RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 4 mince

Štyri mince

                               

Mince – bohatstvo, blahobyt, moc

Mince pod nohami – stavanie na pevných istotách

Mince na korune – ozdoba za cenu straty pohyblivosti, vziať si niečo do hlavy

minca v rukách – lákať avšak nič nevydať, pohybovanie sa v kruhu, obracať niečo zo všetkých strán

Mesto v pozadí  –  spoločnosť  v ktorej a pred ktorou si musíme chrániť svoje postavenie

Koruna na hlave – symbol moci, povýšenie, spoločenský zostup, samoľúbosť, ješitnosť

Postava, postoj –  človek obmedzený na materiálne hodnoty,  zbabelec 

Karta Štyroch mincí v tarote symbolizuje túžbu po materiálnom blahobyte, ale tiež môže ukazovať na pocit úzkosti, egoizmus, strach z prejavenia hojnosti, hrabivosti  a túžbe po peniazoch.

Na karte môžeme vidieť postavu, ktorá objíma štyri mince. Tento obraz naznačuje, že osoba je príliš zameraná na materiálne veci. Ženie sa za majetkom a má nezdravý zvyk privlastňovať si cudzie peniaze  namiesto toho, aby ich s radosťou zdieľala s inými. Táto karta nás upozorňuje pred úzkostlivým postojom a neochotou riskovať, čo môže viesť k tomu, že nebudeme schopní sa uvoľniť a byť štedrí.

Karta Štyroch mincí tiež môže ukazovať na túžbu po bezpečnosti a stabilitu. Osoba na karte sa snaží ochrániť svoje majetok a zabezpečiť si finančnú stabilitu. Táto karta nás však upozorňuje, že prílišné zameranie sa na materiálne veci môže viesť k pocitu neuspokojenia a nespokojnosti.

Celkovo, karta Štyroch mincí nás nabáda, aby sme sa zamerali na to, čo je pre nás skutočne dôležité a aby sme boli otvorení pre zdieľanie svojich zdrojov s inými. Táto karta nás upozorňuje na to, že prílišné zameranie sa na materiálne veci môže viesť k pocitu neuspokojenia a nespokojnosti. Preto je dôležité nájsť rovnováhu medzi materiálnou bezpečnosťou a duchovným blahobytom.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 4 mince
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 4 mince