RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 6 mecov

Šesť mečov

V tomto blogu sa zameriame na kartu šesť mečov, ktoré sa zvyčajne týkajú konfliktov, nepokoja a rozdelenia.

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Voda – darca života, elán, chuť do života

Loď – symbol presunu, symbol cesty životom

Prevozník – pomocník, strážca tajomstiev

Breh – symbol odpočinku, záchrany, stretnutie vedomého (breh) a nevedomého (voda)

Vzdialený breh – neznáma pôda

Dospelá osoba a dieťa, staré a nové zároveň

Šesť mečov brániacim vo výhľade – bezcenné myšlienky, príťaž

Palica –  symbol ohňa, impulz

Čierna farba – neznámo, temnota duše, utrpenie, hnev

Karta Šesť mečov sa často považuje za jednu z najťažších kariet. Táto karta zobrazuje šesť mečov, ktoré sú usporiadané vertikálne s dvoma mečmi v popredí a štyrmi v pozadí. Je považovaná za negatívnu kartu a symbolizuje bolestné rozhodnutia, konflikty a straty.

Symbolika karty šesť mečov vysiela jasnú správu, že sa nachádzate v ťažkom období, kedy musíte urobiť bolestné rozhodnutia a čeliť negatívnym následkom. Dva  meče v popredí symbolizujú bolesť a neistotu, ktoré musíte prekonať. Avšak štyri meče v pozadí naznačujú, že aj keď vaše rozhodnutie bude mať negatívne následky, budete mať podporu a pomoc svojich priateľov a rodiny.

Ďalej môže karta šesť mečov naznačovať presun  z jedného miesta na druhé. Ak túžite dosiahnuť pokrok musíte uskutočniť zmeny vo svojom vedomí a postojoch.Je nevyhnutné pristúpiť k ťažkému rozhodnutiu, ktoré môže v závislosti na daných v podmienkach, viesť k rozhodujúcim zmenám.

Táto karta tiež naznačuje, že musíte byť opatrní a vnímať svoje okolie, pretože sa môžete stať obeťou klamstiev a zrady. Avšak, ak sa naučíte vnímať a porozumieť svojim emóciám, môžete zistiť, že tieto bolestivé rozhodnutia môžu viesť k osobnému rastu a zmene.

Karta šesť mečov nás preto učí, že aj keď sa nachádzame v ťažkých situáciách, môžeme sa naučiť prijímať bolestivé rozhodnutia a hľadať pozitívne riešenia. Môžeme sa naučiť byť opatrní a vnímať svoje okolie, ale zároveň sa učiť dôverovať svojim priateľom a rodine a hľadať pomoc, keď ju potrebujeme. Karta šesť mečov nás učí, že aj keď sa zdá, že sme sami, v skutočnosti máme podporu a pomoc tých, ktorých máme radi a nemusíme sa báť obrátiť aj na rady psychológa.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 6 mecov