Jasnovidka Tatiana - veštenie, tarot, očista duše a tela

Odpovede na otázky chiromantie

Čo si treba pri chiromantii na ruke všímať?

Pri skúmaní ruky si všímame prsty, plochu dlane, zápästie, pahorky a čiary.

Zo začiatku sa pre porovnanie pozerajú obe dlane. Pravá prináleží rozumu, ľavá intuícii. Ľavá ruka je naše podvedomie. Keď porovnáte obe ruky a vidíte, že čiary sú podobné, vypovedá to o harmonickej osobnosti. Ak má ľavá ruka výraznejšie čiary, hovorí o človeku so silnejšími duchovnými záujmami. Ak sú výraznejšie čiary na pravej ruke, znamená to, že tento človek má dobrý nos na biznis a na praktické záležitosti vôbec.

Skúste si dlaň predstaviť ako krajinu. Ak je dlaň bez kopcov, je málo klenutá a sú výrazné len hlavné čiary, väčšinou sa jedná o nezáživného človeka. Ak je tam naopak kopcov viac – a ak vám čiary pripomínajú potoky, jedná sa o zaujímavého a zvedavého človeka. Čím hlbšie čiary sú, tým viac má takýto človek radosť zo života a zaujíma sa o kopu vecí.“

„Ak má niekto silnú čiaru osudu znamená to, že je k niečomu predurčený?“

„Skôr to znamená, že tento človek sa musí naučiť poučiť sa zo svojich lekcií. Kým sa to nenaučí, bude sa motať vo svojich peklách.. 

Menia sa čiary v priebehu života?“

„Máme tri základné čiary – čiaru života, čiaru hlavy a čiaru srdca. S týmito čiarami sa už narodíme a tieto sa nemenia. Ostatné čiary sa menia neustále. Ak máte na ruke príliš veľa drobných čiar, znamená to, že si prechádzate veľmi zložitým obdobím. Akonáhle toto obdobie pominie, všimnete si, že drobné čiary zmizli.

„Dá sa z ruky sa vyčítať ochorenie, alebo smrť?“

„Áno, je to možné. Môžete vyčítať dĺžku života, pretrvávajúce alebo náhle choroby, šťastné ale aj nešťastné udalosti a áno aj smrť.

Napríklad ak je čiara života pekne formovaná, bez rozvetvení má prirodzenú zdravú farbu – hovorí o zdravom nerušenom živote. Alebo ak je čiara života široká a bledá – hovorí o slabšom zdravotnom stave, ale aj slabšom charaktere. Pokiaľ je napríklad príliš reťazovitá, pôjde o človeka, ktorý bude stále chorľavý. Biele škvrny sú znakom častých nehôd. Ostrovčeky na čiare života môžu znamenať očné choroby atď…

Informáciu o dĺžke života, ja osobne nedávam. Ale to je na každom chiromantovi, či túto informáciu povie alebo nie. Osobne som toho názoru, že keď príde náš čas, tak jednoducho odídeme, či sa nám to páči, alebo nie 🙂 

Pokiaľ máte čiary na ruke silné, vypovedá to vašej životnej sile. Čím sú čiary slabšie, tým menej životnej energie máte a tým je väčšia pravdepodobnosť nižšej imunity. 

Z ktorej ruky sa má vykladať?

„Zo začiatku si treba porovnať obe ruky. Pokiaľ je človek v harmónii sám so sebou, pokiaľ je spokojný so svojim životom, čiary na oboch rukách by mali byť rovnaké.

Väčšinou sa vykladá z ľavej ruky, ktorá hovorí o našom podvedomí. Informácie, ktoré sú príliš hlboko a ktoré si neuvedomujeme, alebo ich jednoducho vytlačíme z vedomia do podvedomia. Tiež hovorí o našich talentoch a nadaniach. 

Pravá ruka hovorí o našom vedomí. O veciach, ktoré si uvedomujeme a ktoré sa snažíme dosiahnuť.

Nie vždy robíme to, čo by sme chceli a k čomu máme predpoklady.

Väčšinou robíme skôr to, čo od nás vyžadujú ostatní, alebo okolnosti. Vtedy máme čiary na pravej a ľavej ruke úplne rozdielne.

Kde sa nachádza čiara života?

 „Táto čiara začína medzi palcom a ukazovákom. 

O čom hovorí čiara života?

Čiara života hovorí o charaktere osobnosti, o zdravotnom stave, ťažkostiach, úspechoch, príležitostiach. Napríklad ak čiara života vedie blízko pri palci, hovorí o človeku, že je ambiciózny a ktorý si stráži svoje súkromie.

Ak čiara života vedie zoširoka okolo palca hovorí o tom, že máte veľa priateľov.

Ak je čiara na konci rozdvojená je veľká pravdepodobnosť, že budete mať dva domovy, ktoré budete striedať.

Alebo ak sa čiara života ťahá sa cez stred dlane naznačuje, že tento človek nadobudne úspech a bohatstvo až po namáhavej práci.

Ak máte krátku čiaru života, ktorá sa spája s čiarou osudu, môže to znamenať, že sa presťahujete do inej krajiny, atď…

Nie je to ale také jednoduché ako sa zdá..Na ruke si treba všímať všetko, nie len čiary. Musíte si všímať aj pahorky 😉

Môže mať niekto dve čiary života?

 Áno stáva sa to. Má názov „Marsova Línia“ a predpovedá úspešný život v dobrom zdraví. Poniektorí chiromanti hovoria, že je to váš anjel strážny, ktorý vám pomôže vždy keď to najviac potrebujete a stále bude pri vás stáť. Ale tiež môže poukazovať na váš potenciál viesť dvojitý život. Takéto čiary majú väčšinou herci.

O čom hovorí čiara života?

Čiara hlavy hovorí o hĺbke intelektu a porozumenia. O predpokladoch a smeroch.

Začiatok tejto čiary sa nachádza v blízkosti čiary života, medzi ukazovákom a palcom. Častokrát sa čiara života a čiara hlavy spájajú. Spojenie týchto dvoch čiar znamená, že človek má vynikajúcu pamäť, ale tiež má silnú naviazanosť na domov. Je príliš opatrní a pripúšťa si všetko čo mu ostatní povedia. Hovorí o nedostatku sebavedomia alebo istoty.

Pokiaľ nie sú spojené je to znamenie nezávislosti, ale občas aj príliš veľkej ľahostajnosti. Čím je čiara hlavy dlhšia, tým viac túžime po druhých.

Čiara hlavy pretínajúca skoro celú dlaň hovorí o sporivosti a v určitých chvíľach sa môže zvrhnúť až na lakomstvo, ale tiež hovorí o pragmatickom človeku s vlohami pre technológie a podnikanie. 

Krátka čiara hlavy, končiaca pod prostredníkom hovorí o prakticky založenej osobe, ktorá dokáže vyriešiť takmer všetko. Hovorí o dobrej koncentrácii, niekedy vysokej odbornosti v nejakom odvetví ale v krajných prípadoch aj izoláciu.“

Čiara zahnutá nadol, alebo klesajúca k pahorku mesiaca znamená, že tento človek je kreatívny. Používa svoju intuíciu, môže mať jasnovidné schopnosti a pokiaľ je na konci vidlicovito rozdvojená môže mať spisovateľské nadanie.

Stúpajúca čiara hlavy smerom k pahorku Marsu (pod malíčkom zhruba v strede dlane), hovorí o ľuďoch ktorí zaobchádzajú so svojim majetkom rozvážne, aby sa v pokročilom veku nedostali do ťažkostí

Rozdvojená čiara smerom nahor hovorí o obchodnom duchu a cite pre úspešné podnikanie.

Čiara hlavy na konci akoby reťazovitá, hovorí o ľuďoch ktorí majú veľa plánov, ale pre nedostatok pevnej vôle ich nikdy neuskutočnia.

A je toho samozrejme ešte omnoho, omnoho viac J

Občas sa stáva, že niektorí ľudia majú spojenú čiaru hlavy a čiaru srdca. Táto čiara sa nazýva opičia ryha. Pretína celú dlaň od priestoru medzi ukazovákom a palcom až k vonkajšiemu priestoru. Takúto čiaru mávajú väčšinou ľudia s Downovým syndrómom. Ak človek nemá Dawnov syndróm, jedná sa o priebojnú osobnosť s vysokou sústredenosťou, ale má problém citovo sa angažovať. Problémom týchto ľudí býva majetníctvo.

Aká je tretia zo základných čiar?

Nachádza najbližšie pod prstami. Na tejto čiare nájdeme všetky záležitosti srdca – radosť, žiaľ, ľúbostné aféry, zdravie fyzického srdca, duševné boje ale aj ďalšie vlastnosti ako napríklad hrdosť, dobromyseľnosť či ťažkopádnosť.

Ak je čiara srdca krátka, rovná a končí pod prostredníkom poukazuje na človeka, ktorý sa nebráni intimite bez lásky. Ku vzťahom pristupuje akoby išlo o obchodnú záležitosť. Ak sa táto čiara navyše rozvetvuje k čiare hlavy, naznačuje to, že srdcu rozkazuje hlava a tento človek má sklony byť workoholik.

Ak čiara končí medzi prostredníkom a ukazovákom, hovorí o človeku, ktorý je pôžitkár, ale zároveň nemá jasný postoj k láske.

Ak čiara srdca končí pod ukazovákom, jedná sa o workoholika. Tento človek kladie dôraz na úspech. Ale ak sa stáča k pahorku Jupitera (vyvýšenina pod ukazovákom) – poukazuje na romantickú povahu.

Ak je čiara hrubá hovorí o človeku, ktorý pristupuje ku vzťahom otvorene.

Dvojitá čiara srdca hovorí o tom, že ste schopní veľkej lásky.

Čiara srdca na konci nahor rozvetvená hovorí o zručnosti, výrečnosti a obchodnom talente.

Bledá čiara srdca, reťazovito sformovaná, postupne stále širšia, prezrádza človeka so zoslabnutým srdcom

Tri nahor smerujúce vetvičky na konci čiary srdca s krížikmi medzi nimi hovoria o dobrom usporiadanom manželstve.

Prerušená alebo slabo viditeľná čiara srdca znamená neúspech v konaní, nešťastie v láske.

Medzi čiarou srdca a malíčkom sa nachádza čiara alebo i viac čiar. Čím je táto čiara silnejšia a výraznejšia tým by malo ísť o lepšie manželstvo. Ak je čiar viac možno hovoriť o viacerých silných vzťahoch

Vyskytujú sa na čiarach aj ostrovčeky?

„Áno a nie len tie. Znakov na ruke je omnoho viac a sú viditeľné na celej ruke, na hlavných čiarach a aj na prstoch. Poznáme kríže, hviezdy, kruhy, bodky, slučky, víry, trojuholníky , štvorce…. Kríž na pahorku Venuše – smutné skúsenosti v láske, kríž na strednom článku prostredníka – osamelosť a choroba, kríž na pahorku Apolóna – veľké prednosti v podnikaní, kríž medzi čiarou hlavy a čiarou srdca – sklon k okultizmu, kríž na čiare života – vážna choroba, kríž na čiare hlavy – vážne zranenie hlavy …. Hviezdy sa celkovo považujú za šťastné znamenia, napr. hviezda na pahorku Apolóna – jasné znamenie slávy a bohatstva. Samostatný trojuholník na ruke poukazuje na výnimočné mentálne schopnosti. Štvorec – je ako opevnenie okolo vás. Naznačuje, že sa v ťažkých časoch o vás niekto postará atď…

Okrem týchto troch základných čiar, aké ešte poznáme?

Okrem 3 základných čiar poznáme čiaru alergie, empatie, frustrácie, intuície, sesterskú čiaru, stresovú čiaru, čiaru úspechu, čiaru vzťahov, čiaru predkov, čiaru slnka, čiaru kariéry, cestovateľské čiary atď…

Chiromantia - Čiary na ruke - Jasnovidka Tatiana

Na záver

Z rúk sa dá naozaj vyčítať veľmi veľa. Dokážete si z nich vyčítať vlastný charakter, zdravie, osud, minulosť a aj budúcnosť 😉 Ale treba zdôrazniť, že chiromantia je veda. Ak sa niekto chce stať chiromantom dosiahne to iba dlhoročnými trpezlivými cvičeniami na stovke rúk 😉

Autorka článku: Tatiana Zaťková

Jasnovidka Tatiana - veštenie, tarot, očista duše a tela