RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 8 poharov

Osem pohárov

Karta osem pohárov predstavuje odchod do neznáma z vlastného rozhodnutia. Zanechávanie za sebou niečoho dôverne známeho, prípadne rozchod, rozlúčenie, odchod z práce. 

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Osem pohárov (resp. 3 poháre stojace na 5 pohároch) – odkaz na trojku pohárov, ktorá znamená šťastie a kartu 5 pohárov, kde sú tri poháre padnuté na zemi , ktorá znamená žiaľ.

Mesiac – vznik a zánik, znovuzrodenie, kolobeh, podvedomie

Červený kabát – aktivita, rozhodnutie, životná sila

Vrchol hory – najvyššie ciele

Postava, ktorá odchádza popri rieke – zanechávanie minulosti, spomienok, istoty.

Palica o ktorú sa postava opiera – opora, obtiažnosť cesty

Rieka – čas, plynutie času

Skaly vo vode – prekážky

Karta osem pohárov je symbolom radosti, šťastia a spokojnosti. Osem pohárov, ktoré sú zobrazené na karte, symbolizujú hojnosť a plnosť. Ľudia na karte sú šťastní a spokojní a zdá sa, že sú obklopení hojnosťou.

Karta osem pohárov sa často objavuje v čase veľkého šťastia alebo spokojnosti. Môže naznačovať, že osoba bude mať úspech v práci, alebo v osobnom živote.  

 Ak sa táto karta objaví v negatívnom kontexte, môže to naznačovať nadmerné uspokojenie alebo lenivosť. Osoba by sa mohla cítiť príliš pohodlne v situácii, ktorá vyžaduje akciu alebo iniciatívu.

V každom prípade je karta osem pohárov veľmi zaujímavou kartou, ktorá môže naznačovať radosť a hojnosť v našich životoch. Ak sa táto karta objaví vo vašom výklade, môže to byť povzbudenie, aby ste si užili svoje úspechy a tešili sa z radosti a spokojnosti, ktoré vám život ponúka.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 8 poharov
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 8 poharov