RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 7 poharov

Sedem pohárov

Karta sedem pohárov je väčšinou varovanie pred ilúziami, nosenie ružových okuliarov, skreslenie vnímania skutočnosti a upozorňuje na balamutenie. Iba v prípade, že sa nachádza na pozícii, kedy vyzýva k zaujatou tohto postoja môže znamenať , aby ste sa nebáli rizika a pracovali na realizácii svojho sna.

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Plné poháre vo vzduchu – vzdušné zámky – niečo čo si nahovárame

Temná postava – kúzelník

Ženská hlava – astrálne svetlo, duchovný život

Zahalená postava obklopená žiarou – skryté ja

Had – energia, múdrosť, ale tiež ponuka zakázaného ovocia

Hrad – záchrana, bezpečný domov, moc

Drahokami – duša, bohatstvo, krása

Vavrínový veniec – víťazstvo, sláva

Drak (jašter, netvor…) – agresivita, boj

Číslo a element – nebezpečné ilúzie

Na tejto karte je zobrazených sedem pohárov usporiadaných do vzoru, ktorý pripomína kvet.

Karta sedem pohárov symbolizuje vzťahy, spoločenské kontakty a ich vzájomné ovplyvňovanie. Môže byť interpretovaná ako symbol radosti, prosperity a plnosti, ale aj ako varovanie pred prehnaným uspokojením a nerozumnými rozhodnutiami.

Táto karta nás môže nútiť k zamysleniu nad tým, čo skutočne chceme a potrebujeme vo svojom živote. Môže nás tiež varovať pred nadmerne sebeckým správaním a nepriateľským prístupom k ostatným ľuďom. Sedmička Pohárov nám pripomína, že náš úspech a spokojnosť v živote sú silne spojené s našou schopnosťou budovať zdravé vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Pri výklade karty sedem pohárov je dôležité sa zamerať na dôležitosť našich vzťahov, či  spoločenských kontaktov pre naše zdravie a celkovú pohodu. Je v poriadku byť otvorený a naučiť sa prijímať pomoc od ostatných. Taktiež nás môže upozorniť na to, že náš úspech a spokojnosť nie sú len v našich rukách, ale sú silne ovplyvnené vzťahmi, ktoré si vytvárame s ostatnými ľuďmi.

V konečnom dôsledku nás karta Sedem Pohárov učí, že spoločenské spojenie a vzájomná podpora sú kľúčom k našej celistvosti a šťastiu v živote. Ak sa naučíme byť otvorení a prijímať pomoc a podporu od ostatných, budeme schopní vytvárať silné a trvalé väzby s ľuďmi okolo nás. Táto karta nám môže byť povzbudením a pripomienkou, že ak sa budeme snažiť o to, aby boli naše vzťahy založené na úprimnosti, láske a rešpekte, budeme mať väčšiu šancu na úspech a šťastie v našom živote.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 7 poharov
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 7 poharov