RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA MIERNOSŤ

Miernosť

Symbolika:

Anjel so slnečným symbolom – sprievodca duše, ktorý ju vedie za svetlom

Trojuholník vo štvorci – duch v hmote

Štvorec – hmota, telo, pevnosť

Trojuholník smerujúci hore – vzostup duše do ducha

Kvety – symbol emocionálneho prežívania

Poháre – svätý grál, emócie a pocity

Voda – nevedomie, emócie, pocity, očista

Hora – zjednotenie medzi nebom a zemou

Cesta – životná cesta, cesta je “cieľ” 

Slnko – symbol energie a života

Jedna noha v rieke druhá na zemi – Emócie vyvážené rozumom 

Číslo 14 – v dávnom oriente to bol počet  pomocníkov, ktorí niesli mesačného Boha na trón (15 deň je deň splnu)

Karta Miernosť symbolizuje harmóniu, rovnováhu a umiernenosť. V tejto karte vidíme anjela, ktorý mieša dva poháre vody, ktoré symbolizujú rôzne prvky alebo aspekty života. Karta nás učí, že pre dosiahnutie skutočnej harmónie a rovnováhy v živote musíme nájsť správnu mieru a dokázať si vybrať to najlepšie z každého prvku.

Karta Miernosť sa týka aj umenia komunikácie a spojenia sa s ostatnými. Je to karta, ktorá nás učí, ako sa správne priblížiť k iným ľuďom a nájsť spoločný jazyk. Táto karta tiež symbolizuje spojenie s vlastnou duchovnou stránkou a nájdenie rovnováhy medzi našimi racionálnymi a intuitívnymi stránkami.

Karta Miernosť môže tiež znamenať výzvu, aby sme sa naučili kontrolovať svoje pudy a vášne a udržať si pozitívnu a vyváženú myseľ. Táto karta nás učí, že umiernenosť a rovnováha sú kľúčové pre dosiahnutie celistvosti a naplnenia v živote. Ak sa nám podarí nájsť správnu mieru, môžeme sa priblížiť k svojim cieľom a snom s jasnou mysľou a jasnými zámermi.

Karta Miernosť je preto veľmi pozitívnou kartou, ktorá nám ukazuje, ako dosiahnuť skutočnú harmóniu a rovnováhu v našom živote. Ak sa nám podarí nájsť správnu mieru a dokážeme si vybrať to najlepšie z každého prvku, môžeme dosiahnuť naplnenie a celistvosť v našom živote. Táto karta nás tak učí, že umiernenosť a rovnováha sú kľúčovými prvkami pre našu vnútornú a vonkajšiu harmóniu.

Zhrnutie:

Význam karty symbolizuje predovšetkým správnu mieru – ideálny stav, ktorý znamená kľud, harmóniu, uvoľnenosť a zdravie. Táto karta môže znamenať obdobie tvorivej inšpirácie, alebo predpovedať dobu charakterizovanú harmóniou a pokojom K prekonaniu ťažkostí prispeje sebaovládanie a načúvanie vlastnému vnútornému sprievodcovi. Uskutočnenie nejakej cesty vám uľahčí získanie nového pohľadu na starý problém.  Musíte sa prispôsobiť novým podmienkam. 

RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA MIERNOSŤ
RIDER WHITE TAROT – VELKA ARKANA MIERNOSŤ