Regresna terapia - Jasnovidka Tatiana

Regresná terapia

Regresná terapia sa zameriava na vyriešenie minulých udalostí, ktoré narúšajú súčasný duševný stav jednotlivca.

Ľudia, ktorí hľadajú riešenie svojich strachov, depresií, problémov so sexualitou atď., môžu pomocou regresnej terapie nájsť spôsob riešenia tým, že sa navrátia do momentu týchto tráum a opäť ich prežijú. Cieľom regresnej terapie je izolovanie príčin negatívnych emócií a určiť ich príčinu s cieľom lepšieho riešenia. Ak už sa raz človek rozhodne pre regresnú terapiu je užitočné vedieť, čo chce riešiť.

Regresná terapia uznáva tri druhy vedomia

  1. Vedomá myseľ – predstavuje myšlienky, ktoré si človek uvedomuje
  2. Podvedomie – predstavuje pocity a myšlienky, ktoré si človek neuvedomuje
  3. Supervedomá myseľ, tiež známa ako duch, duša alebo vyššia myseľ – poskytuje obraz  ako môže daný jedinec myslieť alebo konať vo svete.

Regresná terapia verí, že podvedomé spomienky môžu mať významný vplyv na rozhodovanie v rámci fungovania v každodennom živote na rozvoj jedinca.

Regresna terapia - Priebeh - Jasnovidka Tatiana

Priebeh regresnej terapie

Pomocou dychových a relaxačných techník a sa klient dostáva do uvoľneného stavu. Počas celého procesu regresnej terapie si tento klient ;uvedomuje kde sa nachádza.

Následne pomocou meditačnej techniky, sa klient so zatvorenými očami, dostane do času a miesta významného zážitku, ktorý potrebuje vyriešiť.

Úlohou sprievodcu je sprevádzať klienta týmito procesmi, pomocou kladenia otázok („Čo vidíš, počuješ alebo cítiš?“, prípadne vyzve klienta aby mu podrobne opísal čo najpodrobnejšie prostredie atď..), na ktoré klient nahlas odpovedá.

Prostredníctvom tejto kombinácie techník je klient povzbudzovaný, aby identifikoval príčinu problému a našiel riešenie na dosiahnutie požadovaného výsledku.

Na konci regresnej terapie prebieha rozhovor klienta so sprievodcom o uvedomeniach ku ktorým klient na terapii prišiel.

S čím môže pomôcť regresná terapia?

  • Strach alebo fóbie, ktoré nemajú rozpoznanú príčinu
  • Problémy s intimitou
  • Všeobecné vzťahové traumy
  • Pocity viny a hanby, ktoré akoby nemali žiadne vysvetlenie.

Pri regresnej terapii môžu niektorí ľudia vidieť výsledky už po jednom alebo dvoch sedeniach.

Autor: Tatiana Zaťková