RIDER WHITE TAROT - Malá arkána pohare

Malá arkána – poháre

Určite ste už niekedy počuli o Tarotových kartách a o tom, že sa delia na malú a veľkú arkánu. Malá arkána sa skladá zo štyroch základných skupín kariet – pohárov, mečov, palíc a mincí. V dnešnom blogu sa však pozrieme na jednu konkrétnu skupinu – Malá arkána pohárov.

Poháre sú symbolom emócií, citov a vnútornej harmónie. Preto sú karty z tejto skupiny často spojené s láskou, romantikou, vzťahmi a priateľstvom. V sade Malej arkány pohárov nájdeme celkovo 14 kariet, ktoré sa dajú rozdeliť do troch hlavných kategórií – esá, číselné karty a dvorné karty.

Esá pohárov predstavujú nový začiatok v oblastiach spojených s emóciami a vzťahmi. Tieto karty sú symbolom novej lásky, nového priateľstva alebo iného pozitívneho pocitu. Často sa vyskytujú v rôznych výkladoch tarotu a poukazujú na nové možnosti.

Číselné karty pohárov predstavujú rôzne emócie a situácie, ktoré sú pre nás dôležité. Tieto karty sa často týkajú našich vzťahov s ostatnými a poukazujú na rôzne aspekty týchto vzťahov – od lásky až po konflikty a nedorozumenia. Každá karta má svoj vlastný význam a môže nám poskytnúť cenné informácie o tom, ako zlepšiť naše vzťahy s ostatnými.

Dvorné karty pohárov predstavujú rôzne ľudské osobnosti a charaktery, ktoré sa môžu vyskytnúť v našom živote. Každá z týchto kariet reprezentuje iný typ osoby – od láskyplného a citlivého Rytiera pohárov až po vášnivého a sebaistého Kráľa pohárov. Tieto karty nám môžu pomôcť pochopiť charakteristiky a osobnosti ľudí okolo nás a zlepšiť naše vzťahy s nimi.

Eso pohárov predstavuje nový začiatok v oblasti našich emócií a citov.

Dvojka pohárov sa zameriava na rovnováhu a partnerstvo v našich vzťahoch.

Trojka pohárov hovorí o rozvíjaní našich citových schopností a komunikácii.

Štvorka pohárov sa týka stability a rodinného života.

Päťka pohárov nám ukazuje bolesť a neistotu v našich vzťahoch.

Šestka pohárov sa zameriava na spoluprácu a pomoc v našich citových záležitostiach.

Sedmička pohárov hovorí o potešení a nadšení v našich vzťahoch.

Osmička pohárov sa týka spokojnosti a úspechu v láske a priateľstve.

Deviatka pohárov nám pripomína dôležitosť spolupráce a podpory v našich vzťahoch.

Desiatka pohárov hovorí o dokonalosti a plnení našich citových túžob.

Páža pohárov predstavuje ochrancu našich vzťahov a emócií.

Rytier pohárov sa zameriava na výzvy a ciele v našich citových záležitostiach.

Kráľovná pohárov nám ukazuje, ako by sme mali byť empatickí a láskaví voči ostatným.

Kráľ pohárov sa týka kontroly a riadenia našich emócií a citov.

Každá z týchto kariet nám môže poskytnúť cenné rady a usmernenia v oblasti našich emócií a vzťahov.

V sade Malej arkány pohárov sa teda nachádza množstvo užitočných a cenných informácií o našich emóciách, citoch a vzťahoch. Ak chcete spoznať viac o tarotových kartách a ich význame, určite sa oplatí preskúmať aj ostatné skupiny Malej arkány. Každá z týchto skupín sa totiž týka iných aspektov nášho života a môže nám poskytnúť cenné rady a návody na to, ako zlepšiť náš život.

Dôležité je si uvedomiť, že karty nám môžu poskytnúť iba určité usmernenia a inšpirácie, ale konečné rozhodnutia sú vždy na nás samotných.

V závere môžeme povedať, že Malá arkána pohárov je dôležitou súčasťou tarotových kariet a poskytuje nám informácie o našich emóciách a vzťahoch.  Ak chcete preskúmať svet tarotových kariet  uistite sa, že to robíte s kvalifikovaným vykladačom kariet a nezabudnite, že konečné rozhodnutia sú vždy na vás.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána pohare