RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany SPRAVODLIVOSŤ

Spravodlivosť

Symbolika:

Meč – rozhodnutie, poznanie, úsudok

Meč v ruke – pripravenosť k obrane, vládnutie, česť, spravodlivosť

Koruna v podobe hradby – symbol moci

Váha v ľavej ruke – intuitívne zvažovanie, rovnováha

Šedivé stĺpy – neutralita

Výraznejšia pravá strana (meč v pravej ruke, pravá noha a pravá strana trónu je viditeľná) – zdôraznenie rozumu, ktorý robí objektívny súd

Fialová opona – rozhranie medzi božskou a pozemskoiu oblasťou

Červená farba – životná sila, aktivita, pohyb, sexualita, odvaha

Zlaté pozadie – božská hemisféra

Karta Spravodlivosť predstavuje rovnováhu, spravodlivosť a morálne hodnoty.

Na karte sa nachádza postava Spravodlivosti sediaca na tróne, držiaca v ruke meč a váhu. Meč symbolizuje silu a moc, ktorú Spravodlivosť má v boji proti neprávosti. Váha predstavuje rovnováhu a rozhodnutie, ktoré Spravodlivosť musí urobiť na základe váženia dôkazov a faktov.

Karta Spravodlivosť sa často interpretuje ako symbol morálnych hodnôt a etiky. Je to karta, ktorá nás núti byť poctiví a spravodliví voči sebe aj voči iným. Ak sa karta Spravodlivosť objaví v čase, keď sa stretávame s ťažkými rozhodnutiami, môže to znamenať, že musíme byť objektívni a zvážiť všetky faktory predtým, než urobíme rozhodnutie.

Karta Spravodlivosť tiež predstavuje rovnováhu. Je to karta, ktorá nás núti hľadať harmóniu v našom živote. Karta Spravodlivosť môže tiež znamenať odplatu a následky našich akcií. Je to karta, ktorá nás núti byť zodpovední za svoje činy. Ak sme konali nespravodlivo, karta Spravodlivosť nás môže upozorniť, že sme sa dostali do situácie, kedy musíme prevziať zodpovednosť za svoje činy.

V závislosti na kontexte, v ktorom sa karta Spravodlivosť objaví, môže mať rôzne významy. Avšak, všeobecne je táto karta považovaná za symbol spravodlivosti, rovnováhy a zodpovednosti. Je to karta, ktorá nás povzbudzuje k tomu, aby sme konali správne a poctivo, aby sme nájdu rovnováhu v našom živote a aby sme prevzali zodpovednosť za svoje činy.

Zhrnutie:

Karta Spravodlivosť sa týka karmickej spravodlivosti, právnych záležitostí,  príčiny a následku. Ukazuje, že všetky činy majú dôsledky. Táto karta naznačuje, že právne záležitosti sa riešia spravodlivo a vyvážene. Toto je zvyčajne priaznivé znamenie, ak ste účastníkom právneho sporu. Poukazuje na našu zodpovednosť za to, čo prežívame. Čo sme zasiali to žneme. Pravdepodobne nám nebude nič darované, ale tiež o nič neprídeme.

RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany SPRAVODLIVOSŤ
spravodlivost