RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 5 palic

Päť palíc

Päťka palíc predstavuje situácie v ktorých musíme preukázať svoju obratnosť, svoje sily. Aj keď sa to deje poctivým spôsobom, nikdy nevieme ako to dopadne.

Symbolika:

Palica – penis, sexualita mocenská sila

Rašiace lístočky – život, rast

Skrížené palice – stret energií, 

Bojujúci ľudia – formovanie vôle, meranie síl 

modrá farba – sústredenosť, duchovno, jasnosť

zelená farba – príroda, rast, plodnosť

Päť palíc je karta, ktorá prináša súboj a konflikt. Táto karta môže byť veľmi náročná a často predstavuje náročné obdobie v živote, kedy sa musíte vyrovnať s prekážkami a výzvami.

V oblasti práce a kariéry môže táto karta naznačovať nezhody s kolegami alebo nadriadenými. Môže tiež ukazovať na konkurenciu a súťaženie s inými ľuďmi. V tomto prípade je dôležité si uvedomiť, že súboj a konkurencia môžu byť aj motiváciou k lepšiemu výkonu a posunu vpred. Avšak, je tiež dôležité nebyť príliš agresívnym a nestratiť kľúčové ciele zo zreteľa.

V oblasti financií môže táto karta naznačovať finančné ťažkosti a neistotu. Môže tiež ukazovať na potrebu urobiť nepríjemné finančné rozhodnutia, ktoré môžu byť nevyhnutné na prekonanie aktuálnej situácie.

V oblasti vzťahov môže táto karta ukazovať na nezhody a konflikty s partnerom alebo v rodine. Môže tiež ukazovať na potrebu byť viac empatický a pochopiť pohľad druhej strany. V takýchto situáciách je dôležité byť otvorený pre komunikáciu a nájdenie spoločného riešenia.

Ak by ste sa stretli s touto kartou v oblasti zdravia, môže to naznačovať na možné zranenie alebo chorobu. Je dôležité byť opatrný a starať sa o svoje telo, aby ste predišli možným zdravotným komplikáciám.

Celkovo je päť palíc kartou súboja a konfliktu, ktorá prináša výzvy a prekážky. Avšak, táto karta tiež môže byť motiváciou k lepšiemu výkonu a výsledkom. Je dôležité byť pripravený na nepríjemné situácie a nájsť spôsob, ako ich prekonať.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 5 palic
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 5 palic