RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA - SILA

Sila

Symbolika:

Lev – ego, vášeň, vitalita, animálne pudy, dravosť

Žena v bielom rúchu- nevinnosť, láska

Koruna na hlave- majstrovstvo, zručnosť

Ležatá osmička – nekonečný tok života

Gesto (zatváranie tlamy) – je vidieť, že žena na obrázku sa nesnaží zavrieť tlamu fyzickou silou, ale naopak s láskou a s porozumením. Niektorí toto gesto interpretujú ako víťazstvo nad niekým silnejším. Avšak víťazstvo ktoré je získané fyzickou silou, nie je to isté ako víťazstvo získané porozumením, hlbokým prepojením a láskou 

Žlté pozadie – radosť zo života, nádej

Karta Sila v Rider-Waite Tarotovej sade symbolizuje silu v sebaovládaní, disciplíne a odvahe. Obraz na karte ukazuje, že skutočná sila sa neprejavuje v agresivite a sile, ale v sebavedomí, sebakontrole a pokojnosti.

Žena na karte ukazuje, že skutočná sila spočíva v našom vnútri a nie je podmienená  vonkajšími faktormi. Karta nás učí, že aby sme mohli byť skutočne silní, musíme najprv zvládnuť svoje vlastné emócie a myšlienky, aby sme ich mohli kontrolovať a riadiť. To nám umožní prekonať rôzne prekážky a dosiahnuť naše ciele.

Karta Sila tiež symbolizuje vzťah medzi človekom a prírodou. Lev na karte predstavuje silu a zvieraciu stránku človeka, ktorú je potrebné ovládať a riadiť. Žena na karte to robí bez násilia, skutočná sila spočíva v pokojnosti a sebakontrole.

Karta Sila môže naznačovať, že v živote budeme čeliť ťažkým situáciám, ale ak si zachováme sebavedomie a disciplínu, dokážeme sa s nimi vysporiadať. Ak však naše emócie a myšlienky prevezmú kontrolu nad nami, môžeme sa stať obeťou okolností.

Karta Sila tiež môže naznačovať, že sme schopní prekonať svoje obmedzenia a dosiahnuť veci, ktoré sme si stanovili. Karta nás povzbudzuje, aby sme využili svoju vlastnú silu a energiu na to, aby sme sa stali lepšími verziami samých seba a dosiahli svoje ciele.

Celkovo teda karta Sila symbolizuje sebadôveru, silu v sebaovládaní, disciplínu a pokojný prístup k prekonávaniu prekážok v našom živote. Ak ju vidíme v tarotovom výklade, môže nám to ukázať, že je potrebné zvýšiť svoje sebavedomie a zvládnuť svoje emócie, aby sme dokázali prekonať prekážky a dosiahnuť svoje ciele.

Zhrnutie:

Karta Sila, hovorí o období tvorivej energie. Vyzýva k aktivite, ale aj vnútornej trpezlivosti a snahe byť sám so sebou v harmónii. Občas nabáda k tomu, aby sme sa nebáli a ak je potrebné , vystrčiť aj pazúriky, aby ostatní pochopili „odkiaľ – pokiaľ“. 

RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA - SILA
RIDER WHITE TAROT – VELKA ARKANA – SILA