RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 5 minci

Päť mincí

                             

Žobrák – chudoba, nedostatok

Barle –  obmedzenie,  symbol neistoty

Vonku pred oknom do chrámu  – strádanie,  byť vylúčený

Mrzák –  závislosť na iných choroba,  strata rovnováhy,  hľadanie pomoci

Okno – symbol otvorenosti

Stena – uzatváranie sa symbol prekážky alebo ochrany niečo čo stojí v ceste, alebo bráni v pohybe niekam

Sneh –  symbol chladu, predzvesť zlých časov, zmena osobných pomerov, strach zo samoty

Zvonček na   krku –  mor

Čierna farba – nepochopiteľné, neprítomnosť svetla, podvedomie, utrpenie, hnev

Karta Päť mincí v tarote symbolizuje pocit stratenia, nedostatku a materiálnej chudoby. Je to karta, ktorá môže evokovať pocit zúfalstva a núdze, ale zároveň nás môže viesť k tomu, aby sme si uvedomili svoje skutočné hodnoty a schopnosti.

Na karte môžeme vidieť dvoch ľudí, ktorí stoja pred kostolom a sú zahalení v chudobe a neistote. Tento obraz nás upozorňuje na pocit izolácie a osamelosti, ktorý môže viesť k pocitu nízkej sebaúcty a zúfalstva.

Karta Päť mincí nás však tiež vyzýva, aby sme sa pozreli na situáciu z iného uhla pohľadu. Môže to byť príležitosť na uvedomenie si vlastnej hodnoty a zameranie sa na to, čo je skutočne dôležité. Táto karta tiež naznačuje, že pomoc môže prísť z nečakaných zdrojov, takže by sme nemali stratiť nádej.

Karta Päť mincí nás teda nabáda k sebareflexii a k zameraniu sa na naše vnútorné hodnoty a schopnosti. Táto karta nás však tiež upozorňuje na to, že musíme byť otvorení pre pomoc a podporu zvonku, aby sme sa dokázali postaviť na vlastné nohy a prekonať ťažké situácie.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 5 minci
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 5 minci