RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 8 palic

Osem palíc

Táto karta predstavuje rýchlu zmenu. Väčšinou pozitívnu zmenu. Pokiaľ sa jedná o lásku, môže byť predznamenaním novej lásky, ale aj rýchlovky (čo príliš rýchlo začne, môže rovnako rýchlo skončiť. Ale vždy záleží na našich rozhodnutiach a uhloch pohľadu). Pokiaľ by sa jednalo o radu, môže byť upozornením pred prílišnou zbrklosťou.  Ale ako som už spomenula väčšinou sa jedná o pozitívnu kartu, rada ju nazývam posol dobrých správ .

Symbolika:

Palica – sexuálny symbol, symbol, rast

Letiace palice – niečo je v pohybe, už to nejde zastaviť

Rašiace lístočky – život, rast, prianie

Rieka – plynutie času

Zelená krajina – šťastie, bezstarostnosť

Hrad – bezpečie, opevnenie, ochrana

Element – oheň

Číslo 8 – rýchlosť, karma, bohatstvo, osud, rovnováha, spravodlivosť

Karta Osem palíc má rôzne významy, ktoré súvisia s energiou pohybu, rýchlosti, nadšenia a vynaliezavosti.

V oblasti práce a financií, karta osem palíc môže naznačovať, že sa nachádzate v období rýchleho pohybu a zvýšenej aktivity. Je to čas, kedy sa vám otvárajú nové príležitosti a možnosti, ktoré si vyžadujú rýchle rozhodovanie a aktivitu. Táto karta môže tiež znamenať, že ste v procese rýchleho rastu a rozvoja vo vašej práci alebo podnikaní.

V oblasti lásky a vzťahov, karta osem palíc naznačuje nové začiatky a vzrušenie v partnerstve. Je to čas, kedy sa môžete cítiť nadšení a plní energie a túžby po nových zážitkoch. Táto karta  môže ukazovať, že vaše vzťahy potrebujú viac aktivity na dosiahnutie spokojnosti a zlepšenia.

V oblasti osobného rastu a duchovnej cesty, karta osem palíc poukazuje na potrebu zmeny. Je to čas, kedy sa musíte otvoriť novým nápadom a možnostiam, ktoré vám môžu pomôcť prekonať prekážky a dosiahnuť vaše ciele. Táto karta tiež môže ukazovať, že je potrebné byť odvážnym a riskovať v niektorých oblastiach vašeho života.

V záverečnej úvahe, karta osem palíc predstavuje energiu pohybu, nadšenia a aktivity. Je to karta, ktorá vás povzbudzuje k rýchlemu rozhodovaniu pri hľadaní nových možností a príležitostí. S kartou osem palíc sa spája silná energia, ktorá vám pomôže prekonať prekážky a dosiahnuť vaše ciele.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 8 palic
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 8 palic