RIDER WHITE TAROT - Malá arkána rytier palic

Rytier palíc

Rytier palíc  predstavuje temperamentného človeka, alebo atmosféru kedy sa chce všetko a hneď, napínavé očakávanie, netrpezlivosť, ktorá môže všetko pokaziť.

Symbolika:

Palica – sexualita, plodnosť, odvaha, sila

Rašiace lístky na palici – život, rast, prianie

Jazdec – túžba po dobrodružstve, elán, statočnosť, očakávanie útoku

Odtiene červenej farby – temperament, vitalita, životná sila, láska, sexualita

Plamene vychádzajúce z prilby a brnenia – horúčava, ktorá ničí všetko nepotrebné, očista

Púšť s pyramídami – horkokrvnosť, vyvrcholenie životných energií,  vyjadrenie duchovného aspektu

Červený kôň – temperament, životná sila, pudy 

Motív salamandrov – symbolické spojenie protikladných živlov ohňa a vody

Čiernožltá farba – spojenie neba a zeme 

V malej arkáne Tarotu sa karta rytier palíc zvyčajne považuje za symbol energie a dynamiky. Táto karta môže predstavovať muža alebo ženu, ktorí sa vydávajú na cestu plnú nadšenia a odhodlania, aby dosiahli svoje ciele.

Rytier palíc môže byť spojený s podnikateľskými aktivitami, pretože má silnú túžbu dosiahnuť úspech a nebojí sa prevziať riziko. Je to symbol akcie a odvahy, ktorý nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli prekonať prekážky a ísť si za tým, čo chceme dosiahnuť.

V tradičnom výklade Tarotu sa karta rytier palíc často považuje za znamenie toho, že je čas prebrať sa a prejsť do akcie. Ukazuje, že sme pripravení na to, aby sme sa chopili nových príležitostí a zmenili svoj životný smer. Rytier palíc nám tiež dáva nádej, že môžeme dosiahnuť svoje ciele, ak budeme mať dosť odhodlania a budeme sa riadiť svojim  srdcom.

V niektorých prípadoch môže byť táto karta považovaná aj za varovanie pred nezodpovedným alebo impulzívnym správaním. Rytier palíc sa môže ľahko nechať uniesť svojou vášňou a nadšením a môže byť náchylný k rýchlym rozhodnutiam, ktoré by mohli mať nepríjemné následky.

Celkovo je karta rytier palíc v Tarote silným symbolom energie, dynamiky a odhodlania. Ukazuje, že sme pripravení na to, aby sme sa chopili nových príležitostí a dosiahli svoje ciele, ale aj to, že musíme byť opatrní a zodpovední pri svojich rozhodnutiach. Ak sa vám táto karta objaví v rámci výkladu, môže to byť povzbudenie na to, aby ste sa nebojácne chopili nových výziev a nechali svoje nadšenie a odhodlanie vás viesť k úspechu.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána rytier palic
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána rytier palic