RIDER WHITE TAROT - Malá arkána páža mečov

Páža mečov

Páža – zdroj impulzov, posol

Meč ako taký – trestajúci nástroj, symbol vládnutia, pripravenosť brániť, ale tiež je to symbol aj pravdy a poznania

Vtáci – správy, myšlienky, roztrieštenosť mysle

Veľa mrakov – ochladenie, blížiace sa starosti

Postoj – ohrozenie, obrana

Červené čižmy, košeľa, tvár – aktivita, pripravenosť

Žltá farba na oblečení – slnko, vedomie, radosť, nádej, ale niekedy aj závisť a duševná nerovnováha

Element – vzduch (myšlienky)

Karta páža mečov predstavuje mladého muža v plnej zbroji, držiaceho meč, ktorý má vplyv na intelektuálne a duchovné aspekty života. Páža mečov je často spojený so skúsenosťami, ktoré nás učia, ako používať svoj rozum a analytické schopnosti, aby sme sa rozhodovali múdro a rozvážne. Táto karta môže tiež indikovať nové myšlienky, nápady alebo projekty, ktoré majú veľký potenciál, ale ešte nie sú plne rozvinuté.  

V tarotových výkladoch sa táto karta často vyskytuje ako symbol nových myšlienok, kreativity a nápadov. Páža mečov sa tiež často interpretuje ako indikátor toho, že je čas prekonať prekážky a ísť ďalej s novými riešeniami.

Avšak, táto karta môže byť aj varovaním pred príliš rýchlym alebo impulzívnym konaním. Páža mečov môže byť preto aj znakom toho, že by sme mali byť opatrní, nechať veci chvíľu dozrieť a uvažovať nad možnými dôsledkami našich akcií.

V každom prípade, páža mečov je karta s veľkým potenciálom a môže byť výzvou pre každého, kto hľadá nové príležitosti a chce ísť vpred vo svojom živote.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána páža mečov