RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA POSLEDNÝ SÚD

Posledný súd

Symbolika:

Archanjel Michael – nositeľ odvahy, viery a pravdy

Trúbka – zvestovanie

Červené (aktivita, rýchlosť) krídla (oslobodenie, povznesenie)

Modré tričko – nádej, múdrosť, duchovno

Vlajka – koniec utrpenia

Biela farba na vlajke – mier

Červený kríž na vlajke – ochrana. Niektorí tento kríž vysvetľujú ako symboliku 4 rajských riek

Vrcholky hôr na pozadí – v tomto prípade znamenajú minulosť. Vrcholky hôr poväčšinou znamenajú ďaleké, alebo vysoké ciele. Avšak v tomto prípade sa jedná o kartu zmŕtvychvstania a posledného súdu, to znamená, že tieto ciele ostali vo fyzickom svete.

Zmŕtvychvstanie – znovuzrodenie

Nahota – čistota, pravda

Zdvihnuté ruky – vyjadrenie pokory a akceptovanie vyššej múdrosti

Otvorené hroby – oslobodenie z pozemského utrpenia, nádej pre budúcnosť

Karta Posledný Súd patrí do Veľkej Arkány. Táto karta nesie so sebou silnú symboliku, ktorá sa týka záverečného posúdenia a dôsledkov našich činov.

Táto karta nás upozorňuje na skutočnosť, že naše činy majú dôsledky a že budeme musieť prebrať zodpovednosť za všetko, čo sme urobili v minulosti. Je to karta posúdenia, ktorá nám hovorí, že sa musíme pozrieť do zrkadla a zodpovedať za svoje skutky. To môže byť veľmi ťažké, ale je to nevyhnutné pre náš osobný a duchovný rast.

Posledný Súd má silnú symboliku smrti a znovuzrodenia. Táto karta nás učí, že akonáhle preberieme zodpovednosť za svoje činy, môžeme začať znovu a prejsť cez obdobie premeny. Je to karta druhých šancí a nových začiatkov, ktorá nás nabáda, aby sme si uvedomili svoje chyby a zmenili sa.

Karta Posledný Súd môže byť pre niektorých veľmi intenzívna, pretože nás núti pozrieť sa na seba a zodpovedať  za svoje skutky. Ale je to karta nádeje a znovuzrodenia, ktorá nám ukazuje, že aj keď sme urobili chyby, môžeme sa z nich poučiť a začať znovu.

V konečnom dôsledku je karta Posledný Súd o tom, že sme zodpovední za svoje činy a že musíme prijať následky svojich rozhodnutí. Táto karta nás nabáda k tomu, aby sme sa pozreli do seba a zistili, čo je pre nás skutočne dôležité v živote. Ako anjel na obrázku, aj my musíme vystúpiť z oblakov minulosti a byť pripravení na nové začiatky a nové možnosti.

Zhrnutie:

Táto karta predstavuje transformáciu, významnú udalosť a tiež vyrovnanie sa s karmickými udalosťami. Predpovedá potrebu urobiť nepríjemné, ale potrebné rozhodnutia, ktoré by sme mali vykonať. Častokrát hovorí o zmene bydliska alebo práce.

RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA POSLEDNÝ SÚD
RIDER WHITE TAROT – VELKA ARKANA POSLEDNÝ SÚD