RIDER WHITE TAROT - Malá arkána palice

Malá arkána – palice

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána eso palic

                                            Eso palíc

Ruka stvoriteľa – impulz, sila, šikovnosť, symbol pracovitosti a tvorivosti

Palica – sexualita, plodnosť, odvaha, sila

10 rašiacich listov – možnosti

8 opadávajúcich listov – udalosti, ktoré bezprostredne nastanú

Pučenie a opadanie – symbol kolobehu života

Svieža krajina – plodnosť, vitalita

3 stromy v pozadí – symbol života a zjednotenie troch ríš – pozemskej, vodnej a vzdušnej  synonymum ega 

hora- vyvrcholenie, vrcholný prežitok

Hrad  -symbol pozemského s vyšším

Číslo 1 – šanca

Element  – oheň – rozvinutie samého seba

Každé eso predstavuje skvelú príležitosť, šancu, ktorej by sme sa mali chopiť a nemali si ju nechať ujsť. Príležitosť sebarealizácie.     

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 2 palice

                                          2 Palice

Palice- penis, sexualita, mocenský symbol

Rašiace lístočky – život, rast, prianie

Krajina v pozadí – túžba po naplnení

More – podvedomie

Pozícia medzi dvomi palicami – nerozhodnosť

Muž s glóbusom – symbol smútku

Ruka na jednej z palíc- zámer postaviť sa na túto stranu,                                                         človek – ktorý sa má o čo oprieť

Biele ľalie – symbol čistoty, svetla

Červené ľalie – sexuálny symbol, aktivita

Dvojka palíc predstavuje človeka na križovatke, alebo človeka, ktorý sa nedokáže rozhodnúť. Vo väčšine prípadov je karta varovaním pred opadajúcou radosťou zo života, ktorá vznikla ako dôsledok apatie

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 3 palice

                                             3 palice

3 palice- sexualita, moc a kreativita

Rašiace lístočky – život, rast, prianie

Muž so širokými pleciami – sila, pevnosť, vytrvalosť

Postoj – očakávanie, zvažovanie

Loď – symbol cesty, presunu, vyhliadky na priaznivé obchody

More – podvedomie

Horizont v zlatej farbe slnka – krása a radostné vyhliadky

Žltá farba – radosť zo života, nádej

Trojka palíc patrí v tarote k veľmi obľúbeným kartám pretože predstavuje stabilitu a veľmi priaznivé perspektívy. Hovorí o tom, že máte všetky dôvody k spokojnosti, o zdravej sebadôvere a tiež o dosiahnutí určitej fázi, ktorá otvára potešiteľné vyhliadky do budúcnosti

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 4 palice

                                     4 palice

palica – sexualita, moc a kreativita

Rašiace lístočky – život, rast, prianie

hrad – istota a bezpečie, domov, izolácia

ľudia s kyticami – otvorenosť, privítanie, súnaležitosť

most – prekonanie protikladov, možnosť zmeny

žltá farba – slnko, vedomie, radosť, nádej

Štvorka palíc predstavuje situácie, kedy sa cítime v bezpečí a sme otvorení pre nové zážitky. 

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 5 palic

                                          5 palíc

Palica – penis, sexualita mocenská sila

Rašiace lístočky – život, rast

Skrížené palice – stret energií, 

Bojujúci ľudia – formovanie vôle, meranie síl 

modrá farba – sústredenosť, duchovno, jasnosť

zelená farba – príroda, rast, plodnosť

Päťka palíc predstavuje situácie v ktorých musíme preukázať svoju obratnosť, svoje sily. Aj keď sa to deje poctivým spôsobom, nikdy nevieme ako to dopadne

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 6 palic

6 palíc 

Palica – penis, sexualita mocenská sila

Rašiace lístočky – život, rast

Vavrínový veniec – víťazstvo

Slávnostný postroj koňa – slávnostná príležitosť

Číslo 6 – víťazstvo

Element oheň – boj

Jazdec – hrdina, vodca, víťaz

Šestka palíc znamená potešiteľné vyhliadky, dobré správy, úspech dosiahnutý tvrdou prácou 

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 7 palic

                                             7 palíc

Palica – penis, sexualita mocenská sila

Rašiace lístočky – život, rast

Postoj muža – boj, ochrana

Kopec – výhodná pozícia

6 palíc namierených proti nemu – útok

Sedem palíc vyzýva k ochrane vlastných postojov. Pokiaľ budete túto výzvu brať vážne vaše vyhliadky sú potešiteľné vďaka výhodnej pozícii

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 8 palic

8 palic

Palica – sexuálny symbol, symbol, rast

Letiace palice – niečo je v pohybe, už to nejde zastaviť

Rašiace lístočky – život, rast, prianie

Rieka – plynutie času

Zelená krajina – šťastie, bezstarostnosť

Hrad – bezpečie, opevnenie, ochrana

Element – oheň

Číslo 8 – rýchlosť, karma, bohatstvo, osud, rovnováha, spravodlivosť

Táto karta predstavuje rýchlu zmenu. Väčšinou pozitívnu zmenu. Pokiaľ sa jedná o lásku, môže byť predznamenaním novej lásky, ale aj rýchlovky (čo príliš rýchlo začne, môže rovnako rýchlo skončiť. Ale vždy záleží na našich rozhodnutiach a uhloch pohľadu). Pokiaľ by sa jednalo o radu, môže byť upozornením pred prílišnou zbrklosťou.  Ale ako som už spomenula väčšinou sa jedná o pozitívnu kartu, rada ju nazývam posol dobrých správ 

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 9 palic

                                         9 palic

Palica – sexuálny symbol, symbol, rast

Postoj postavy – odhodlanie brániť sa

Obviazaná hlava – zranenie, zranená pýcha

Múr z palíc za postavou – ochrana

Vrcholky hôr v pozadí – ďaleké ciele, ktoré ostanú nenaplnené pokiaľ sa nevzdáme strachu

Rašiace lístočky – život, rast

Deväť  palíc predstavuje ohrozenie. Strach z minulosti. Strach pokračovať ďalej. Táto karta má ale aj pozitívny význam napr. v prípade kedy by ste sa chceli odpútať od starých návykov

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 10 palic

                                         10 palíc

Palice – symbol plodnosti, sexuality, silu, rast

10 palíc – príliš veľká ctižiadostivosť

Rašiace lístky – život, rast, prianie

Postava – preťažený človek

Postoj – nešikovné zaobchádzanie

Hrad na horizonte – ďaleký cieľ, opevnenie, izolácia, ochrana

Palice bránice vo výhľade – chýbajúca perspektíva, nemožnosť výhľadu

Element – oheň – aktivita, ctižiadostivosť

Číslo 10 – symbolizuje príliš veľkú ctižiadostivosť. To znamená, že idete z extrému do extrému a môžete zistiť,  že ste sa ocitli v bludnom kruhu

Desiatka palíc znamená, že si človek na seba nakladá viac ako môže z dlhodobého hľadiska zniesť a že medze odolnosti boli už dávno prekročené. Väčšinou karta znamená preťaženie a slúži ako varovanie.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána paza palic

                                             Páža palíc

Páža – zdroj impulzov, posol

Postoj – ponuka, ústretovosť

Palica – sexualita, plodnosť, odvaha, sila

Rašiace lístky na palici – život, rast, prianie

Púšť – prázdnota, samota

Pyramída – symbol najvyššieho vedomia, vysoké ciele

Červené pierko – temperamentnosť, nadšenie, iskra

Žlto-čierna farba oblečenia : žltá farba – radosť zo života, nádej a čierna farba – temnota duše, ale zároveň v čiernej farbe sa stretávajú všetky farby – takže môžeme povedať, že je to striedanie svetla a tmy

Element – oheň

Táto karta predstavuje šance, impulzy. Môže sa jednať o nápad, kreatívnu myšlienku, sexuálny impulz, alebo ponuku z okolia, ktoré k nám prichádzajú. V každom prípade musíme si uvedomiť, že je dôležité byť v strehu, aby sme žiadnu z nich nepremeškali, pretože ten zbytok je na nás

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána rytier palic

                                        Rytier palíc

Palica – sexualita, plodnosť, odvaha, sila

Rašiace lístky na palici – život, rast, prianie

Jazdec – túžba po dobrodružstve, elán, statočnosť, očakávanie útoku

Odtiene červenej farby – temperament, vitalita, životná sila, láska, sexualita

Plamene vychádzajúce z prilby a brnenia – horúčava, ktorá ničí všetko nepotrebné, očista

Púšť s pyramídami – horkokrvnosť, vyvrcholenie životných energií,  vyjadrenie duchovného aspektu

Červený kôň – temperament, životná sila, pudy 

Motív salamandrov – symbolické spojenie protikladných živlov ohňa a vody

Čiernožltá farba – spojenie neba a zeme 

Rytier palíc  predstavuje temperamentného človeka, alebo atmosféru kedy sa chce všetko a hneď, napínavé očakávanie, netrpezlivosť, ktorá môže všetko pokaziť.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna palic

                                       Kráľovná palíc

Kráľovná palíc – manželka, matka, priateľka, šéfka (nezávislé podnikanie), vedúca úloha

Žlté šaty – šťastie, slnko, nádej, jasnosť myslenia, niekedy aj závisť

Trón – stabilita, pevnosť, symbol blízkosti k Bohu

Palica v ruke – odhodlanosť

Rašiace lístky, život, rast

Slnečnica – radosť zo života, vrelosť, dôvera

Mačka – mrštnosť, tvrdohlavosť, voľnosť, agresia, pomstychtivosť

Čierna (mačka) – neznámo, temnota duše, ale s nadhľadom aj neutralita. V čiernej farbe sa spájajú všetky farby

Levy- suverenita, chuť do života, sila, odvaha

Červené (levy)- sexualita, krv, životná sila, pudovosť, aktivita

Púšť – prázdnota, samota

Postava – odvážna, sebavedomá žena (kráľovná)

Element – oheň

Kráľovné v tarote väčšinou znázorňujú ženy, ale nie je to pravidlo. Predstavujú sebavedomého, rozhodného, dynamického človeka, ktorý by Vám ľahko mohol priniesť úžitok.

Tiež hovoria o vhodnom čase na zbieraní plodov vlastnej práce

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kral palic

                                      Kráľ palíc

Palica – sexualita, plodnosť, odvaha, sila

Rašiace lístky na palici – život, rast, prianie

kráľ – aktivita, vykonávateľ vôle, vedúca úloha

Trón – moc prichádzajúca zhora

Postoj – pripravenosť vyraziť 

Palica v pravej ruke – odhodlanosť

Salamander – odvaha a statočnosť

Drak – chladnokrvná vitalita, úcta, šťastie, tvorivá nebeská sila

Červená farba – aktivita, sexualita, životná sila, nadšenie

Element – oheň

Kráľ pohárov predstavuje  energický spôsob jednania, podnikavosť, ctižiadostivosť a autoritu. Väčšinou predstavuje osobu či už skrývajúcu sa vo vašom vnútri, ktorá hovorí aby ste sa nebáli postaviť sám za seba avšak s diplomaciou a sebakontrolou, alebo postavu z vonkajšieho okolia, ktorá bude pre vás dôležitá