RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 6 minci

Šesť mincí

 Mince – bohatstvo, blahobyt, šťastie

Pentagram – symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele, symbol harmónie, znak  zdravia, ochranné znamenie

Váhy – rovnováha, spravodlivosť

Bohatý muž – veľkorysosť

Postoj žobrákov –   vďačná ochota prijať pomoc 

Karta Šesť mincí v tarote symbolizuje vzájomnú podporu, zdieľanie bohatstva a vzájomné obohacovanie. Je to karta, ktorá nás nabáda k tomu, aby sme si uvedomili dôležitosť pomoci iným a zdieľania svojich zdrojov.

Na karte môžeme vidieť dvoch ľudí, ktorí si navzájom podávajú mince. Tento obraz nás upozorňuje na dôležitosť vzájomnej podpory a pomoci, ale aj na to, že ak dávame, dostaneme naspäť.

Karta Šesť mincí tiež symbolizuje rovnováhu a spravodlivosť. Ak sme ochotní pomáhať iným, môžeme očakávať, že nám budú pomáhať aj oni. Táto karta nás nabáda k zameraniu sa na to, čo môžeme urobiť pre iných a na to, ako môžeme prispieť k zlepšeniu života iných ľudí.

Karta Šesť mincí tiež môže symbolizovať obohacovanie sa z nových zdrojov. Môže to znamenať získavanie nových skúseností alebo finančných prostriedkov, ktoré nám môžu umožniť rozvoj v oblasti, v ktorej sa cítime skutočne naplnení.

Celkovo, karta Šesť mincí nás vyzýva k zdieľaniu našich zdrojov a k pomoci iným, ale aj k tomu, aby sme si uvedomili svoju hodnotu a schopnosti. Táto karta nás upozorňuje na to, že ak dávame, dostaneme naspäť a že rovnováha a spravodlivosť sú kľúčové pre dosiahnutie skutočného vzájomného obohacovania.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 6 minci
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 6 minci