Metóda Spiritual Response Therapy (SRT)

Metóda Spiritual Response Therapy (SRT) je prístup v psychoterapii, ktorý kombinuje psychologické a duchovné prvky s cieľom podporovať duševné a emocionálne zdravie človeka. Táto terapeutická metóda uznáva duchovný rozmer a potenciál človeka pre jeho rast a uzdravenie.

Je dôležité si uvedomiť, že Spiritual Response Therapy je variabilná a môže sa líšiť v závislosti od individuálneho terapeuta a jeho prístupu. Každý terapeut môže integrovať rôzne techniky a postupy z oblastí psychológie, spirituality a duchovnosti, vrátane vizualizácie, práce s energiou, vnímania vnútorných pocitov, pozorovania myšlienok a pod.  podľa svojho osobného štýlu a profesionálnych skúseností.

Zameriava sa na prepojenie klienta so svojím vnútorným zdrojom múdrosti, jeho vedomím, vyšším ja,  alebo duchovnou podstatou. 

Terapeuti pomáhajú klientom identifikovať a prekonať prekážky, obmedzujúce presvedčenia a negatívne vzorce myslenia, ktoré im bránia v osobnom raste a duchovnom rozvoji. Odstránením skrytých blokov sa môže výrazne zlepšiť zdravie, môžu sa vyriešiť problémy v partnerských, rodinných, spoločenských a pracovných vzťahoch, môže sa zlepšiť psychika klienta a v neposlednom rade môže klient lepšie a šťastnejšie prežívať svoj život. 

Ak potrebujete aj vy pomôcť objaviť hĺbku, zmysel a súvislosti vo svojom živote, ak potrebujete  vyčistiť bloky, ktoré vám bránia v nasledovaní vašich cieľov,  potom Vám viem odporučiť profesionálku na metódu SRT s viac ako 10 ročnou praxou – pani Janku Krištof. Osobne ju môžete navštíviť v Bratislave, alebo sa s ňou dohodnúť na online čistení metódou SRT

Kontaktné údaje: Janka Krištof

Tel. číslo: 0904 / 231 983

METÓDA SPIRITUAL RESPONSIVE THERAPY (SRT) - Jana Krištof