RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 8 mecov

Osem mečov

Rider Waite Tarot je jedným z najpopulárnejších a najrozšírenejších tarotových balíčkov na svete. Každá karta v tomto balíčku má svoj vlastný význam a symboliku. V tomto blogu sa budeme venovať konkrétnej karte Osem mečov.

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Zviazaná osoba – neschopnosť niečo urobiť, potlačovanie, neprirodzenosť

Páska cez oči – poníženie

Hrad v pozadí – vylúčenie z niečoho

Pohorie – ťažkosti, prekážky

Kaluž – vina na duši

Červená farba šiat – sexualita, krv, životná sila, pudovosť, aktivita – všetko je zviazané a obmedzené

Číslo 8 a element –zmena vynútená rozumom

Karta osem mečov nepatrí zrovna medzi obľúbené karty. Predstavuje obmedzenie a neschopnosť niečo urobiť. Často krát predstavuje varovanie, alebo chorobu. Môže poukazovať na to, že jediný kto vás obmedzuje ste vy sami, alebo (pokiaľ sa jedná o radu) upozorňuje, aby ste pred niečím zavreli oči a nevmiešavali sa.

Táto karta môže byť veľmi silným odkazom o prekonávaní prekážok a ťažkostí. Ukazuje, že osoba, ktorá túto kartu vytiahne, môže mať pocit, že sa ocitla v ťažkom období svojho života. Môže sa cítiť ovládaná problémami, ktoré sa zdajú byť nezvládnuteľné.

Ale karta osem mečov tiež ukazuje na to, že riešenie je vždy k dispozícii. Človek musí len nájsť tú správnu cestu, aby sa s problémom vyrovnal. Ak sa človek dokáže pozrieť na svoju situáciu z inej perspektívy a nechať prekážky za sebou, môže sa dostať na druhú stranu a získať viac jasnosti a rozhodnosti v svojom živote.

V závere už len dodám, že keď sa ocitneme v ťažkej situácii alebo máme problém, musíme sa pozrieť na veci z inej perspektívy a nájsť riešenie. Ako ukazuje karta osem mečov, prekážky sú iba dočasné a môžeme ich prekonať, ak si udržíme jasnú myseľ a nebojíme sa ísť ďalej. Takže ak sa vám táto karta objaví v tarotovom výklade, nebojte sa, pretože vás vyzýva na rast a prekonanie prekážok vo vašom živote.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 8 mecov