Očistný rituál - obrábačka - Jasnovidka Tatiana

Očistný rituál – Odrábačka

Očistné rituály od negatívnych energií,  prekliatí či urieknutí, existujú v každej kultúre a poznali ich už aj naše prapraprapraprapra….babky.

Pokiaľ  ide o očistu predmetu, najviac používaným živlom je  voda.

Pokiaľ sa jedná o očistenie človeka od negatívnych energií, prekliatia, či urieknutia, (niektorí ľudia používajú slovo odrábka, odrábanie, alebo odrábačka, či  porobenie atď.) –   musia sa použiť všetky štyri živly.

Dnes sa budem venovať očiste predmetu a popíšem úplne najzákladnejší a zároveň najjednoduchší  postup, ktorý si môže urobiť úplne každý :

Pustíme studenú vodu z kohútika. Pri odtekaní vody myslíme na silu živlu, ktorý nám pomáha a do tretice na seba samého. Voda odteká, uvedomujeme si jej silu, odtekajúca voda so sebou odnáša všetko čo sa točí okolo prúdu.

Druhým bodom, sme my ako žiadajúci. Je dôležité najprv očistiť seba. S odtekajúcou vodou myslíme na seba, ako sa ukľudňujeme. Predstavte si, ako všetky chmúry,  negatívne zážitky tohto dňa  a taktiež  dlhotrvajúce problémy, odtekajú do odpadu. Tieto  myšlienky, už nepotrebujete, nechajte ich všetky odtiecť.

Očista predmetu - Očistný rituál - Odrábačka - Jasnovidka Tatiana

Pri odrobení, alebo očiste človeka od rôznych prekliatí, alebo urieknutí je nutné toho urobiť omnoho viac, ale tomuto sa dnes venovať nebudeme. Avšak pokiaľ chcete očistiť iba nejaký predmet, potom je tento postup úplne dostačujúci.

Budeme pokračovať tretím bodom, ktorým je očista predmetu.

 Vezmite predmet, ktorý chcete očistiť a poproste o očistu tohto predmetu. Uvedomte si ako vznikol tento predmet, či ho   vytvorila príroda, prípadne ho niekto vyrobil, cez koľko rúk musel prejsť  a koľko energií sa naň nalepilo, kým sa dostal až k vám. Znovu si uvedomte silu vody, vnímajte je obrovskú moc.  Požiadajte o očistenie predmetu od všetkých negatívnych energií.  Skúste precítiť,  ako vám voda steká po vašich prstoch, ako obteká daný predmet a sťahuje všetky negatívne energie do odpadu. Predmet môžete osušiť pripravenou utierkou, ale nie je to potrebné. Takto očistený predmet je zbavený všetkého negatívneho.

Ďalší očistný rituál napríklad na šperky: šperky, ktoré chcete očistiť od negatívnych nánosov, zasypte  na 24 hodín  soľou.

Tatiana Zaťková