohatá žena – bohatstvo, prosperita

Pentagram – ochranné znamenie, znak zdravia, symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Žltá farba –  slnko, vedomie, radosť zo života, spiritualita, šťastie

Deviatka mincí je šťastná karta, ktorá  predstavuje peňažný zisk, radostné prekvapenie, nečakané šťastné náhody, možnosť  využitia priaznivej chvíle

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 10 minci
                                     10 Mincí

 Mince –  bohatstvo, blahobyt, šťastie

Statok –  vnútorné bohatstvo

Usporiadanie mincí do tvaru stromu života –  vnútorné bohatstvo

Psi –  nápomocný hlad inštinktov

Vinná réva –  sladký život

Ukrytý starec –  niečo skryté čo máme na dosah a predsa to ľahko prehliadneme

Dieťa, dospelý, starec –  rodina,  kolobeh života

Pentagram – ochranné znamenie, znak zdravia, symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Oblúk –  zjednotenie protikladov

Desiatka mincí predstavuje vnútorné bohatstvo istotu a stabilitu. Poukazuje na výhodné okamžiky pre kúpu domu alebo nadobudnutie majetku.  Ak ste sa zaoberali myšlienkou na nový druh podnikania, mohla by táto karta predpovedať v tomto smere úspech. Príjemné a radostné stretnutie obnoví vašu dôveru a pocit šťastia

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána paza minci
                                      Páža Mincí

Páža –  nositeľ impulzov

Postoj –  ústretovosť,  ponúka

Mince –  bohatstvo,  blahobyt,  šťastie,  solídna hodnota

Pentagram – ochranné znamenie, znak zdravia, symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Krajina –  úrodnosť,  plodnosť,  rast

Žltá farba –  slnko,  vedomie, radosť zo života, spiritualita

Zelená farba –  sviežosť, mladosť, neskúsenosť, príroda, rast, plodnosť

Páža  mincí predstavuje šancu,  ktorá sa ponúka z vonku. Nečakané novinky,  týkajúce sa finančných záležitostí. Možnosť novej formy štúdia,  môže ísť o dobrú príležitosť zarobiť peniaze

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána rytier minci
                              Rytier mincí

Rytier – sila, stabilita, túžba po dobrodružstve

Mince – istota, blahobyt, moc

Pentagram – ochranné znamenie,  znak zdravia, symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Kôň – životná sila, vytrvalosť, temperament, inštinkty

Čierny kôň – čierna skrinka, temnota duše, neprítomnosť svetla, nepochopiteľné

Postoj – pevnosť, stabilita

Hnedé tóny – stabilita, plodnosť

Zorané pole – je predzvesťou šťastia a bohatstva

Žltá farba – slnko, vedomie, radosť, nádej, ale niekedy aj závisť a duševná nerovnováha

Figura – sólidný reprezentant (rytier)

Element – zem

Rytieri predstavujú rýchlo prebiehajúce situácie a niekedy na niečo veľmi sústredených extrémistov. Rytier mincí predstavuje určitú situáciu, alebo projekt , ktorý je naplnený istotou a môže byť dlhodobou investíciou . Pokiaľ má karta reprezentovať človeka, potom predstavuje človeka, ktorý nie je príliš spontánny alebo dobrodružný. V niektorých prípadoch sa jedná o človeka,  ktorý je tvrdohlavý, apatický s nezdravým vzťahom k majetku 

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna minci

                                    Kráľovná Mincí

Kráľovná –  otvorenosť, prístupnosť

Postoj –  rozjímanie

Manipulácia s mincou –  rozvážny prístup k hodnotám

Kvitnúca krajina –  plodnosť,  symbol poriadku

Hory –  spojenie nebies a Zeme,  protiklady, ktoré je treba prekonať

Pentagram – ochranné znamenie, znak zdravia, symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Zajac –  plodnosť

Kozorožec –  zisk,  dedičstvo,  mužská sexuálna sila

Žltá farba –  slnko,  vedomie,  radosť zo života,  nádej

Červená farba –  srdce,  myseľ,  životná sila,  sexualita,  aktivita,  vášeň

Táto karta svedčí o vplyve ženy, ktorá vie skvelo zaobchádzať s peniazmi. Je pritom kritická a náročná. Po dlhom období namáhavých príprav a práce sa naskytne príležitosť získať veľký zisk či prínos. Nastal vhodný čas na plánovanie budúcnosti

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kral minci
                                 Kráľ mincí

Kráľ – Aktivita

Postoj –  Stabilita

Mince v ruke –  vyhranený zmysel pre solídne hodnoty

Hlava býka –  stabilita a schopnosť vychutnávať dary života,  mužnosť, sila, potencia, chlípnosť, rozkoš

Vinná réva –  sladký život

Hrad v pozadí –  istota a bohatstvo,  identita,  rodinné záležitosti

Mince-  blahobyt, bohatstvo, šťastie

Pentagram – ochranné znamenie, znak zdravia, symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Žltá farba –  slnko,  vedomie,  radosť zo života,  nádej

Táto karta naznačuje vplyv dominantného,  múdreho,  spoľahlivého muža. Pravdepodobnosť uzavretia obchodu s bankárom alebo šéfom podniku. Nie je vylúčený finančný úspech. Vyvarujte sa tvrdohlavosti ak nechcete naraziť a odcudziť sa ostatným