RIDER WHITE TAROT - Malá arkána rytier poharov

Rytier pohárov

Rytier pohárov predstavuje určitú atmosféru, prinášajúcu radosť a dobrú náladu.

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Jazdec – elegancia, túžba po dobrodružstve

Biely kôň – čistota, temperament, životná sila, inštinkty, pudy, prekonanie prekážok

Gesto – mier

Prekračovanie rieky – prekročenie prahu

Rieka – tok života, plynutie, čas

Hora – vrcholný zážitok, vysoké postavenie, spojenie nebies a zeme

Skala – pevnosť, stabilita, výzva osudu, prekážky 

Biela farba –  nevinnosť, osvietenie, čistota, čisté úmysly, jednota a harmónia

Krídla na prilbe a topánke – Boh Merkúr – komunikácia, inteligencia

Karta rytier pohárov symbolizuje rytiera v brnení s pohárom v ruke. Táto karta predstavuje citlivosť, empatiu, záujem o druhých a ochotu pomáhať. Rytier pohárov nás vyzýva, aby sme si uvedomili, že srdce je kľúčom k naplneniu našich túžob a cieľov.

Symbolika karty rytier pohárov hovorí o rytierovi v brnení, ktorý drží v ruke pohár. Tento rytier predstavuje ochotu pomáhať druhým, citlivosť a záujem o ich pocity a potreby. Táto karta tiež hovorí o túžbe po láskyplnom vzťahu, ktorý sa zakladá na empatii a dôvere.

Karta rytier pohárov nás vyzýva, aby sme boli citlivejší voči druhým a aby sme si uvedomili, že naplnenie našich cieľov a túžob môže byť dosiahnuté iba s pomocou iných ľudí. V oblasti lásky nás táto karta vyzýva, aby sme boli trpezliví a zároveň aktívni pri hľadaní našej spriaznenej duše.

Karty Rytier Pohárov hovorí o tom, že sme na ceste naplnenia svojich túžob a cieľov, no nemusíme to dosiahnuť sami. Môžeme sa spoliehať na pomoc a podporu ostatných ľudí a mali by sme byť pripravení pomáhať im v ich potrebách. Táto karta tiež ukazuje, že pre dosiahnutie našich cieľov je potrebná citlivosť, empatia a láskavosť voči ostatným. Ak sa táto karta objaví v tarotovom výklade znamená to, že sme na správnej ceste k naplneniu našich cieľov.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána rytier poharov