RIDER WHITE TAROT - Malá arkána rytier mečov

Rytier mečov

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Zdvihnutý meč v ruke – ideál

Rytier – útok, agresia

Výraz tváre – agresia, nenávisť, zloba

Kôň – temperament, inštinkty, pudy

Cval koňa – rýchlosť myšlienok

Mraky, vietor – búrka, vojna, agresia

Stromy ohýbané vetrom – neutíchajúci protivietor

Červená farba – aktivita, sexualita, srdce, vôľa, životná sila 

Karta  rytier mečov predstavuje akciu, rozhodnosť a odvahu. V tomto blogu sa budeme venovať tomu, čo znamená táto karta a ako ju môžete interpretovať vo svojom živote.

V tarotovom výklade predstavuje rytier mečov typického hrdinu. Je to muž, ktorý sa rozhodol, že sa musí niečo stať a je pripravený na to ísť napriek prekážkam. Jeho meč symbolizuje jeho odvahu a rozhodnosť, zatiaľ čo kôň na ktorom sedí, symbolizuje jeho schopnosť rýchlo sa pohnúť vpred.

Karta rytier mečov vás nabáda, aby ste prestali byť pasívni a začali konať. Je to karta, ktorá znamená rýchly pohyb a často naznačuje, že by ste mali byť pripravení na to, aby ste prijali rýchle rozhodnutia a kroky.

Táto karta môže tiež znamenať, že by ste sa mali pripraviť na konflikt alebo prekážku. Rytier mečov sa môže objaviť v situácii, kde potrebujete bojovať za svoje presvedčenie alebo brániť svoje záujmy. Ak ste pripravení na boj, rytier mečov môže byť vaším spojencom a pomôže vám prekonať prekážky.

Väčšinou sa však rytier mečov objavuje ako karta, ktorá naznačuje významnú zmenu v živote. Môže to byť zmena kariéry, zmena miesta bývania alebo zmena vzťahu. Karta rytier mečov vám hovorí, že sa musíte pohnúť vpred a nechať za sebou minulosť. Táto karta vás nabáda, aby ste sa nebáli kroku do neznáma a aby ste boli otvorení novým možnostiam.

Celkovo je rytier mečov veľmi silnou kartou, ktorá vás nabáda, aby ste prekročili svoje obmedzenia a prekážky a začali konať. Je to karta, ktorá vám dáva silu a odvahu, aby ste vypočuli svoje srdce a rozhodli sa ísť za svojimi cieľmi. Ak si uvedomíte, že sa nachádzate v slepej uličke alebo máte pocit, že sa vo vašom živote nič nedá zmeniť, rytier mečov vám ukáže, že stále máte kontrolu a že je na vás, aby ste niečo zmenili.

Ak ste zvedaví na to, ako môže táto karta ovplyvniť konkrétnu oblasť vášho života, tu sú niektoré príklady:

V práci: Rytier mečov môže znamenať, že sa musíte rozhodnúť, či zostanete na súčasnej pracovnej pozícii alebo prejdete na inú. Táto karta vás nabáda, aby ste boli rozhodní a neváhali prijať novú pracovnú výzvu.

V láske: Rytier mečov môže naznačovať, že sa musíte rozhodnúť, či zostanete v súčasnom vzťahu alebo nie. Táto karta vás nabáda, aby ste sa pozreli na svoj vzťah z iného uhla pohľadu a aby ste sa rozhodli, či sú vaše potreby a túžby v súlade s vaším partnerom.

Vo financiách: Rytier mečov môže naznačovať, že musíte urobiť odvážne rozhodnutie v súvislosti s vašimi financiami, ako napríklad investovať, splácať pôžičku alebo si kúpiť nehnuteľnosť.

V zdraví: Rytier mečov môže znamenať, že sa musíte rozhodnúť, ako sa postaviť k svojmu zdraviu a aké kroky podniknúť, aby ste sa zlepšili. Táto karta vás nabáda, aby ste sa aktívne podieľali na svojom uzdravení a aby ste neváhali hľadať pomoc, ak ju potrebujete.

Celkovo je rytier mečov silnou kartou, ktorá vás nabáda, aby ste boli rozhodní a odvážni v súvislosti s vašimi cieľmi a túžbami. Ak ste ochotní prijať nové výzvy a podstúpiť riziko, rytier mečov vám môže pomôcť dosiahnuť to, čo si želáte.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána rytier mečov