pes

Pes

Pes

Roky psa:

06. februára 1970 – 26. januára 1971
25. januára 1982 – 12. februára 1983
10. februára 1994 – 30. januára 1995
29. januára 2006 – 17. februára 2007
16. február 2018 – 4. február 2019
03. február 2030–22. január 2031
22. januára 2042–9. februára 2043

V čínskom horoskope predstavuje vernosť, lojalitu a ochranársku povahu. Osoby narodené v roku psa majú mnoho vlastností, ktoré ich robia spoľahlivými, láskavými a schopnými ochraňovať svojich blízkych. Tu je rozsiahlejší pohľad na charakter psa:

Vernosť a lojalita:

psi sú známi pre svoju vernosť a lojalitu. Sú silne spojení so svojimi rodinami, priateľmi a blízkymi.

Ochranársky prístup:

títo jednotlivci majú prirodzený ochranársky prístup. Sú ochotní chrániť svojich blízkych pred hrozbami a nebezpečenstvami.

Láskavosť a starostlivosť:

Psi sú často známi pre svoju dobrotu a empatiu. Venujú pozornosť potrebám iných a snažia sa pomáhať, keď je to potrebné.

Spoľahlivosť a zodpovednosť:

sú to spoľahlivé a zodpovedné osobnosti. Vedia plniť svoje záväzky a držať sa svojich slov.

Prispôsobivosť a oddanosť:

psi majú prispôsobivú povahu a sú oddaní svojim majiteľom. Sú schopní prispôsobiť sa rôznym situáciám.

Citlivosť a empatia:

Psi sú často známi pre svoju dobrotu a empatiu. Venujú pozornosť potrebám iných a snažia sa pomáhať, keď je to potrebné.

Čestnosť a morálny kódex:

psi majú často silný morálny kódex a hodnoty čestnosti. Snažia sa jednať v súlade s etickými zásadami.

Pozornosť k detailom:

majú sklon venovať pozornosť detailom. V ich práci a živote si všímajú aj maličkosti  a starajú sa o ich skvalitnenie.

Zmysel pre spravodlivosť:

psi majú vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Bojujú za spravodlivé a etické riešenia problémov.

Zdravý skepticizmus:

majú zdravý skepticizmus a schopnosť kriticky hodnotiť situácie. Nie sú naivní a snažia sa byť opatrní.

Fyzická aktivita a dobrodružstvo:

psi majú radosť z fyzickej aktivity a sú nadšení dobrodruhovia. Rada pre nich znamená radosť zo zdieľania spoločných skúseností.

Spoločenské Schopnosti:

Psi sú často spoločenskí a majú radi interakciu s ostatnými. Ich priateľský prístup a ochota vychádzať s inými prispievajú k ich výborným sociálnym schopnostiam.

Osoby narodené v roku psa sú verní, starostliví a ochranárski.  Ich oddanosť a schopnosť vytvárať silné a bezpečné vzťahy robia z nich cenných spoločníkov. Avšak je dôležité mať na pamäti, že toto sú všeobecné charakteristiky a každý jednotlivý pes môže mať svoje vlastné jedinečné rysy. Viera a vernosť sú však typicky považované za jedny z hlavných pozitívnych aspektov osobnosti psa.

Autor: Tatiana Zaťková

pes