RIDER WHITE TAROT - Malá arkána palice

Malá arkána – palice

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána palice

Určite ste už niekedy počuli o Tarotových kartách. Tarot má 78 kariet, ktoré sú rozdelené do dvoch hlavných skupín: Veľká arkána a Malá arkána.

 Malá arkána sa delí na štyri základné skupiny: poháre, meče, mince a palice. Každá z týchto skupín predstavuje rôzne aspekty a pomáha nám porozumieť okolnostiam, ktoré sa nám v živote môžu vyskytnúť.  V dnešnom blogu sa však pozrieme na jednu konkrétnu skupinu – Malá arkána palíc.

Sada palíc predstavuje energiu, akciu a odhodlanie. V tejto sade sa nachádza 14 kariet, z ktorých každá má  svoj  vlastný význam a interpretáciu.

Prvou kartou je eso palíc. Táto karta symbolizuje nové začiatky, silu, vôľu a nadšenie. Znamená to, že v tejto fáze nášho života máme veľa energie a odhodlania dosiahnuť svoje ciele.

Druhou kartou je dvojka palíc, ktorá znamená rozhodnutia a voľbu. Táto karta nás núti rozmýšľať o svojich cieľoch a vybrať si správny smer, ktorým sa chceme uberať. Výber správnej cesty je veľmi dôležitý, aby sme mohli dosiahnuť úspech.

Tretia karta je trojka palíc, ktorá predstavuje rast a rozvoj. Táto karta nás upozorňuje na to, že sme na správnej ceste a že sa nám darí dosahovať svoje ciele. Je to veľmi motivujúca karta, ktorá nás nabáda, aby sme pokračovali v našej práci a nevzdávali sa.

Štvorka palíc znamená stabilitu a pevné základy. Táto karta nás upozorňuje, aby sme si upevnili svoju pozíciu a budovali pevné základy pre svoje budúce úspechy. Musíme sa uistiť, že sme na správnej ceste a že všetky naše kroky sú dobre premyslené.

Päťka palíc symbolizuje výzvy a prekážky. Táto karta nás upozorňuje na to, že sa môžeme stretnúť s prekážkami, ktoré nás môžu brzdiť na našej ceste. Môže to byť frustrujúce, ale táto karta nás nabáda, aby sme sa nevzdávali a naďalej bojovali za svoje ciele. Musíme byť trpezliví, vytrvalí a nájsť spôsob, ako prekonať tieto prekážky.

Šesť palíc  predstavuje víťazstvo a úspech. Táto karta symbolizuje, že sme prekonali všetky prekážky a dosiahli sme svoje ciele. Je to veľmi uspokojivá karta, ktorá nás nabáda, aby sme si užívali svoj úspech a nezabúdali na to, čo sme dosiahli.

Karta  sedem palíc, ktorá znamená zodpovednosť a vedenie. Táto karta nás nabáda, aby sme prevzali zodpovednosť za svoje činy a aby sme sa stali lídrami v našej oblasti. Musíme byť schopní riadiť a viesť ostatných, aby sme mohli dosiahnuť ešte väčší úspech.

Osem palíc je karta, ktorá symbolizuje nadhľad. Táto karta nás nabáda, aby sme sa pozreli na naše ciele a cestu, ktorou sme sa dostali tam, kde sme teraz. Musíme si urobiť prehľad a zistiť, čo funguje a čo nie, aby sme mohli byť ešte úspešnejší v budúcnosti.

Deväť palíc predstavuje odvahu a vytrvalosť. Táto karta nás nabáda, aby sme mali odvahu prekonať naše obavy a neistoty. Musíme byť vytrvalí a nevzdávať sa, aj keď sa cítime unavení a zničení.

Desať palíc znamená dokončenie a ukončenie. Táto karta symbolizuje, že sme dokončili svoju prácu a dosiahli sme svoje ciele. Je to veľmi uspokojivá karta, ktorá nás nabáda, aby sme si užili svoj úspech a naďalej sa snažili byť ešte lepší.

Paža palíc je symbolizuje mladú osobu alebo mladú myseľ. Táto karta môže predstavovať nové začiatky, nové príležitosti a nevinnosť. Paža palíc môže tiež predstavovať energickú a aktívnu osobu, ktorá je plná nadšenia a odhodlania.

Rytier palíc je karta pohybu a akcie. Táto karta symbolizuje, že sme pripravení ísť do boja a bojovať za to, čo chceme. Rytier palíc nás nabáda, aby sme sa postavili za svoje presvedčenie a aby sme neboli pasívni, ale aktívni v našom snažení dosiahnuť svoje ciele. Je to karta, ktorá nás nabáda, aby sme boli odvážni a riskovali, aby sme mohli dosiahnuť veľké úspechy.

Kráľovná palíc je karta tvorivosti a vynaliezavosti. Táto karta symbolizuje, že sme schopní vidieť všetky možnosti a príležitosti okolo nás a vieme, ako ich využiť. Kráľovná palíc nás nabáda, aby sme boli kreatívni a inovatívni, aby sme mohli dosiahnuť úspech v každom odvetví nášho života.

Kráľ palíc je karta autority a rozhodnutia. Táto karta symbolizuje, že sme dosiahli veľký úspech a že sme teraz v pozícii, aby sme vedeli riadiť a viesť iných. Kráľ palíc hovorí o tom, aby sme boli rozhodní a aby sme prevzali zodpovednosť za naše činy.

Sada palíc je veľmi silnou a motivujúcou súčasťou malej arkány v Tarote. Pomáha nám porozumieť energii, akcii a odhodlaniu, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie úspechu.