RIDER WHITE TAROT - Malá arkána pohare

Malá arkána – Poháre

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána eso poharov
                                 Eso pohárov

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Obrátené písmeno M – na tento symbol existuje veľa teórií. Jedni sa domievajú že sa jedná o písmeno M (mystery) – tajomstvo, alebo MEM – hebrejsky voda, prípadne Matter ako matka. Iní sú názoru, že sa jedná o písmeno W ako monogram Arthura Edwarda Waite, alebo symbolu vody (water), alebo zosobnenie keltskej studni múdrosti – wisdom atď. V každom prípade je to celkom zaujímavé, koľko symbolov sa môže v tarote skrývať 

Ruka držiaca pohár (ruka stvoriteľa) – boží zásah, symbol pracovitosti, šikovnosti, impulz

Voda – symbol času, pohybu, zmeny, života, nevedomie, emócie, príťažlivosť, nevedomie, očistenie

5 pretekajúcich fontán – fontána života, symbolika 5 zmyslov, 5 kristových rán, 5 brán milosti, 5 cípov pentagramu….Ale tiež prekypujúca hojnosť 

Holubica – duch svätý , symbol mieru

Biela holubica – čistota

Hostia v zobáku holubice – (duch) – zostup ducha do tela duchom svätým

Lekná – ľahkosť v ťažkých emocionálnych situáciach, čistota, duchovno

26 padajúcich kvapiek vody – 26 – súčet božieho mena JHVH

Každé eso v tarote predstavuje šance, alebo príležitosti, ktoré by sme si nemali nechať ujsť. Eso pohárov veľmi často poukazuje na blížiace sa otehotnenie, sobáš, hlboké naplnenie, kreativitu, súcit, nové vzťahy, obdobie klíčenia nových ideí

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 2 pohare
                                      2 poháre

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Muž a žena – polarita

Gesto – príťažlivosť, zjednotenie, zmierenie

Okrídlená levia hlava – vášeň, pudová sila, moc prichádzajúca z nebies

Merkúrove žezlo – jednota protikladov, plodnosť a tvorivosť

Element voda – emócie

Číslo 2 – protiklady

Dvojka pohárov predstavuje príťažlivosť, ktorou na seba môžu pôsobiť protiklady. Naviac môže predstavovať zmierenie, rodinu, uzavretie mieru, priateľstvo, lásku , zasnúbenie, svadbu, obchodné partnerstvo, narodenie dieťaťa

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 3 poháre
                                        3 Poháre

 Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Tanec – radosť, vášeň, túžba, sexualita

Tri ženy – nálady, priania, túžby, posol šťastia

Zdvihnuté poháre – šťastie, radosť, svadba

Ovocie a zelenina – zožatá úroda

Situácia – Žatva

Element – voda 

Trojka pohárov predstavuje  potešiteľné vyhliadky nejakej záležitosti, spokojnosť a šťastie, radosť, oslavu, spoločenstvo, obdobie prosperity

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 4 pohare
                                          4  poháre

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Strom – symbol života, pracovitosti, tvorivosti

Sediaca postava – trucovitosť, premýšľanie, nerozhodnosť

Tri poháre pred sebou – niečo dôverne známe, čo nám už neprináša potešenie

Pohár v ruke – skvelá šanca na dosah, ktorá môže ostať v nepovšimnutí

Element – voda

Štvorka pohárov celkovo predstavuje skúsenosti, ktoré nás ešte pred nedávnom tešili. Zrazu nastal zlom a tieto skúsenosti vzbudzujú len vnútorný hnev. Karta môže naznačovať vzdor, staré spomienky, nespokojnosť, ale tiež varuje, aby sme v trucovitosti neprehliadli skvelú šancu, ktorá je na dosah

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 5 poharov
                                    5 Pohárov

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Temná postava – smútok, temnota

Tri prevrátené poháre – zmarené šťastie

Dva stojace farba – duševná bariéra , miesta bolesti, neznámo

Rieka – Tok života, ktorý všetko so sebou prináša aj  odnáša, pynutie, zmena, čas

Most – východisko, prelomenie protikladov

Hrad – opevnenie, ochrana

Element – voda 

Päťka pohárov predstavuje bolestné skúsenosti, žiaľ a sklamanie, pretože ste podľahli ilúzii.  Do úvahy prichádza zápolenie s depresívnymi stavmi, prípadne rozvod, alebo rozchod. Stojace poháre sú prísľubom, že sa nám dostane podpory zo strany priateľov, alebo iných ľudí

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 6 poharov
                                    6 Pohárov

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Dom so záhradou – minulosť, bezpečie, ochrana, vnútorné opevnenie, radosť zo života

Deti – spomienka na detstvo, niečo nové

Vyrastajúce kvety z pohárov – krásne spomienky, zdravie, úspech

Škriatkovia – duchovia predkov, spojenie s neviditeľnými vecami

Dvojitá tvár dievčaťa – mnohoznačnosť spomienok, sympatie i antipatie súčasne

Strážca – ochrana a bezpečie

Erb s krížom – symbol zjednotenia neba a zeme, symbol poriadku

Žltá farba- slnko vedomie, spiritualita, nádej, šťastie, závisť

Šestka pohárov poukazuje na minulosť. Môže znamenať stretnutie s našou minulosťou, so starými známymi. Môže ísť o tému ktorá nás núti prehodnotiť naše stanovisko tým, že si ujasníme čo sme chceli pôvodne

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 7 poharov
                                    7 pohárov 

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Plné poháre vo vzduchu – vzdušné zámky – niečo čo si nahovárame

Temná postava – kúzelník

Ženská hlava – astrálne svetlo, duchovný život

Zahalená postava obklopená žiarou – skryté ja

Had – energia, múdrosť, ale tiež ponuka zakázaného ovocia

Hrad – záchrana, bezpečný domov, moc

Drahokami – duša, bohatstvo, krása

Vavrínový veniec – víťazstvo, sláva

Drak (jašter, netvor…) – agresivita, boj

Číslo a element – nebezpečné ilúzie

Sedmička pohárov je väčšinou varovanie pred ilúziami, nosenie ružových okuliarov, skreslenie vnímania skutočnosti a upozorňuje na balamutenie. Iba v prípade, že sa nachádza na pozícii, kedy vyzýva k zaujatou tohto postoja môže znamenať , aby ste sa nebáli rizika a pracovali na realizácii svojho sna.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 8 poharov
                                   8 pohárov

 Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Osem pohárov (resp. 3 poháre stojace na 5 pohároch) – odkaz na trojku pohárov, ktorá znamená šťastie a kartu 5 pohárov, kde sú tri poháre padnuté na zemi , ktorá znamená žiaľ.

Mesiac – vznik a zánik, znovuzrodenie, kolobeh, podvedomie

Červený kabát – aktivita, rozhodnutie, životná sila

Vrchol hory – najvyššie ciele

Postava, ktorá odchádza popri rieke – zanechávanie minulosti, spomienok, istoty.

Palica o ktorú sa postava opiera – opora, obtiažnosť cesty

Rieka – čas, plynutie času

Skaly vo vode – prekážky

Táto karta predstavuje odchod do neznáma z vlastného rozhodnutia. Zanechávanie za sebou niečoho dôverne známeho, prípadne rozchod, rozlúčenie, odchod z práce. 

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 9 poharov
                                      9 pohárov

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Spokojný  muž – bezstarostnosť, sebaistota

Deväť pohárov – družnosť, dobrá nálada

Žltá farba – slnko vedomie, spiritualita, nádej, šťastie, závisť

Modrá farba – Vzdušný priestor, duchovné obzory,filozofické myšlienky

Biela farba –  nevinnosť, osvietenie, čistota, čisté úmysly, jednota a harmónia

Deviatka pohárov predstavuje radosť zo života, úspech, spokojnosť, dobrú náladu príjemné obdobie

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 10 poharov
                                  10 pohárov 

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Dúha – spojenie,  súlad medzi nebom a zemou

Šťastný pár –  pospolitosť, vďačnosť

Tancujúce deti – bezstarostnosť, rodina, veselosť

Dom – šťastný domov, bezpečie, ochrana

Desiatka pohárov  predstavuje úspešné dosiahnutie svojich cieľov, harmonické  spoločenstvo, lásku, priateľstvo, zmysel pre rodinu, svadbu.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána paza poharov
                                   Páža pohárov

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť, láska, porozumenie

Páža – nositeľ impulzov

Postoj – ústretovosť, ponuka

Ryba v pohári – súcit, duchovná potrava, emócie

Kľudné more – miernosť, hĺbka

Páža pohárov predstavuje šance, nové nápady a nové spôsoby realizácie. Prináša láskyplné impulzy, navrhuje zmierenie. Môže sa jednať o milostný odkaz, alebo priateľský darček

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána rytier poharov
                                Rytier pohárov

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Jazdec – elegancia, túžba po dobrodružstve

Biely kôň – čistota, temperament, životná sila, inštinkty, pudy, prekonanie prekážok

Gesto – mier

Prekračovanie rieky – prekročenie prahu

Rieka – tok života, plynutie, čas

Hora – vrcholný zážitok, vysoké postavenie, spojenie nebies a zeme

Skala – pevnosť, stabilita, výzva osudu, prekážky 

Biela farba –  nevinnosť, osvietenie, čistota, čisté úmysly, jednota a harmónia

Krídla na prilbe a topánke – Boh Merkur – komunikácia, inteligencia

Rytier pohárov predstavuje určitú atmosféru, prinášajúcu radosť a dobrú náladu

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kralovna poharov
                             Kráľovná pohárov

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Kráľovná – vedúce postavenie, archetyp matky (príp. otca), otvorenosť, vnímavosť

Pohár – svätý grál, spiritualita, duchovná sila, symbol emócií

Trón – vládnutie

Trón v tvare mušle – nositeľ tajomstva, prístupnosť, symbol plodnosti

Mušľa amulet- plodnosť

Voda – symbol času, pohybu, zmeny, darca života, nevedomie, emócie

Morské panny na oltári – vábenie

Biela farba – čistota, jednota, harmónia

Modrá farba – čisota, vitalita, duchovno

Žltá farba – bohatstvo, teplo, optimizmus, radosť

Kráľovná pohárov väčšinou predstavuje manželku, matku, priateľku, avšak niekedy môže predstavovať aj mužov. V každom prípade sa jedná o citlivú a vnímavú bytosť s bohatou fantáziou. Táto karta vyzýva k tomu, aby ste dôverovali vlastnej intuícii. 

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kral poharov
                                  Kráľ pohárov

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Pohár v pravej ruke vedomé vyjadrenie pocitov

Kráľ – vykonávateľ, aktivita, vedúca úloha

Trón s nízkym operadlom – chýbajúca sebadôvera

Voda obklopujúca trón – citová hĺbka, more emócii

Voda – podvedomie, emócie, darca života

Prívesok ryby (Ryba ) – súcit, duchovný symbol, spájaný s bohatstvom

Morský had – ukryté nebezpečenstvo v podvedomí (potlačené veci)

Žltá farba – slnko vedomie, spiritualita, nádej, šťastie, závisť, radosť zo života, 

Modrá farba – Vzdušný priestor, duchovné obzory,filozofické myšlienky

Kráľ  pohárov predstavuje aspekt aktivity, energický spôsob jednania. Vplyv láskavého starostlivého muža. Nie je vylúčená cesta po vode. Nasledujúce obdobie môže byť poznamenané  kolísaním a výkyvmi emócii.