prasa

Prasa

Roky prasaťa:

27. januára 1971 – 14. februára 1972
13. februára 1983 – 1. februára 1984
31. januára 1995 – 18. februára 1996
18. február 2007 – 6. február 2008
5. február 2019 – 24. január 2020
23. januára 2031–10. februára 2032
10. február 2043–29. január 2044

Prasa v čínskom horoskope predstavuje dobrotu, štedrosť a pracovitosť. Osoby narodené v roku prasaťa majú mnoho vlastností, ktoré ich robia príjemnými, láskavými a spoľahlivými spoločníkmi. Tu je rozsiahlejší pohľad na charakter prasa:

Dobrota a láskavosť:
prasatá sú známe pre svoju dobrotu a láskavosť. Sú ochotné pomáhať iným a venujú pozornosť blízkym.

Štedrosť a otvorené srdce:
títo jednotlivci majú štedré srdce a sú ochotní deliť sa s ostatnými. Sú pripravení poskytnúť pomoc tam, kde je to potrebné.

Spoľahlivosť a pracovitosť:
prasatá sú spoľahlivé a pracovité osobnosti. Sú ochotné tvrdo pracovať na dosiahnutie svojich cieľov.

Trpezlivosť a vytrvalosť:
Sú trpezlivé, vytrvalé a sú schopné čeliť prekážkam so stoickým prístupom.

Empatia a citlivý prístup:
prasatá sú empatické a citlivé k potrebám a pocitom ostatných. Vždy sa snažia porozumieť druhým.

Rodina:
rodina je pre nich dôležitá. Sú verní a starostliví aj ako partneri a tiež ako rodičia.

Ochota učiť sa a zlepšovať sa:
sú otvorené novým skúsenostiam a ochotné sa učiť. Zlepšovanie svojich schopností je pre nich dôležité.

Estetický zmysel a umenie:
prasatá môžu mať estetický zmysel a vášeň pre umenie. Vedia oceniť krásu vo všetkých jej formách.

Pozitívny pohľad na život:
prasatá majú často pozitívny pohľad na život. Vedia vnímať svet s optimizmom a hľadať radosť v každej situácii.

Schopnosť udržiavať mier a harmóniu:
majú schopnosť udržiavať mier a harmóniu v svojom okolí. Snažia sa vyhýbať konfliktom a riešiť ich s diplomaciou.

Zmysel pre spravodlivosť:
sú spravodlivé a majú vyvinutý zmysel pre etiku. Držia sa morálnych hodnôt a snažia sa jednať spravodlivo.

Cit pre humor: 
prasatá majú zmysel pre humor a ich pozitívny prístup prispieva k príjemnej atmosfére.

Je dôležité mať na pamäti, že toto sú všeobecné charakteristiky a každé jednotlivé prasa môže mať svoje vlastné jedinečné rysy. 

Autor: Tatiana Zaťková