RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany zamilovany 6

Milenci

Symbolika:

Adam a Eva – milenecká dvojica

Hora – vysoké postavenie, pevnosť, stabilita

Rajská záhrada – stav blaženosti

Nahota – nevinnosť, čistota, pravdivosť

Archanjel Rafael – svetlo, teplo, dôvera a radosť, duchovný sprievodca

Dva stromy – strom života a strom pozanania

Slnko – symbol energie, života, vrcholný zážitok

Žltá farba – slnko vedomie, spiritualita, nádej, šťastie, závisť, radosť zo života

Karta Milenci predstavuje dôležité rozhodnutie a výber medzi dvoma cestami.

Na karte je zobrazený muž a žena stojaci pred anjelom, ktorý ich symbolicky spája. Muž a žena sú nahí a symbolizujú ich prirodzenú a autentickú identitu. Muž je zobrazený ako zrelý a sebavedomý, zatiaľ čo žena je mäkšia a s jemnejšími rysmi tváre, čo predstavuje jej intuíciu a citovosť. Anjel nad nimi predstavuje duchovnú rovinu a priaznivú ochranu.

Karta Milenci predstavuje dôležité rozhodnutie a voľbu. Môže to byť voľba medzi dvoma osobami, cestami alebo hodnotami. Táto karta vyjadruje potrebu zvoliť si cestu, ktorá je v súlade s našimi pravdivými hodnotami a presvedčeniami. Je to karta, ktorá nám pripomína, že každé rozhodnutie, ktoré urobíme, má následky a zodpovednosť.

V partnerských vzťahoch predstavuje karta Milenci silný a autentický vzťah, ktorý má potenciál trvať dlho. Táto karta naznačuje, že v našom živote sa objavila dôležitá osoba, ktorá nám pomáha nájsť cestu k našim vlastným pravdivým hodnotám a presvedčeniam. Tiež môže byť symbolom zmierenia s partnerom alebo návratu k nám blízkej osoby.

V práci a kariére môže karta Milenci znamenať rozhodnutie medzi dvoma možnosťami, ako napríklad voľba medzi dvoma zamestnaniami alebo rozhodnutie medzi prácou a rodinou. Táto karta nás nabáda, aby sme si dali čas na premýšľanie a zvážili všetky možnosti, aby sme mohli urobiť správne rozhodnutie.

Karta Milenci je teda symbolom dôležitých rozhodnutí, výberu a voľby. Vyjadruje potrebu zvoliť si cestu, ktorá je v súlade s našimi pravdivými hodnotami a presvedčeniami. Táto karta nám pripomína, že každé rozhodnutie, ktoré urobíme, má následky a zodpovednosť a vyzýva nás k tomu, aby sme sa snažili urobiť správne rozhodnutie.

Ak sa táto karta objaví pri výklade kariet znamená to, že sa musíme pozrieť hlboko do seba a zvážiť, čo je pre nás skutočne dôležité a čo nám prináša šťastie. Môžeme sa ocitnúť v situácii, kedy sa musíme rozhodnúť medzi dvoma možnosťami a táto karta nám môže poskytnúť jasný návod, ako postupovať.

Je dôležité si uvedomiť, že karta Milenci nám neprikazuje, ktorú cestu zvoliť, ale namiesto toho nám dáva návod, ako si vybrať správnu cestu. Je to karta, ktorá nás nabáda, aby sme sa snažili pochopiť samých seba a svoje hodnoty a aby sme urobili rozhodnutie, ktoré bude v súlade s našou autentickou identitou.

Karta Milenci nám takéto dôležité rozhodnutie nezjednodušuje, ale namiesto toho nám ukazuje, že rozhodnutie môže byť ťažké, ale že si musíme byť istí a dôverovať svojmu vlastnému rozhodnutiu. Táto karta nám pomáha uvedomiť si, že všetky naše rozhodnutia majú následky a zodpovednosť a že by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme urobili správne rozhodnutie.

Zhrnutie:

Karta symbolizuje záväzné rozhodnutie, ktoré je urobené dobrovoľne z hĺbky srdca. Možno dôjde k romantickému stretnutiu. Snáď budete konfrontovaní so silou príťažlivosti alebo zvádzaním. Ak mu neodoláte nemuselo by sa to pre vás skončiť najlepšie. Dve protikladné povahy podľahnú vzájomnej príťažlivosti,  z dlhodobého hľadiska sú však len ťažko zlúčiteľné. Budete nútení  absolvovať obtiažne rozhodovanie. Rozhodujte sa však na základe faktov a nie emócií .

RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany zamilovany 6
RIDER WHITE TAROT – Karta velkej arkany zamilovany 6